Příručka uživatele Zrušit

Začínáme s aplikací Photoshop Express v systému Android

Naučte se používat aplikaci Adobe Photoshop Express v systému Android

Pomocí mobilního zařízení a aplikace Adobe Photoshop Express můžete upravovat fotografie jako profesionál.  Projděte si inovativní funkce pro vzhledy, přizpůsobení, zacelení, změnu tvaru a mnoho dalších a vytvářejte nádherné koláže.  

Začínáme

Aplikace Adobe Photoshop Express je k dispozici v obchodě Google Play. Můžete si ji stáhnout a nainstalovat kliknutím na tlačítko níže:

Poznámka:

Chcete-li se naučit používat aplikaci Adobe Photoshop Express v systému iOS, přejděte na téma Začínáme s aplikací Photoshop Express v systému iOS.

Začínáme s platformou Discover

Platforma Discover v aplikaci Photoshop Express je ideálním místem pro procházení, zapojení a výměnu kreativity. Vyhledávejte oblíbené obrázky, motivy, nálepky a další prvky a zůstaňte v kontaktu s kreativní komunitou.

Adobe Photoshop Express – přímý odkaz

Vyzkoušejte nyní
Remixování, přehrávání a kopírování úprav pomocí aplikace Photoshop Express

Výběr a úpravy fotografií

Otevřete aplikaci a vyberte fotografii, se kterou chcete pracovat. Na úvodní obrazovce se zobrazují fotografie z paměti zařízení.

Můžete také kliknout na fotografii pomocí aplikace a hned s ní začít pracovat. Chcete-li zobrazit a vybrat fotografie, vyberte možnost Všechny fotografie na domovské obrazovce a poté klikněte na ikonu  

Nechte své fotografie vyniknout pomocí různých možností pro úpravy a korekce. Vyberte si libovolnou fotografii ze svého zařízení nebo ze služby Creative Cloud a začněte ihned provádět úpravy.

Automatické vylepšování fotografií

Při použití funkce automatického vylepšování jsou hodnoty nastavení Expozice, Kontrast, Světla, Stíny, Bílé, Černé, Teplota, Odstín, Živost a Jas nastaveny automaticky. Chcete-li použít funkci automatického vylepšování, klikněte na horním panelu obrazovky na nástroj .

Aplikaci Photoshop Express můžete nastavit tak, aby funkce automatického vylepšování byla automaticky použita při každém otevření fotografie. Chcete-li ji tak nastavit, zrušte v předvolbách zaškrtnutí políčka Zakázat automatické vylepšování.

Používání vzhledů

Aplikace Photoshop Express vám umožňuje používat okamžité filtry z nabídky různých vzhledů. Můžete vybírat z celé řády působivých efektů a ovládat jejich intenzitu. Vyberte požadovaný efekt, který chcete použít, a upravte jeho intenzitu pomocí posuvníku.

Můžete si rovněž vytvořit a uložit přizpůsobené vzhledy. Chcete-li vytvořit přizpůsobený filtr, klepněte na panelu Vzhledy na možnost Přidat, zadejte název a klepněte na možnost Uložit vzhled.

Používání efektů prolnutí

Aplikace Photoshop Express nabízí širokou škálu efektů prolnutí pro vaše fotografie, například Průnik světla, Dešťové kapky, Papír, Vesmír, Akvarel a další. Pomocí kreativních textur a překryvů můžete z jednoduchých obrazů vytvořit živé a jedinečně vypadající obrazy.

Použití efektů prolnutí:

 1. Vyberte obraz.

 2. Na panelu vyberte ikonu prolnutí.

 3. Pomocí posuvníku upravte krytí.

Efekt prolnutí v aplikaci Photoshop Express
Efekt prolnutí v aplikaci Photoshop Express

Oříznutí, otočení a transformace fotografií

Prvním krokem při úpravě fotografie je nastavení její požadované velikosti. Kliknutím nanástroj   lze fotografie oříznout, narovnat, otočit a převrátit. Tato funkce pomáhá uživateli zvolit poměr stran obrazu pro libovolnou platformu sociálních médií nebo nastavit vlastní velikost fotografie. Můžete fotografii otočit o libovolný úhel a upravit perspektivu pomocí čtyř různých možností.  

Nastavení poměru stran fotografií

Můžete také fotografii oříznout a nastavit poměr stran na různé možnosti, například Neomezená velikost, Původní, Zařízení, 1:1 a další. Nastavení poměru stran fotografie:

 1. Vyberte obraz.

 2. Klikněte na ikonu  .

 3. Upravte obraz pomocí různých možností, které jsou na panelu dostupné.

 4. Přetažením okrajů obrazu proveďte oříznutí a nastavte poměr stran.

Efekt oříznutí v aplikaci Photoshop Express
Nastavení poměru stran fotografie

Otáčení fotografií

Pomocí karty Otočení můžete fotografii v aplikaci Photoshop Express otočit, narovnat a převrátit. Můžete ji také převrátit vodorovně nebo svisle v libovolném směru. 

Transformace fotografií

Aplikace Photoshop Express poskytuje čtyři možnosti korekce perspektivy – svislou, vodorovnou a automatickou (vyváženou či plně automatickou). Oprava perspektivy na fotografiích:

 1. Vyberte nástroj Oříznout.

 2. Klikněte na možnost Změnit.

 3. Pomocí posuvníku nebo některé automatické možnosti opravte perspektivu ve fotografii.

Zkosení v aplikaci Photoshop Express
Vodorovné zkosení v aplikaci Photoshop Express

Změny velikosti fotografií

Na základě možností pro změnu velikosti obrazu bude měřítko fotografií zmenšeno podle vybrané delší strany. Aktuální poměr stran fotografií zůstane zachován. Měřítko se použije pro exportované/uložené a sdílené fotografie.

Chcete-li změnit velikost fotografie v systému Android, vyberte nástroj Oříznout > Neomezená velikost > Vlastní.

Změna velikosti fotografií v aplikaci Photoshop Express
Změna velikosti fotografie

Přidání textu

Chcete-li v aplikaci Photoshop Express přidat text, můžete si vybrat ze seznamu možností textu, který má název Styly textu. Máte možnost použít vlastní text nebo zvolit libovolnou šablonu textu, která je na panelu dostupná. Vytvářejte memy a plakáty přidáním stylů textu k fotografiím a kolážím. 

Přidání textu do fotografie:

 1. Vyberte  styl textu.

 2. Klepnutím na text na panelu jej upravte podle potřeby.

 3. Můžete změnit písmo, barvu a zarovnání textu.

 4. Upravte krytí textu pomocí posuvníku.

Text v aplikaci Photoshop Express

Oprava červených očí

Jediným kliknutím na nástroj  lze opravit červené oči a zabarvené oči zvířat.

Přidání okrajů

Kliknutím na nástroj  přidáte okraj fotografie.

Odstranění kazů

Jediným kliknutím na ikonu pro kazy můžete z fotografií odstranit skvrny, kazy a stopy prachu. 

Pokud nezískáte požadovaný výsledek, klepněte znovu a po každém klepnutí se zobrazí jiné výsledky.

Vylepšení fotografií dalšími úpravami

K vylepšení fotografie můžete použít následující možnosti úprav:

Expozice: Množství světla použité při pořizování fotografie. Úpravou nastavení posuvníku můžete fotografii ztmavit či zesvětlit.

Kontrast: Rozdíl mezi jasem tmavých a světlých oblastí fotografie. Nastavením posuvníku na vysokou hodnotu dojde ke zvýšení rozdílu mezi světlými a tmavými oblastmi a tím ke zvýraznění fotografie.

Světla: Nejsvětlejší oblasti fotografie. Úpravou nastavení posuvníku můžete určovat míru detailů světlých oblastí. Čím je hodnota tohoto posuvníku nižší, tím více bude ve světlých oblastech detailů.

Stíny: Nejtmavší oblasti fotografie. Úpravou nastavení posuvníku můžete určovat míru detailů zastíněných oblastí. Čím je hodnota tohoto posuvníku vyšší, tím více bude v zastíněných oblastech detailů.

Bílé: Tento nástroj umožňuje určit nastavení nejsvětlejších oblastí ve fotografii a má širší rozsah tónů než nástroj Světla. Úpravou nastavení posuvníku můžete změnit celkový jas fotografie spolu s bílými oblastmi.

Černé: Umožňuje určit nastavení nejtmavších oblastí ve fotografii a má širší rozsah hodnot tónů a větší efekt než nástroj Stíny.

Teplota: Dodává fotografii teplý (slunný) nebo studený (zimní) nádech.

Odstín: Dodává fotografiím zelený a purpurový nádech.

Živost: Mění nevýrazné barvy s nižší sytostí na sytější barvy. Úpravou nastavení posuvníku můžete nenásilně oživit barvy ve fotografii.

Sytost: Úpravou nastavení posuvníku můžete rovnoměrně upravit sytost všech barev ve fotografii a tím je vylepšit.

Jas: Úpravou nastavení posuvníku můžete místním zvýšením kontrastu zvýšit hloubku obrazu. Tím ve fotografii zvýrazníte detaily a textury.

Odstranit mlžný opar: Odstraní z fotografií atmosférický mlžný opar. Úpravou nastavení posuvníku můžete ve fotografii odstranit nebo zmírnit zamlžení.

Zostřit: Vylepšuje kontrast mezi určitými pixely. Úpravou nastavení posuvníku můžete dosáhnout ostrého vzhledu fotografie.

Potlačit šum jasu: Šum narušuje jas barevných pixelů. Úpravou nastavení posuvníku opravte tento typ šumu.

Potlačit barevný šum: Tento šum se vyskytuje v případě, že se pixely s více barevnými složkami zobrazují pouze s jednou barevnou složkou. Úpravou nastavení posuvníku opravte tento typ šumu.

Přidání vodoznaku

V aplikaci Photoshop Express můžete do fotografie přidat vodoznak s požadovaným obrazem nebo textem. Přidání vodoznaku:

 1. Vyberte možnost Nastavení aplikace > Předvolby > Přidat vodoznak.

 2. Chcete-li přidat fotografii podle vlastního výběru, klikněte na možnost Přidat obraz a vyberte fotografii, kterou chcete přidat jako vodoznak.

 3. Chcete-li přidat text, klikněte na možnost Přidat text a uložte text, který chcete přidat jako vodoznak.

 4. Pomocí posuvníku můžete upravit krytí vodoznaku.

Vodoznak aplikace Photoshop Express
Vodoznak v aplikaci Photoshop Express

 • Chcete-li zakázat nebo odebrat vodoznak na všech fotografiích, odeberte vlastní obraz nebo vlastní text, který jste přidali jako vodoznak, pomocí možnosti Nastavení aplikace > Předvolby.

Použití efektu rozostření na fotografiích

V aplikaci Photoshop Express najdete efekt Rozostření na panelu nástroje pro výběr.

Máte na výběr dvě možnosti efektu rozostření: 

 • Radiální: Rozostření se aplikuje na určité oblasti na fotografii.
 • Celý obraz: Rozostření se aplikuje na celou fotografii.
Efekt rozostření v aplikaci Photoshop Express
Použití efektu rozostření v aplikaci Photoshop Express

Chcete-li použít rozostření typu Radiální, postupujte takto:

 1. Přesuňte kruhovou masku do požadované oblasti. Upravte kruhy tak, aby se v požadovaných oblastech na fotografii nepoužilo rozmazání a změkčení.

 2. Pomocí posuvníku upravte intenzitu rozostření. Můžete také pomocí přepínače změnit rozostřené oblasti na fotografii.

Chcete-li použít rozostření typu Celý obraz, postupujte takto:

 1. Klikněte na možnost Celý obraz.

 2. Pomocí posuvníku upravte intenzitu rozostření.

Vytvářejte úžasné koláže

Aplikace Photoshop Express vám umožňuje jediným klepnutím vytvářet nádherné koláže a sdílet je s ostatními. Vyberte fotografie, které chcete použít do koláže. Použijte jeden ze stylů rozvržení na spodním panelu obrazovky. 

Vytvoření koláže:

 1. Na první obrazovce po spuštění aplikace klikněte na nástroj   v pravé dolní části obrazovky.

 2. Vyberte požadované fotografie. Do jedné koláže můžete zkombinovat až devět fotografií.

 3. Klikněte na šipku, která se objevila v pravém dolním rohu a označuje možnost Další.

 4. Vyberte požadovaný styl rozvržení a klikněte na nástroj , abyste mohli provést úpravy.

 5. Chcete-li koláž uložit do paměti telefonu, klikněte na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky a vyberte možnost Uložit do galerie.

K funkcím pro koláž patří:

Poměr stran: Po klepnutí na ikonu Poměr stran můžete nastavit poměr stran koláže.

Změnit rozvržení: Po klepnutí na ikonu rozvržení si můžete vybrat rozvržení typu mřížka, s libovolným rozmístěním a typu tvary.

Upravit a nahradit fotografie: Po klepnutí na ikonu pro úpravy můžete jakoukoli fotografii v koláži nahradit nebo odstranit. Chcete-li prohodit fotografie, dlouze stiskněte libovolnou fotografii a přetáhněte ji na libovolnou jinou buňku. Chcete-li upravit fotografii, klepněte na ikonu pro úpravy.

Použít styl: Po klepnutí na ikonu Přenos stylu můžete na koláž použít rychlé styly.

Přidat text: Po klepnutí na ikonu textu můžete přidat text. Styl textu můžete určit výběrem z dostupných řezů písem. Můžete upravit krytí textu pomocí posuvníku, přidat barvu textu, snadno text posouvat, zvětšovat nebo otáčet a rovněž upravovat jeho umístění.

Přidat nálepku: Po klepnutí na ikonu nálepky můžete do koláže přidat nálepky. Nálepku můžete posouvat, zvětšovat nebo otáčet a rovněž upravovat její umístění podle potřeby.

Změnit okraje: Po klepnutí na ikonu okrajů můžete použít okraje a upravovat vnitřní a vnější okraje. Můžete rovněž okrajům přidat barvy.

Přidat vzorky pozadí: Po klepnutí na ikonu pozadí můžete přidat styly pozadí. Můžete si vybrat z řady dostupných vzorků, barev a přechodů.

Poznámka:
 • Chcete-li nastavení automatického připojení v aplikaci Photoshop Express deaktivovat, vyberte možnost Nastavení aplikace > Předvolby > Obnovit připojení k aplikaci Photoshop a klikněte na tlačítko Ano.
 • Pokud se zobrazí chybová zpráva „Vypadá to, že tento obraz již není v aplikaci Photoshop otevřený“, otevřete obraz znovu a zkuste to znovu. Případně otevřete obraz v aplikaci Photoshop Express znovu a klikněte na ikonu Efekt aplikace PS, abyste se připojili k aplikaci Photoshop.
 • Pokud se vám nedaří použít na fotografie efekty aplikace Photoshop, zavřete jakékoli otevřené okno nebo dialogové okno aplikace Photoshop a použijte efekt v aplikaci znovu.

Sdílení výtvorů

Své výtvory můžete rychle sdílet ve službách Instagram, Facebook, Tumblr, Twitter a prostřednictvím textových zpráv. Chcete-li sdílet své výtvory, vyberte v pravém horním rohu obrazovky ikonu Sdílet a vyberte preferovanou možnost sdílení.

Určení kvality formátu JPEG

Při exportu nebo sdílení obrazu můžete určit požadovanou kvalitu fotografie. Při použití hodnoty 100 % bude kvalita nejlepší, ale za cenu zvětšení souboru. Ve výchozím nastavení je kvalita nastavena na hodnotu 85 %.

Změna kvality obrazu:

 1. Přejděte na možnost Nastavení aplikace > Předvolby > Kvalita JPEG.

 2. Změňte hodnotu posuvníku Kvalita.

Kvalita JPEG v aplikaci Photoshop Express
Nastavení Kvalita JPEG v aplikaci Photoshop Express

Spolupráce s jinými aplikacemi Adobe

Připojujte se ke službě Adobe Creative Cloud, aplikaci Lightroom a knihovně Creative Cloud z aplikace Photoshop Express. Při připojování k jiným aplikacím Adobe postupujte takto:

 1. V pravém horním rohu obrazovky vyberte ikonu Sdílet.

 2. V části Odeslat do vyberte požadovanou možnost pro připojení.

 3. Přihlaste se pomocí svého účtu Adobe ID, Google nebo Facebook a podle pokynů na obrazovce se připojte k požadované aplikaci.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online