Změna mezer mezi znaky v čínském, japonském nebo korejském textu

Nastavení vyrovnání pro mezery poloviční šířky mezi slovy psanými latinkou

 1. U textového nástroje  vyberte rozsah textu a proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li přidat mezeru mezi vybraná slova, stiskněte Alt+Ctrl+\ (Windows) nebo Option+Command+\ (Mac OS).

  • Chcete-li zmenšit mezeru mezi vybranými slovy, stiskněte Alt+Ctrl+Backspace (Windows) nebo Option+Command+Delete (Mac OS).

  • Chcete-li pětkrát zvětšit změnu vyrovnání, podržte při stisknutí klávesové zkratky také klávesu Shift.

Úprava znaku tsume v sazbě CJK

Aplikace znaků tsume způsobuje, že se přiměřeně komprimuje prostor kolem nich. Svislé a vodorovné měřítko znaků však zůstává bez změny.

Před znakem tsume (vlevo) a po znaku tsume (vpravo)

 1. Vyberte text, u kterého chcete aplikovat znak tsume.
 2. V panelu Znak nebo v ovládacím panelu zadejte procento do položky Tsume  .
Poznámka:

Můžete také zkontrolovat, který znak tsume nebo které prostrkání bylo aplikováno u jednotlivých znaků, a to pomocí zvýraznění dotčeného textu.

Použití prostrkání mřížky pro úpravu mezery znaků

Jedním ze způsobů komprese aki mezi znaky je zadání tsume pro samotnou mřížku rámečku a úprava prostrkání umístěného textu. Jde o komprimaci znaků, která využívá funkci nazývanou Nastavení prostrkání pomocí mřížky CJK v nabídce panelu Znaky nebo v ovládacím panelu (označuje se také jako prostrkání mřížky).

Některé znaky písem CJK jsou menší než rámeček em, což vede k velkému aki mezi znaky, jsou-li umístěny na mřížku rámečku. Nastavení tsume tímto způsobem pro samotnou mřížku je praktické, protože umožňuje mojikumi tam, kde jsou znaky správně zarovnané v mřížce. Toto nastavení lze také uložit jako formát mřížky.

Výchozí znak aki v dialogovém okně Nastavení mřížky rámečku je nastaven na hodnotu „0“. V automatizované typografii je toto prostrkávání známé jako „Beta“. Nastavení této položky na negativní hodnotu pro mojikumi způsobuje překrytí levé mřížky pravou mřížkou v souladu s nastavenou hodnotou. Znaky vložené do mřížky se zarovnají podle středu jednotlivých mřížek, takže mezery pro jednotlivé znaky budou komprimovány. Navíc, v závislosti na nastavení mojikumi, se změní podoby znaků upravené na menší než maximální šířku za základě poměrné hodnoty rozestupu řádků Tsume. Je-li například mojikumi nastaveno na rozestupy s poloviční šířkou pro yakumono, jako jsou například závorky, nastavením aki znaků v mřížce na ‑1H se yakumono zkomprimuje na polovinu ‑1H, tedy na ‑0,5H. Jelikož se však mezery znaků vycházející z tohoto prostrkávání u textu latinkou neaplikují, mezery znaků pro text latinkou se komprimují v souladu s prostrkáváním. Navíc vzhledem k tomu, že se tato hodnota prostrkávání aplikuje u samotné mřížky, zachází se s ní jako s absolutní hodnotou. Z tohoto důvodu se hodnota prostrkávání se nezmění, i když dojde ke změně velikosti písma.

Tato funkce je standardně povolená. Chcete-li tuto funkci zakázat, vyberte možnost Nastavení prostrkání pomocí mřížky CJK v nabídce panelu Znaky nebo v ovládacím panelu a zrušte zaškrtnutí políčka vlevo od názvu položky.

Úprava prostrkání pomocí jidori mřížky

Můžete zarovnat text pro zadané znaky mřížky prostřednictvím nastavení jidori mřížky. Pokud například vyberete 3 zadané znaky a nastavíte jidori na 5, 3 znaky se rovnoměrně rozloží napříč mřížkou pro 5 mezer znaků.

 1. Vyberte rozsah znaků.
 2. Do položky Jidori mřížky  v nabídce panelu Znaky nebo v ovládacím panelu zadejte hodnotu do textového pole nebo nějakou vyberte z rozbalovací nabídky.
Poznámka:

Funkci jidori mřížky používejte v mřížce rámečku. V textovém rámečku nemusí fungovat správně.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?