Práce z příkazového řádku

V aplikaci Extension Manager CC můžete příkazový řádek používat k provádění různých operací, které byste normálně prováděli z pracovního prostoru aplikace Extension Manager.

Základy příkazového řádku aplikace Extension Manager

Doplňky můžete spravovat z příkazového řádku pomocí určité syntaxe, příkazů a atributů. Syntaxe pro příkazový řádek aplikace Extension Manager se výrazně změnila. Syntaxi pro příkazový řádek používanou v aplikaci Extension Manager CS6 a jejích dřívějších verzích naleznete v tomto článku.

 1. V systému Windows otevřete příkazový řádek klepnutím na nabídku Start > Všechny programy > Příslušenství > Příkazový řádek. V systému Mac OS otevřete aplikaci Terminál poklepáním na její ikonu ve složce Aplikace/Pomůcky.
 2. Přejděte do následující složky:
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Extension Manager CC\
  • Mac OS: /Applications/Adobe Extension Manager CC/Adobe Extension Manager CC.app/Contents/MacOS
 3. V příkazovém řádku zadejte spustitelný soubor následujícím způsobem (včetně uvozovek):
  • Windows: "ExManCmd.exe"
  • Mac OS: “./ExManCmd"
 4.  Za spustitelným souborem zadejte požadovaný příkaz.

  Následující seznam obsahuje popis dostupných příkazů:
Příkaz v systému Windows Příkaz v systému Mac OS Popis Požadované atributy
/help --help Zobrazí nápovědu příkazového řádku.  
/launch --launch Spustí aplikaci Extension Manager z příkazového řádku.  
/install
--install Instalace doplňku  ZXP(cesta k souboru)
/remove --remove Odstranění doplňku Název doplňku
/enable --enable Povolení doplňku Název doplňku
/disable --disable Zakázání doplňku Název doplňku
/list all --list all Zobrazí seznam všech nainstalovaných doplňků.  
/list --list Zobrazí doplňky konkrétního produktu. Název produktu
/update --update Aktualizace doplňku Název doplňku
/list_update all --list_update all Zobrazí doplňky s novými aktualizacemi, které je třeba nainstalovat.  
/list_update --list_update Zobrazí aktualizované doplňky konkrétního produktu. Název produktu
/locale --locale Určuje místní nastavení aplikace Extension Manager při spuštění. lang
/list_update_extension --list_update_extension Seznam aktualizací doplňku Název doplňku
/install_for_all --install_for_all Instalace doplňku pro všechny uživatelské účty v zařízení ZXP(cesta k souboru)
/remove_for_all --remove_for_all Odebrání doplňku ze všech uživatelských účtů v zařízení Název doplňku
/disableSendResult --disableSendResult Zákaz odesílání výsledků instalace nebo odebrání do ostatních produktů Adobe True/False (pravda/nepravda)

Následující tabulka obsahuje seznam dostupných atributů:

Atributy

Popis

zxp(cesta k souboru)

Určuje název a umístění souboru balíčku ve formátu ZXP.

lang

Určuje jazykový kód místního nastavení, například cs_CZ.

extension name

Určuje název doplňku (jak je uvedeno v souboru MXI).

product display name

Určuje produkt, který používá doplněk.

(Pouze ve verzi CS6 a dřívější)Sbalení doplňku z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. (Windows) Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (CS4): "Adobe Extension Manager CS4.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5 a CS5.5, formát MXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" mxp="c:\myfile.mxp"
  • (CS5, CS5.5 a CS6, formát ZXP): "XManCommand.exe" -package mxi="c:\myfile.mxi" zxp="c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (CS4/CS5/CS5.5, formát MXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" mxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxp"
  • (CS5, CS5.5 a CS6, formát ZXP): "./Adobe Extension Manager CSx" -package mxi="/myfolder/mysubfolder/myfile.mxi" zxp="/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Nainstalujte a vyzkoušejte doplněk, abyste se ujistili, že všechno funguje dle očekávání.

Instalace doplňku z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. (Windows) Zadejte následující příkaz a vlastní hodnotu atributu:
  (formát ZXP): ExManCmd.exe /install "c:\myfile.zxp"
 3. (Macintosh) Zadejte následující příkaz a vlastní hodnotu atributu):
  (formát ZXP): ./ExManCmd --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 4. Chcete-li zadat místní nastavení, následujícím způsobem přidejte příkaz locale a zadejte atribut lang před příkaz install:
  ExManCmd.exe /locale "cs_CZ" /install "c:\myfile.zxp"
 5. Vyzkoušejte doplněk, abyste se ujistili, že vše funguje dle očekávání.

Odstranění doplňku z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (Windows): ExManCmd.exe /remove "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --remove "Sample" 

  Použijte atribut extension k zadání názvu doplňku.

Instalace doplňku pro všechny uživatelské účty v počítači z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnotu atributu:
  • (Windows) ExManCmd.exe /install_for_all "c:\myfile.zxp"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --install_for_all "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"
 3. Doplněk vyzkoušejte, aby bylo jisté, že funguje dle očekávání.

Odebrání doplňku ze všech uživatelských účtů v počítači z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (Windows) ExManCmd.exe /remove_for_all "Sample"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --remove_for_all "Sample"
 3. Použijte atribut extension k zadání názvu doplňku.

Povolení doplňku z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (Windows): ExManCmd.exe /enable "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --enable "Sample" 

  Použijte atribut extension k zadání názvu doplňku.

Zakázání doplňku z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (Windows): ExManCmd.exe /disable "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --disable "Sample" 

  Použijte atribut extension k zadání názvu doplňku.

Spuštění aplikace Extension Manager z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (Windows): ExManCmd.exe /launch "cs_CZ"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --launch "cs_CZ" 

  Pomocí atributu lang určíte kód jazyka místního nastavení aplikace Extension Manager.

Aktualizace doplňku z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (Windows): ExManCmd.exe/update "Sample"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --update "Sample"

Pomocí atributu extension zadáte název doplňku.

Zobrazení seznamu doplňků z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (Windows): ExManCmd.exe /list "all"
  • (Windows): ExManCmd.exe /list "Photoshop CC 64"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --list "Photoshop CC 64"

Pomocí atributu all zobrazíte seznam všech doplňků nainstalovaných v systému. Pomocí atributu product name zobrazíte seznam doplňků, které byly nainstalovány speciálně pro produkt.

Zobrazení seznamu aktualizací více doplňků z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (Windows): ExManCmd.exe /list_update "all" 
  • (Windows): ExManCmd.exe /list_update "Photoshop CC 64"
  • (Macintosh): ./ExManCmd --list_update "Photoshop CC 64"

Pomocí atributu all můžete zobrazit seznam všech doplňků s možností aktualizace, které jsou v systému nainstalovány. Pomocí atributu product name zobrazíte seznam doplňků, které byly nainstalovány speciálně pro produkt.

Zobrazení seznamu aktualizací doplňku z příkazového řádku

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (Windows) ExManCmd.exe /list_update_extension "Sample"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --list_update_extension "Sample"
 3. Za pomoci atributu pro název doplňku můžete otevřít seznam vždy, kdy je třeba doplněk aktualizovat.

Omezení odesílání výsledků instalace do ostatních produktů Adobe

Nástroj pro zobrazení příkazového řádku v aplikaci Extension Manager umožňuje ve výchozím nastavení odesílat výsledky instalace a odebrání doplňku do ostatních produktů Adobe. Tuto funkci můžete zakázat pomocí příkazu disableSendResult.

 1. Přejděte do složky aplikace Extension Manager.
 2. Zadejte následující příkaz a vlastní hodnoty atributů:
  • (Windows) ExManCmd.exe /disableSendResult true /install "c:\myfile.zxp"
  • (Macintosh) ./ExManCmd --disableSendResult true --install "/myfolder/mysubfolder/myfile.zxp"

Spuštění příkazů prostřednictvím aplikace BridgeTalk

Aplikace Extension Manager dokáže spouštět příkazy k instalaci odeslané přes aplikaci BridgeTalk. Chcete-li odeslat příkazy do aplikace Extension Manager, zadejte cílový identifikátor aplikace BridgeTalk jako „exman-7.0“.

Windows:

var bt = new BridgeTalk();
bt.target = "exman-7.0"; 
bt.body = "C:\\test.zxp"; 
bt.send()

Mac OS:

var bt = new BridgeTalk(); 
bt.target = "exman-7.0";
bt.body = "/Volumes/x1/test.zxp"; 
bt.send();
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.