Určité operace zásuvného modulu Camera Raw lze urychlit pomocí kompatibilního grafického procesoru (bývá označován také jako grafický adaptér, grafická karta nebo GPU).

Poznámka:

Tento dokument se zaměřuje na zásuvný modul Camera Raw. Podrobné informace o používání grafického procesoru v aplikaci Photoshop viz:

Systémové požadavky

Které funkce v modulu Camera Raw používají grafické karty (GPU)?

 • Vylepšit detaily. Akcelerace GPU probíhá automaticky na kompatibilních systémech pro Vylepšené detaily a není řízeno předvolbami Camera Raw
 • Interaktivní úpravy fotografií. Camera Raw automaticky vybere vhodnou úroveň akcelerace GPU: vypnuto, základní nebo plné.  
  • Základní akcelerace optimalizuje způsob, jak Camera Raw odesílá informace do vaší GPU pro zobrazení. Modul Camera Raw je díky tomu spolehlivější a umožňuje použití funkcí jako například Animovaný zoom (scrubby zoom).
  • Plná akcelerace využívá GPU ke zpracování obrazu, editaci pixelů pomocí GPU kromě CPU , když provádíte úpravy. Při použití procesní verze 5, většina nastavení je nyní akcelerována pomocí GPU. Plná akcelerace může například zlepšit rychlost zobrazení výsledků při pohybu posuvníku Texture. Použití GPU také pomáhá modulu Camera Raw udržovat krok s požadavky na zobrazování 4K, 5K a větší zobrazování. Plná akcelerace byla přidána do Verze ze srpna 2018 (verze 11.4). Povolení plné akcelerace vyžaduje základní akceleraci.

Chcete-li zobrazit a přizpůsobit, jak Camera Raw používá akceleraci GPU pro interaktivní úpravy, vyberte kartu Výkon v Předvolby Camera Raw. Více informací viz Ověření, zda Camera Raw využívá GPU.

Poznámka:

Camera Raw 11.4 nepoužívá GPU k urychlení funkcí, které nejsou uvedeny zde výše. Příklady takových funkcí, které nepoužívají akceleraci GPU, jsou funkce Uložit obrázek, Otevřít obrázek a Sloučit fotografii.

Jak nastavení GPU Camera Raw ovlivňuje nastavení ve Photoshopu, Bridge a dalších aplikacích?

Nastavení GPU ve Photoshopu nebo nastavení Použít softwarové vykreslování v předvolbách Bridge neovlivní nastavení výkonu GPU v Camera Raw. To znamená, že nastavení související s GPU v Camera Raw se nemění, když zapnete nebo vypnete nastavení související s GPU ve Photoshopu, Bridge nebo jiných aplikacích. Naopak nastavení související s GPU v Camera Raw neovlivňují další přidružené aplikace.

Jaké faktory mohou omezit výkon akcelerace GPU Camera Raw?

 • Nepoužívání GPU, ovladače GPU a operačního systému, který splňuje doporučené systémové požadavky.

 • Další programy, které používají významné zdroje GPU, CPU a paměti, pokud používáte modul Camera Raw. Monitor aktivity (Mac) a Správce úloh (Windows) vám mohou pomoci identifikovat další programy, které má k dipozici konkurence Camera Raw.

 • U notebooků se výkon může lišit v závislosti na nastavení správy napájení vašeho počítače, například v režimu úspory baterie.

 • Ačkoli akcelerace GPU primárně závisí na GPU, rychlost CPU také hraje při akceleraci a zvyšování výkonu této funkce svou roli.

Ověření, zda zásuvný modul Camera Raw využívá grafický procesor

Pokud zásuvný modul Camera Raw může využívat grafický procesor, je v předvolbách zásuvného modulu Camera Raw zaškrtnuto políčko Používat grafický procesor. Přístup k předvolbám v Camera Raw:

 1. V systému macOS: 

  • V programu Photoshop vyberte Photoshop > Předvolby > Camera Raw 
  • V programu Bridge vyberte Adobe Bridge > Předvolby Camera Raw

  V systému Windows:

  • V programu Photoshop vyberte Editace > Předvolby > Camera Raw
  • V programu Bridge vyberte Editace > Camera Raw Předvolby
 2. V dialogovém okně Předvolby klikněte na kartu Výkon.

  Zobrazit Předvolby modulu Camera Raw
  Zobrazit Předvolby modulu Camera Raw

Panel Výkon zobrazuje název dostupné jednotky GPU a její dostupnou video paměť. Pod názvem GPU se zobrazuje stav akcelerace GPU v Camera Raw. Pokud tyto informace nemůžete zobrazit, je třeba nainstalovat nový ovladač pro GPU, nebo váš systém nesplňuje minimální požadavky.

Přizpůsobení akcelerace GPU

Váš systém může automaticky podporovat základní nebo plné zrychlení. Pokud váš systém automaticky podporuje základní akceleraci, bude pravděpodobně možné povolit plnou akceleraci, když vyberete možnost Použít GPU pro zpracování obrazu v možnosti Vlastní .

Zrychlení lze také automaticky vypnout, když tuto funkci váš systém nepodporuje nebo kvůli chybě. Pokud je akcelerace vypnuta a zobrazí se chybová zpráva, může to být tím, že váš hardware GPU, verze ovladače nebo verze operačního systému nesplňují minimální požadavky.

Pokud zjistíte problémy, které Camera Raw automaticky nedetekuje, můžete akceleraci GPU vypnout pomocí možnosti Vlastní.

V oblasti Výkon, má pole Použití grafického procesoru následující možnosti:

Použít možnosti nastavení Grafického procesoru
Použít možnosti nastavení Grafického procesoru

 

 • Auto Camera Raw automaticky určuje úroveň podpory GPU, která má být použita. To se zakládá na konfiguraci hardwaru a operačního systému, a jde o výchozí možnost.
 • Vlastní  Výběrem podporované možnosti si můžete přizpůsobit postupy, jakými Camera Raw bude používat vaši GPU.
  • Použijte GPU pro zobrazení
  • Použijte GPU pro zpracování obrazu (Zpracování verze 5 nebo vyšší) 

Více o těchto úrovních akcelerace GPU viz Které funkce v Camera Raw používají GPU.

 • Vypnuto Camera Raw nebude používat GPU.

Určete svou značku a model GPU

Značka a model vašeho GPU nebo grafického adaptéru se zobrazí v dialogovém okně Předvolby Camera Raw. Přístup:

(macOS)

 • V programu Photoshop vyberte Photoshop > Předvolby > Camera Raw
 • V programu Bridge vyberte Adobe Bridge > Předvolby Camera Raw

(Windows)

 • V programu Photoshop vyberte Editace > Předvolby > Camera Raw
 • V programu Bridge vyberte Editace > Camera Raw Předvolby

Pokud se v dialogovém okně Předvolby Camera Raw nezobrazí typ a model, posuňte se v operačním systému k následující položce:

(macOS) V levém horním rohu obrazovky klikněte na logo Apple a poté vyberte možnost O tomto programu Mac.

(Windows): V nabídce Ovládací panel vyberte Správce zařízení > Zobrazit adaptéry.

Aktualizujte ovladač grafické karty

Pokud zásuvný modul Camera Raw nevyužívá grafický procesor, ačkoli splňuje minimální systémové požadavky, aktualizujte ovladač grafiky.

macOS

Ovladače grafické karty se aktualizují při aktualizacích operačního systému. Nejnovější aktualizace operačního systému vyhledáte pomocí softwaru App Store Updates nebo pomocí Preferencí systému.

Windows

Stáhněte nejnovější ovladač přímo z webu výrobce grafické karty:

Poznámka:

Důležité upozornění: Při použití služby Windows Update se neaktualizuje ovladač grafické karty. Vyhledejte aktualizovaný ovladač přímo na webu výrobce karty.

Dokáže zásuvný modul Camera Raw využít více grafických procesorů (grafických karet) nebo video adaptérů?

 • Zásuvný modul Camera Raw v současné době dokáže využít pouze jeden grafický procesor. Použití dvou grafických karet tedy nezvýší výkon zásuvného modulu Camera Raw.
 • Pokud používáte více grafických karet s konfliktními ovladači, může v zásuvném modulu Camera Raw docházet k problémům s funkcemi, jejichž provádění je urychleno grafickým procesorem.
 • Nejlepšího výsledku dosáhnete zapojením dvou (nebo více) monitorů do jedné grafické karty.
 • Musíte-li použít více než jednu grafickou kartu, ujistěte se, že jde o stejný typ a model. V opačném případě může docházet k chybám a dalším problémům.
 • Chcete-li grafickou kartu vypnout, použijte Správce zařízení v systému Windows. Ve Správci zařízení klikněte pravým tlačítkem myši na název karty a vyberte možnost Zakázat.
Adobe Camera Raw: Místní nabídka s příkazem pro zakázání grafické karty
 • Pokud je váš počítač vybaven integrovanou i diskrétní grafickou kartou (používají se běžně v laptopech), budou grafická nastavení a funkce správy napájení vašeho operačního systému určovat, která grafická karta bude dostupná pro modul Camera Raw. Informace najdete v dokumentaci výrobce operačního systému. 
 • Pokyny k nastavení určité grafické karty jako primární grafické karty systému Windows najdete v dokumentaci k ovladači grafické karty poskytované jejím výrobcem.
 • Pokud je jedna z karet externí kartou, může nebo nemusí se jednat o zařízení, které se používá s modulem Camera Raw. Pokud používáte Windows 10, postupujte podle dokumentace výrobce vašeho počítače a podle dokumentace výrobce externí grafické karty. Pokud používáte systém macOS, postupujte podle dokumentace Apple: Se systémem Mac používejte externí procesor grafiky.

Řešení problémů

Možné problémy, na které můžete narazit

 • Celá oblast obrazu v dialogu zásuvného modulu Camera Raw je modrá nebo bílá.
 • Posun základních vývojových posuvníků způsobuje blikání jasu obrazu nebo neočekávané zkreslení barev
 • Při spuštění zásuvného modulu Camera Raw nebo jeho používání dochází k chybám či zablokování nebo je výkon pomalý.
 • Akcelerace v grafickém procesoru byla deaktivována kvůli chybě zobrazené v poli Použití grafického procesoru na panelu Předvolby modulu Camera Raw
 • Náhledy nebo miniatury obrazů se v systému Windows zobrazují čtverečkovaně nebo jsou poškozené
Adobe Camera Raw: Chybová zpráva zobrazená pod volbou Používat grafický procesor

Řešení

Proveďte jednu z následujících akcí:
 1. Aktualizujte aplikaci Photoshop a zásuvný modul Camera Raw
 2. Aktualizujte ovladač grafické karty
 3. Pomocí Vlastního nastavení v předvolbách pro Výkon vypněte funkci Použití grafické karty pro zpracování obrazu, pokud je tato funkce k dispozici.
 4. Pokud problémy přetrvávají, pomocí vlastního nastavení v preferencích Výkonu vypněte funkci Použití grafické karty pro zobrazení, pokud je tato funkce k dispozici.
 5. Zakažte nástroje pro akceleraci grafiky třetích stran. Nástroje pro přetaktování a úpravu rozšířených nastavení grafických karet třetích stran (například nástroje Riva Tuner a MSI Afterburner) nejsou podporovány..
 6. V předvolbách systému Mac OS zakažte na kartě Úspora energie volbu Automatické přepínání grafiky.
 7. Vyměňte stávající grafickou kartu za novější kompatibilní model.
 8. V předvolbách zásuvného modulu Camera Raw vypněte funkci Používat grafický procesor:
 • (macOS) V programu Photoshop vyberte Photoshop > Předvolby > Camera Raw V programu Bridge vyberte Adobe Bridge > Předvolby Camera Raw 
 • (Windows) V programu Photoshop vyberte Editace > Předvolby > Camera Raw V programu Bridge vyberte Editace > Předvolby Camera Raw

   9.  (Pokud používáte verzi zásuvného modulu Camera Raw 11.3 nebo dřívější verzi): Vynucení použití rozhraní Windows DirectX nebo macOS Metal zásuvným modulem Camera Raw Přejděte k možnosti Předvolby > Camera Raw a ověřte, že grafický procesor je aktuálně nastaven na možnost OpenGL.Uzavřete program Photoshop a vyhledejte soubor Config.txt grafického procesoru zásuvného modulu Camera Raw.

 • Okna: \Uživatelé\[jméno uživatele]\AppData\Roaming\Adobe\CameraRaw\GPU\Adobe Photoshop Camera Raw\Camera Raw GPU Config.txt
 • macOS: /Uživatelé/[jméno uživatele]/Knihovna/Podpora aplikace/Adobe/CameraRaw/GPU/Adobe Photoshop Camera Raw/Camera Raw GPU Config.txt

V systému macOS X 10.7 a novějším je uživatelská složka knihovny ve výchozím nastavení skryta. Použijte následující pokyny uvedené zde. Ručně odeberte soubor Config.txt grafického procesoru zásuvného modulu Camera Raw.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online