Publikování webů aplikace Adobe Muse do služby Business Catalyst

Přečtěte si, jak publikovat weby aplikace Adobe Muse do služby Business Catalyst. Naučte se, jak exportovat svůj web jako HTML.

Po navržení webu v aplikaci Adobe Muse můžete zajistit hostování tohoto webu ve službě Adobe Business Catalyst nebo v hostingové službě jakékoli třetí strany, například GoDaddy. 

Před zahájením publikování klikněte na možnost Soubor > Uložit a uložte poslední změny provedené v návrhu. Celý web se uloží do jediného dokumentu ve formátu souboru .muse. Po zobrazení náhledu webu a ujištění se, že je web připraven k zobrazení online, můžete začít web publikovat.

Poznámka:

Tato část popisuje proces odeslání souborů do služby Adobe Business Catalyst. Chcete-li raději hostovat svůj web u jiného poskytovatele hostingu, projděte si část Odeslání webu do webhostingové služby třetí strany.

I v případě, že chcete hostovat svůj web na jiném serveru, můžete dočasně publikovat své weby na hostingových serverech společnosti Adobe. Poté můžete web sdílet a urychlit proces schválení klientem.

Vyloučení stránek z publikování a exportu

Před publikováním webu zvažte, zda web neobsahuje nějaké stránky, které ještě nejsou připravené k publikování (nebo k exportu).

Pokud chcete vyloučit stránku z procesu publikování nebo exportu, postupujte následovně:

 1. Klikněte pravým tlačítkem na stránku, kterou chcete vyloučit. Buď můžete kliknout pravým tlačítkem na miniaturu stránky v zobrazení Plán, nebo na samotnou stránku v zobrazení Návrh.

  V místní nabídce je ve výchozím nastavení volba Exportovat stránku zaškrtnutá.

 2. Zvolte možnost Exportovat stránku a zrušte zaškrtnutí této volby. Zvolená stránka není publikovaná.

  Tato volba slouží jako přepínač. Až bude stránka připravená k publikování, stačí na ni kliknout pravým tlačítkem a znovu volbu zaškrtnout. Domovská stránka webu je první stránkou tohoto webu, a proto musí být exportována.

  Odeberte označení u volby Exportovat stránku k odstranění stránek, které nechcete publikovat nebo exportovat
  Odeberte označení u volby Exportovat stránku a odstraňte stránky, které nechcete publikovat nebo exportovat.

  Poznámka:

  Když kliknete pravým tlačítkem na domovskou stránku, je volba Exportovat stránku bledá a nelze ji přepnout.

  Když zrušíte zaškrtnutí volby Exportovat stránku, stránka není při publikování webu publikována. Tyto stránky nejsou zároveň při exportování webu ani exportovány.

  Poznámka:

  Pokud jste již web exportovali, tato změna ve volbě Exportovat stránku způsobí při příštím publikování webu odebrání stránky ze zkušebního webu.

Publikování dočasného webu na hostingových serverech Adobe

Publikování webu doslova znamená odeslání souborů webu na vzdálený server, aby byly viditelné online pro návštěvníky s přístupem k Internetu. Když publikujete zkušební web, bude tento web přístupný těm, kdo mají správnou adresu URL k jeho zobrazení.

Pokud pošlete klientům odkaz na jejich zkušební web, a poté provedete nějaké změny, můžete publikovat a sdílet novou verzi. Klienti se rovněž mohou přihlásit a podívat na rozpracované dílo.

Aplikace Adobe Muse obsahuje integrovaný systém pro publikování, který umožňuje rychlé a jednoduché publikování webů. Soubory, které odešlete pomocí rozhraní Publikovat, se uloží na hostingových serverech systému Business Catalyst.

Chcete-li publikovat web aplikace Adobe Muse, proveďte následující kroky:

 1. V horní části pracovní plochy klikněte na tlačítko Publikovat nebo vyberte příkaz nabídky Soubor > Publikovat. Aplikace Adobe Muse naváže spojení s vaším účtem pomocí uživatelského jména a hesla, které jste zadali nebo vytvořili při prvním spuštění aplikace Adobe Muse.

 2. V dialogovém okně Publikovat do služby Business Catalyst zadejte název webu do pole Název webu.

  Zadejte název firmy svého klienta nebo název, kterým chcete web označit.

  Poznámka:

  Zadaný název webu se použije k vytvoření dočasného názvu domény vašeho zkušebního webu. Při upgradu webu na aktivní web můžete použít jako adresu webu libovolný název domény.

  Aplikace Adobe Muse automaticky vygeneruje adresu URL pro zkušební web. Například název_webu.businesscatalyst.com.

  Automaticky vygenerovaný název se zobrazí šedou barvou pod polem Název webu. Každý název webu musí být v systému jedinečný. Pokud zadáte již používaný název, aplikace Adobe Muse jej upraví tak, aby byl jedinečný.

  Pokud se vám nelíbí název automaticky vygenerovaný aplikací Adobe Muse, můžete jej změnit.

 3. Rozbalte si část Volby kliknutím na šipku vedle této položky. Do pole URL zadejte nový jedinečný název.

  Systém ověří, jestli je nově zadaná adresa URL skutečně jedinečná. Pokud takový název v systému existuje, zobrazí se pole červeně a nabídne alternativní jedinečnou adresu URL.

  Zadejte jedinečnou adresu URL pro dočasný web
  Zadejte jedinečnou adresu URL pro dočasný web

  Pokud do pole URL zadáte jedinečnou adresu URL, přestane se kolem tohoto pole zobrazovat červené ohraničení.

  Když dojde ke zvýraznění pole URL modrou barvou, byla jedinečná adresa URL přijata.

  Ve výchozím nastavení je vybrána volba Publikovat do: Nový web. Pokud jste v minulosti již vytvářeli zkušební weby, vyberte volbu Existující web. Poté v nabídce Publikovat do vyberte název existujícího zkušebního webu.

  Pokud vytváříte novou verzi již existujícího webu, můžete publikovat novější verzi návrhu do nového webu. To znamená, že nové soubory nepřepíší existující web. Tento postup se hodí, když chcete poslat klientovi dva odkazy. Takto může klient současně porovnat dvě verze webu v různých oknech prohlížeče.

  Volba Datové centrum je ve výchozím nastavení nastavena na Automaticky. Volba Datové centrum se týká geografického umístění vzdálených serverů Business Catalyst ve vztahu k vaší fyzické poloze. Aplikace Adobe Muse zjistí vaše umístění a automaticky vybere správnou polohu. Většinou tedy nemusíte měnit automatické nastavení. Pokud ale váš klient sídlí v jiné zemi, můžete toto výchozí nastavení potlačit a vybrat některou z následujících voleb:

  • USA
  • Evropská Unie
  • Austrálie

  Pokud například pracujete ve Spojených státech a váš klient sídlí v Austrálii, můžete vybrat volbu australského datového centra. Když si klient web zobrazí online, bude se chovat optimálně.

 4. Po zadání názvu webu, adresy URL a dalších voleb klikněte na tlačítko OK. Krátce se zobrazí ukazatel průběhu znázorňující procento souborů, které již byly odeslány do hostitelského serveru.

  V novém okně prohlížeče se načte aktivní zkušební web. Můžete klikat na odkazy a zkoušet, jak se návrh chová při změnách velikosti prohlížeče.

 5. Vraťte se do aplikace Adobe Muse. Systém zobrazí zprávu potvrzující, že zkušební web je hostován.

  Chcete-li spravovat tento web, v okně s potvrzením klikněte na tlačítko Správa. Chcete-li pokračovat v práci, klikněte na tlačítko OK a zavřete toto okno.

  Kliknutím na tlačítko OK můžete zavřít zprávu s potvrzením publikování nebo kliknutím na tlačítko Správa můžete začít spravovat web.

  Po publikování webu můžete také přidat uživatele pro provádění úprav v prohlížeči nebo přiřadit název domény.

Pomocí služby Business Catalyst můžete svůj web také publikovat živě s použitím vámi zvoleného názvu domény. Poté můžete spravovat své weby, spravovat uživatele, sledovat data metrik webů atd. Více informací najdete v části Nápověda pro systém Adobe Business Catalyst.

Poznámka:

Před spuštěním webu zaregistrujte název domény, který chcete používat, u nezávislého registrátora názvů domén. Další informace naleznete v části Domain name registrar (Registrátor názvů domén).

Než začnete se samotným procesem publikování, prozkoumejte pracovní postup níže, abyste lépe porozuměli krokům, které je potřeba udělat:

 • Aktivování publikovaného webu a zadání platebních informací (nebo použití hostingového kreditu).
 • Přidání nových uživatelů, kteří mohou web spravovat
 • Přidání názvu domény webu za účelem jeho asociace se zveřejněným webem Muse
 • Přihlášení se do webu, kde jste zaregistrovali svůj název domény a aktualizace nastavení DNS

Publikování webu Adobe Muse na hostingových serverech Adobe

Při prvním publikování bezplatného zkušebního webu v aplikaci Adobe Muse si zároveň vytvoříte bezplatný účet v systému Business Catalyst. Tedy pokud již účet nemáte.

Po publikování webu můžete přistupovat do řídicího panelu webu ve službě Business Catalyst.

Řídicí panel představuje online rozhraní obsahující funkce pro správu webu.

Řídicí panel můžete použít k upgradování webu zahájením placení hostingových poplatků. Chcete-li upgradovat web pomocí hostingových kreditů pro předplatitele, klikněte v části Stav webu na tlačítko Aktivovat web.

Kliknutím na tlačítko Aktivovat web můžete využít své hostingové kredity.

Poznámka:

Pokud jste zakoupili členství Creative Cloud před 1. květnem 2015, máte k dispozici hostingové kredity ve službě Business Catalyst umožňující přístup k 5 bezplatným aktivovaným webům web Basic. Můžete použít své hostingové kredity nebo čtěte dál a zjistěte, jak lze zakoupit předplatné služby Business Catalyst pomocí kreditní karty.

Chcete-li použít své hostingové kredity, klikněte v dialogu Aktivovat web na tlačítko Aktivovat web.

Kliknutím na tlačítko Aktivovat web provedete automatický upgrade webu s využitím hostingového kreditu.

Pokud jste ještě nezakoupili předplatné služby Business Catalyst, můžete zadat informace o kreditní kartě, pomocí které za hosting zaplatíte.

Chcete-li platit kreditní kartou, klikněte v řídicím panelu na odkaz Partnerský portál. Poté na kartě Klienti vyberte název webu. Klikněte na tlačítko Upgradovat. Zobrazí se okno Upgrade, ve kterém můžete zadat platební informace.

Pokud nechcete využít jeden ze svých kreditů, můžete zadat informace o kreditní kartě.

Systém zobrazí řídicí panel a stav webu se zobrazí jako Aktivní.

Kliknutím na odkaz na řídicím panelu můžete přidat uživatele webu.

Přidání uživatele webu aplikace Adobe Muse site
Přidání uživatele webu

Existují dva typy uživatelů, které můžete přidat jako uživatele s oprávněním správce:

 • Další návrháři webů: Pokud pracujete při návrhu webu Adobe Muse v týmu, můžete přidat své kolegy jako uživatele s oprávněním správce. Tito uživatelé mohou aktualizovat soubory webu a web spravovat.
 • Vaši klienti: Aby se klienti mohli přihlásit do řídicího panelu za účelem sledování hlášení a získávání informací o provozu svého webu.
Poznámka:

Vaši klienti nemusí mít pro získání přístupu do řídicího panelu svého webu nainstalovanou aplikaci Adobe Muse. Mohou si jej otevřít pomocí libovolného prohlížeče s připojením k Internetu na základě uživatelského jména, které pro ně vytvoříte. Pokud pracujete na dálku, můžete se přihlásit do řídicího panelu z libovolného počítače s prohlížečem a připojením k Internetu.

Kliknutím na odkaz Přidat doménu můžete asociovat název domény, který jste zaregistrovali pro upgradovaný web Muse.

Přidání domény je jedním z posledních kroků spuštění dokončeného webu a jeho zpřístupnění veřejnosti.

V okně Asociovat existující doménu zadejte název domény, který jste zaregistrovali pro web.

Další informace o správě webu nebo odeslání webu poskytovateli hostingu třetí strany naleznete na stránce Odeslání webu poskytovateli hostingu třetí strany.

Exportování souborů Adobe Muse

V průběhu práce na návrhu webu v aplikaci Adobe Muse můžete všechny soubory webu kdykoli exportovat. Aplikace Adobe Muse vygeneruje soubory HTML, CSS a soubory skriptů a vytvoří kompletní web s rozdělenými soubory obrazů a datovými zdroji. Rozdělování obrazů umožní velkoformátovým obrazům rozložení do menších částí.

Export je jednoduchý proces, který zabere pouze několik minut. Existují tři hlavní důvody, proč exportovat soubory webu z aplikace Adobe Muse:

 • Soubory jsou uloženy na vašem lokálním disku jako záloha webu, takže s nimi můžete pracovat lokálně.
 • Pomocí klientu FTP můžete odeslat svůj web do libovolného poskytovatele služeb, kterého chcete použít jako hostitele tohoto webu.
 • Některé soubory obrazů vytvořené pro váš web můžete využít v jiných projektech, například v projektech zahrnujících sociální média, e-mailové bulletiny a blogy.

Při publikaci nebo exportu webu aplikace Adobe Muse soubory obrazů automaticky rozdělí a optimalizuje. Export vytvoří složku s datovými zdroji webu, kterou lze použít pro libovolný projekt, včetně mobilních aplikací, které jsou implementovány online.

Dále se dozvíte, jak exportovat web, který je otevřen v aplikaci Adobe Muse:

 1. Klikněte na příkaz Soubor > Exportovat jako HTML. Systém zobrazí dialog Exportovat do HTML.

 2. Vyberte umístění ve svém počítači, do kterého mají být soubory uloženy, a poté klikněte na tlačítko OK.

  V dialogu Exportovat do HTML zadejte název domény webu a poté klikněte na tlačítko OK.

  Export celého webu na lokální disk je lepší, pokud chcete znovu použít datové zdroje webu pro bulletiny, sociální média nebo mobilní aplikace.

  Aplikace Adobe Muse exportuje optimalizované soubory obrazů do zvláštní složky. Exportované soubory můžete také ručně odeslat do libovolného hostingového účtu. Další informace o odesílání souborů externímu poskytovateli hostingu najdete v článku Používání klientů FTP třetích stran k odesílání datových zdrojů do hostovaného webu Muse.

Řešení problémů během publikace nebo exportu webu aplikace Adobe Muse

Pokud narazíte v aplikaci Adobe Muse na problémy během procesu publikace, podívejte se na následující odkazy:

Pokud narazíte na další problémy mimo těchto chyb, zkontrolujte, zda jsou vaše přihlašovací údaje v pořádku. 

Chcete-li vyřešit jakýkoli jiný problém, obraťte se na podporu Adobe.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.