Co je zde probráno
Jak řešit problémy s výkonem aplikace Photoshop týkající se grafické karty počítače (GPU).
Na této stránce

  Pokud se potýkáte s pomalým výkonem, chybami a pády, může být příčinou vadná, nepodporovaná nebo nekompatibilní grafická karta, rovněž zvaná grafický procesor(GPU). Podle následujícího postupu pro řešení potíží opravíte běžné problémy s grafickou kartou neboli GPU.


  Problém

  Při otevření aplikace Photoshop CC se zobrazí následující dialogové okno a 3D funkce nejsou k dispozici.

  Dialogové okno chyby GPU
  Řešení

  Aktualizujte si grafický adaptér nebo paměť grafického adaptéru alespoň na 512 MB paměti VRAM. Další informace najdete v článku Chyba: „Grafický hardware není oficiálně podporován pro 3D“.

  Pokud k této chybě stále dochází, proveďte Postup k odstranění potíží – krok č. 2 uvedenýho níže, v němž se aktualizuje ovladač grafické karty.


  Problém: Po nainstalování nebo používání systému Windows 8 může docházet k různým potížím s grafikou nebo zobrazením.

  Řešení: Aktualizujte grafický ovladač. Získejte aktualizace přímo od výrobce grafické karty:

   

  Poznámka:

  Dbejte na to, abyste zvolili správný ovladač. Ovladače pro notebooky mají někdy jiné názvy než podobné ovladače pro stolní počítače.

  Konkrétní pokyny týkající se instalace aktualizovaných ovladačů najdete v článku Aktualizace grafického ovladače.


  Problém: Při použití aplikace Photoshop se potýkáte s pády nebo problémy s výkonem, případně pozorujete nesprávně vykreslená okna nebo objekty či artefakty. Určité funkce nefungují nebo běží velmi pomalu.

  Řešení: Podle níže uvedeného postupu k odstranění potíží s grafickým procesorem (GPU) se ujistěte, že používáte grafickou kartu kompatibilní s aplikací Photoshop a že tato karta funguje správně.

   


  1. Ujistěte se, že je grafická karta kompatibilní s aplikací Photoshop CC.

   Pokud máte grafickou kartu starší než z května roku 2013, najdete v článku Časté dotazy ohledně využívání GPU v aplikaci Photoshop seznam testovaných grafických karet a minimální požadavky na zobrazení.

   Byla-li karta vydána po květnu 2013, lze předpokládat, že bude s aplikacemi Photoshop CC a CC 2014 fungovat. Dodržujte následující postup k odstranění potíží.

  2. Aktualizujte ovladač zobrazení.

   Aktualizace ovladače zobrazení může opravit mnoho chyb, například kolabování systému, nesprávné vykreslení objektů a problémy s výkonem. Získejte aktualizace ovladačů přímo od výrobce grafické karty:

   Windows

   • Grafické adaptéry nVidia získáte na webu společnosti nVidia.
   • Grafické adaptéry AMD/ATI získáte na webu společnosti AMD.
   • Grafické adaptéry Intel získáte na webu společnosti Intel.

   Konkrétní pokyny týkající se instalace aktualizovaných ovladačů najdete v článku Aktualizace grafického ovladače.

   systém Mac OS X

   Při aktualizaci ovladače postupujte podle pokynů výrobce. Potom zapněte volbu Používat grafický procesor zvolením možnosti Předvolby > Výkon > Použití grafického procesoru.

   Poznámka:

   Dbejte na to, abyste zvolili správný ovladač. Ovladače pro notebooky mají někdy jiné názvy než podobné ovladače pro stolní počítače.

   Poznámka:

   Někteří výrobci grafických adaptérů mají i další software, který je nutné aktualizovat spolu s grafickým ovladačem. Pozorně si přečtěte pokyny k aktualizaci a v případě jakýchkoliv nejasností se obraťte na výrobce grafického adaptéru.

  3. Zkontrolujte nastavení úrovně vyrovnávací paměti.

   Pokud je v předvolbách aplikace Photoshop nastavena úroveň vyrovnávací paměti na hodnotu 1, můžete zaznamenat problémy s funkcemi GPU.

   Obnovte úroveň vyrovnávací paměti na výchozí hodnotu, což je 4.

   a. Klikněte na položku Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby (Mac OS).

   b. Na panelu Výkon vyberte položku Úroveň vyrovnávací paměti > 4.

  4. Určete, zda problém způsobuje rozhraní OpenGL.

   Akcelerace OpenGL zvyšuje výkon aplikace Photoshop a umožňuje mnoho funkcí založených na GPU.

   Vypněte rozhraní OpenGL.

   a. V aplikaci Photoshop klikněte na položky Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Photoshop > Předvolby (Mac OS).

   b. Na panelu Výkon zrušte zaškrtnutí políčka Použít grafický procesor. Klikněte na tlačítko OK.

   c. Restartujte Photoshop a použijte stejnou funkci.

   Pokud problém přetrvává i při vypnutí rozhraní OpenGL, problém není způsoben rozhraním OpenGL. Další řešení potíží najdete v následujících článcích:

   Pokud je problém vyřešen, pokračujte dalšími kroky odstranění potíží k opravení rozhraní OpenGL.

  5. Obnovte nastavení předvoleb.

   Obnovení předvoleb vrátí nastavení rozhraní OpenGL do původního stavu.

   Restartujte předvolby aplikace Photoshop stisknutím a přidržením kombinace kláves Shift+Ctrl+Alt (Windows) nebo Shift+Option+Command (Mac OS) hned po startu programu. Při dotazu, zda chcete odstranit soubor nastavení aplikace Adobe Photoshop, klikněte na tlačítko Ano.

   Znovu použijte funkci, která vyvolala problém.

  6. Změňte režim rozhraní OpenGL na Základní.

   Nastavení režimu rozhraní OpenGL na Základní využívá nejméně paměti GPU a povoluje základní sadu funkcí GPU.

   a. Zavřete všechny dokumenty.

   b. Zvolte Úpravy > Předvolby (Windows) nebo Photoshop > Předvolby (Mac OS).

   c. Na panelu Výkon klikněte na položku Pokročilá nastavení GPU.

   d. Zvolte položku Režim > Základní.

   e. Restartujte aplikaci Photoshop.

   Pokud tento krok problém vyřeší, přepněte režim na Normální. Znovu aplikaci Photoshop spusťte a sledujte, zda znovu dojde ke stejnému problému. Pokud ano, vraťte režim zpět na Základní.

   Další informace týkající se předvoleb GPU/OpenGL a způsobu jejich optimalizace pro vaše pracovní postupy najdete v článku Často kladené dotazy týkající se GPU a grafického adaptéru v aplikaci Photoshop CC.

   Poznámka:

   Měníte-li předvolby GPU kvůli vyřešení problému, po provedení každé změny aplikaci Photoshop restartujte.

  7. Ujistěte se, že používáte nejnovější aktualizaci aplikace Photoshop.

   Aktualizace aplikace Photoshop opraví chyby a problémy, které by mohly být příčinou potíží. Chcete-li aplikaci Photoshop aktualizovat, otevřete ji běžným způsobem, zvolte možnost Nápověda > Aktualizace a postupujte podle pokynů.

  8. Pokud používáte více grafických adaptérů, odstraňte přídavné karty.

   Více grafických adaptérů může způsobit problémy s funkcemi aplikace Photoshop, které jsou urychlené nebo podmíněné GPU. Nejlepší je připojit dva (nebo více) monitorů k jedné grafické kartě.

   Musíte-li použít více než jednu grafickou kartu, ujistěte se, že jde o stejný druh a model. V opačném případě může docházet k poruchám stability aplikace Photoshop a dalším problémům.

   Poznámka:

   Použití dvou grafických karet nezvýší výkonnost aplikace Photoshop.

  9. Pomocí programu GPU Sniffer se přesvědčte, že byl problém vyřešen.

   Po provedení tohoto postupu k odstranění potíží se ujistěte, že již nedochází k chybě GPU zaškrtnutím políčka Použít grafický hardware na panelu Předvolby > Výkon.

   Pro lepší ochranu před problémy se stabilitou aplikace Photoshop, které se týkají GPU nebo ovladačů, Photoshop využívá program GPU Sniffer. Vždy, když spustíte Photoshop, spustíte i program GPU Sniffer. Ten spouští základní testy GPU a výsledky hlásí aplikaci Photoshop.

   Pokud Sniffer přestane pracovat nebo ohlásí poruchový stav, Photoshop přestane používat GPU. Zruší se zaškrtnutí políčka Použít grafický hardware na panelu Výkon a změní se na nedostupné.

   Při první poruše programu Sniffer Photoshop zobrazí dialog oznamující výskyt problému s GPU. Při následných chybách se již tento dialog neobjeví.

   Pokud problém opravíte buď výměnou grafické karty nebo aktualizací ovladače, program Sniffer při dalším spuštění neohlásí chybu. Volba Použít grafický hardware bude opět aktivní a vrátí se do původního stavu (povoleno nebo zakázáno).


   
  Zpět na začátek