Použití efektů posouvání na obrazy nastavené jako výplň

Naučte se, jak pomocí aplikace Adobe Muse přidat do prohlížeče efekty posouvání a výplně prohlížeče webových stránek.

Použití efektů posouvání na obrazy nastavené jako výplň prohlížeče

Efekty posouvání umožňují kontrolovat rychlost obrazů výplně pozadí prohlížeče i dlaždicové a nedlaždicové prvky stránky. Efekty posouvání lze použít na výplň prohlížeče s obrazy pozadí, které jsou dlaždicové, oříznuté, přizpůsobené velikosti stránky nebo nastavené na původní velikost. Výplň prohlížeče se usměrněně pohybuje spolu s posunem stránky na základě směrů a rychlostí, které nastavíte v části Posouvání v nabídce Výplň prohlížeče.

Poznámka:

Možnosti posouvání jsou zobrazeny šedě a nejsou k dispozici, dokud pomocí nabídky Výplň prohlížeče nepřidáte na pozadí výplně prohlížeče obraz. Efekty posouvání nelze použít na výplň prohlížeče, kterou tvoří pouze plná barva nebo barevný přechod.

Jak přidat efekty posouvání do výplně prohlížeče?

Chcete-li pro výplně prohlížeče nastavit efekty posuvného pohybu, postupujte následovně:

 1. V pohledu Návrhu zvolte možnost Stránka > Vlastnosti stránky. Na kartě Rozvržení nastavte minimální výšku na 2 000 pixelů. To zajistí, že stránka bude dostatečně dlouhá pro posouvání. Změny uložte kliknutím na tlačítko OK a dialogové okno Vlastnosti stránky se zavře.
Aktualizujte pole Minimální výška ve vlastnostech stránky tak, aby byla stránka vyšší.
Aktualizujte pole Minimální výška ve vlastnostech stránky tak, aby byla stránka vyšší.

 1. Na ovládacím panelu klikněte na odkaz Výplň prohlížeče. Na kartě Výplň klikněte na ikonu složky vedle oddílu Obraz a vyberte soubor obrázku na ploše. V nabídce Přizpůsobení zvolte požadovanou možnost a aktivujte funkci Posouvání.
Přidejte obraz pozadí, který se zobrazí v okně prohlížeče.
Přidejte obraz pozadí, který se zobrazí v okně prohlížeče.

 1. Klikněte na kartu Posouvání. Aktivujte políčko Pohyb posouvání.
Zaškrtnutím políčka Pohyb aktivujte v nabídce Výplň prohlížeče efekty posouvání.
Zaškrtnutím políčka Pohyb aktivujte v nabídce Výplň prohlížeče efekty posouvání.

Zkontrolujte část Posouvání v nabídce Výplň prohlížeče. Pole v centrální části (aktuálně zobrazující 0 pixelů) odpovídá pozici řídicího prvku (umístění úchytu ve tvaru T), který ovládá pohyb. Výchozí nastavení 0 pixelů znamená, že je úchyt ve tvaru T nastaven na nejvyšší okraj okna prohlížeče.

Počet pixelů určený v poli pozice řídicího prvku znamená, že se změny nastavené v části Pohyb na začátku budou pohybovat (v daném směru a za dané rychlosti), zatímco se stránka bude posouvat na dané umístění. Horní část stránky začíná na 0 a poté se počet pixelů spolu s posunem stránky dolů zvyšuje. (Na ovládacím panelu a na panelu Transformace je vzdálenost od horního okraje stránky určena hodnotou Y).

Hodnoty zadané v části Pohyb na konci se použijí poté, co se stránka posune za pozici řídicího prvku (umístění úchytu ve tvaru T).

Prvek s efektem posouvání při pohybu (v tomto případě dlaždicový obraz nastavený jako výplň prohlížeče) se posune směrem, který má v poli nastavenou vyšší hodnotu než 0. Pokud je hodnota ve vodorovném i svislém směru nastavena na 0, prvek se přichytí na stránku a pohybovat se nebude.

V části Pohyb na začátku si můžete povšimnout, že hodnoty v polích mají vedle sebe uvedeno malé písmeno x. To představuje násobek. V obrázku Výplň prohlížeče se v části pohyb na začátku ukazuje, že se bude výplň prohlížeče pohybovat směrem vzhůru 1násobkem rychlosti posouvání (stejnou rychlostí). Pokud návštěvník bude stránku posunovat rychleji, pohyb efektu posouvání zvýší svou rychlost tak, aby byla stejná.

Ve vodorovné (levé a pravé) části se v poli zobrazuje 0, což znamená, že se výplň prohlížeče nebude pohybovat vodorovně doleva nebo doprava.

Část Pohyb na konci obsahuje podobné rozhraní. V obrázku Výplň prohlížeče je výplň prohlížeče nastavena na pohyb směrem vzhůru 1násobkem rychlosti posouvání a nebude se pohybovat vodorovně.

Poznámka:

Podržte kurzor myši nad tlačítkem Informace (ikona i) v levém horním rohu karty Posouvání a zobrazí se informace, jak se efekty posouvání používají na výplň prohlížeče.

 1. Kliknutím na tlačítka šipek v části Pohyb na začátku můžete určit svislý směr (nahoru či dolů) a/nebo vodorovný směr (vlevo či vpravo), a řídit tak směr pohybu pro výplň prohlížeče.
 2. V části Pohyb na začátku zadejte číselné hodnoty nebo kliknutím na tlačítka se šipkami nahoru a dolů nastavte rychlosti vodorovného a svislého posouvání. Toto nastavení je podrobněji popsáno dále. Pokud je v poli Rychlost nastavena 0, znamená to, že se prvek nebude v daném směru během posouvání pohybovat (než bude dosaženo pozice řídicího prvku).
 3. V části Pohyb na konci aktualizujte hodnoty, abyste nastavili požadované směry, a zadejte číselné hodnoty do odpovídajících polí, abyste nastavili rychlost efektů posouvání.
 4. Zavřete nabídku Výplň prohlížeče kliknutím kamkoli jinam na stránce.
 5. Pomocí možnosti nabídky Soubor > Náhled stránky v prohlížeči načtěte stránku v novém oknu prohlížeče. Posunutím stránky zjistěte, zda při pohybu dochází k efektům posouvání.
 6. Po dokončení testování zavřete prohlížeč a vraťte se do aplikace Muse.

Použití pohybu při posunu stránky u výplně pozadí prvku stránky

Jak přidat efekty posouvání do výplně pozadí?

Posuvný pohyb lze použít u objektů na stránce, které mají jako výplň použité dlaždicové nebo nedlaždicové obrazy pozadí. Postupujte takto:

 1. Během úpravy stránky v zobrazení Návrh zvolte možnost Stránka > Vlastnosti stránky. Minimální výšku nastavte mnohem větší, např. na 2 000 pixelů, aby bylo jisté, že je stránka dostatečně dlouhá k posouvání. Změny uložte kliknutím na tlačítko OK a dialogové okno Vlastnosti stránky se zavře. Delší stránku můžete případně vytvořit přidáním dostatečného množství obsahu.
 2. V zobrazení návrhu zvolte na ovládacím panelu nástroj Obdélník.
 3. Nakreslete obdélník na stránce.
 4. V nabídce Výplň nastavte dlaždicový nebo nedlaždicový obraz pozadí a obdélník vyplňte.
Přidáním obrazu pozadí vyplňte obdélník a nastavte požadované možnosti zobrazení v nabídce Výplň.
Přidáním obrazu pozadí vyplňte obdélník a nastavte požadované možnosti zobrazení v nabídce Výplň.

 1. Klikněte na kartu Posouvání v nabídce Výplň a nastavte možnosti posouvání.
 1. Klikněte na kartu Posouvání v nabídce Výplň. Zaškrtněte políčko Pohyb a začněte nastavovat možnosti posouvání.
Pomocí karty posouvání v nabídce Výplň povolte Pohyb pro efekty posouvání.
Na kartě Posouvání v nabídce Výplň aktivujte pro efekty posouvání Pohyb a určete směr a rychlost pohybu.

Úchyt ve tvaru T se zobrazí nad prvkem, u kterého aktivujete posuvný pohyb. Úchyt je vizuální reprezentace řídicího prvku (který je aktuálně nastaven na 100 pixelů nad prvkem). Ikona v centrální části na kartě Posouvání odpovídá pozici úchytu ve tvaru T na stránce. Pozice řídicího prvku, který určuje, kdy dojde k efektům posouvání, lze resetovat zadáním nové hodnoty do centrálního pole nebo přetažením úchytu ve tvaru T na stránce. Při přetahování úchytu ve tvaru T oblast nad řídicím prvkem dočasně zešedne.

Klikněte a táhněte za úchyt ve tvaru T, který vizuálně představuje pozici řídicího prvku.
Klikněte na úchyt ve tvaru T a přetáhněte jej do požadované oblasti na stránce.

Poznámka:

Úchyt ve tvaru T se nemusí vzhledem k vybranému prvku prodlužovat nahoru. Úchyt ve tvaru T lze přetáhnout tak, aby byl zarovnán s horním okrajem prvku nebo aby se prodloužil pod prvek.

Aplikace Muse poskytuje během navrhování úplnou flexibilitu, jelikož si můžete vybrat, zda budete pohyb, ke kterému dojde, když návštěvník posune stránku, kontrolovat přetažením úchytů nebo zadáním čísel do pole řídicího prvku.

Karta Posouvání v nabídce Výplň funguje stejným způsobem, jako karta Posouvání v nabídce Výplň prohlížeče:

 1. Když je vybrán prvek s aktivovanými efekty posuvného pohybu, nastavte na kartě Posouvání v nabídce Výplň pozici řídicího prvku číselně, nebo přetažením úchytu ve tvaru T na stránce.
 2. Nastavte vodorovný nebo svislý směr a odpovídající rychlost ve vztahu k rychlosti, kterou se stránka posouvá v části Pohyb na začátku. Tím se nastaví pohyb, ke kterému dojde, než se stránka posune do pozice řídicího prvku.
 3. Nastavte vodorovný nebo svislý směr a odpovídající rychlost ve vztahu k rychlosti, kterou se stránka posouvá v části Pohyb na konci. Tím se nastaví pohyb, ke kterému dojde, až se stránka posune za pozici řídicího prvku.
Poznámka:

V obrázku s vlastnostmi Posouvání je obdélník nastaven tak, aby se pohyboval doprava, 3násobkem rychlosti posouvání stránky návštěvníkem, a do své pozice v návrhu přejde, když stránka v prohlížeči dosáhne pozice řídicího prvku. Jakmile návštěvník stránku posune za pozici řídicího prvku (100 pixelů), začne se obdélník pohybovat doleva, mimo pozici, 3násobkem rychlosti posouvání návštěvníkem. V tomto případě se obdélník neposouvá svisle, jelikož jsou obě svislá pole nastavena na 0.

 1. Zavřete nabídku Výplň kliknutím kamkoli jinam na stránce.
 2. Stiskněte tlačítko Náhled nebo zvolte možnost Soubor > Náhled stránky v prohlížeči a efekty posouvání před použitím otestujte. Posunutím stránky zjistěte, zda se prvek pohybuje.
 3. Po dokončení testování se vraťte do aplikace Muse nebo kliknutím na tlačítko Návrh pokračujte v úpravě stránky.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.