Vytvoření a použití pracovních postupů aplikace InCopy

V aplikaci Adobe® InCopy®můžete vytvářet samostatné dokumenty nebo pracovat s dokumenty propojenými na Adobe® InDesign®. Při práci s připojenými dokumenty můžete mít v souboru aplikace InDesign více než jeden článek InCopy, podle vašeho systému pro workflow. Autoři, redaktoři a návrháři mohou pracovat souběžně na stejném dokumentu aplikace InDesign, aniž by si vzájemně přepisovali svou práci.

O pracovních postupech InCopy

Těsná integrace mezi aplikacemi InCopy a InDesign umožňuje použít pracovní postup, který poskytuje autorům, redaktorům a návrhářům možnost pracovat souběžně na stejném dokumentu aplikace InDesign, aniž by si vzájemně přepisovali svou práci. Systém pro workflow dovoluje uživatelům vyhrazovat si soubory a opět je zpřístupňovat a tím zachovávat jejich neporušenost a celistvost.

Uživatelé InCopy si mohou prohlížet své příspěvky v rámci kontextu příslušných rozvržení, aniž by museli instalovat InDesign. S použitím aplikace InCopy mohou autoři a redaktoři převzít plnou kontrolu nad textem, včetně takových funkcí sazby, jako je například aplikování stylů formátování (obvykle importovaných z aplikace InDesign), přizpůsobení rozsahu, nastavení zalomení řádků a konců stránek, nastavení dělení slov, vyrovnání párů a podobně. Uživatelé InCopy mohou za účelem vylepšení svých článků importovat grafiky a provádět na těchto grafikách omezené transformace, například změnu měřítka nebo oříznutí. Po uložení obsahu v InCopy je možné příslušný dokument aktualizovat v aplikaci InDesign. Kromě toho mohou uživatelé aplikace InDesign sdílet aktualizace návrhu s uživateli InCopy, což zaručí, že budou pracovat s nejnovějším rozvržením.

Integrátor systému obvykle přizpůsobí interakce mezi aplikacemi InCopy a InDesign a nastaví a definuje pro skupinu systém pro workflow. Systém pro workflow řídí vytváření souborů, synchronizaci (s hlavním serverem) a zobrazování. InCopy a InDesign spolupracují s několika různými systémy pro workflow, včetně vestavěného systému podporovaného zásuvnými moduly InCopy® LiveEdit Workflow pro malé pracovní skupiny. Chcete-li se dozvědět specifické podrobnosti o svém systému pro workflow, obraťte se na integrátora systému.

O připojených (spravovaných) dokumentech

Připojený dokument InCopy je soubor s obsahem (textovým nebo grafickým), který je umístěný v otevřeném dokumentu aplikace InDesign nebo v souboru úlohy. Tento obsah je přiřazený k rozvržení aplikace InDesign a proto je spravovaný dokumentem aplikace InDesign. Uživatel programu InDesign vytváří toto připojení přímo z programu; připojení nelze vytvořit nebo spravovat z programu InCopy. Vazbu na InDesign můžete vytvořit před tím, než uživatel InCopy začne psát a upravovat text, během psaní, nebo až po ukončení práce s textem. Po připojení obsahu si uživatel InCopy může zobrazit (ale ne změnit) rozvržení stránky, styly a tak dále, tak, jak vypadají v dokumentu aplikace InDesign.

Připojené dokumenty mají následující přidané vlastnosti:

  • V připojeném souboru InCopy můžete provést prakticky cokoliv, co se týká samotného textu. Můžete například určit volby formátování textu, změnit písma a provést další funkce úprav a přizpůsobení rozsahu v rámci omezení návrhu a formátování v rozvržení aplikace InDesign a ve svém systému pro workflow. Nemůžete ale měnit textové nebo grafické rámečky, rozvržení sloupců, posloupnost zřetězení ani žádné další prvky návrhu; ty se nastavují v aplikaci InDesign.

  • Připojený obsah je spravovaný vaším systémem pro workflow, ve kterém je zamknutý pro řízení přístupu. Váš systém může nabízet několik voleb pro otevření připojeného článku, například vyhrazení každého souboru InCopy, které zaručí, že na něm můžete pracovat pouze vy sami. Pokyny najdete v dokumentaci svého systému pro workflow nebo se obraťte na správce systému, případně si můžete vyhradit obsah s použitím InCopy, pokud váš pracovní postup používá zásuvné moduly InCopy LiveEdit Workflow.

Práce se soubory s více články

Při práci s připojenými dokumenty můžete mít v souboru aplikace InDesign více než jeden článek InCopy, podle vašeho systému pro workflow. Soubor s více články je nutné vytvořit v aplikaci InDesign buď jako soubor úlohy nebo jako soubor aplikace InDesign s připojeným obsahem InCopy. K vytvoření dokumentu s více články nelze použít InCopy. Podrobnosti najdete v dokumentaci ke svému systému pro workflow.

Více článků se zobrazuje a odděluje v zobrazení sloupců nebo článku pomocí oddělovacího pruhu článku. Oddělovací pruh článku poskytuje snadný přístup ke každému článku vytvořenému v dokumentu aplikace InDesign.

Oddělovací pruh článku obsahuje titul článku a tlačítko Rozbalit a sbalit, sloužící pro zobrazení nebo skrytí jednotlivých článků. Když je článek sbalený, text je skrytý a oddělovací pruh článku zůstává viditelný uvnitř panelu pro úpravy.

Oddělovací pruh článku

A. Tlačítko Rozbalit a Sbalit B. Název článku C. Oddělovací pruh článku 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.