Creative Cloud

Stažení a instalace

Stažení a instalace aplikací služby Creative Cloud

Když instalujete svou první aplikaci, nainstaluje se zároveň s ní také počítačová aplikace Adobe Creative Cloud. Pomocí této počítačové aplikace budete moci spravovat produkty, které si v budoucnu stáhnete. Přečtěte si, jak stáhnout a nainstalovat:

Aktualizace aplikací služby Creative Cloud

Přečtěte si, jak aktualizovat aplikace služby Creative Cloud v případě, že jste upozorněni na dostupnost nové verze.

Stažení aplikací služby Creative Cloud do nového počítače

Přečtěte si, jak nainstalovat, aktivovat a používat aplikace služby Creative Cloud v novém počítači nebo zařízení v případě, že již nemáte k dispozici původní počítač nebo zařízení. Potřebné informace najdete v článku Jak mohu nainstalovat aplikace služby Creative Cloud do nového počítače.

Do kolika počítačů si mohu aplikace služby Creative Cloud nainstalovat?

Aplikaci společnosti Adobe můžete si nainstalovat až do dvou počítačů. Pokud ji chcete nainstalovat do třetího počítače, budete ji muset v některém z předchozích počítačů deaktivovat. Viz článek Do kolika počítačů si mohu aplikace nainstalovat.

Řešení problémů s instalací

Řešení častých problémů s přihlášením

Informace o řešení častých problémů s přihlašováním najdete v článku Problémy s přihlašováním.

Zabránění tomu, aby se služba Creative Cloud vracela do zkušebního režimu

Naučte se zabránit tomu, aby aplikace služby Creative Cloud uváděly, že používáte zkušební verzi (nebo že platnost zkušební verze vypršela), přestože jste si předplatné služby Creative Cloud již zakoupili. Viz článek Zakoupené aplikace služby Creative Cloud se zobrazují jako zkušební verze

Řešení chyb stahování a instalace aplikací služby Creative Cloud

Vyřešte problémy vzniklé při stahování, instalaci, aktualizaci nebo spouštění aplikací služby Creative Cloud. Viz článek Kódy chyb instalace a jejich řešení

Řešení častých chyb týkajících se aktivace služby Creative Cloud

Najděte řešení některých častých problémů a chyb týkajících se aktivace služby Creative Cloud a naučte se je opravit. Viz článek

Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner

Některé problémy s instalací služby Creative Cloud můžete vyřešit spuštěním nástroje Adobe CC Cleaner. Viz článek Řešení problémů s instalací pomocí nástroje Creative Cloud Cleaner.

Oprava častých chyb

Chyba: Neúspěšná instalace počítačové aplikace Creative Cloud

Pokud se vám při aktualizaci počítačové aplikace Adobe Creative Cloud zobrazí některá z následujících chybových zpráv, vyzkoušejte řešení uvedenávčlánku Řešení problémů s neúspěšnou instalací | Počítačová aplikace Adobe Creative Cloud:

 • Počítačovou aplikaci Creative Cloud nelze nainstalovat.
 • Počítačovou aplikaci Creative Cloud nelze aktualizovat.
 • Kód chyby 1
 • Kód chyby P1
 • Kód chyby 50
 • Kód chyby P50
 • Kód chyby 1001
 • Kód chyby 1002

Chyba: Služba Adobe Creative Cloud požadovaná k vyřešení tohoto problému chybí nebo je poškozená

Služba Creative Cloud mě odhlašuje nebo mě opakovaně vyzývá k přihlášení

Chyba: Chybějící soubor api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll

Při pokusu o instalaci nebo spuštění aplikace služby Creative Cloud dojde k jedné z následujících chyb:

 • Zobrazí se chyba oznamující, že aktualizace systému Windows od společnosti Microsoft vyžadované k instalaci tohoto produktu nejsou v daném počítači k dispozici a požadované aktualizace je nutné nainstalovat a znovu opakovat akci.
 • Program nelze spustit, protože v počítači chybí api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll. Pokuste se tento problém vyřešit přeinstalací programu.

Chybějící knihovna .dll bude nainstalována s aktualizací systému Windows. Další podrobnosti najdete v článku Chyba: Chybějící soubor api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.

Počítačová aplikace CC se neotevře | Kruhový indikátor průběhu se neustále otáčí

Došlo k zablokování načítání nebo inicializace počítačové aplikace Creative Cloud? Zobrazuje se otáčející se kruhový indikátor a jedna z následujících zpráv:

 • Načítání aplikace zřejmě trvá déle než obvykle.
 • Inicializace služby Creative Cloud zřejmě trvá déle než obvykle.

Pokud jste ji zkusili znovu spustit a kruhový indikátor se stále otáčí, vyzkoušejte řešení uvedená v článku Aplikace CC pro stolní počítače se neotevře.

Alternativní možnosti stahování

Přímé stažení aplikací služby Creative Cloud

Pokud máte s instalaci aplikací služby Creative Cloud pomocí počítačové aplikace Creative Cloud problémy, pokuste se stáhnout instalační programy přímo.

Stažení předchozích verzí aplikací služby Creative Cloud

Pokud máte s instalaci předchozích verzí aplikací služby Creative Cloud pomocí počítačové aplikace Creative Cloud problémy, pokuste se stáhnout instalační programy přímo.

Stažení počítačové aplikace Creative Cloud

Na stránce počítačové aplikace Creative Cloud klikněte na tlačítko Stáhnout a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud máte s instalací potíže, přečtěte si článek Stažení počítačové aplikace Creative Cloud

Kontrola systémových požadavků

Systémové požadavky aplikace Photoshop CC

Systémové požadavky aplikace Lightroom Classic CC

Systémové požadavky aplikace Illustrator CC

Systémové požadavky aplikace InDesign CC

Systémové požadavky všech aplikací služby Creative Cloud

 V některých starších verzích systémů Windows a Mac nejsou nejnovější verze aplikací služby Creative Cloud podporovány. Další informace

Document Cloud a Acrobat

Stažení a instalace (předplacená verze)

Stažení a instalace předplacené aplikace Acrobat DC

Pokud jste si koupili předplatné aplikace Acrobat nebo jste členem služby Creative Cloud, postupujte při stahování aplikace a její instalaci do počítače podle pokynů uvedených v článku Stažení a instalace aplikace Acrobat DC.

Instalace aplikace Acrobat XI v případě, že byla odinstalována aplikací Acrobat DC

Článek popisuje postup opětovné instalace aplikace Acrobat XI a nabízí odpovědi na důležité otázky. Viz článek Odinstalování aplikace Acrobat XI aplikací Acrobat DC | Opětovná instalace aplikace Acrobat XI.

Stažení a instalace zkušební verze aplikace Adobe Acrobat Pro DC

Stáhněte si bezplatnou zkušební verzi počítačové aplikace Adobe Acrobat Pro DC a vyzkoušejte, jak vám může usnadnit práci. Viz článek Stažení a instalace zkušební verze aplikace Adobe Acrobat Pro DC.

Stažení aplikace Acrobat DC do nového počítače

Získejte informace o tom, jak nainstalovat, aktivovat a používat aplikaci Acrobat DC v novém počítači nebo zařízení v případě, že již nemáte k dispozici původní počítač nebo zařízení. Viz článek Jak si mohu aplikaci Acrobat DC nainstalovat do nového počítače.

Stažení a instalace (nepředplacená verze)

Stažení aplikace Acrobat DC | Nepředplacená verze

Pokud již nemáte k dispozici instalační médium aplikace Acrobat DC (nepředplacená verze založená na sériovém čísle), pokuste se stáhnout instalační program přímo.

Stažení aplikace Acrobat 2017

Pokud již nemáte k dispozici instalační médium aplikace Acrobat 2017, pokuste se stáhnout instalační programy přímo. K dokončení instalace budete potřebovat sériové číslo aplikace Acrobat 2017.

Stažení starších verzí aplikace Acrobat

Pokud jste si zakoupili starší verzi aplikace Acrobat a nemáte již k dispozici instalační médium, pokuste se stáhnout instalační program přímo:

Vyhledání sériového čísla

Přečtěte si, jak rychle najít sériové číslo produktu, abyste mohli produkt přeinstalovat nebo upgradovat. Viz článek Vyhledání sériového čísla.

Do kolika počítačů si mohu aplikace služby Creative Cloud nainstalovat?

Produkt můžete nainstalovat až do dvou počítačů. Pokud chcete produkt převést do jiného počítače, stačí v daném produktu v některém z počítačů s aktivní licencí vybrat možnost Nápověda > Odhlásit se. Potom můžete tento produkt nainstalovat do jiného počítače.

Řešení častých problémů a chyb

Řešení častých problémů s přihlašováním

Informace o řešení častých problémů s přihlašováním najdete v článku Problémy s přihlašováním.

Řešení problémů se stahováním

Odstraňte časté problémy s prohlížečem, systémem a připojením, které mohou stažení produktu bránit.

Aktivace a deaktivace aplikace Acrobat

Instalace aplikace Acrobat XI v případě, že byla odinstalována aplikací Acrobat DC

Došlo po instalaci zkušební verze aplikace Acrobat DC nečekaně k odinstalaci aplikace Acrobat 11? Přečtěte si, jak aplikaci Acrobat 11 nainstalovat znovu.

Nastavení aplikace Acrobat nebo Reader jako výchozího vlastníka souborů PDF v systému Windows 10

Kontrola systémových požadavků

Systémové požadavky služby Adobe Document Cloud

Systémové požadavky aplikace Adobe Acrobat DC

Systémové požadavky aplikace Adobe Reader DC

Systémové požadavky aplikace Acrobat 2017

Systémové požadavky aplikace Acrobat 11 nebo starší

Photoshop Elements | Premiere Elements

Stažení a instalace

Instalace aplikace Photoshop Elements

Pokud máte krabicovou verzi produktu, můžete software nainstalovat z disku DVD. Případně si můžete aplikaci Photoshop Elements stáhnout a následně nainstalovat z webu společnosti Adobe. Další informace najdete v článku Instalace aplikace Photoshop Elements.

Instalace aplikace Adobe Premiere Elements

Pokud máte krabicovou verzi produktu, můžete software nainstalovat z disku DVD. Případně si můžete aplikaci Adobe Premiere Elements stáhnout a následně nainstalovat z webu společnosti Adobe. Další informace najdete v článku Instalace aplikace Adobe Premiere Elements.

Vyhledání sériového čísla

Přečtěte si, jak rychle najít sériové číslo produktu, abyste mohli produkt přeinstalovat nebo upgradovat. Viz článek Vyhledání sériového čísla.

Uplatnění předplacené karty

Informace o uplatnění nákupu produktu společnosti Adobe a převodu kódu pro využití na sériové číslo najdete v článku Pomoc s kódy pro využití.

Do kolika počítačů si mohu aplikace služby Creative Cloud nainstalovat?

Produkt můžete nainstalovat až do dvou počítačů. Pokud chcete produkt převést do jiného počítače, stačí v daném produktu v některém z počítačů s aktivní licencí vybrat možnost Nápověda > Odhlásit se. Potom můžete tento produkt nainstalovat do jiného počítače.

Řešení častých problémů a chyb

(Windows) Odstraňování problémů s instalací | Photoshop Elements, Premiere Elements

Naučte se odstraňovat problémy s instalací aplikací Photoshop Elements a Premiere Elements v systému Windows.

(MacOS) Odstraňování problémů s instalací | Photoshop Elements, Premiere Elements

Naučte se odstraňovat problémy s instalací aplikací Photoshop Elements a Premiere Elements v systému Mac OS.

Aplikace Photoshop Elements a Premiere Elements se nespouštějí | Windows 10

V počítačích upgradovaných na systém Windows 10 někdy nejde aplikace Photoshop Elements, Adobe Premiere Elements a Elements Organizer spustit. Při pokusu o jejich spuštění dojde k jejich chybovému ukončení. Informace o řešení tohoto problému najdete v článku Problémy se spuštěním v systému Windows 10.

Aktivace a deaktivace produktů společnosti Adobe

Alternativní možnosti stahování

Stažení produktu Photoshop Elements

Pokud již nemáte k dispozici instalační médium aplikace Photoshop Elements, pokuste se stáhnout instalační program přímo:

Stažení aplikace Adobe Premiere Elements

Pokud již nemáte k dispozici instalační médium aplikace Adobe Premiere Elements, pokuste se stáhnout instalační program přímo:

Kontrola systémových požadavků

Systémové požadavky aplikace Photoshop Elements

Systémové požadavky aplikace Adobe Premiere Elements

Creative Suite a Lightroom

Stažení a instalace

Stažení a instalace aplikace Lightroom

Lightroom 5 nebo starší:  Pokud jste si koupili aplikaci Adobe Photoshop Lightroom 5 nebo starší a nemáte již k dispozici instalační médium, můžete si stáhnout náhradní instalační programy.

Stažení produktů sady Creative Suite

Creative Suite 6: Pokud jste si koupili prodejní licencovanou verzi produktu sady CS6 a nemáte již k dispozici instalační médium, stáhněte si náhradní instalační soubory sady CS6.

Creative Suite 5.5:  Pokud jste si koupili prodejní licencovanou verzi produktu sady CS5.5 a nemáte již k dispozici instalační médium, stáhněte si náhradní instalační soubory sady CS5.5.

Creative Suite 5: Pokud jste si koupili prodejní licencovanou verzi produktu sady CS5 a nemáte již k dispozici instalační médium, stáhněte si náhradní instalační soubory sady CS5.

Creative Suite 4 a starší: Chcete-li si stáhnout starší verze sady Creative Suite, přejděte na stránku Další položky ke stažení.

Vyhledání sériového čísla

Přečtěte si, jak rychle najít sériové číslo produktu, abyste mohli produkt přeinstalovat nebo upgradovat. Viz článek Vyhledání sériového čísla.

Do kolika počítačů si mohu aplikace služby Creative Cloud nainstalovat?

Produkt můžete nainstalovat až do dvou počítačů. Pokud chcete produkt převést do jiného počítače, stačí v daném produktu v některém z počítačů s aktivní licencí vybrat možnost Nápověda > Odhlásit se. Potom můžete tento produkt nainstalovat do jiného počítače.

Instalace stažené aplikace Acrobat X, CS5.5 nebo starší

Pokud se instalační program po dokončení stahování nespustí automaticky, můžete jej spustit ručně.

   

   

   

Řešení častých problémů a chyb

Řešení problémů se stahováním sady Creative Suite

Odstraňte časté problémy s prohlížečem, systémem a připojením, které mohou stažení produktu bránit.

Aktivace a deaktivace produktů společnosti Adobe

Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7

Pokud při instalaci aplikace sady Creative Suite (CS5, CS5.5, CS6) dojde k chybě s ukončovacím kódem 6 nebo 7, vyzkoušejte řešení uvedená v článku Chyby instalace s ukončovacími kódy 6 a 7 | CS.

Chyba upgradu: „Toto sériové číslo není pro oprávněný produkt“

Máte při upgradu potíže se svým sériovým číslem? Vyzkoušejte řešení uvedená v článku Chyba upgradu: „Toto sériové číslo není pro oprávněný produkt“.

Odebrání již nepodporované aplikace Adobe Download Assistant

Aplikace Adobe Download Assistant (ADA), která dříve sloužila ke správě stahování zkušebních verzí aplikací společnosti Adobe, již není podporována.  Přečtěte si pokyny k odebrání aplikace Adobe Download Assistant.

Kontrola systémových požadavků

Systémové požadavky aplikace Lightroom

Systémové požadavky jednotlivých verzí aplikace Lightroom jsou uvedeny zde:

Systémové požadavky sady Creative Suite

Bezplatné nástroje

Flash Player

Stažení a instalace aplikace Flash Player

Aplikaci Adobe Flash Player si můžete stáhnout zde.

Ověření, zda je aplikace Flash Player nainstalována

Chcete-li zjistit, jestli máte aplikaci Flash Player v systému nainstalovanou, postupujte podle pokynů uvedených v nápovědě k aplikaci Flash Player.

Řešení častých problémů s aplikací Flash Player

Řešení častých problémů s aplikací Flash Player najdete v tomto článku.

Řešení problémů s instalací aplikace Flash Player

Windows 7 a starší: Chcete-li odstranit problémy s instalací aplikace Adobe Flash Player v systému Windows 7 nebo starším, postupujte pomocí tohoto podrobného návodu.

Mac OS: Chcete-li odstranit problémy s instalací aplikace Adobe Flash Player v operačním systému Mac OS, postupujte pomocí tohoto podrobného návodu.

Povolení používání aplikace Flash Player v prohlížeči

Internet Explorer: Naučte se povolit používání aplikace Adobe Flash Player v prohlížeči Internet Explorer.

Opera: Naučte se povolit používání aplikace Adobe Flash Player v prohlížeči Opera.

Safari: Naučte se povolit používání aplikace Adobe Flash Player v prohlížeči Safari.

Acrobat Reader

Stažení a instalace aplikace Acrobat Reader DC

Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Adobe Acrobat Reader DC.

Stažení a instalace starších verzí aplikace Acrobat Reader

Všechny verze aplikace Adobe Acrobat Reader si můžete stáhnout na této stránce.

(Windows) Řešení problémů s instalací aplikace Reader

Informace o odstraňování problémů se stahováním a instalací aplikace Acrobat Reader najdete v článku Řešení problémů s instalací aplikace Acrobat Reader | Windows.

(MacOS) Řešení problémů s instalací aplikace Reader

Informace o odstraňování problémů se stahováním a instalací aplikace Acrobat Reader v systému Mac najdete v článku Řešení potíží se stažením a instalací aplikace Acrobat Reader v systému Mac OS.

AIR

Stažení a instalace prostředí Adobe AIR

Stáhněte si a nainstalujte prostředí Adobe AIR.

Stažení a instalace sady Adobe AIR SDK

Stáhněte si produkt Adobe® AIR® SDK & Compiler a získejte konzistentní a flexibilní vývojové prostředí pro vytváření aplikací a her pro různá zařízení a platformy (Windows, Mac, iOS, Android), které se nespouštějí v prohlížeči.

(Windows) Odstraňování potíží s instalací prostředí AIR

Postupujte podle kroků uvedených v článku věnovaném řešení problémů s instalací a stahováním sady Adobe AIR SDK v operačních systémech Windows.

(MacOS) Odstraňování potíží s instalací prostředí AIR

Postupujte podle kroků uvedených v článku věnovaném řešení problémů s instalací a stahováním sady Adobe AIR SDK v operačních systémech Mac.

Digital Editions

Stažení a instalace aplikace Digital Editions

Aplikaci Adobe Digital Editions si můžete stáhnout zde.

Autorizace a zrušení autorizace aplikace Adobe Digital Editions

Přečtěte si, jak autorizovat a zrušit autorizaci aplikace Adobe Digital Editions.

Přenos elektronické knihy do čtečky elektronických knih v aplikaci Adobe Digital Editions

Postupujte podle kroků pro přenos elektronické knihy v aplikaci Adobe Digital Editions do zařízení eBook nebo eReader.

Základy práce s aplikací Adobe Digital Editions

Přečtěte si, jak nainstalovat aplikaci Adobe Digital Editions a pracovat s ní. Přečtěte si, jak autorizovat a zrušit autorizaci aplikace Adobe Digital Editions, číst elektronické knihy pomocí aplikace Adobe Digital Editions a přenášet elektronické knihy mezi různými zařízeními.

Odpovědi na časté dotazy

Projděte si odpovědi na časté dotazy k aplikaci Digital Editions.

Shockwave Player

Stažení a instalace aplikace Shockwave Player

Aplikaci Shockwave Player si můžete stáhnout zde.

Odpovědi na časté dotazy

Projděte si odpovědi na časté dotazy k aplikaci Shockwave Player.

(Windows) Řešení problémů s instalací aplikace Shockwave Player

Postupujte podle kroků uvedených v článku věnovaném řešení problémů s instalací aplikace Shockwave Player v operačních systémech Windows.

(MacOS) Řešení problémů s instalací aplikace Shockwave Player

Postupujte podle kroků uvedených v článku věnovaném řešení problémů s instalací aplikace Shockwave Player v operačních systémech Mac.