Informace o řešení problémů způsobených poškozeným, nepodporovaným nebo nekompatibilním grafickým procesorem nebo ovladačem grafické karty

Přehled problémů způsobených poškozeným, nepodporovaným nebo nekompatibilním grafickým procesorem či ovladačem grafické karty

Pokud při vykreslování obrazů dochází k problémům, zpomalení výkonu či chybám, může to být způsobeno poškozeným, nepodporovaným nebo nekompatibilním grafickým procesorem (bývá označován také jako grafická karta, videokarta nebo GPU) nebo ovladačem grafické karty. V tomto dokumentu najdete nápovědu k řešení zejména následujících problémů:

Pozor:

Testované grafické karty nemusí splňovat minimální požadavky pro použití všech funkcí grafické karty. Kromě základních funkcí vyžadují některé funkce aplikace Photoshop, obzvláště pak ty, které využívají rozhraní API jako například OpenCL, větší šířku pásma, více paměti nebo více výpočetních prostředků než jiné funkce aplikace Photoshop. Tyto požadavky mohou představovat značný problém, jestliže jsou karty nainstalované do starších počítačů, například do počítačů se základními deskami s malým napájecím proudem nebo do počítačů, které využívají pro systémovou paměť jeden modul DIMM, čímž se dostupná šířka pásma dělí mezi systémovou paměť a paměť grafické karty.

Navíc jsou při spouštění aplikace Photoshop prováděny určité testy. U počítačů, které splňují požadavky bez jakékoli větší rezervy, může další spuštěný software způsobit, že karta neprojde testem úspěšně. Někdy se může stát, že aktualizace a opravy operačního systému a aktualizace ovladačů mohou způsobit problémy s kartami, které předtím fungovaly bez problémů.

Abyste mohli využít funkce aplikace Photoshop s podporou grafických karet na maximum, doporučujeme používat nejnovější systémový a grafický hardware.

Vypnutí grafického procesoru za účelem rychlé lokalizace problému

Chcete-li rychle zjistit, zda problém souvisí s grafickým procesorem nebo ovladačem, postupujte podle následujících kroků:

 1. Spusťte aplikaci Photoshop.
 2. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (Mac OS).
 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Používat grafický procesor.
 4. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

Pokud k problému již nedochází, je jeho příčinou pravděpodobně grafický procesor nebo ovladač. Další postup při odstraňování problémů najdete v části Postup při odstraňování problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty.

Jestliže k problému dochází i nadále, jeho příčinou pravděpodobně není grafický procesor. Další řešení potíží najdete v následujících článcích:

Postup při odstraňování problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty

 1. Ověřte, zda používáte nejnovější verzi aplikace Photoshop.

  Informace o aktualizaci aplikace Photoshop najdete v článku Aktualizace aplikací Creative Cloud.

 2. Ověřte, zda je používaná grafická karta kompatibilní s aplikací Photoshop. Chcete-li zjistit výrobce a model používané grafické karty, spusťte aplikaci Photoshop a vyberte možnost Nápověda > Informace o systému. Zobrazí se informace o grafickém procesoru:

  Zobrazení informací o systému

  Pokud byla grafická karta vydána dříve než v květnu 2013, podívejte se do seznamu testovaných karet a na minimální požadavky na grafický procesor a zobrazovací zařízení.

  Jestliže byla grafická karta vydána později než v květnu 2013, lze předpokládat, že bude s aplikací Photoshop fungovat. Postupujte podle dalších kroků pro odstranění potíží.

 3. Aktualizujte ovladač grafické karty.

  Celou řadu potíží, například chyby aplikace, nesprávné vykreslování obrazů a problémy s výkonem, lze vyřešit aktualizací ovladače grafické karty. Získejte aktualizace ovladačů přímo od výrobce grafické karty:

  Windows

  Konkrétní pokyny týkající se instalace aktualizovaných ovladačů najdete v článku Aktualizace grafického ovladače.

  Mac OS

  • Ovladače grafické karty se aktualizují při aktualizacích operačního systému. Ověřte, že máte nejnovější aktualizace operačního systému Mac. Stačí zvolit možnost Aktualizace softwaru v nabídce Apple nebo použít možnost Aktualizace v obchodu App Store.

  Po instalaci aktualizací znovu spusťte aplikaci Photoshop. Výběrem možnosti Předvolby > Výkon > Používat grafický procesor zapněte grafický procesor a znovu proveďte kroky, po kterých nastal problém.

  Poznámka:

  • Služba Windows Update neposkytuje vždy ty nejnovější a nejlepší ovladače. Chcete-li získat aktualizace ovladačů, musíte přejít přímo na web výrobce používané grafické karty.
  • Dbejte na to, abyste zvolili správný ovladač. Ovladače pro notebooky mají někdy jiné názvy než podobné ovladače pro stolní počítače.
  • Někteří výrobci grafických adaptérů mají i další software, který je nutné aktualizovat spolu s grafickým ovladačem. Pozorně si přečtěte pokyny k aktualizaci a pokud jim nerozumíte, kontaktujte přímo výrobce grafické karty.

 4. Zkontrolujte nastavení počtu úrovní vyrovnávací paměti.

  K potížím s výkonem při použití funkcí využívajících grafický procesor může docházet v případě, že jste v předvolbách aplikace Photoshop nastavili počet úrovní vyrovnávací paměti na hodnotu 1.

  Obnovte počet úrovní vyrovnávací paměti na výchozí hodnotu, tedy na hodnotu 4:

  a. Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby (Mac OS).

  b. Nastavte možnost Počet úrovní na hodnotu 4.

  c. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

  Po opakovaném spuštění aplikace Photoshop znovu proveďte kroky, po kterých nastal problém.

 5. Obnovte nastavení předvoleb.

  Obnovením předvoleb vrátíte nastavení grafického procesoru do výchozího stavu. Další informace najdete v části Obnovení souborů předvoleb na výchozí hodnoty.

  Po obnovení předvoleb spusťte aplikaci Photoshop a znovu proveďte kroky, po kterých nastal problém.

 6. Změňte rozšířené nastavení Režim kreslení na možnost Základní.

  Při nastavení základního režimu kreslení je využíváno minimum paměti VRAM a jsou zapnuty pouze základní funkce využívající grafický procesor.

  a. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (Mac OS).

  b. Na panelu Výkon klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení.

  c. Vyberte možnost Režim kreslení > Základní.

  d. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

  Pokud se tím problém vyřeší, změňte nastavení Režim kreslení na možnost Normální. Znovu aplikaci Photoshop spusťte a sledujte, zda znovu dojde ke stejnému problému. Pokud ano, vraťte režim zpět na Základní.

  Další informace o předvolbách nastavení grafického procesoru a o jejich optimalizaci pro používané pracovní postupy najdete v článku Časté dotazy ke grafickému procesoru používanému aplikací Photoshop.

  Poznámka:

  Pokud při odstraňování problému měníte předvolby výkonu, je třeba po každé změně restartovat aplikaci Photoshop.

 7. Problémy s funkcemi aplikace Photoshop, které využívají grafický procesor nebo jejichž provádění je urychleno grafickým procesorem, mohou být způsobeny používáním více grafických karet s konfliktními ovladači. Nejlepších výsledků dosáhnete zapojením dvou (nebo více) monitorů do jedné grafické karty.

  Pokud je nutné, abyste používali více grafických karet, odeberte nebo zakažte méně výkonnou kartu. Můžete mít například jednu grafickou kartu NVIDIA a druhou grafickou kartu AMD, z nichž každá používá jiný ovladač. V takovém případě se ujistěte, že je k aplikaci Photoshop přiřazena grafická karta s vysokým výkonem, a nikoli integrovaná grafická karta nebo grafická karta s nízkou spotřebou energie.

  NVIDIA:

  a. Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou část plochy a vyberte možnost Ovládací panel NVIDIA.

  b. Klikněte na možnost Spravovat 3D nastavení.

  c. Klikněte na kartu Nastavení programu a přidejte soubory Photoshop.exe a sniffer.exe. V nabídce Preferovaný grafický procesor vyberte možnost Vysokovýkonný procesor NVIDIA.

  Nastavení grafického procesoru na možnost Vysokovýkonný procesor NVIDIA

  AMD:

  a. Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou část plochy a vyberte možnost AMD Catalyst Control Center nebo Konfigurovat přepínatelnou grafiku.

  b. Klikněte na tlačítko Procházet a místo možnosti Úsporná jednotka vyberte možnost Vysoký výkon.

  Klikněte na tlačítko Procházet a zvolte možnost Vysoký výkon.

  Poznámka:

  Aplikace Photoshop v současné době využívá pouze jeden grafický procesor. Použitím dvou grafických karet se výkon aplikace Photoshop nezvýší. Pokud používáte více grafických karet s konfliktními ovladači, může v aplikaci Photoshop docházet k problémům s funkcemi, jejichž provádění je urychleno grafickým procesorem.

  Podrobné informace viz Časté dotazy ke grafickému procesoru používanému aplikací Photoshop.

 8. (Nedoporučuje se) Pokud problém přetrvává i po provedení kroku 7, zkuste grafické karty zakázat. Mějte však na paměti, že zakázání grafické karty může ohrozit stabilitu systému.

  Chcete-li grafickou kartu vypnout, použijte Správce zařízení v systému Windows. Ve Správci zařízení klikněte pravým tlačítkem myši na název karty a zvolte příkaz Zakázat.

  Zakázání grafické karty ve Správci zařízení
 9. Nepoužívejte aplikaci Photoshop ve virtuálním počítači. 

  Kvůli známým problémům s funkcemi využívajícími grafický procesor v prostředí virtuálního počítače není používání aplikace Photoshop ve virtuálních počítačích moc testováno a není oficiálně podporováno.

 10. Pokud se vám nepodaří potíže vyřešit ani po provedení všech výše uvedených kroků, je vaší poslední možností zakoupit si kompatibilní grafickou kartu, případně grafický procesor zcela vypnout. Lze to provést následujícím způsobem:

  a. Spusťte aplikaci Photoshop.

  b. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (Mac OS).

  c. Zrušte zaškrtnutí políčka Používat grafický procesor.

  d. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

Po provedení výše uvedených kroků se můžete o výsledcích přesvědčit tím, že na panelu Předvolby > Výkon povolíte možnost Používat grafický procesor.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online