Používání textových maker

Vytvoření textového makra

Textové makro je zkratka pro posloupnost kláves. Makro může být jednoduché – může napsat slovo nebo frázi, kterou často používáte – nebo může být složité, například formátovaná adresa. Kód makra je název textového makra, které vytvoříte. Například místo opakovaného psaní „Centrum pro snižování a prevenci nemocnosti“, můžete vytvořit kód makra (například „csp“), které se změní na plný název.

 1. Zvolte Okna > Textová makra.
 2. Pokud chcete vytvořit textové makro z existujícího textu, vyberte text v dokumentu.
 3. Zvolte Nové makro z nabídky panelu Textová makra nebo klikněte na tlačítko Nové makro  v panelu Textová makra.
 4. Napište kód makra do textového pole Kód makra. Uvědomte si, že kódy maker rozlišují malá a velká písmena.

  Kód se objeví v seznamu Textová makra.

 5. V poli Text makra napište textový řetězec, který chcete zadávat jako aktivaci textového makra.
 6. Chcete-li zahrnout atributy textu z existujícího textu při vkládání nebo nahrazování textu makra, vyberte Pamatovat si atributy textu.

  Vkládaný nebo nahrazovaný text makra standardně používá atributy stylu cílového odstavce.

 7. Chcete-li přiřadit klávesovou zkratku pro aktivaci makra, umístěte kurzor do textového pole Klávesová zkratka makra a stiskněte klávesu, kterou chcete použít pro klávesovou zkratku.

  Klávesové zkratky jsou zejména užitečné, když vypnete Automaticky zaměnit text makra v panelu Textová makra.

  Pokud klávesová zkratka, kterou chcete přiřadit k makru, je již přiřazená k jiné funkci, ve spodní části dialogového okna se objeví výstražný symbol se zprávou „Současné přiřazení: [funkce]“. Pokud přiřadíte tuto klávesovou zkratku danému makru, funkce předcházející klávesové zkratky se přepíše.

 8. Klikněte na OK.

Kód makra můžete nahradit textem makra automaticky během psaní, použitím klávesové zkratky makra nebo příkazem Zaměnit text makra z nabídky panelu Textová makra.

Úprava textového makra

 1. Ze seznamu v panelu Textová makra dvojitě klikněte na textové makro, které chcete upravit, nebo je vyberte a klikněte na tlačítko Upravit textové makro  v panelu Textová makra.
 2. Napište své změny do textového pole a klikněte na OK.

Duplikování makra

Příkaz Duplikovat makro se používá k vytvoření kopie existujícího makra. Duplikované makro je přiřazené ke stejnému kódu jako originál, ale s připojeným číslem, a je v seznamu v panelu Textová makra uvedené bezprostředně za původním makrem. Například duplikování makra „BOD“ vytvoří kopii makra s názvem „BOD1“.

 1. Ze seznamu v panelu Textová makra vyberte textové makro, které chcete duplikovat.
 2. Z nabídky panelu Textová makra zvolte Duplikovat makro.

Odstranění textového makra

 1. Ze seznamu v panelu Textová makra vyberte textové makro, které chcete odstranit.
 2. Z nabídky panelu Textová makra zvolte Odstranit makro.
Poznámka:

Po odstranění makra nemůžete toto odstranění vzít zpět.

Vložení nebo záměna textu makra

Text makra můžete vložit třemi různými způsoby: s použitím příkazu Vložit text makra vložíte text makra do místa textového kurzoru, dále můžete nechat vložit text makra automaticky během psaní nebo případně zaměnit existující text textem makra.

Vložení textu makra automaticky

Pokud je zaškrtnutá volba Automaticky zaměnit text makra, kódy maker se automaticky převádějí na text makra během psaní. Pokud jste například napsali makro s názvem „CDC“, po zapsání písmen CDC následovaných znakem ukončujícím slovo, například mezerou nebo tečkou, se objeví „Centrum pro snižování a prevenci nemocnosti“. Kód makra rozlišuje malá a velká písmena.

 1. Zkontrolujte, zda je zaškrtnutá volba Automaticky zaměnit text makra z nabídky panelu Textová makra. (Vedle ní by se mělo zobrazovat zaškrtnutí.)
 2. Napište kód makra následovaný znakem ukončení slova (mezera, čárka, tečka nebo konec odstavce).
Poznámka:

Pokud chcete obnovit text kódu makra, zvolte tolikrát Úpravy > Zpět, dokud se znovu neobjeví kód makra.

Vložení textu makra v místě textového kurzoru

Příkaz Vložit text makra umístí vybraný text makra do polohy aktuálního textového kurzoru.

 1. Nástrojem Text  klikněte do umístění, kam chcete vložit text makra.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Stiskněte klávesovou zkratku pro makro, které chcete spustit.

  • Vyberte požadované makro z panelu Textová makra a z nabídky panelu zvolte Vložit text makra nebo klikněte na tlačítko Vložit text makra .

Záměna textu textem makra

Příkaz Zaměnit text makra hledá v textu bezprostředně před aktuálním textovým kurzorem libovolný definovaný kód makra (s rozlišením malých a velkých písmen) a pokud nějaký najde, odstraní kód makra a nahradí ho přiřazeným textem makra. Dejme tomu, že jste vytvořili textové makro pro „Centrum pro snižování a prevenci nemocnosti“, jehož kód je „CSP“. Chcete-li použít makro, napište CSPa pak s textovým kurzorem umístěným bezprostředně za kódem makra zvolte Zaměnit text makra. Aplikace InCopy pak prohledá text bezprostředně před textovým kurzorem a nahradí „CSP“ textem makra „Centrum pro snižování a prevenci nemocnosti“.

 1. Nástrojem Text  klikněte bezprostředně vpravo od kódu makra, který chcete nahradit nebo vyberte text, který chcete nahradit.
 2. Z nabídky panelu Textová makra zvolte Zaměnit text makra nebo zvolte Úpravy > Zaměnit text makra.
Poznámka:

Příkaz Zaměnit text makra dále nepokračuje v prohledávání celého dokumentu a vyhledávání všech výskytů kódu makra. Chcete-li hledat a nahradit všechny instance slova nebo fráze, použijte příkaz Hledat a nahradit.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online