Používání grafického procesoru (GPU) se zásuvným modulem Adobe Camera Raw – časté dotazy a řešení potíží

Určité operace zásuvného modulu Camera Raw lze urychlit pomocí kompatibilního grafického procesoru (bývá označován také jako grafický adaptér, grafická karta nebo GPU).

Poznámka:

Tento dokument se zaměřuje na zásuvný modul Camera Raw. Podrobné informace o používání grafického procesoru v aplikaci Photoshop viz:

Systémové požadavky

Které funkce v modulu Camera Raw používají grafický procesor (GPU)?

 • Vylepšení detailů. Akcelerace GPU probíhá v kompatibilních systémech při vylepšování detailů automaticky a není řízena předvolbami Camera Raw
 • Interaktivní úpravy fotografií. Camera Raw automaticky vybere vhodnou úroveň akcelerace GPU: vypnuto, základní nebo plné.  
  • Základní akcelerace optimalizuje způsob, jak Camera Raw odesílá informace do vaší GPU pro zobrazení. Modul Camera Raw je díky tomu spolehlivější a umožňuje použití funkcí jako například Animovaný zoom (scrubby zoom).
  • Plná akcelerace využívá GPU ke zpracování obrazu, editaci pixelů pomocí GPU kromě CPU, když provádíte úpravy. Při použití procesní verze 5, většina nastavení je nyní akcelerována pomocí GPU. Plná akcelerace může například zlepšit rychlost zobrazení výsledků při pohybu posuvníku Texture. Použití GPU také pomáhá modulu Camera Raw udržovat krok s požadavky na zobrazování 4K, 5K a větší zobrazování. Plná akcelerace byla přidána do verze ze srpna 2019 (verze 11.4). Povolení plné akcelerace vyžaduje základní akceleraci.

Chcete-li zobrazit a přizpůsobit, jak Camera Raw používá akceleraci GPU pro interaktivní úpravy, vyberte kartu Výkon v Předvolby Camera Raw. Více informací viz Ověření, zda Camera Raw využívá GPU.

Poznámka:

Camera Raw 11.4 nepoužívá GPU k urychlení funkcí, které nejsou uvedeny zde výše. Příklady takových funkcí, které nepoužívají akceleraci GPU, jsou funkce Uložit obrázek, Otevřít obrázek a Sloučit fotografii.

Jak nastavení GPU Camera Raw ovlivňuje nastavení ve Photoshopu, Bridge a dalších aplikacích?

Nastavení GPU ve Photoshopu nebo nastavení Použít softwarové vykreslování v předvolbách Bridge neovlivní nastavení výkonu GPU v Camera Raw. To znamená, že nastavení související s GPU v Camera Raw se nemění, když zapnete nebo vypnete nastavení související s GPU ve Photoshopu, Bridge nebo jiných aplikacích. Naopak nastavení související s GPU v Camera Raw neovlivňují další přidružené aplikace.

Jaké faktory mohou omezit výkon akcelerace GPU Camera Raw?

 • Nepoužívání GPU, ovladače GPU a operačního systému, který splňuje doporučené systémové požadavky.

 • Další programy, které používají významné zdroje GPU, CPU a paměti, pokud používáte modul Camera Raw. Monitor aktivity (Mac) a Správce úloh (Windows) vám mohou pomoci identifikovat další programy, které má k dispozici konkurence Camera Raw.

 • U notebooků se výkon může lišit v závislosti na nastavení správy napájení vašeho počítače, například v režimu úspory baterie.

 • Ačkoli akcelerace GPU primárně závisí na GPU, rychlost CPU také hraje při akceleraci a zvyšování výkonu této funkce svou roli.

Ověření, zda zásuvný modul Camera Raw využívá grafický procesor

Pokud zásuvný modul Camera Raw může využívat grafický procesor, je v předvolbách zásuvného modulu Camera Raw zaškrtnuto políčko Používat grafický procesor. Přístup k předvolbám v Camera Raw:

 1. V systému macOS: 

  • V programu Photoshop vyberte Photoshop > Předvolby > Camera Raw 
  • V programu Bridge vyberte Adobe Bridge > Předvolby Camera Raw

  V systému Windows:

  • V programu Photoshop vyberte Editace > Předvolby > Camera Raw
  • V programu Bridge vyberte Editace > Camera Raw Předvolby
 2. V dialogovém okně Předvolby klikněte na kartu Výkon.

  Zobrazit Předvolby modulu Camera Raw
  Zobrazit předvolby výkonu

Panel Výkon zobrazuje název dostupné jednotky GPU a její dostupnou video paměť. Pod názvem GPU se zobrazuje stav akcelerace GPU v Camera Raw. Pokud tyto informace nemůžete zobrazit, je třeba nainstalovat nový ovladač pro GPU, nebo váš systém nesplňuje minimální požadavky.

Přizpůsobení akcelerace GPU

Váš systém může automaticky podporovat základní nebo plnou akceleraci. Pokud váš systém automaticky podporuje základní akceleraci, bude pravděpodobně možné povolit plnou akceleraci, když vyberete možnost Použít GPU pro zpracování obrazu v možnosti Vlastní .

Zrychlení lze také automaticky vypnout, když tuto funkci váš systém nepodporuje nebo kvůli chybě. Pokud je akcelerace vypnuta a zobrazí se chybová zpráva, může to být tím, že váš hardware GPU, verze ovladače nebo verze operačního systému nesplňují minimální požadavky.

Pokud zjistíte problémy, které Camera Raw automaticky nedetekuje, můžete akceleraci GPU vypnout pomocí možnosti Vlastní.

V oblasti Výkon, má pole Použití grafického procesoru následující možnosti:

Použít možnosti nastavení Grafického procesoru
Použít možnosti nastavení Grafického procesoru

 

 • Auto Camera Raw automaticky určuje úroveň podpory GPU, která má být použita. To se zakládá na konfiguraci hardwaru a operačního systému, a jde o výchozí možnost.
 • Vlastní  Výběrem podporované možnosti si můžete přizpůsobit postupy, jakými Camera Raw bude používat vaši GPU.
  • Použít GPU k zobrazení
  • Použít GPU ke zpracování obrazu (Zpracování verze 5 nebo vyšší) 

Více o těchto úrovních akcelerace GPU viz Které funkce v Camera Raw používají GPU.

 • Vypnuto Camera Raw nebude používat GPU.

Určete svou značku a model GPU

Značka a model vašeho GPU nebo grafického adaptéru se zobrazí v dialogovém okně Předvolby Camera Raw. Přístup:

macOS

 • V programu Photoshop vyberte Photoshop > Předvolby > Camera Raw
 • V programu Bridge vyberte Adobe Bridge > Předvolby Camera Raw

Windows

 • V programu Photoshop vyberte Editace > Předvolby > Camera Raw
 • V programu Bridge vyberte Editace > Camera Raw Předvolby

Pokud se v dialogovém okně Předvolby Camera Raw nezobrazí typ a model, posuňte se v operačním systému k následující položce:

(macOS) V levém horním rohu obrazovky klikněte na logo Apple a poté vyberte možnost O tomto programu Mac.

(Windows): V nabídce Ovládací panel vyberte Správce zařízení > Zobrazit adaptéry.

Aktualizujte ovladač grafické karty

Pokud zásuvný modul Camera Raw nevyužívá grafický procesor, ačkoli splňuje minimální systémové požadavky, aktualizujte ovladač grafiky.

macOS

Ovladače grafické karty se aktualizují při aktualizacích operačního systému. Nejnovější aktualizace operačního systému vyhledáte pomocí softwaru App Store Updates nebo pomocí Preferencí systému.

Windows

Stáhněte nejnovější ovladač přímo z webu výrobce grafické karty:

Poznámka:

Důležité upozornění: Při použití služby Windows Update se neaktualizuje ovladač grafické karty. Vyhledejte aktualizovaný ovladač přímo na webu výrobce karty.

Dokáže zásuvný modul Camera Raw využít více grafických procesorů (grafických karet) nebo video adaptérů?

 • Zásuvný modul Camera Raw v současné době dokáže využít pouze jeden grafický procesor. Použití dvou grafických karet tedy nezvýší výkon zásuvného modulu Camera Raw.
 • Pokud používáte více grafických karet s konfliktními ovladači, může v zásuvném modulu Camera Raw docházet k problémům s funkcemi, jejichž provádění je urychleno grafickým procesorem.
 • Nejlepšího výsledku dosáhnete zapojením dvou (nebo více) monitorů do jedné grafické karty.
 • Pokud je váš počítač vybaven integrovanou i diskrétní grafickou kartou (používají se běžně v laptopech), budou grafická nastavení a funkce správy napájení vašeho operačního systému určovat, která grafická karta bude dostupná pro modul Camera Raw. Informace najdete v dokumentaci výrobce operačního systému. Pokud používáte systém macOS, postupujte podle této dokumentace Apple.
 • Pokyny k nastavení určité grafické karty jako primární grafické karty systému Windows najdete v dokumentaci k ovladači grafické karty poskytované jejím výrobcem.
 • Pokud je jedna z karet externí kartou, může nebo nemusí se jednat o zařízení, které se používá s modulem Camera Raw. Pokud používáte Windows 10, postupujte podle dokumentace výrobce vašeho počítače a podle dokumentace výrobce externí grafické karty. Pokud používáte systém macOS, postupujte podle dokumentace Apple: Se systémem Mac používejte externí procesor grafiky.
 • Pokud máte více samostatných grafických karet, ujistěte se, že jde o stejný typ a model. V opačném případě může docházet k chybám a dalším problémům.
 • Chcete-li grafickou kartu vypnout, použijte Správce zařízení v systému Windows. Ve Správci zařízení klikněte pravým tlačítkem myši na název karty a vyberte možnost Zakázat.
Adobe Camera Raw: Místní nabídka s příkazem pro zakázání grafické karty

Řešení problémů

Možné problémy, na které můžete narazit

 • Celá oblast obrazu v dialogu zásuvného modulu Camera Raw je modrá nebo bílá.
 • Posun základních vývojových posuvníků způsobuje blikání jasu obrazu nebo neočekávané zkreslení barev.
 • Při spuštění zásuvného modulu Camera Raw nebo jeho používání dochází k chybám či zablokování nebo je výkon pomalý.
 • Akcelerace v grafickém procesoru byla deaktivována kvůli chybě zobrazené v poli Použití grafického procesoru na panelu předvoleb zásuvného modulu Camera Raw Výkon.
 • Náhledy nebo miniatury obrazů se v systému Windows zobrazují čtverečkovaně nebo jsou poškozené.
 • Zásuvný modul Camera Raw nepoužívá automaticky očekávanou úroveň akcelerace GPU nebo očekáváte, že možnost Použít GPU k zobrazení nebo Použít GPU ke zpracování obrazu bude povolena, ale je zakázána.
Chybová zpráva zobrazená pod volbou Používat grafický procesor

Řešení

Proveďte některou z následujících akcí:
 • Aktualizujte aplikaci Photoshop a zásuvný modul Camera Raw
 • Aktualizujte ovladač grafické karty
 • Pomocí Vlastního nastavení v předvolbách pro Výkon vypněte funkci Použití grafické karty pro zpracování obrazu, pokud je tato funkce k dispozici.
 • Pokud problémy přetrvávají, pomocí vlastního nastavení v preferencích Výkonu vypněte funkci Použití grafické karty pro zobrazení, pokud je tato funkce k dispozici.
 • Zakažte nástroje pro akceleraci grafiky třetích stran. Nástroje pro přetaktování a úpravu rozšířených nastavení grafických karet třetích stran (například nástroje Riva Tuner a MSI Afterburner) nejsou podporovány..
 • V předvolbách systému Mac OS zakažte na kartě Úspora energie volbu Automatické přepínání grafiky.
 • Vyměňte stávající grafickou kartu za novější a kompatibilní model.
 • Pokud používáte verzi zásuvného modulu Camera Raw 11.3 nebo dřívější, v předvolbách zásuvného modulu Camera Raw vypněte funkci Používat grafický procesor:
  • (macOS) V programu Photoshop vyberte Photoshop > Předvolby > Camera Raw V programu Bridge vyberte Adobe Bridge > Předvolby Camera Raw 
  • (Windows) V programu Photoshop vyberte Editace > Předvolby > Camera Raw V programu Bridge vyberte Editace > Předvolby Camera Raw
 • (Pokud používáte verzi zásuvného modulu Camera Raw 11.3 nebo dřívější verzi) Vynuťte použití rozhraní Windows DirectX nebo macOS Metal zásuvným modulem Camera Raw. Přejděte k možnosti Předvolby > Camera Raw a ověřte, že grafický procesor je aktuálně nastaven na možnost OpenGL.Uzavřete program Photoshop a vyhledejte soubor Config.txt grafického procesoru zásuvného modulu Camera Raw.
  • (macOS) /Users/[uživatelské jméno]/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Camera Raw/Camera Raw GPU Config.txt
  • (Windows) \Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Camera Raw\Camera Raw GPU Config.txt

V systému macOS X 10.7 a novějším je uživatelská složka knihovny ve výchozím nastavení skryta. Použijte následující pokyny uvedené zde. Ručně odeberte soubor Config.txt grafického procesoru zásuvného modulu Camera Raw.

Postup při odstraňování problémů s grafickým procesorem pro zásuvný modul Camera Raw a aplikaci Lightroom

Pokud není akcelerace GPU povolena nebo nefunguje podle očekávání, použijte k odstranění problému následujícího průvodce řešením problémů. Tento průvodce platí pro následující verze produktů Camera Raw, Lightroom a Lightroom Classic v systémech MacOS a Windows:

 • Camera Raw 11.4 a novější
 • Lightroom 3.0 a novější 
 • Lightroom Classic 8.4 a novější 

1. Ověření, zda je nainstalována nejnovější verze zásuvného modulu Camera Raw nebo aplikace Lightroom

Další informace o nejnovějších verzích zásuvného modulu Camera Raw a aplikace Lightroom naleznete v následujících zdrojích:

2. Ověření, zda systém splňuje požadavky pro akceleraci GPU

U aplikací Lightroom Classic 8.4 a novější a Lightroom 3.0 a novější jsou technické požadavky hardwaru a softwaru GPU pro akceleraci GPU úplně stejné jako u zásuvného modulu Camera Raw:

3. Kontrola dialogového okna Předvolby

Otevřete dialogové okno Předvolby zásuvného modulu Camera Raw nebo aplikace Lightroom a zkontrolujte zobrazené informace. Pokud chcete nahlásit problém s akcelerací GPU na uživatelských fórech nebo přímo technické podpoře, shromážděte následující informace:

 • Číslo verze zásuvného modulu Camera Raw nebo aplikace Lightroom
 • Název GPU
 • Číslo verze ovladače GPU, pokud je zobrazeno za názvem GPU
 • Velikost paměti RAM pro GPU
 • Stav možností a výběrů
 • Zpráva o stavu, která může indikovat chybu
Důležité informace z dialogového okna Předvolby v zásuvném modulu Camera Raw. Stejné informace oznamuje dialogové okno Předvolby výkonu v aplikaci Lightroom.
Důležité informace z dialogového okna Předvolby v zásuvném modulu Camera Raw. Stejné informace oznamuje dialogové okno Předvolby výkonu v aplikaci Lightroom.

4. Shromáždění podrobných protokolů

Při hlášení problémů shromážděte protokoly a odešlete je společnosti Adobe.

Pozor:

Před shromážděním souborů protokolu je nutné aplikaci (Bridge, Photoshop nebo Lightroom) ukončit.

Protokoly související s akcelerací GPU pro produkty Camera Raw, Lightroom a Lightroom Classic se zapisují do stejné složky.

Nejlepší způsob, jak shromáždit protokol o chybě:

 1. Ukončete aplikaci.
 2. Spusťte aplikaci znovu.
 3. Proveďte minimální počet kroků, jejichž provedením lze daný problém reprodukovat.
 4. Opět ukončete aplikaci.
 5. Nyní shromážděte soubory protokolu.
 • Umístění protokolu v systému Windows: %APPDATA%\Adobe\CameraRaw\Logs. Zkrácený postup pro přístup k této složce v systému Windows:
  1. Stiskněte klávesu Windows.
  2. Zadejte „Spustit“.
  3. Zadejte cestu %APPDATA%\Adobe\CameraRaw\Logs.

Například: C:\Users\tester\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\Logs

 • Umístění protokolu v systému Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Logs. Zkrácený postup pro přístup k této složce v systému Mac:
  1. V aplikaci Finder otevřete nabídku Otevřít.
  2. Vyberte možnost Otevřít složku.
  3. Zadejte cestu ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw.
  4. Klikněte na tlačítko Otevřít.

Příklad: /Users/tester/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw

Odešlete protokoly pro aplikaci, kterou používáte.
Odešlete protokoly pro aplikaci, kterou používáte.

(Pouze pro systém Windows) Uložení sestavy nástroje DxDiag

Nástroj dxdiag vytvoří sestavu, která může být užitečná pro tým techniků při zkoumání problémů.

 1. Stiskněte klávesu Windows na klávesnici nebo klikněte na tlačítko Windows na hlavním panelu.
 2. Zadejte „dxdiag“ (touto akcí se program vyhledá).
 3. Stiskněte klávesu Enter.
 4. Počkejte, než se zobrazí okno nástroje DxDiag.
 5. Pokud je to povoleno, klikněte na položku Uložit všechny informace.
 6. Uložte soubor DxDiag.txt a odešlete jej při hlášení problémů.

5. Aktualizace ovladačů a operačního systému

Pokud se zobrazují nějaké problémy, poznamenejte si nynější verze operačního systému a ovladače GPU, zkuste provést aktualizaci na nejnovější verze a poté zjistěte, zda problém přetrvává.

Pokud se aktualizací operačního systému nebo ovladače GPU daný problém odstraní, nahlaste svoje zjištění. (Například: „Verze n nefunguje, ale verze n+1 funguje.“)

Viz pokyny pro aktualizaci ovladače grafické karty.

6. Kontrola a odstranění souboru TempDisableGPU3 nebo TempDisableGPU2

Stejným postupem, který jste použili k vyhledání složky Logs, vyhledejte složku CameraRaw nebo GPU.

 • Umístění v systému Windows: %APPDATA%\Adobe\CameraRaw\GPU
 • Umístění v systému Mac: ~/Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/GPU

Pokud během inicializace GPU dojde k neošetřené závažné chybě, zásuvný modul Camera Raw nebo aplikace Lightroom vytvoří soubor TempDisableGPU3 (nebo v některých případech TempDisableGPU2). Ve složce GPU najděte podsložku aplikace, kterou používáte, a vyhledejte tyto soubory.

Příklad souboru TempDisableGPU3
Příklad souboru TempDisableGPU3

Každá aplikace používaná s akcelerací GPU má svou vlastní složku.
Každá aplikace používaná s akcelerací GPU má svou vlastní složku.

Pokud v době inicializace existuje soubor TempDisableGPU2 nebo TempDisableGPU3, zásuvný modul Camera Raw zakáže akceleraci GPU. Tím se zabrání chybovému ukončení při každém spuštění aplikace.

Chcete-li znovu spustit inicializaci, můžete tento soubor odstranit. Pokud je původní poruchový stav přechodný, může akcelerace GPU po odstranění souboru fungovat správně. 

Předvolby pouze s akcelerací GPU
Vlastní předvolby pouze s povolenou možností Použít GPU k zobrazení

Pokud najdete soubor TempDisableGPU2 nebo TempDisableGPU3, proveďte následující kroky:

 1. Ukončete aplikaci.
 2. Odstraňte soubor TempDisableGPU2 nebo TempDisableGPU3.
 3. Spusťte aplikaci znovu.
 4. V aplikaci otevřete dialogové okno Předvolby.
 5. Ověřte, zda je nyní k dispozici akcelerace GPU.
 6. Pokud akcelerace GPU není povolena, ukončete aplikaci a zkontrolujte, zda stále existuje soubor TempDisableGPU2 nebo TempDisableGPU3. Podle pokynů uvedených výše shromážděte podrobné soubory protokolů.
 7. Shromážděte protokol ze složky CameraRaw/Logs.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.