Příručka uživatele Zrušit

Odstraňování problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty

Přečtěte si, jak řešit problémy způsobené poškozeným, nepodporovaným nebo nekompatibilním grafickým procesorem nebo ovladačem grafické karty.

Problémy s grafickou kartou v aplikaci Photoshop se mohou projevit různými způsoby, například:

 • Photoshop krátce po spuštění zobrazí obrazovku kompatibility GPU.
 • Problémy s výkonem, nesprávně vykreslená okna nebo objekty, blikání nebo chvění plátna, vizuální artefakty v aplikaci Photoshop
 • Aplikace Photoshop přestane po spuštění reagovat nebo dojde k jejímu chybovému ukončení.
 • Dochází k blikání nebo chvění obrazu na plátně.
 • V aplikaci Photoshop chybí pruh voleb.
 • Pomalé vykreslování obrazovky při přiblížení nebo oddálení.
 • Částečné překreslení obrazovky včetně zbytků obrázků z jiných oken.
 • Některé grafické prvky nástrojů aplikace Photoshop, například úchyty pro oříznutí nebo ovládací prvky transformace, ztrácejí barvu nebo vypadají jinak než obvykle.
 • Obrázek je vyplněn jasně zelenou barvou.

Přečtěte si celý článek, ve kterém se dozvíte, jak nastavit grafický procesor na vysoký výkon v aplikaci Photoshop.

Kontrola kompatibility grafického procesoru

Ve verzi Photoshop 23.0 můžete spustit kontrolu kompatibility grafické karty a ujistit se, že používáte kompatibilní GPU. Můžete to udělat tak, že přejdete na nabídku Nápověda > Kompatibilita GPU a prohlédnete si zobrazené dialogové okno s hlášením.

Typická zpráva kontroly kompatibility GPU, pokud je vaše GPU kompatibilní.
Typická zpráva kontroly kompatibility GPU, pokud je vaše GPU kompatibilní. Zde není splněn minimální požadavek na paměť VRAM.

Typická zpráva kontroly kompatibility GPU, pokud je grafická karta vypnuta.
Typická zpráva kontroly kompatibility GPU, pokud je grafická karta vypnuta.

Pozor:

Můžete se setkat se známým problémem, kdy dialogové okno může obsahovat zprávu „Grafický procesor není kompatibilní“.Pokud používáte systém Windows na počítačích s procesorem Intel a nainstalovaným balíčkem Microsoft OpenCL/OpenGL Compatibility Pack, řešením je odinstalovat balíček kompatibility a restartovat počítač.

Nepodporované pracovní postupy

O některých konfiguracích je známo, že jsou pro použití GPU v aplikaci Photoshop problematické. Vyhněte se všem následujícím konfiguracím, které nejsou v současné době podporovány:

 • Zastaralý hardware nebo software

Společnost Adobe podporuje aplikaci Photoshop pouze v případě, že je na vašem Macu nainstalována jedna ze tří posledních aktualizací systému od společnosti Apple. Pokyny k aktualizaci na nejnovější verzi systému macOS a aplikace Photoshop a informace, jak postupovat v případě, že váš počítač ztrácí podporu aktuálních verzí operačního systému, najdete v krocích 2 a 3 níže.

 • Virtuální počítače

Používání aplikace Photoshop ve virtuálních počítačích není příliš testováno a není oficiálně podporováno. Konfigurace virtualizace často využívají softwarové ovladače GPU, jejich konfigurace nesplňuje specifikace aplikace Photoshop. Nepoužívejte aplikaci Photoshop ve virtuálních počítačích ani se nepřipojujte vzdáleně k aplikaci Photoshop spuštěné na jiném hardwaru. V těchto případech by měla být alespoň vypnuta grafická karta.

 • Problémy s 3D vykreslováním

3D funkce jsou z aplikace Photoshop postupně odstraňovány. Pokud u souborů obsahujících 3D obsah zaznamenáte problémy s vykreslováním (např. vytlačování textu nebo aktualizace, které se nezobrazují na obrazovce), jde o očekávané chování. Zvažte použití řady 3D produktů Adobe Substance.

 • Zobrazení pro připojení a odpojení monitoru

Jestliže spustíte aplikaci Photoshop a zároveň změníte konfiguraci zobrazení (např. připojíte externí monitor bez ukončení aplikace Photoshop), můžou se okna vykreslovat na nesprávné místě na obrazovce nebo se vyplnit plnou zelenou barvou. Pokud potřebujete k počítači připojit nový displej, ukončete aplikaci Photoshop, připojte displej a spusťte aplikaci Photoshop.

Ověření, jestli problémy s aplikací Photoshop způsobuje grafický procesor

Nevíte jistě, zda problémy s aplikací Photoshop způsobuje grafická karta nebo ovladač? Příčinu problému vám pomůže zúžit zakázání akcelerace GPU.

 1. Přejděte do nabídky Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (macOS).
 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Používat grafický procesor
 3. Restartujte Photoshop. 

Odstraňování problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty

Windows

 1. Aktualizujte ovladač grafické karty

  Celou řadu potíží, například chybové ukončení aplikace, nesprávné vykreslování obrázků a problémy s výkonem, lze vyřešit aktualizací ovladače grafické karty. Získejte aktualizace ovladačů přímo od výrobce grafické karty.

  Ovladače NVIDIA | Ovladače AMD | Ovladače Intel

  Poznámka:
  • Dbejte na to, abyste zvolili správný ovladač. Ovladače pro notebooky mají někdy jiné názvy než podobné ovladače pro stolní počítače.
  • Pokud v aplikaci Photoshop dochází k blikání nebo k trhané odezvě a máte grafický procesor, který podporuje funkci G-Sync, vypněte funkci G-Sync pro aplikaci Photoshop pomocí ovládacího panelu NVIDIA.
  • Někteří výrobci grafických adaptérů mají i další software, který je nutné aktualizovat spolu s grafickým ovladačem. Pozorně si přečtěte pokyny k aktualizaci, a pokud jim nerozumíte, kontaktujte výrobce grafické karty.
 2. Zkontrolujte nastavení úrovní mezipaměti

  K potížím s výkonem při použití funkcí využívajících grafický procesor může docházet v případě, že jste v předvolbách aplikace Photoshop nastavili počet úrovní mezipaměti na hodnotu 1.

  Obnovte počet úrovní mezipaměti na výchozí hodnotu, tedy na hodnotu 4:

  1. Zvolte Úpravy > Předvolby > Výkon.
  2. Nastavte možnost Počet úrovní mezipaměti na hodnotu 4.
  3. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

  Po opakovaném spuštění aplikace Photoshop znovu proveďte kroky, které způsobily problém.

 3. Obnovte nastavení předvoleb

  Obnovení předvoleb vrátí nastavení grafického procesoru do výchozího stavu.

  Viz část Obnovení souborů předvoleb na výchozí hodnoty.

  Po obnovení předvoleb spusťte aplikaci Photoshop a znovu proveďte kroky, které způsobily problém.

 4. Změňte Rozšířená nastavení pro OpenCL

  a. Zvolte příkaz Úpravy > Předvolby > Výkon.

  b. Na panelu Výkon klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení.

  c. Zakažte OpenCL.

  d. Ukončete a znovu spusťte Photoshop, aby se změna projevila.

  Poznámka:

  Ve vydání ze srpna 2021 (verze 22.5) byl odebrán volič rozšířeného režimu kreslení. U starších verzí nastavte Režim kreslení na hodnotu Základní v kroku c (výše).

 5. Povolte nastavení Režim staršího GPU (než 2016)

  (Volitelné) Pouze pro uživatele systému Windows: 

  1. Vyberte Úpravy > Předvolby > Technologické náhledy
  2. Povolte možnost Režim staršího GPU (než 2016).
  3. Ukončete a znovu spusťte Photoshop, aby se změna projevila.

  Tato předvolba vynutí přechod aplikace Photoshop zpět k alternativnímu modulu vykreslování. I když se toto nastavení doporučuje pro starší GPU, někdy může výběr této možnosti zlepšit stabilitu i novějších GPU.

 6. Konfigurace počítačů s více grafickými kartami

  Ultralehké notebooky a počítače nižší třídy často obsahují integrovanou grafickou kartu, která využívá méně energie, čímž šetří baterii, a sdílí paměť s procesorem.

  Počítače vyšší třídy často obsahují samostatnou vyhrazenou grafickou kartu, která používá vlastní paměť (VRAM), má větší výpočetní výkon a nespotřebovává paměť RAM. Pokud je předvolba GPU zakázána a nemůžete ji povolit, ověřte, zda je monitor připojen k výkonnému GPU, nikoli k integrovanému portu počítače. Notebooky vyšší třídy také často využívají dvě grafické karty: integrovanou při používání baterie a samostatnou při připojení do elektrické sítě.

  Pokud má váš systém více grafických karet, je třeba v zájmu nejlepšího výkonu zajistit, aby byla k aplikaci Photoshop přiřazena grafická karta s vysokým výkonem, nikoli integrovaná grafická karta nebo grafická karta s nízkou spotřebou energie. Změna těchto nastavení u notebooků zvýší využití baterie. Přečtěte si rychlé tipy, jak nastavením GPU získat vysoký výkon v aplikaci Photoshop.

  nVidia

    Návod k nastavení grafického procesoru NVIDIA na vysoký výkon najdete v následující krátké výukové lekci.

  1. Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou část plochy a vyberte možnost Ovládací panel NVIDIA.
  2. Klikněte na možnost Spravovat 3D nastavení.
  3. Klikněte na kartu Nastavení programu a přidejte soubory Photoshop.exesniffer.exe. V nabídce Preferovaný grafický procesor vyberte možnost Vysokovýkonný procesor NVIDIA.

  Společnost NVIDIA umožňuje zvolit mezi ovladači pro studia a pro hry. Přednostně byste měli používat ovladače pro studia.

  AMD

    Návod k nastavení grafického procesoru Intel nebo AMD na vysoký výkon najdete v následující krátké výukové lekci.

  1. Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou část plochy a vyberte možnost AMD Catalyst Control Center nebo Konfigurovat přepínatelnou grafiku.
  2. Klikněte na tlačítko Procházet a místo možnosti Úsporná jednotka vyberte možnost Vysoký výkon.

 7. Zakažte méně výkonnou grafickou kartu

  Pokud problémy při používání více grafických karet po provedení výše uvedeného kroku přetrvávají, zkuste jednu z grafických karet zakázat. Před zakázáním integrované grafické karty se ujistěte, že máte video výstup monitoru připojený k vyhrazené grafické kartě.

  Chcete-li grafickou kartu zakázat, použijte Správce zařízení v systému Windows. Ve Správci zařízení klikněte pravým tlačítkem myši na název karty a zvolte možnost Zakázat.

  Poznámka:
  • Postupujte opatrně a mějte na paměti, že zakázání grafické karty může ohrozit stabilitu systému.
  • Pozorně si přečtěte pokyny, a pokud jim nerozumíte, kontaktujte přímo výrobce grafické karty.

  Po provedení výše uvedených kroků se můžete o výsledcích přesvědčit tím, že na panelu Předvolby > Výkon povolíte možnost Používat grafický procesor a zkusíte znovu provést kroky, po kterých nastal problém.

macOS

 1. Restartujte počítač

  Některé problémy mohou nastat přímo po instalaci nebo upgradu aplikací Adobe Creative Cloud nebo Photoshop. Restartujte systém po nové aktualizaci nebo instalaci softwaru Adobe a zkontrolujte, zda příznaky nezmizely.

 2. Aktualizujte systém macOS

  Společnost Apple zahrnuje ovladače GPU do systémového softwaru a v aktualizacích často přidává opravy chyb. Pokud je k dispozici aktualizace systému nebo oprava zabezpečení, nainstalujte ji a restartujte Mac. Pokud váš počítač neumožňuje instalaci nejnovější verze systému macOS, pak váš počítačový hardware zaostává za aktuálními specifikacemi operačního systému, a tedy i aplikace Photoshop. Možná bude nutné použít starší verzi aplikace Photoshop, která se časově shodovala s datem vydání finální verze operačního systému. Další informace získáte v tématech:

 3. Aktualizujte aplikaci Photoshop.

  Nejnovější verze aplikace Photoshop obsahuje všechny aktuální opravy chyb a pokud váš počítač splňuje všechny aktuální požadavky pro systém macOS a aplikaci Photoshop, mělo by se jednat o nejstabilnější verzi.

  Aktualizace aplikace Photoshop

  Jak bylo uvedeno výše, pokud na váš počítač již nelze nainstalovat nejnovější verzi systému macOS, bude pravděpodobně potřeba nainstalovat poslední známou funkční verzi aplikace Photoshop dostupnou v době vydání vašeho operačního systému. Můžete nainstalovat i nejnovější verzi aplikace pro případ, že ji budete moci používat také. Při instalaci více verzí aplikace Photoshop postupujte podle těchto kroků.

 4. Problémy se službou Creative Cloud

  Pokud dochází k chybovému pádu aplikace, zejména při otevírání nových souborů, může být někdy příčinou aplikace Creative Cloud. Nápovědu k instalaci nebo řešení problémů s aplikací Creative Cloud pro počítače najdete v následujících dokumentech:

 5. Vypněte grafický procesor

  Zkuste v předvolbách aplikace Photoshop vypnout grafickou kartu, abyste ověřili, zda problémy zmizí s vypnutým GPU. Přejděte do nabídky  Photoshop > Předvolby > Výkon, zrušte zaškrtnutí políčka Používat grafický procesora restartujte aplikaci Photoshop. 

  • Pokud problémy NEZMIZÍ po vypnutí GPU, pak je váš problém obecnější povahy. V takovém případě vyzkoušejte tyto tipy.
  • Jestliže problémy s vypnutou grafickou kartou zmizí, můžete pracovat bez grafické karty nebo můžete zkusit některé z dalších níže uvedených kroků, abyste situaci vyřešili.

  V nabídce Photoshop > Předvolby > Výkon znovu zaškrtněte políčko Používat grafický procesor, restartujte aplikaci Photoshop a vyzkoušejte některé z následujících návrhů.

 6. Problémy s pluginem Camera Raw

  Plugin Adobe Camera Raw používá grafický procesor jinak než aplikace Photoshop. Pokud při otevření souborů v pluginu Adobe Camera Raw dochází k chybovým ukončením, k problémům s výkonem, k nesprávnému vykreslování oken či objektů, k problémům při překreslování nebo k artefaktům, přečtěte si časté dotazy k používání grafického procesoru (GPU) s pluginem Camera Raw.

 7. Vypněte automatické přepínání grafiky

  Používáte-li MacBook nebo MacBook Pro, přejděte do nabídky Předvolby systému > Úspora energiea vypněte možnost Automatické přepnutí grafiky. Restartujte Photoshop a zkontrolujte, zda se příznaky stále objevují.

  Automatické přepnutí grafiky

 8. Vypněte OpenCL

  1. Vyberte příkaz Photoshop > Předvolby > Výkon.
  2. Na panelu Výkon klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení.
  3. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít rozhraní OpenCL.
  4. Restartujte aplikaci Photoshop.
  Zakázání Open CL

 9. Zkontrolujte nastavení úrovně mezipaměti

  K potížím s výkonem při použití funkcí využívajících grafický procesor může docházet v případě, že jste v předvolbách aplikace Photoshop nastavili počet úrovní mezipaměti na hodnotu 1.

  Obnovte počet úrovní mezipaměti na výchozí hodnotu, tedy na hodnotu 4:

  1. Vyberte příkaz Photoshop > Předvolby > Výkon.
  2. Nastavte možnost Počet úrovní mezipaměti na hodnotu 4.
  3. Restartujte aplikaci Photoshop.

  Po opakovaném spuštění aplikace Photoshop znovu proveďte kroky, které způsobily problém.

 10. Obnovte předvolby aplikace Photoshop

  Obnovení předvoleb vrátí nastavení grafického procesoru do výchozího stavu.

  Viz část Obnovení souborů předvoleb na výchozí hodnoty.

  Po obnovení předvoleb spusťte aplikaci Photoshop a znovu proveďte kroky, které způsobily problém. Někdy můžou být soubory předvoleb poškozeny a obnovení může vyřešit celou řadu problémů.

Další informace

Chybové zprávy týkající se grafického hardwaru

Při prvním spuštění aplikace Photoshop se můžou zobrazit chybové zprávy týkající se hardwaru:

Problémy s modulem plug-in Camera Raw

Modul Adobe Camera Raw používá grafický procesor jinak než aplikace Photoshop. Při otevření souborů v pluginu Adobe Camera Raw může docházet k chybovým ukončením, k problémům s výkonem, k nesprávnému vykreslování oken či objektů, k problémům při překreslování nebo k artefaktům.

Viz téma Používání grafického procesoru (GPU) s pluginem Camera Raw – časté dotazy.

Máte nějaký dotaz nebo nápad?

Zeptejte se komunity

Pokud máte dotaz nebo se chcete podělit o svůj nápad, zapojte se do komunity aplikace Adobe Photoshop. Vašeho názoru si ceníme!

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
  29. Příkazy pro automatické úpravy v aplikaci Photoshop na iPadu
  30. Rozmazání oblastí obrazu pomocí aplikace Photoshop na iPadu
  31. Zvýšení nebo snížení sytosti obrazu pomocí nástroje Houba
  32. Výplň podle obsahu pro iPad
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
  19. Generování obrázků
  20. Generování pozadí
  21. Referenční obrázek
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
  3. Generování obrázku pomocí popisných textových pokynů
  4. Generování pozadí pomocí popisných textových pokynů
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Použití galerie nástroje Rozostření
  2. Základy používání filtrů
  3. Přehled efektů filtrů
  4. Přidávání světelných efektů
  5. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  6. Použití filtru Olejová malba
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?