Co je zde probráno
Informace o řešení problémů způsobených poškozeným, nepodporovaným nebo nekompatibilním grafickým procesorem nebo ovladačem grafické karty
Na této stránce

  Pokud při vykreslování obrazů dochází k problémům, zpomalení výkonu či chybám, může to být způsobeno poškozeným, nepodporovaný nebo nekompatibilním grafickým procesorem (bývá označován také jako grafická karta, videokarta nebo GPU) nebo ovladačem grafické karty.


  Chcete-li rychle zjistit, zda problém souvisí s grafickým procesorem nebo ovladačem, postupujte podle následujících kroků:

  1. Spusťte aplikaci Photoshop.
  2. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (Mac OS).
  3. Zrušte zaškrtnutí políčka Používat grafický procesor.
  4. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

  Pokud k problému již nedochází, je jeho příčinou pravděpodobně grafický procesor nebo ovladač. Další postup při odstraňování problémů najdete v části Postup při odstraňování problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty.

  Jestliže k problému dochází i nadále, jeho příčinou pravděpodobně není grafický procesor. Další řešení potíží najdete v následujících článcích:


  1. Ověřte, zda používáte nejnovější verzi aplikace Photoshop.

   Informace o aktualizaci aplikace Photoshop najdete v článku Aktualizace aplikací Creative Cloud.

  2. Ověřte, zda je používaná grafická karta kompatibilní s aplikací Photoshop. Chcete-li zjistit výrobce a model používané grafické karty, spusťte aplikaci Photoshop a vyberte možnost Nápověda > Informace o systému. Zobrazí se informace o grafickém procesoru:

   Pokud byla grafická karta vydána dříve než v květnu 2013, podívejte se do seznamu testovaných karet a na minimální požadavky na grafický procesor a zobrazovací zařízení.

   Jestliže byla grafická karta vydána později než v květnu 2013, lze předpokládat, že bude s aplikací Photoshop fungovat. Postupujte podle dalších kroků pro odstranění potíží.

  3. Aktualizujte ovladač grafické karty.

   Celou řadu potíží, například chyby aplikace, nesprávné vykreslování obrazů a problémy s výkonem, lze vyřešit aktualizací ovladače grafické karty. Získejte aktualizace ovladačů přímo od výrobce grafické karty:

   Windows

   Konkrétní pokyny týkající se instalace aktualizovaných ovladačů najdete v článku Aktualizace grafického ovladače.

   Mac OS

   • Ovladače grafické karty se aktualizují při aktualizacích operačního systému. Výběrem možnosti pro aktualizaci softwaru v nabídce  nebo prostřednictvím aktualizací v obchodu App Store zajistěte, abyste měli vždy ty nejnovější aktualizace systému Mac OS.

   Po instalaci aktualizací znovu spusťte aplikaci Photoshop. Výběrem možnosti Předvolby > Výkon > Používat grafický procesor zapněte grafický procesor a znovu proveďte kroky, po kterých nastal problém.

   Poznámka:
   • Služba Windows Update neposkytuje vždy ty nejnovější a nejlepší ovladače. Chcete-li získat aktualizace ovladačů, musíte přejít přímo na web výrobce používané grafické karty.
   • Dbejte na to, abyste zvolili správný ovladač. Ovladače pro notebooky mají někdy jiné názvy než podobné ovladače pro stolní počítače.
   • Někteří výrobci grafických adaptérů mají i další software, který je nutné aktualizovat spolu s grafickým ovladačem. Pozorně si přečtěte pokyny k aktualizaci a pokud jim nerozumíte, kontaktujte přímo výrobce grafické karty.
  4. Zkontrolujte nastavení počtu úrovní vyrovnávací paměti.

   K potížím s výkonem při použití funkcí využívajících grafický procesor může docházet v případě, že jste v předvolbách aplikace Photoshop nastavili počet úrovní vyrovnávací paměti na hodnotu 1.

   Obnovte počet úrovní vyrovnávací paměti na výchozí hodnotu, tedy na hodnotu 4:

   a. Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby (Mac OS).

   b. Nastavte možnost Počet úrovní na hodnotu 4.

   c. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

   Po opakovaném spuštění aplikace Photoshop znovu proveďte kroky, po kterých nastal problém.

  5. Obnovte nastavení předvoleb.

   Obnovením předvoleb vrátíte nastavení grafického procesoru do výchozího stavu. Další informace najdete v části Obnovení souborů předvoleb na výchozí hodnoty.

   Po obnovení předvoleb spusťte aplikaci Photoshop a znovu proveďte kroky, po kterých nastal problém.

  6. Změňte rozšířené nastavení Režim kreslení na možnost Základní.

   Při nastavení základního režimu kreslení je využíváno minimum paměti VRAM a jsou zapnuty pouze základní funkce využívající grafický procesor.

   a. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (Mac OS).

   b. Na panelu Výkon klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení.

   c. Vyberte možnost Režim kreslení > Základní.

   d. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

   Pokud se tím problém vyřeší, změňte nastavení Režim kreslení na možnost Normální. Znovu aplikaci Photoshop spusťte a sledujte, zda znovu dojde ke stejnému problému. Pokud ano, vraťte režim zpět na Základní.

   Další informace o předvolbách nastavení grafického procesoru a o jejich optimalizaci pro používané pracovní postupy najdete v článku Časté dotazy ke grafickému procesoru používanému aplikací Photoshop.

   Poznámka:

   Pokud při odstraňování problému měníte předvolby výkonu, je třeba po každé změně restartovat aplikaci Photoshop.

  7. Pokud používáte více grafických karet, odeberte nebo vypněte nejméně výkonné karty.

   Problémy s funkcemi aplikace Photoshop, které využívají grafický procesor nebo jejichž provádění je urychleno grafickým procesorem, mohou být způsobeny používáním více grafických karet s konfliktními ovladači. Nejlepších výsledků dosáhnete zapojením dvou (nebo více) monitorů do jedné grafické karty.

   Pokud musíte používat více grafických karet, je třeba, aby byly od jednoho výrobce a šlo o stejný model. V opačném případě může docházet k poruchám stability aplikace Photoshop a dalším problémům.

   Pokyny k tomu, jak lze v systému Windows nastavit konkrétní grafickou kartu jako primární, najdete v dokumentaci k ovladači grafické karty poskytované jejím výrobcem.

   Chcete-li grafickou kartu vypnout, použijte Správce zařízení v systému Windows. Ve Správci zařízení klikněte pravým tlačítkem myši na název karty a vyberte možnost Zakázat.

   Poznámka:

   Použitím dvou grafických karet se výkon aplikace Photoshop nezvýší.

  8. Nepoužívejte aplikaci Photoshop ve virtuálním počítači. 

   Kvůli známým problémům s funkcemi využívajícími grafický procesor v prostředí virtuálního počítače není používání aplikace Photoshop ve virtuálních počítačích moc testováno a není oficiálně podporováno.

  9. Pokud se vám nepodaří potíže vyřešit ani po provedení všech výše uvedených kroků, je vaší poslední možností zakoupit si kompatibilní grafickou kartu, případně grafický procesor zcela vypnout. Lze to provést následujícím způsobem:

   a. Spusťte aplikaci Photoshop.

   b. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (Mac OS).

   c. Zrušte zaškrtnutí políčka Používat grafický procesor.

   d. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

  Po provedení výše uvedených kroků se můžete o výsledcích přesvědčit tím, že na panelu Předvolby > Výkon povolíte možnost Používat grafický procesor.


   
  Zpět na začátek