Začlenění metadat do článku

Práce s metadaty

Metadata představují sadu standardizovaných informací o souboru, jako je jméno autora, rozlišení, barevný prostor, copyright a klíčová slova, která jsou na něj aplikována. Metadata můžete použít k zjednodušení svých pracovních postupů a k uspořádání souborů.

O standardu XMP

Informace metadat jsou uloženy s použitím standardu XMP (Extensible Metadata Platform), který je základem programů Adobe Bridge, Adobe Illustrator, Adobe InDesign a Adobe Photoshop. XMP vychází z XML a metadata se většinou ukládají do souboru. Pokud není možné uložit informace do souboru, metadata se uloží do samostatného souboru nazývaného přidružený soubor. XMP usnadňuje výměnu dat mezi aplikacemi Adobe a v publikačních pracovních postupech. Můžete například uložit metadata z jednoho souboru jako předlohu a pak je importovat do jiných souborů.

Metadata uložená v jiných formátech, jako je Exif, IPTC (IIM), GPS a TIFF, se synchronizují a popisují pomocí XMP, takže je lze snadněji zobrazovat a spravovat. Jiné aplikace a funkce také využívají XMP pro předávání a ukládání informací, jako jsou poznámky k verzím, které pak lze prohledávat pomocí Adobe Bridge.

Ve většině případů metadata u souborů zůstanou, i když se změní jeho formát, například z PSD na JPG. Metadata se také zachovají, když jsou soubory umístěné v dokumentu nebo projektu Adobe.

Poznámka:

Můžete použít sadu vývojářských nástrojů XMP Software Development Kit a přizpůsobit si vytváření, zpracování a výměnu metadat. XMP SDK můžete například použít k přidání polí do dialogového okna Informace o souboru. Další informace o XMP a XMP SDK najdete na webu Adobe.

Práce s metadaty v Adobe Bridge a komponentách Adobe Creative Suite

Mnohé z výkonných funkcí Adobe Bridge, které umožňují uspořádat, vyhledávat a sledovat soubory a verze, jsou založeny na metadatech XMP v souborech. Adobe Bridge nabízí dva způsoby práce s metadaty: prostřednictvím panelu Metadata nebo pomocí dialogového okna Informace o souboru (InDesign), případně dialogového okna Informace o souboru obsahu (InCopy).

V některých případech může existovat více zobrazení pro stejnou vlastnost metadat. Vlastnost může být například v jednom zobrazení označena Autor a v jiném Tvůrce, ale obě odkazují na stejnou základní vlastnost. Dokonce i v případě, že si pro určité pracovní postupy tato zobrazení přizpůsobíte, vlastnosti zůstanou standardizované pomocí XMP.

Přidání metadat pomocí dialogového okna Informace o souboru

Dialogové okno Informace o souboru zobrazuje data fotoaparátu, vlastnosti souboru, historii úprav, autorská práva a informace o autorovi aktuálního dokumentu. Dialogové okno Informace o souboru zobrazuje také panely vlastních metadat. Metadata můžete přidávat přímo z dialogového okna Informace o souboru. Jakékoli informace zadané v tomto poli přepíší existující metadata a použijí novou hodnotu ve všech vybraných polích.

 1. Zvolte Soubor > Informace o souboru (InDesign) nebo Soubor > Informace o souboru obsahu (InCopy).
 2. Ze seznamu v horní části dialogového okna vyberte libovolnou z následujících voleb:
  Poznámka:

  Pomocí šipek doleva a doprava procházejte karty nebo klikněte na šipku dolů a v seznamu vyberte kategorii.

  Popis

  Umožňuje zadat takové informace o dokumentu, jako je titul dokumentu, autor, popis a klíčová slova, která lze použít k vyhledání dokumentu. Chcete-li upřesnit informace o copyrightu, vyberte s copyrightem z rozbalovací nabídky možnost Stav copyrightu. Poté zadejte informace o majiteli copyrightu, text upozornění a adresu URL osoby nebo společnost vlastnící copyright.

  IPTC

  Zahrnuje čtyři oblasti: Obsah IPTC popisuje vizuální obsah obrazu. Kontakt IPTC uvádí kontaktní informace fotografa. Snímek IPTC obsahuje popisné informace o snímku. Stav IPTC zobrazuje seznam informací o pracovním postupu a copyrightu.

  Data fotoaparátu

  Zahrnuje dvě oblasti: Data fotoaparátu 1 obsahují informace určené pouze ke čtení o fotoaparátu a jeho nastavení, se kterým byl snímek pořízen, jako např. výrobce, model, rychlost závěrky a clonové číslo. Data fotoaparátu 2 obsahují informace určené pouze ke čtení o snímku, včetně rozměrů v pixelech a rozlišení

  Video Data

  Vypíše informace o video souboru, včetně šířky a výšky snímku a umožňují zadávat informace, jako např. název nahrávky nebo název scény.

  Zvuková data

  Umožňuje zadat informace o zvukovém souboru, včetně titulu, umělce, přenosové rychlosti a nastavení opakování.

  Mobilní SWF

  Vypíše informace o souborech přenosných médií, včetně názvu, autora, popisu a typu obsahu.

  Kategorie

  Umožňuje zadat informace na základě kategorií agentury Associated Press.

  Počátek

  Umožňuje zadat informace o souboru, které jsou užitečné pro zpravodajské agentury, včetně údajů o tom, kdy a kde byl soubor vytvořen, informace o přenosu, speciální pokyny pro zacházení se souborem a informace o titulku.

  DICOM

  Vypíše seznam informací o pacientovi, případu, vyšetření a o zařízení pro obrazy DICOM.

  Historii

  Zobrazí informace ze záznamu historie Adobe Photoshopu pro soubory uložené z Photoshopu. Záložka Historie se objeví pouze v případě, že je nainstalovaný Adobe Photoshop.

  Illustrator

  Umožňuje použít profil dokumentu pro tisk, web nebo výstup na přenosná zařízení.

  Další volby

  Zobrazí pole a struktury pro uložení metadat s použitím jmenných prostorů a vlastností, jako je formát souboru a vlastnosti XMP, Exif a PDF.

  Původní data

  Zobrazuje textové informace XMP o souboru.

 3. Zapište informace, které chcete přidat, do kteréhokoliv zobrazeného pole.
 4. Klepnutím na OK aplikujte změny.

Export metadat jako souboru XMP

Metadata můžete uložit do souboru XMP a sdílet ho s ostatními uživateli. Tyto soubory XMP lze použít jako šablony pro zadávání dat do dokumentů InCopy a dalších dokumentů vytvořených v aplikacích s povoleným formátem XMP. Exportované předlohy se ukládají do sdíleného umístění, ke kterému mají přístup všechny aplikace podporující XMP. Zobrazují se také v rozevírací nabídce v dolní části dialogového okna Informace o souboru.

 1. Zvolte Soubor > Informace o souboru (InDesign) nebo Soubor > Informace o souboru obsahu (InCopy).
 2. Zvolte Export z rozbalovací nabídky v dolní části dialogového okna.
 3. Zadejte název souboru, vyberte umístění souboru a klepněte na Uložit.
  Poznámka:

  Chcete-li zobrazit předlohy metadat v aplikaci Explorer (Windows) nebo Finder (Mac OS), klikněte na rozevírací nabídku v dolní části dialogového okna Informace o souboru a zvolte možnost Zobrazit složku Předlohy.

Import metadat ze souboru XMP

Při importu metadat do dokumentu z exportovaného souboru předlohy XMP můžete určit, zda vymazat všechna metadata v aktuálním dokumentu a přidat nová metadata, ponechat všechna kromě odpovídajících metadat nebo přidat odpovídající metadata k existujícím metadatům.

 1. Zvolte Soubor > Informace o souboru (InDesign) nebo Soubor > Informace o souboru obsahu (InCopy).
  • V rozevírací nabídce v dolní části dialogového okna vyberte soubor XMP, vyberte možnost importu a klikněte na tlačítko OK.

  • V rozevírací nabídce v dolní části dialogového okna vyberte možnost Import, vyberte možnost importu a klikněte na tlačítko OK. Pak dvojitě klikněte na soubor předlohy XMP, který chcete importovat.

Úprava metadat v obrazových souborech

Když generujete popisky vložených obrazů v aplikaci InDesign, použijí se metadata z vložených obrazů. Metadata dokumentů InDesign lze upravovat, v aplikaci InDesign však nelze upravovat metadata vložených souborů. Namísto toho můžete metadata vložených obrazů změnit v jejich původní aplikaci pomocí programů Finder nebo Průzkumník anebo pomocí Adobe Bridge, případně Adobe Mini Bridge.

 1. V aplikaci InDesign klikněte pravým tlačítkem (Windows) nebo stiskněte klávesu Control a klikněte (Mac OS) na obraz a potom vyberte Upravit originál.

  Můžete také vybrat příkaz Upravit v a potom zvolit aplikaci, jako například Adobe Illustrator nebo Adobe Photoshop.

 2. V původní aplikaci vyberte Soubor > Informace o souboru.

 3. Upravte metadata a pak klikněte na OK.

Obraz můžete vybrat také v aplikaci Adobe Bridge, zvolit příkaz Soubor > Informace o souboru a upravit metadata obrazu. Viz část Přidání metadat pomocí dialogového okna Informace o souboru.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?