Efekty posouvání v aplikaci Adobe Muse

Přečtěte si, jak v aplikaci Adobe Muse začít s efekty posouvání. Čtěte dále a dozvíte se o konceptech efektů posouvání.

Efekty posouvání jsou technikou návrhu webu, která na vaší stránce umožňuje nastavit rychlost a směr jednotlivých prvků. Pomocí efektů posouvání můžete vytvořit dynamické animované weby obsahující dva nebo více prvků stránky, které se v prohlížeči pohybují různými rychlostmi. Aplikace Adobe Muse vám umožňuje nakonfigurovat různá nastavení včetně nastavení pohybu, krytí a přehrávání prezentace či animace.

V aplikaci Adobe Muse můžete na pevné stránce nebo prostřednictvím pevných zarážek použít efekty posouvání téměř na všechny prvky. Mezi tyto prvky patří obrazy pozadí, text a obrázky. Efekt posouvání výplně pozadí lze také nastavit u libovolného prvku, který má jako výplň nastaven obraz pozadí. Efekty posouvání lze povolit také v nabídce Výplň prohlížeče, pokud jste nastavili obraz výplně pozadí na zobrazení v okně prohlížeče.

Efekty posouvání nelze použít na prvky výplně pozadí používající určité grafické efekty, například úkos nebo vnitřní záře. Pokud jsou na vybraný objekt použity tyto typy efektů, budou možnosti v části Posouvání na panelu Výplň deaktivovány.

Poznámka:

Pro použití efektů posouvání na prvek zkontrolujte, zda je stav prvku nastaven na hodnotu Normální.

Efekty posouvání se kromě obrázků a výplní pozadí často používají u animací k dodání iluze hloubky. Pro různé prvky na stránce můžete nastavit různé rychlosti pohybu. Rozvržení stránky může například zahrnovat prvek v popředí, který se pohybuje dvojnásobnou rychlostí než prvek střední vrstvy. Dlaždicová výplň pozadí za animovaným obsahem může být nastavena na poloviční rychlost středního prvku. Tato nastavení simulují způsob, jakým naše oči vnímají pohyb. Objekty nejblíže k našemu referenčnímu poli se pohybují nejrychleji.

Efekty posouvání jsou rovněž užitečné při přidávání tagů kotvy na stránku. Pokud návštěvník klikne na odkaz k přechodu na tag kotvy na dlouhé nebo široké stránce, použijí se efekty posouvání. Za použití efektů posouvání a tagů kotvy lze navrhnout stránku s částmi, které na své místo zdánlivě vletí, postupně se objeví nebo se vykreslí. Lze také vytvořit řadu položek nabídky, které spolu vytvoří ucelený navigační panel, když návštěvník přejde do nižší oblasti na stránce.

Než začnete efekty posouvání používat ve svém rozvržení, musíte porozumět následujícím klíčovým konceptům:

Pozice řídicího prvku

Pozice řídicího prvku u efektů posouvání odkazuje na pozici, na které se vámi konfigurované prvky stránky začínají pohybovat. Klikněte například na nabídku Výplň prohlížeče a vyberte kartu Posouvání. Pole v centrální části (aktuálně zobrazující 0 pixelů) odpovídá pozici řídicího prvku. Když zapnete nastavení pohybu, zobrazí se na stránce umístění úchytu ve tvaru T. Tento úchyt řídí rozsah pohybu. Výchozí nastavení 0 pixelů znamená, že je úchyt ve tvaru T nastaven na nejvyšší okraj okna prohlížeče.

Počet pixelů určený v poli Pozice řídicího prvku znamená, že se změny nastavené v části Pohyb na začátku budou pohybovat (v daném směru a za dané rychlosti), zatímco se stránka bude posouvat na dané umístění. Horní část stránky začíná na 0, a poté se počet pixelů spolu s posunem stránky dolů zvyšuje. Na panelu Transformace (Okno > Transformace) je vzdálenost od horního okraje stránky určena hodnotou Y.

Pohyb na začátku

Pohyb na začátku je u efektů posouvání pozice v pixelech, na které pohyb posouvání začíná. Nastavením pohybu na začátku určíte chování prvků při posouvání mezi hodnotou pozice řídicího prvku a okrajem prvku stránky.

V části Pohyb na začátku si všimněte, že hodnoty v polích mají vedle sebe uvedeno malé písmeno x. Toto písmeno představuje násobek. Pokud návštěvník bude stránku posunovat rychleji, pohyb efektu posouvání zvýší svou rychlost tak, aby byla stejná.

Pohyb na konci

Pohyb na konci určuje pohyb prvku stránky poté, co uživatel posune stránku za danou hodnotu. Hodnoty nastavené v části Pohyb na konci se použijí poté, co se stránka posune za pozici řídicího prvku (umístění úchytu ve tvaru T).

Prvek s efektem posouvání při pohybu se posune směrem, který má v poli nastavenou vyšší hodnotu než 0. Pokud je hodnota ve vodorovném i svislém směru nastavena na 0, prvek se přichytí na stránku a pohybovat se nebude.

Pokud má horizontální část hodnotu „0“, výplň prohlížeče se nebude horizontálně pohybovat doleva ani doprava.

Pro vizuální reprezentaci klíčových konceptů souvisejících s efekty posouvání v aplikaci Adobe Muse se podívejte na následující obrázek:

Pozice řídicího prvku a pohyb na začátku a na konci u efektů posouvání
Pozice řídicího prvku a pohyb na začátku a na konci u efektů posouvání

Pro pochopení, jak efekty posouvání fungují, se podívejte na stránku o těchto efektech.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.