Odstraňování problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty v aplikaci Photoshop

Řešení problémů způsobených poškozeným, nepodporovaným nebo nekompatibilním grafickým procesorem nebo ovladačem grafické karty

Dříve než začnete

Pokud jste to ještě neudělali, ujistěte se, jestli máte nejaktuálnější verzi aplikace Adobe Photoshop:

Před pokračováním v odstraňování problémů s grafickým procesorem se také ujistěte, že jste provedli následující kontroly:

Kontrola kompatibility grafického procesoru

Ve verzi Photoshop 23.0 můžete spustit kontrolu kompatibility grafického procesoru a ujistit se, že je váš grafický procesor kompatibilní. Můžete to udělat tak, že přejdete na nabídku Nápověda > Kompatibilita GPU a prohlédnete si zobrazené dialogové okno s hlášením.

Kontrola kompatibility grafického procesoru

Kontrola kompatibility grafického procesoru

Pokud chcete zjistit výrobce a model používané grafické karty, můžete také spustit aplikaci Photoshop a vybrat možnost Nápověda > Informace o systému. Zobrazí se informace o grafickém procesoru:

Informace o systému v aplikaci Photoshop

Ověření, jestli problémy s aplikací Photoshop způsobuje grafický procesor

Nevíte jistě, jestli problémy s aplikací Photoshop způsobuje grafický procesor nebo ovladač? Příčinu problému vám pomůže zúžit zakázání akcelerace GPU.

Můžete to udělat tak, že přejdete na Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (macOS) a zrušíte zaškrtnutí políčka Používat grafický procesor. Potom restartujte aplikaci Photoshop.Další informace o předvolbách aplikace Photoshop najdete v tématu Úprava předvoleb v aplikaci Photoshop.

Pokud problém přetrvává, pokračujte v jeho řešení podle kroků v následujícím oddílu Postup při odstraňování problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty.

Postup při odstraňování problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty

 1. Aktualizujte ovladač grafické karty.

  Celou řadu potíží, například chyby aplikace, nesprávné vykreslování obrazů a problémy s výkonem, lze vyřešit aktualizací grafického ovladače. Získejte aktualizace ovladačů přímo od výrobce grafické karty:

  macOS: Ovladače grafické karty se aktualizují při aktualizacích operačního systému.

  Windows: Služba Windows Update neposkytuje vždy ty nejnovější a nejlepší ovladače. Pokud chcete získat aktualizace ovladačů, přejděte přímo na web výrobce vaší grafické karty:

  Poznámka:
  • Dbejte na to, abyste zvolili správný ovladač. Ovladače pro notebooky mají někdy jiné názvy než podobné ovladače pro stolní počítače.
  • Někteří výrobci grafických adaptérů mají i další software, který je nutné aktualizovat spolu s grafickým ovladačem. Pozorně si přečtěte pokyny k aktualizaci a pokud jim nerozumíte, kontaktujte přímo výrobce grafické karty.
 2. Zkontrolujte nastavení úrovně vyrovnávací paměti.

  K potížím s výkonem při použití funkcí využívajících grafický procesor může docházet v případě, že jste v předvolbách aplikace Photoshop nastavili počet úrovní vyrovnávací paměti na hodnotu 1.

  Obnovte počet úrovní vyrovnávací paměti na výchozí hodnotu, tedy na hodnotu 4:

  1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (macOS).
  2. Nastavte možnost Počet úrovní na hodnotu 4.
  3. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

  Po opakovaném spuštění aplikace Photoshop znovu proveďte kroky, po kterých nastal problém.

 3. Obnovte nastavení předvoleb.

  Obnovením předvoleb vrátíte nastavení grafického procesoru do výchozího stavu.

  Viz část Obnovení souborů předvoleb na výchozí hodnoty.

  Po obnovení předvoleb spusťte aplikaci Photoshop a znovu proveďte kroky, po kterých nastal problém.

 4. Změňte Rozšířená nastavení pro Open CL.

  a. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (macOS).

  b. Na panelu Výkon klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení.

  c. Zakažte Open CL.

  d. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

  Pokud při odstraňování problému měníte předvolby výkonu, je třeba po každé změně restartovat aplikaci Photoshop.

  Další informace o předvolbách nastavení grafického procesoru a o jejich optimalizaci pro používané pracovní postupy najdete v článku Časté dotazy ke grafickému procesoru používanému aplikací Photoshop.

  Zakázat Open CL

  Poznámka:

  Ve vydání ze srpna 2021 (verze 22.5) byl odebrán volič rozšířeného režimu kreslení. U starších verzí nastavte Režim kreslení na hodnotu Základní v kroku c (výše).

 5. Konfigurace počítačů s více grafickými kartami

  Ultralehké notebooky a stolní počítače nejnižší kategorie často obsahují integrovanou grafickou kartu, která využívá méně energie, čímž šetří baterii, a sdílí paměť s procesorem.

  Počítače vyšší kategorie často mají samostatnou vyhrazenou grafickou kartu, která používá vlastní paměť (VRAM), má větší výpočetní výkon a nespotřebovává paměť RAM.

  Notebooky vyšší kategorie často využívají dvě grafické karty: integrovanou při používání baterie a samostatnou při připojení do zásuvky.

  Pokud má váš systém více grafických karet, pro zajištění nejlepšího výkonu zajistěte, aby byla k aplikaci Photoshop přiřazena spíše grafická karta s vysokým výkonem, nikoli integrovaná grafická karta nebo grafická karta s nízkou spotřebou energie. Změna těchto nastavení u notebooků zvýší využití baterie.

    Ukončení 3D funkcí v aplikaci Photoshop

  3D funkce aplikace Photoshop budou v budoucích aktualizacích odebrány. Uživatelům pracujícím s 3D obsahem se doporučuje vyzkoušet novou kolekci Adobe Substance 3D, která představuje novou generaci 3D nástrojů od společnosti Adobe. Další podrobnosti o ukončení 3D funkcí aplikace Photoshop najdete tady: Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí.

  Windows

  NVIDIA:

  a. Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou část plochy a vyberte možnost Ovládací panel NVIDIA.

  b. Klikněte na možnost Spravovat 3D nastavení.

  c. Klikněte na kartu Nastavení programu a přidejte soubory Photoshop.exesniffer.exe. V nabídce Preferovaný grafický procesor vyberte možnost Vysokovýkonný procesor NVIDIA.

  AMD:

  a. Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou část plochy a vyberte možnost AMD Catalyst Control Center nebo Konfigurovat přepínatelnou grafiku.

  b. Klikněte na tlačítko Procházet a místo možnosti Úspora energie vyberte možnost Vysoký výkon.

  mac

  Vyberte možnost Předvolby systému > Úspora energie a zrušte zaškrtnutí políčka Automatické přepnutí grafiky.

  Automatické přepnutí grafiky

 6. Zakažte grafickou kartu s nižším výkonem.

  Pokud problémy při používání více grafických karet po provedení výše uvedeného kroku přetrvávají, zkuste jednu z grafických karet zakázat. Před zakázáním integrované grafické karty se ujistěte, že máte video výstup monitoru připojený k vyhrazené grafické kartě.

  Chcete-li grafickou kartu zakázat, použijte Správce zařízení v systému Windows. Ve Správci zařízení klikněte pravým tlačítkem myši na název karty a zvolte možnost Zakázat.

  Poznámka:
  • Postupujte opatrně a mějte na paměti, že zakázání grafické karty může ohrozit stabilitu systému.
  • Pozorně si přečtěte pokyny, a pokud jim nerozumíte, kontaktujte přímo výrobce grafické karty.
 7. Nepoužívejte aplikaci Photoshop ve virtuálním počítači. 

  Kvůli známým problémům s funkcemi využívajícími grafický procesor v prostředí virtuálního počítače není používání aplikace Photoshop ve virtuálních počítačích moc testováno a není oficiálně podporováno.

Po provedení výše uvedených kroků se můžete o výsledcích přesvědčit tím, že na panelu Předvolby > Výkon povolíte možnost Používat grafický procesor a zkusíte znovu provést kroky, po kterých nastal problém.

Další informace

Časté problémy

Způsobené poškozeným nebo nepodporovaným ovladačem grafické karty nebo nekompatibilním grafickým procesorem (bývá označován také jako grafická karta, videokarta nebo GPU):

 • V aplikaci Photoshop dochází k chybovým ukončením, k problémům s výkonem, k nesprávnému vykreslování oken či objektů, k blikání nebo chvění plátna nebo k artefaktům.
 • Aplikace Photoshop přestane po spuštění reagovat nebo dojde k jejímu chybovému ukončení.
 • Dochází k blikání nebo chvění obrazu na plátně.
 • V aplikaci Photoshop chybí řádek nabídek.

Viz Odstraňování problémů s grafickým procesorem.

Chybové zprávy týkající se grafického hardwaru

Při prvním spuštění aplikace Photoshop se můžou zobrazit některé chybové zprávy týkající se hardwaru:

Viz Grafický hardware není oficiálně podporován pro 3D.
Viz V aplikaci Photoshop se vyskytl problém s ovladačem grafické karty.

Zakázané funkce

Některé funkce aplikace Photoshop pro vás možná nejsou funkční.

Viz Neaktivní filtr Olejová malba.

Problémy se zásuvným modulem Camera Raw

Zásuvný modul Adobe Camera Raw používá grafický procesor jinak než aplikace Photoshop. Při otevření souborů v zásuvném modulu Adobe Camera Raw může docházet k chybovým ukončením, k problémům s výkonem, k nesprávnému vykreslování oken či objektů, k problémům při překreslování nebo k artefaktům.

Viz Používání grafického procesoru (GPU) se zásuvným modulem Camera Raw – časté dotazy.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.