Správa doplňků

Pomocí aplikace Extension Manager můžete spravovat doplňky vyvinuté pro aplikace Dreamweaver, Flash Professional, Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator, Adobe Premiere Pro a Prelude. Ujistěte se, zda vaše verze aplikace Extension Manager odpovídá verzi rozšiřovaných produktů. Ke správě doplňků například v aplikaci Photoshop CC použijte aplikaci Extension Manager CS. Chcete-li spravovat doplňky v dřívějších verzích produktů, použijte verzi aplikace Extension Manager s nimi nainstalovanou.

Spuštění aplikace Extension Manager

 1. Spusťte aplikaci Extension Manager z nabídky Start v systému Windows nebo ze složky Aplikace v systému Mac OS.

  Aplikaci Extension Manager můžete spustit také z aplikací Dreamweaver, Flash, InDesign atd. výběrem možnosti Nápověda > Správa doplňků.

Správa nainstalovaných doplňků

V aplikaci Extension Manager postupujte následovně:

 • Nainstalované doplňky můžete seřadit klepnutím na název sloupce, jako např. Název, Verze nebo Autor.

 • Doplněk můžete povolit nebo zakázat zaškrtnutím políčka Povoleno vedle doplňku.

  Poznámka: Pokud jste nainstalovali velké množství doplňků, můžete některé z nich zakázat a jiné povolit, abyste mohli lépe kontrolovat výkon aplikace.

 • Doplněk můžete odebrat výběrem aplikace v seznamu Produkty a následně výběrem doplňku a klepnutím na tlačítko Odstranit. Odstraněním bude doplněk odinstalován z aplikace.

  Poznámka: Neodstraňujte zakázané doplňky ze složky Zakázáno ručně. Pokud tak učiníte, nezbytné změny v konfiguračních souborech nebudou dokončeny.

Správa sad doplňků (pouze verze CS6)

Sady doplňků umožňují namísto správy jednotlivých doplňků spravovat je hromadně. Různé doplňky lze povolit nebo zakázat v sadě a jeden doplněk může spadat do více sad. Podle potřeby můžete rychle zapínat či vypínat více doplňků současně jednoduchým přepnutím sady.

 • Sady doplňků můžete nastavit prostřednictvím nabídky Nástroje > Správa sad, kde lze sadu vytvořit, přejmenovat nebo odstranit.
 • Sadu doplňků přepnete výběrem jiné sady v rozbalovací nabídce na pravé straně.

Sadu doplňků můžete také exportovat jako soubor XML a ten následně importovat do jiného počítače.

 • Sadu exportujete klepnutím na tlačítko Exportovat a výběrem jedné či více sad, které chcete exportovat.
 • Sadu importujete klepnutím na tlačítko Importovat a výběrem souboru XML.

Získání informací o doplňku

 1. Vyberte nainstalovaný doplněk uvedený v seznamu v aplikaci Extension Manager a zkontrolujte informace v dolní části pracovní plochy. Informace naleznete na následujících kartách.

Popis

Obsahuje popis doplňku a jeho umístění v produktu. Tuto informaci poskytuje vývojář při tvorbě doplňku.

Další volby

Naleznete zde informace o případném podpisu a závislostech.

Předvolby

Předvolby obsahují nastavení, které zobrazuje upozornění na doplňky a umožňuje určit, zda bude mít aplikace Extension Manager přístup k internetu. Předvolby zobrazíte klepnutím na možnosti Nástroje > Předvolby.

Upozornění

Jednou ze součástí je možnost zobrazení upozornění při instalaci nepodepsaných doplňků ZXP. Podepsaný doplněk obsahuje informace o vydavateli. Pokud aplikace Extension Manager dokáže určit vydavatele doplňku, instalace proběhne na pozadí a informace o podpisu budou dostupné na kartě Další volby. V opačném případě se zobrazí upozornění s možností v instalaci pokračovat, nebo ji ukončit.

Řízení přístupu

Umožňuje určit, zda bude mít aplikace Extension Manager přístup k internetu. Podle výchozího nastavení je tato možnost aktivní. Jestliže tato možnost není označena, aplikace Extension Manager nebude moci používat prostředí Adobe Exchange k odesílání doplňků, využívání nápovědy online, pro přístup k fórům atd.

Další informace o podepsaných doplňcích najdete v části Informace o podepsaných doplňcích
.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.