Pokyny k podpoře softwaru společnosti Adobe

Přečtěte si informace o časovém plánu podpory produktů a služeb společnosti Adobe.

Je moje aplikace podporována?

V případě aplikací pro počítače podporuje společnost Adobe aktuální verzi aplikací a předchozí dvě hlavní verze každé takové aplikace. V případě webových a mobilních aplikací podporujeme pouze aktuální verzi. Seznam aplikací a příslušných dob poskytování podpory najdete v článku Produkty a doba poskytování technické podpory.

Jsou pro moji aplikaci poskytovány aktualizace zabezpečení?

Společnost Adobe poskytuje aktualizace zabezpečení pouze pro aktuální verze aplikací. Doporučujeme vám aktualizovat si aplikace vždy na nejnovější verzi, abyste mohli využívat vylepšené funkce, vyšší výkon a lepší zabezpečení.

Jaké aplikace je možné si stáhnout?

Poskytujeme instalační programy aktuálních verzí našich aplikací pro počítače a předchozí hlavní verze každé z nich. (Výjimkou je aplikace Acrobat DC. Poskytujeme pouze její aktuální verzi, abychom zajistili, že budete mít k dispozici nejnovější aktualizace zabezpečení.) U mobilních aplikací poskytujeme pouze nejnovější verzi. Neposkytujeme instalační programy pro aplikace, které již neprodáváme. Vyhledejte odkazy na aplikace, které jsou k dispozici ke stažení.​

Proč už není moje aplikace dostupná?

V rámci našeho inovačního cyklu přestaneme někdy nějakou aplikaci nabízet, abychom se mohli soustředit na poskytování nového a vylepšeného softwaru a služeb.  

Je pro aplikaci nebo službu, která přestala být poskytována (skončila její životnost), k dispozici nějaká podpora?

Pro aplikaci nebo službu poskytujeme podporu, soubory ke stažení, dokumentaci a opravy zabezpečení po celou dobu její životnosti. Jakmile přestane být aplikace nebo služba poskytována, podpora skončí.

Časové osy znázorňující ukončení životnosti produktů společnosti Adobe
Časové osy podpory aplikací a služeb, které přestaly být poskytovány

Další informace o dobách poskytování podpory ke konkrétním produktům Adobe najdete v článku Produkty a doba poskytování technické podpory.

Jak dlouho dopředu budu na ukončení podpory aplikace nebo služby upozorněn(a)?

O ukončení prodeje nebo podpory zpravidla informujeme nejméně 12 měsíců předem. V případě nepředvídaných změn nebo požadavků však může být tato lhůta kratší.

Jsou v aplikaci nebo službě, která přestala být poskytována, prováděna nějaká vylepšení nebo opravovány chyby?

Po oznámení o ukončení životnosti se žádná nová vylepšení v produktu nebo službě neprovádějí. Pokud je to možné, tak dokud nepřestaneme aplikaci nebo službu prodávat, snažíme se zajistit kompatibilitu s aktualizacemi operačního systému a podle potřeby poskytujeme opravy zabezpečení.

Další podrobnosti

Tento dokument definuje časový plán společnosti Adobe na ukončení podpory k jednotlivým produktům a službám Adobe Creative Cloud a Document Cloud, ať už jsou poskytovány jako software pro místní nesazení nebo jako hostované služby, s výjimkou služeb a platforem uvedených v části „Výjimky“ níže.

Výjimky

Tento časový plán ukončení životnosti se nevztahuje na služby a platformy společnosti Adobe, jako je například Flash. Ukončení životnosti nelze interpretovat jako vypovězení stávající smlouvy se společností Adobe. Služby pro stávající produktovou základnu budou nadále poskytovány podle stávajících smluvních podmínek. U produktů nebo služeb s přísnějšími požadavky na ukončení životnosti se uplatní přísnější požadavek.

 • Společnost Adobe si vyhrazuje právo kdykoli ukončit podporu k jakémukoli produktu a přestat ho poskytovat.
 • Společnost Adobe se bude snažit (do takové míry, do jaké je to komerčně rozumné), aby ukončení podpory oznámila nejméně 12 měsíců předem.
 • Společnost Adobe se bude snažit (do takové míry, do jaké je to komerčně rozumné), aby datum ukončení prodeje dotčeného produktu a/nebo posledního dne, kdy lze dotčený produkt objednat, oznámila nejméně 12 měsíců předem.
 • V době mezi oznámením o ukončení životnosti a skutečným ukončením podpory bude produkt podporován následujícím způsobem:
  • V produktu nebo službě nebudou prováděna žádná nová vylepšení.
  • Produkt nebo služba nebudou vylepšovány tak, aby podporovaly nové či aktualizované verze platforem nebo operačních systémů, na kterých produkt běží nebo ke kterým se připojuje.
  • Oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe odkáže zákazníky na stávající opravy, alternativní řešení nebo záplaty, které se vztahují k nahlášenému případu.
  • Společnost Adobe může podle vlastního uvážení vyvíjet nové opravy hotfix, které řeší problémy s výrazným technickým dopadem nebo obchodním dopadem na zákazníky. O míře dopadu a následných aktivitách rozhodne společnost Adobe na základě informací od zákazníků.
  • V zájmu zjištění problému může společnost Adobe podle vlastního uvážení využít výzkumné a vývojové týmy, ale pouze v kritických případech a v omezeném rozsahu.
 • Problémy se zabezpečením v produktech, jejichž životnost byla ukončena, se bude společnost Adobe snažit řešit (do takové míry, do jaké je to komerčně rozumné) po celou dobu záruky nebo poskytování podpory, podle toho, co nastane později.

Termín

Definice

Další informace

Oznámení o ukončení životnosti 

Oznámení zaslané zákazníkům, obchodním partnerům a dotčeným stranám, že produkt již nebude prodáván, podporován ani dostupný ke stažení. 

Obvykle se zasílá nejméně 12 měsíců před ukončením prodeje.

Ukončení prodeje

Produkt se na webu Adobe.com ani v obchodech třetích stran již neprodává.

Na webu Adobe.com nelze stáhnout příslušné instalační programy.

Ukončení životnosti

Žádné online služby ani podpora už nejsou dostupné. 

Všechny podpůrné služby, které vyžadují průběžnou údržbu, jsou odebrány. Uložené údaje o zákaznících jsou odstraněny.

Podpora s asistencí  

Podpora poskytovaná společností Adobe prostřednictvím online chatu, telefonu nebo e-mailu. Týká se stahování, aktivace a plateb.    

Je k dispozici do doby, než produkt dosáhne konce životnosti.

Svépomocná podpora   

Online dokumentace, instalační programy a komunitní podpora pro záležitosti týkající se produktu.    

Je aktualizována (pokud je to nutné) až do ukončení prodeje. K dispozici je do ukončení životnosti.    

Upgrady poslední verze aplikace při upgradech operačního systému    

Vylepšení produktů Adobe za účelem jejich optimalizace pro nové operační systémy.    

Společnost Adobe podle potřeby optimalizuje aplikace pro novější operační systémy až do data ukončení jejich prodeje.    

Chyba zabezpečení

Slabé místo v zabezpečení, kterou může útočník zneužít a dostat se tak do počítače uživatele.    

Problémy se zabezpečením v produktech, jejichž životnost byla ukončena, se společnost Adobe snaží řešit v rozumné míře po celou dobu záruky nebo poskytování podpory, podle toho, co nastane později.

Poznámka:
 • Tyto pokyny k podpoře nelze interpretovat jako právní závazek. Společnost Adobe neposkytuje zveřejněním tohoto dokumentu ani informací v něm uvedených žádné záruky, ať už přímé, nepřímé či vyplývající ze zákona.
 • Dokument má informativní charakter. Společnost Adobe si vyhrazuje právo tyto pokyny pro konkrétní produkty v případě potřeby upravit.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?