Obvykle je konečný tisk prováděn v aplikaci Adobe® InDesign®, ale k tisku konceptů článků v zobrazení sloupců, článků a rozvržení můžete použít i aplikaci Adobe InCopy®.

Tisk pomocí InCopy

InCopy se obvykle propojuje s hlavním dokumentem aplikace InDesign. Dokument aplikace InDesign je obvykle definitivní zdroj pro proces konečného tisku, proto mnohé ovládací prvky potřebné pro vysoce kvalitní tisk jsou vyhrazené pro InDesign. InCopy ale můžete použít pro tisk pracovních verzí svých článků v zobrazení sloupců, článku nebo rozvržení. Vytištěná kopie vypadá podobně jako dokument na obrazovce, podle nastavení zobrazení a tisku:

  • V zobrazení sloupců nebo článku InCopy vytiskne neformátovaný text v souvislém sloupci (nebo sloupcích). Nepoužije se rozvržení dokumentu a funkce formátování.

  • V zobrazení rozvržení InCopy vytiskne dokument tak, jak se zobrazuje na obrazovce, s nezměněnými rámečky a všemi ostatními prvky stránky.

    Aplikace InCopy spolupracuje s tiskárnami Adobe PostScript®, s tiskárnami, které nepodporují funkci PostScript i s ostatními typy tiskových zařízení. Pokud používáte postscriptovou tiskárnu, zkontrolujte, zda máte ovladač tiskárny se správně nainstalovaným příslušným souborem PPD (PostScript Printer Description).

Poznámka:

InCopy nepodporuje formát používaný ovladačem PDF Writer. Pokud se pokusíte tisknout na PDF Writer, během tisku se setkáte s prodlevami nebo chybami.

O ovladačích tiskáren

Ovladač tiskárny umožňuje přímý přístup k funkcím tiskárny z aplikací na vašem počítači. Pouze správný ovladač zajistí, že budete mít přístup ke všem funkcím, které daná tiskárna podporuje.

Doporučujeme vám, abyste používali nejnovější ovladače tiskáren, které jsou uvedeny v následující tabulce. Pokud se vyskytne problém se starším ovladačem, aktualizujte ho na nejnovější ovladač pro váš operační systém.

Operační systém

Ovladač tiskárny

Windows® XP

Pscript 5 (systémový ovladač)

Mac OS 10.2 (nebo novější)

Vestavěný ovladač PS Driver pro Mac OS X

Další informace o doporučených a podporovaných ovladačích postscriptových tiskáren, včetně pokynů pro instalaci, najdete v sekci o ovladačích tiskáren na webu Adobe.

Některé tiskové funkce InCopy se objevují v tiskovém dialogovém okně InCopy i v dialogových oknech ovladače tiskárny. Obecně byste měli nastavit volby pro takové překrývající se funkce pouze v tiskovém dialogovém okně InCopy; InCopy ignoruje duplicitní nastavení určená v dialogovém okně ovladače tiskárny. Pokyny v této sekci vám mohou pomoci při práci s překrývajícími se volbami.

Ovladače tiskáren mohou podporovat funkce, které InCopy neobsahuje, jako je například oboustranný tisk. Podpora těchto funkcí se liší podle ovladače tiskárny, který máte. Podrobnosti si zjistěte u výrobce své tiskárny.

Pokud chcete určit nastavení pro určitou tiskárnu, InCopy poskytuje přístup k ovladači tiskárny pomocí tlačítka Nastavení v tiskovém dialogovém okně InCopy. Ve Windows toto tlačítko otevře dialogové okno Vlastnosti pro právě vybranou tiskárnu. V Mac OS toto tlačítko zobrazí standardní tiskové dialogové okno systému Mac OS.

Výběr souboru PPD

PPD file (PostScript Printer Description, popis PostScriptové tiskárny) přizpůsobuje chování ovladače pro určitou PostScriptovou tiskárnu. Obsahuje informace o výstupním zařízení, včetně písem zabudovaných v tiskárně, dostupných velikostí a orientací médií, optimalizovaných hustot a úhlů rastrů, rozlišení a schopností výstupu barev. Je důležité před tiskem vybrat správný soubor PPD. Výběr souboru PPD, který odpovídá PostScriptové tiskárně nebo osvitové jednotce, vyplní tiskové dialogové okno dostupnými nastaveními pro výstupní zařízení. Můžete ale přepnout na jiný soubor PPD, který odpovídá vašim potřebám. Aplikace používají informace ze souboru PPD pro určení, které PostScriptové informace poslat do tiskárny, když se tiskne dokument.

Abyste dosáhli co nejlepších výsledků tisku, opatřete si nejnovější verzi souboru PPD od výrobce příslušného výstupního zařízení. Mnoho poskytovatelů tiskových služeb a komerčních tiskáren má soubory PPD pro osvitové jednotky, které používají. Uložte soubory PPD do místa, určeného operačním systémem. Podrobnosti najdete v dokumentaci ke svému operačnímu systému.

  1. Ve Windows a Mac OS vyberete soubor PPD stejným způsobem, jako když přidáváte tiskárnu. Postup výběru souboru PPD se na jednotlivých platformách liší. Podrobnosti najdete v dokumentaci k operačnímu systému.