Požadujete více možností při kreslení a malování? Vyzkoušejte nejnovější aplikaci Adobe Fresco určenou ke kreslení a malování. Vaše datové zdroje Adobe Draw se automaticky přesunou s prvním přihlášením k aplikaci Fresco.
draw_appicon_128

Pomocí aplikace Adobe Illustrator Draw můžete v mobilním zařízení, tabletu nebo zařízení Chromebook od ruky vytvářet vektorové kresby. Díky pěti perům ke kreslení vektorů, gumě a až deseti kreslicím vrstvám můžete dát průchod své kreativitě. Díky spolupráci s aplikací Adobe Capture může aplikace Draw používat také barevné motivy a vektorové tvary, které lze upravovat pomocí aplikace Adobe Illustrator na stolním počítači.


Obecné informace

Aplikace Draw pro mobilní telefony, tablety a Chromebook je k dispozici zdarma ke stažení v obchodě s aplikacemi iTunes a ve službě Google Play.

Produkt Draw je momentálně k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, japonštině, italštině, španělštině, ruštině, korejštině, brazilské portugalštině, portugalské portugalštině, polštině, češtině, švédštině, dánštině, nizozemštině, finštině, tradiční čínštině, norštině a turečtině.

Nejnovější informace o systémových požadavcích naleznete na stránce aplikace Adobe Illustrator Draw v obchodě s aplikacemi iTunes a ve službě Google Play.

Ne. Aplikace Draw byla vytvořena tak, aby fungovala s produkty Ink a Slide; chcete-li ji však používat, tento hardware nemusíte vlastnit. V aplikaci Draw můžete pracovat pomocí prstů nebo jiného dotykového pera a pomocí integrovaného digitálního pravítka.

Ano. Aplikace Draw podporuje následující pera: Adonit Jot Touch 4, Adonit Jot Touch s hrotem Pixelpoint, stylusy Wacom Creative, Pencil od FiftyThree a Apple Pencil.

Mějte na paměti, že pero Apple Pencil je podporováno pouze na zařízení iPad Pro.

Aplikace Draw podporuje také funkci potlačení dlaně u dotykového pera Adonit Jot Script.

Potřebujete buď bezplatné, nebo placené členství ve službě Creative Cloud. Pokud nejste členem, můžete se zaregistrovat k bezplatnému členství ve službě Creative Cloud. Pokud používáte Google Chromebook, vytvořte si Adobe ID (pokud ho zatím nemáte) a poté se přihlaste.

Další informace o aplikaci Draw naleznete zde:

Podívejte se na výukovou lekci, přečtěte si nejčastější dotazy nebo navštivte fórum s podporou.

Používání aplikace Adobe Illustrator Draw

Podívejte se na video, které vysvětluje základy práce s aplikací Draw.

Kresby můžete seskupit do projektů. Můžete změnit uspořádání kreseb v projektu nebo projekt přejmenovat.

 • Chcete-li přidat nový projekt, klepněte na ikonu + umístěnou na levém panelu.  
Pokud chcete projekt upravit, klepněte na ikonu úprav, která se nachází v horní části panelu projektu.
 • Chcete-li projekt přejmenovat, klepněte na jeho název.
 • Chcete-li změnit uspořádání kreseb v projektu, přetáhněte úchyty.

Vrstvy s příslušným obsahem můžete v aplikaci Adobe Draw zkopírovat a pak je vložit do stejného nebo i jiného projektu.

 1. V projektu klepněte na vrstvu, kterou chcete zkopírovat.
 2. Přetáhněte vrstvu do středu plátna, ale stále ji držte (nezvedejte prst).
 3. (Volitelně) Chcete-li zkopírovat více vrstev, držte vybranou vrstvu a klepněte na další vrstvy.
 4. Jiným prstem klepněte na ikonu Zavřít v levém horním rohu obrazovky.
 5. Proveďte jednu z následujících akcí:
 • Chcete-li kresbu zkopírovat na jiné místo ve stejném projektu, přetáhněte příslušnou vrstvu na požadované místo.
 • Chcete-li kresbu zkopírovat do jiného projektu, klepněte na ikonu Zavřít v pravém horním rohu obrazovky. Otevřete požadovaný projekt a přetáhněte do něj příslušnou vrstvu.

Poznámka: V zařízení se systémem Android není tato funkce momentálně k dispozici.

 1. V projektu klepněte na ikonu pro úpravy.
 2. Klepnutím vyberte skicu. Můžete také vybrat více skic.
 3. Klepněte na ikonu pro odstranění.

 1. Na panelu projektu klepněte na ikonu pro sdílení.
 2. Klepněte na možnost Pokračovat a sdílet. Zobrazí se kresby z aktuálního projektu.
 3. Klepněte na možnost Upravit a přidejte nebo odeberte kresby. Můžete rovněž přidat další soubory ze služby Creative Cloud či ze složky Z fotoaparátu nebo pořídit snímek pomocí fotoaparátu. Klepněte na možnost Pokračovat.
 4. Vyberte úvodní obraz a klepněte na možnost Pokračovat.
 5. Zadejte potřebné informace a klepněte na možnost Publikovat.

Pomocí barevných motivů vytvořených v aplikaci Adobe Capture můžete nastavit barvu jednotlivých kreslicích nástrojů.

 1. Klepnutím vyberte kreslicí nástroj.
 2. Klepnutím na možnost Barva otevřete panel Barevné motivy.
 3. Klepnutím na ikonu + zobrazte možnost Přidat barevné motivy.
 4. Klepněte na možnost My Color (Moje barevné motivy) a klepnutím vyberte barevné motivy.
 5. Klepnutím přidejte vybrané barevné motivy.

Tvary můžete do knihoven Creative Cloud přidávat pomocí aplikace Adobe Capture.

 1. V kresbě klepněte na ikonu tvarů na horním panelu. Zobrazí se panel Tvary.
 2. Klepněte na možnost Moje knihovna. Klepněte na možnost Změnit knihovnu a vyberte jinou knihovnu.
 3. Pomocí funkce Touch Slide můžete procházet tvary v knihovně a vkládat je na plátno.
  Poznámka: V zařízení iPhone a zařízení se systémem Android není funkce Touch Slide momentálně k dispozici.
 4. Přidejte tvar dvojitým klepnutím.

Položku můžete ze služby Creative Cloud Market stáhnout, přidat ji do knihovny a vložit ji do kresby.

 1. Klepněte na ikonu pro přidání vrstvy.
 2. Klepněte na možnost Photo Layer (Vrstva fotografie) a poté zvolte možnost From Market (Z obchodu).
  Poznámka: Služba Market momentálně není k dispozici pro zařízení se systémem Android.
 3. Najděte položku a potom klepněte na možnost Stáhnout.
 4. Vyberte knihovnu Creative Cloud. Případně můžete knihovnu vytvořit.
 5. Klepněte na možnost Otevřít. Položka bude vložena do kresby.
Pomocí posuvníků u jednotlivých vrstev můžete nastavit krytí vrstvy.

Rozdíly jsou následující:

 • V aplikaci Draw pro telefon iPhone a zařízení se systémem Android není podporováno dotykové pero.
 • Zařízení iPad Pro bylo optimalizováno a nyní podporuje při použití aplikace Draw pouze pero Apple Pencil.
 • V zařízení se systémem Android není služba Market momentálně k dispozici.

(iOS)

Kresby můžete ukládat ve třech formátech souborů – PDF, PSD a PNG. V případě potřeby můžete kresbu odeslat do aplikace Photoshop nebo Illustrator a tam ji dál upravit nebo dokončit.

(Android)

Kresby můžete ukládat ve formátu PNG. V případě potřeby můžete projekt odeslat do aplikace Photoshop nebo Illustrator a tam ho dál upravit nebo dokončit.

(iOS)

Chcete-li nastavit průhledné pozadí, klepněte dvakrát na vrstvu pozadí. V aplikaci Adobe Draw se zobrazí  ikona pro nastavení průhledného pozadí.

(Android)

V pravém horním rohu obrazovky projektu klepněte na ikonu Sdílet a vyberte možnost Kopírovat obrázek do galerie. V rozevírací nabídce pak vyberte položku pro uložení kresby s průhledným pozadím.

V případě potřeby můžete kresbu odeslat do aplikace Photoshop nebo Illustrator a tam ji dál upravit nebo dokončit.

 1. Klepněte na možnost Sdílet.
 2. Klepněte na možnost Odeslat do aplikace Photoshop nebo Odeslat do aplikace Illustrator.
Spustí se aplikace Photoshop nebo Illustrator a otevře se v ní kresba. Je třeba, abyste byli přihlášeni k počítačové aplikaci Creative Cloud a v počítači byla nainstalována příslušná aplikace.

V aplikaci Draw pro systém Android momentálně nejsou podporovány následující funkce:

 • nejnovější pera Wacom a Pencil by 53,
 • vodítka a mřížky.

Chcete-li z aplikace Adobe Illustrator Draw získat přístup ke službě Adobe Stock, postupujte podle následujících kroků:

 1. V pravém horním rohu obrazovky klepněte na ikonu Vrstvy.
 2. Vyberte možnost Vrstva fotografie. Zobrazí se nabídka Obrazy.
 3. V nabídce Obrazy vyberte možnost Ze služby Stock.

Chcete-li v aplikaci Adobe Illustrator Draw získat přístup k mřížkám, postupujte následujícím způsobem:

 1. V levém dolním rohu obrazovky klepněte na ikonu mřížky.
 2. Posunutím tlačítka směrem doprava mřížky zapnete. Posunutím tohoto tlačítka směrem doleva mřížky vypnete.
 3. Chcete-li změnit rozteč mřížky, klepněte na tlačítko Upravit.
 4. Pokud chcete získat přístup k možnostem mřížky pro dvoubodovou perspektivu nebo pro grafy, klepněte na možnost Další mřížky.

Přechod z aplikace Adobe Ideas na aplikaci Adobe Illustrator Draw

Aplikace Adobe Ideas byla v době svého prvního vydání v květnu 2010 jednou z prvních aplikací společnosti Adobe pro zařízení iPhone. Od té doby došlo k výrazným změnám v návrhu mobilních aplikací a zvýšil se výpočetní výkon mobilních zařízení. V dalších aplikacích, jako například Photoshop Sketch, Illustrator Line nebo Photoshop Mix, jsme využili nové návrhové vzory a možnosti. S těmito novými možnostmi jsme chtěli zkombinovat také základní prvky pro kreslení z aplikace Adobe Ideas a vytvořit tak produkt, jehož uživatelské prostředí je v souladu s našimi dalšími aplikacemi pro kreslení na mobilních zařízeních. Aplikace Draw nabízí všechny oblíbené nástroje pro kreslení vektorů a funkce aplikace Adobe Ideas ve standardním, moderním rozhraní. Podporuje také knihovny Creative Cloud, takže jakoukoli myšlenku či nápad snadno proměníte na efektní návrh, který můžete dále rozpracovat jak v mobilním zařízení, tak v počítači. Další informace naleznete na stránce aplikace Adobe Illustrator Draw.

Aplikace Draw nabízí základní prvky pro kreslení, oblíbené nástroje a ovládací prvky z aplikace Ideas doplněné o řadu nových funkcí včetně podpory knihoven Creative Cloud a přesného kreslení rovných čar, kruhů, elips, čtverců, obdélníků, trojúhelníků a jiných tvarů. Pomocí aplikace Adobe Capture pak mohou uživatelé aplikace Draw zaznamenávat tvary z reálného světa jako vektory a používat je v ilustracích aplikace Draw. Další informace naleznete na stránce aplikace Adobe Illustrator Draw.

Dne 1. prosince 2014 byla ukončena automatická synchronizace souborů aplikace Ideas ve službě Creative Cloud. Pokud jste kresby před 1. prosincem synchronizovali, stáhněte aplikaci Illustrator Draw, otevřete ji a vyberte možnosti Settings (Nastavení) > Import Ideas Files (Importovat soubory aplikace Ideas) > Fetch All Files (Načíst všechny soubory). Tím se synchronizované soubory aplikace Ideas importují ze složky prostředků Creative Cloud do aplikace Draw.

Pokud máte v zařízení iPad uloženy soubory aplikace Ideas, které nebyly odeslány do služby Creative Cloud, můžete je do ní odeslat. Spusťte aplikaci Adobe Ideas a klepněte na ikonu cloudu v pravém horním rohu obrazovky. Můžete vybrat jeden nebo více souborů aplikace Ideas a odeslat je do služby Creative Cloud. Po odeslání do služby Creative Cloud je lze importovat do aplikace Draw. Jednoduše spusťte aplikaci Draw a vyberte možnosti Settings (Nastavení) > Import (Importovat) Ideas Files (Soubory aplikace Ideas).

V nových verzích systému iOS již společnost Adobe nebude poskytovat aktualizace ani podporu k aplikaci Adobe Ideas. Stávající uživatelé aplikace Adobe Ideas mohou aplikaci Ideas nainstalovat a používat, ale noví uživatelé ji nebudou moci nainstalovat. Aplikace Adobe Illustrator Draw nabízí všechny oblíbené nástroje pro kreslení vektorů a funkce aplikace Adobe Ideas ve standardním, moderním rozhraní. Tipy k přechodu z aplikace Ideas na aplikaci Draw najdete na blogu služby Creative Cloud: http://blogs.adobe.com/creativecloud/from-ideas-to-draw-making-the-switch/.

Ano, pokud byla aplikace Adobe Ideas v zařízení již nainstalována, můžete ji nainstalovat i po jejím odebrání z obchodu. V obchodě App Store přejděte do části Zakoupené a vyberte možnost Ne na tomto iPadu/iPhonu. Aplikace Adobe Ideas bude uvedena v seznamu, ze kterého ji můžete také nainstalovat.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online