Časté problémy s upgradem katalogů | Organizer | Elements 6 nebo novější

Převod katalogu

Aplikace Elements Organizer umí převádět katalogy z aplikace Photoshop Album nebo předchozích verzí aplikace Elements Organizer do formátu kompatibilního s novějšími verzemi aplikace Elements Organizer. Aplikace Elements 8 Organizer umí například převést katalog aplikace Elements 6 Organizer do formátu katalogu, který se používá v aplikaci Elements 8.

Poznámka: Aplikace Elements 9 Organizer v systému Mac OS katalogy z předchozích verzí nepřevádí.

Pokud jste používali aplikaci Photoshop Album nebo předchozí verzi aplikace Elements Organizer a následně si nainstalujte novější verzi, budete vyzváni k převodu katalogu používaného ve starší verzi. Chcete-li proces převodu zahájit, vyberte v zobrazené výzvě možnost Ano. Nebo můžete vybrat možnost Ne a převést katalog později.

Převod katalogu můžete zahájit také pomocí Správce katalogů. Další informace naleznete v tématu Převod katalogu v nápovědě k aplikaci Elements Organizer.

Poznámka: Pokud máte katalog uložený v jiném než výchozím umístění, nebude ve výchozím nastavení v okně Převést katalog zobrazen. Chcete-li zobrazit katalogy uložené ve vlastních umístěních, klikněte na možnost Vyhledat další katalogy a vyberte požadované umístění.

Poznámka: Katalogy převedené dříve, například katalogy převedené z předchozích verzí aplikace Elements Organizer, se v okně Převést katalog ve výchozím nastavení nezobrazují. Chcete-li zobrazit dříve převedené katalogy, vyberte možnost Zobrazit katalogy převedené dříve.

O převodu katalogů

Při převodu katalogu v aplikaci Elements Organizer jsou informace z původního katalogu zkopírovány do nového katalogu. Původní katalog se nezmění. Katalog převedený do formátu, který je používán novější verzí aplikace Elements Organizer, nelze v předchozích verzích aplikace Elements Organizer používat. Katalog aplikace Elements 8 například nelze používat v aplikaci Elements 6 Organizer. Původní katalog zůstane beze změny, takže jej můžete ve starší verzi softwaru nadále používat. Změny provedené ve starší verzi katalogu se však v jeho novější verzi neprojeví.

Pokud byl katalog vytvořen v jakékoli verzi aplikace Photoshop Album nebo v aplikaci Elements 3 Organizer a nebyl převeden na verzi 4 nebo 5, nebude převedena jeho vyrovnávací paměť miniatur. Po dokončení převodu bude vyrovnávací paměť miniatur v aplikaci Elements Organizer automaticky vytvořena znovu. U velkých katalogů může tento proces trvat dlouho. Během vytváření vyrovnávací paměti miniatur můžete v aplikaci Elements Organizer nadále pracovat. Bude však zpomalen její výkon. A dokud nebude tento proces dokončen, nebudou se zobrazovat miniaturní náhledy některých fotografií a dalších mediálních souborů.

Data vizuální podobnosti, která slouží k hledání fotografií na základě vizuální podobnosti, nebudou během převodu katalogu zachována. Tato data budou po dokončení převodu katalogu vytvořena znovu.

Pokud převedete katalog aplikace Elements 8 do formátu katalogu aplikace Elements 9 nebo novější, pokusí se aplikace Organizer převést také data pro rozpoznávání obličejů. Jestliže však při převodu těchto dat dojde k jakýmkoli problémů, zobrazí se chybová zpráva. Příslušná data budou po dokončení převodu katalogu vytvořena znovu.

Při převodu katalogu aplikace Elements z aplikace Elements Organizer 3, 4 či 5 nebo z jakékoli verze aplikace Photoshop Album v něm dojde k následujícím změnám:

 • Místo značek oblíbených položek se bude používat hodnocení pomocí hvězdiček. Značky číslovaných oblíbených položek budou převedeny na odpovídající hodnocení pomocí hvězdiček (z oblíbené položky s jednou hvězdičkou se stane hodnocení s jednou hvězdičkou). Značky nečíslovaných oblíbených položek budou převedeny na hodnocení s pěti hvězdičkami.

Do převedeného katalogu nebudou zahrnuty fotografické výtvory, jejichž formát není kompatibilní s používanou verzí aplikace Elements Organizer. (Pokud jste výtvor uložili jako soubor PDF a zahrnuli jste jej do předchozího katalogu, měl by být daný soubor PDF v převedeném katalogu zahrnut.) Do převedeného katalogu budou zahrnuty následující výtvory:

 • Elements Organizer verze 5, 6, 7 a 8: všechny;
 • Elements 4 Organizer: pouze prezentace;
 • Elements 3 Organizer a všechny verze aplikace Photoshop Album: žádné.

O Správci katalogů

Pokud katalog uložíte do složky, která není ve výchozím umístění, Správce katalogů jej automaticky nezobrazí. Chcete-li ve Správci katalogů získat přístup ke katalogu v jiném než výchozímu umístění, vyberete možnosti Vlastní umístění. Potom vyberte možnost Procházet a přejděte do umístění daného katalogu.

Další informace naleznete v tématu Správa katalogů v nápovědě k aplikaci Elements Organizer.

Přesun katalogu ze systému Windows do systému Mac OS

Pokud jste používali aplikaci Photoshop Album nebo starší verzi aplikace Elements Organizer v systému Windows, můžete přenést média do aplikace Elements Organizer verze 9 nebo novější pro systém Mac OS.

Před přesunem katalogu proveďte všechny následující kroky:

 • Ověřte, že máte přístup k počítači se systémem Windows, na kterém se nachází katalog a fotografie.
 • Ujistěte se, že v počítači se systémem Windows je nainstalována aplikace Photoshop Album nebo starší verze aplikace Elements Organizer.
 • Nainstalujte do počítače se systémem Windows stejnou verzi aplikace Photoshop nebo Adobe Premiere Elements, jakou používáte v počítači Mac. Aktuální bezplatnou 30denní zkušební verzi aplikace Photoshop Elements pro systém Windows si můžete stáhnout ze stránky Adobe.com/Downloads.
 • Nainstalujte v počítači se systémem Macintosh aplikaci Photoshop nebo Adobe Premiere Elements.
 • Ověřte, že máte k dispozici externí pevný disk. Na disku musí být dostatek volného místa pro uložení všech fotografií a dalších médií ze stávajícího katalogu. Dále se ujistěte, že systém souborů je kompatibilní se systémem Windows i se systémem Mac OS (například systém souborů FAT/FAT32).

Jestliže jste provedli všechny přípravné kroky, přesuňte fotografie a videa z počítače se systémem Windows do počítače se systémem Macintosh podle následujícího postupu:

 1. Na počítači se systémem Windows spusťte aplikaci Elements Organizer.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:
  • Když se zobrazí výzva k převodu katalogu z předchozí verze, klikněte na tlačítko Ano.
  • Chcete-li převést jiný katalog, klikněte v zobrazené výzvě na tlačítko Ne. Jakmile se otevře aplikace Elements Organizer, zvolte v nabídce Soubor možnost Katalog a pak klikněte na tlačítko Převést. V okně Převést katalog vyhledejte a vyberte katalog, který chcete převést, a pak klikněte na tlačítko Převést.
 3. Po dokončení převodu klikněte na tlačítko OK.
 4. Zazálohujte si katalog na externí pevný disk. Konkrétní pokyny naleznete v tématu Zálohování katalogu na disk CD, DVD nebo pevný disk v nápovědě k aplikaci Elements Organizer.
  Poznámka: V systému Windows můžete katalog zálohovat na disk CD nebo DVD. V systému Macintosh však nelze katalog přímo z disku CD/DVD obnovit.

 5. Po dokončení zálohy bezpečně odeberte pevný disk z počítače se systémem Windows.
 6. Připojte externí pevný disk k počítači se systémem Macintosh.
 7. V počítači se systémem Macintosh spusťte aplikaci Elements Organizer.
 8. Obnovte katalog z externího pevného disku. Konkrétní pokyny naleznete v tématu Obnovení katalogu na předchozí uloženou verzi v nápovědě k aplikaci Elements Organizer.

Rozdíly v katalozích v jednotlivých verzích

V katalozích v různých verzích aplikací Elements Organizer a Photoshop Album existují určité rozdíly. Patří k nim rozdílné umístění katalogů, jiný formát databáze katalogů a změny názvů souborů.

Aplikace Elements Organizer verze 6 a novější

Výchozí umístění katalogů

Poznámka: Ve Správci katalogů si můžete pro ukládání a načítání souborů katalogů vybrat jiná umístění. Vyberte možnost Katalogy přístupné všem uživatelům (výchozí možnost pouze pro systém Windows), Katalogy přístupné aktuálnímu uživateli (výchozí možnost pro systém Mac) nebo Vlastní umístění.

Systém Mac OS
Aktuální uživatel: /Users/[Vaše uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/Elements Organizer/Catalogs/[Název katalogu]\

Systémy Windows 7 a Windows Vista
Všichni uživatelé: C:\ProgramData\Adobe\Elements Organizer\Catalogs\[Název katalogu]\

Aktuální uživatel: C:\Users\[Vaše uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Elements Organizer\Catalogs\[Název katalogu]\

Systém Windows XP
Všichni uživatelé: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Elements Organizer\Catalogs\[Název katalogu]\

Aktuální uživatel: C:\Documents and Settings\[Vaše uživatelské jméno]\Application Data\Adobe\Elements Organizer\Catalogs\[Název katalogu]\

Umístění pomocných souborů
Jsou uloženy ve stejné složce jako soubor catalog.pse[Číslo verze]db.

Formát katalogů
Jedná se o databázi SQLite uloženou v souboru s názvem catalog.pse[Číslo verze]db.

Poznámka: V aplikaci Elements Organizer verze 7 a novější je číslo její verze součástí přípony souboru katalogu. Například název a přípona souboru katalogu pro aplikaci Elements 9 Organizer je catalog.pse9db.

Aplikace Photoshop Elements Organizer verze 3, 4 a 5

Výchozí umístění katalogů
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\Catalogs\

Umístění pomocných souborů
Jsou uloženy v samostatné složce: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Elements\Catalog Folders\[Catalog Name]\.

Formát katalogů
Jedná se o databázi aplikace Microsoft Access uloženou v souboru s názvem [Název katalogu].psa.

Aplikace Photoshop Album 1 a 2 a Photoshop Album Starter Edition 3

Výchozí umístění katalogů

Systém Windows Vista
C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Album\Catalogs\

Systém Windows XP
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Album\Catalogs\

Umístění pomocných souborů
Jsou uloženy v samostatné složce:

Systém Windows Vista
C:\ProgramData\Adobe\Photoshop Album\Catalog Folders\[Název katalogu]\

Systém Windows XP
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\Photoshop Album\Catalog Folders\[Název katalogu]\

Formát katalogů
Jedná se o databázi aplikace Microsoft Access uloženou v souboru s názvem [Název katalogu].psa.

Další informace

Aplikace Elements Organizer je od verze 9 součástí aplikací Adobe Photoshop Elements a Adobe Premiere Elements v systému Mac OS.

Ve verzích 3, 4, 5, 6 a 7 se aplikace Elements Organizer jmenovala Photoshop Elements Organizer. Od verze 8 se vzhledem k integraci s aplikací Adobe Premiere Elements jmenuje Elements Organizer.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online