Odstraňování problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty v aplikaci Photoshop

Důležité

Důležité:

3D funkce aplikace Photoshop budou v budoucích aktualizacích odebrány. Uživatelům pracujícím s 3D obsahem se doporučuje vyzkoušet novou kolekci Substance 3D společnosti Adobe, která představuje novou generaci 3D nástrojů od společnosti Adobe.

Další podrobnosti o ukončení 3D funkcí aplikace Photoshop naleznete zde: Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí .

 

Řešení problémů způsobených poškozeným, nepodporovaným nebo nekompatibilním grafickým procesorem nebo ovladačem grafické karty

Kontrola kompatibility grafického procesoru

Ve verzi Photoshop 23.0 můžete spustit kontrolu kompatibility grafického procesoru a ujistit se, že je váš grafický procesor kompatibilní:

Přejděte do části Nápověda > Kompatibilita grafického procesoru a podívejte se na dialogové okno sestavy, které se otevře.

Kontrola kompatibility grafického procesoru

Kontrola kompatibility grafického procesoru

Vypnutí grafického procesoru za účelem rychlé lokalizace problému

Zakázáním akcelerace GPU rychle zjistěte, zda problém souvisí s grafickým procesorem nebo ovladačem.

 • V aplikaci Photoshop přejděte na možnosti Předvolby > Výkon, zrušte zaškrtnutí možnosti Používat grafický procesor a znovu spusťte aplikaci Photoshop.
  Pokud potřebujete pomoc s přístupem k předvolbám, viz Úprava předvoleb v aplikaci Photoshop.

Pokud k problému již nedochází, pokračujte v odstraňování problémů provedením postupu při odstraňování problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty.

Postup při odstraňování problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty

 1. Ověřte, zda používáte nejnovější verzi aplikace Photoshop.

  Poznámka:

  Při používání aplikace Photoshop v systému macOS 10.15.7 může docházet k problémům s grafickým procesorem.

  Problém můžete vyřešit upgradem systému macOS na verzi 11.3 (Big Sur). Pokud nemůžete aktualizovat macOS na verzi 11.3, postupujte podle alternativního řešení popsaného v části Photoshop a Catalina.

 2. Ověřte, zda je používaná grafická karta kompatibilní s aplikací Photoshop.

  Chcete-li zjistit výrobce a model používané grafické karty, spusťte aplikaci Photoshop a vyberte možnost Nápověda > Informace o systému. Zobrazí se informace o grafickém procesoru:

  Informace o systému v aplikaci Photoshop

 3. Aktualizujte ovladač grafické karty.

  Celou řadu potíží, například chyby aplikace, nesprávné vykreslování obrazů a problémy s výkonem, lze vyřešit aktualizací grafického ovladače. 

  Získejte aktualizace ovladačů přímo od výrobce grafické karty:

  macOS

  Ovladače grafické karty se aktualizují při aktualizacích operačního systému.

  Windows

  Služba Windows Update neposkytuje vždy ty nejnovější a nejlepší ovladače. Chcete-li získat aktualizace ovladačů, musíte přejít přímo na web výrobce používané grafické karty:

  Po instalaci aktualizací znovu spusťte aplikaci Photoshop. Výběrem možnosti Předvolby > Výkon > Používat grafický procesor zapněte grafický procesor a znovu proveďte kroky, po kterých nastal problém.

  Poznámka:
  • Dbejte na to, abyste zvolili správný ovladač. Ovladače pro notebooky mají někdy jiné názvy než podobné ovladače pro stolní počítače.
  • Někteří výrobci grafických adaptérů mají i další software, který je nutné aktualizovat spolu s grafickým ovladačem. Pozorně si přečtěte pokyny k aktualizaci a pokud jim nerozumíte, kontaktujte přímo výrobce grafické karty.
 4. Zkontrolujte nastavení úrovně vyrovnávací paměti.

  K potížím s výkonem při použití funkcí využívajících grafický procesor může docházet v případě, že jste v předvolbách aplikace Photoshop nastavili počet úrovní vyrovnávací paměti na hodnotu 1.

  Obnovte počet úrovní vyrovnávací paměti na výchozí hodnotu, tedy na hodnotu 4:

  1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (macOS).
  2. Nastavte možnost Počet úrovní na hodnotu 4.
  3. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

  Po opakovaném spuštění aplikace Photoshop znovu proveďte kroky, po kterých nastal problém.

 5. Obnovte nastavení předvoleb.

  Obnovením předvoleb vrátíte nastavení grafického procesoru do výchozího stavu.

  Viz část Obnovení souborů předvoleb na výchozí hodnoty.

  Po obnovení předvoleb spusťte aplikaci Photoshop a znovu proveďte kroky, po kterých nastal problém.

 6. Změňte Rozšířená nastavení pro Open CL.

  a. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (macOS).

  b. Na panelu Výkon klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení.

  c. Zakažte Open CL.

  d. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.

  Pokud při odstraňování problému měníte předvolby výkonu, je třeba po každé změně restartovat aplikaci Photoshop.

  Další informace o předvolbách nastavení grafického procesoru a o jejich optimalizaci pro používané pracovní postupy najdete v článku Časté dotazy ke grafickému procesoru používanému aplikací Photoshop.

  Zakázat Open CL

  Poznámka:

  Ve vydání ze srpna 2021 (verze 22.5) byl odebrán volič rozšířeného režimu kreslení. U starších verzí nastavte Režim kreslení na hodnotu Základní v kroku c (výše).

 7. Konfigurace počítačů s více grafickými kartami

  Ultralehké notebooky a stolní počítače nejnižší kategorie často obsahují integrovanou grafickou kartu, která využívá méně energie, čímž šetří baterii, a sdílí paměť s procesorem.

  Počítače vyšší kategorie často mají samostatnou vyhrazenou grafickou kartu, která používá vlastní paměť (VRAM), má větší výpočetní výkon a nespotřebovává paměť RAM.

  Notebooky vyšší kategorie často využívají dvě grafické karty: integrovanou při používání baterie a samostatnou při připojení do zásuvky.

  Pokud má váš systém více grafických karet, pro zajištění nejlepšího výkonu zajistěte, aby byla k aplikaci Photoshop přiřazena spíše grafická karta s vysokým výkonem, nikoli integrovaná grafická karta nebo grafická karta s nízkou spotřebou energie. Změna těchto nastavení u notebooků zvýší využití baterie.

  Windows:

  NVIDIA:

  a. Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou část plochy a vyberte možnost Ovládací panel NVIDIA.

  b. Klikněte na možnost Spravovat 3D nastavení.

  c. Klikněte na kartu Nastavení programu a přidejte soubory Photoshop.exesniffer.exe. V nabídce Preferovaný grafický procesor vyberte možnost Vysokovýkonný procesor NVIDIA.

  AMD:

  a. Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou část plochy a vyberte možnost AMD Catalyst Control Center nebo Konfigurovat přepínatelnou grafiku.

  b. Klikněte na tlačítko Procházet a místo možnosti Úsporná jednotka vyberte možnost Vysoký výkon.

  macOS:

  • Vyberte možnost Předvolby systému > Úspora energie a zrušte zaškrtnutí políčka Automatické přepnutí grafiky.
  Automatické přepnutí grafiky

 8. Zakažte grafickou kartu s nižším výkonem.

  Pokud problémy při používání více grafických karet po provedení kroku 7 přetrvávají, zkuste jednu z grafických karet zakázat. Před zakázáním integrované grafické karty se ujistěte, že máte video výstup monitoru připojený k vyhrazené grafické kartě.

  Poznámka:
  • Postupujte opatrně a mějte na paměti, že zakázání grafické karty může ohrozit stabilitu systému.
  • Pozorně si přečtěte pokyny, a pokud jim nerozumíte, kontaktujte přímo výrobce grafické karty.

  Chcete-li grafickou kartu zakázat, použijte Správce zařízení v systému Windows. Ve Správci zařízení klikněte pravým tlačítkem myši na název karty a zvolte možnost Zakázat.

 9. Nepoužívejte aplikaci Photoshop ve virtuálním počítači. 

  Kvůli známým problémům s funkcemi využívajícími grafický procesor v prostředí virtuálního počítače není používání aplikace Photoshop ve virtuálních počítačích moc testováno a není oficiálně podporováno.

 10. Pořiďte si kompatibilní grafickou kartu nebo vypněte grafický procesor.

  Pokud se vám nepodaří potíže vyřešit ani po provedení všech výše uvedených kroků, je vaší poslední možností zakoupit si kompatibilní grafickou kartu, případně grafický procesor zcela vypnout. Lze to provést následujícím způsobem:

  1. Spusťte aplikaci Photoshop.
  2. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Výkon (Windows) nebo Photoshop > Předvolby > Výkon (macOS).
  3. Zrušte zaškrtnutí políčka Používat grafický procesor.
  4. Ukončete aplikaci Photoshop a znovu ji spusťte.
 11. Pokud je předvolba GPU zakázána a nemůžete ji povolit, ověřte, zda je monitor připojen ke grafickému procesoru a ne k základní desce.

Po provedení výše uvedených kroků se můžete o výsledcích přesvědčit tím, že na panelu Předvolby > Výkon povolíte možnost Používat grafický procesor.

Další informace

Poznámka:

Nevíte jistě, zda je příčinou grafický procesor či ovladač?

Viz Vypnutí grafického procesoru za účelem rychlé lokalizace problému.

Photoshop

Běžné problémy způsobené poškozeným či nepodporovaným ovladačem grafické karty nebo nekompatibilním grafickým procesorem (bývá označován také jako grafická karta, videokarta nebo GPU):

 • V aplikaci Photoshop dochází k chybovým ukončením, k problémům s výkonem, k nesprávnému vykreslování oken či objektů, k blikání nebo chvění plátna nebo k artefaktům.
 • Aplikace Photoshop přestane po spuštění reagovat nebo dojde k jejímu chybovému ukončení.
 • Dochází k blikání nebo chvění obrazu na plátně.
 • V aplikaci Photoshop chybí řádek nabídek.

Viz Odstraňování problémů s grafickým procesorem.

 

Při prvním spuštění aplikace Photoshop se zobrazí chybové zprávy týkající se grafického hardwaru.

Viz Grafický hardware není oficiálně podporován pro 3D.
Viz V aplikaci Photoshop se vyskytl problém s ovladačem grafické karty.

 

Funkce jsou zakázány:

Viz Neaktivní filtr Olejová malba.

 

Plugin Camera Raw používá grafický procesor jinak než aplikace Photoshop. Pokud při otevření souborů v pluginu Adobe Camera Raw dochází k chybovým ukončením, k problémům s výkonem, k nesprávnému vykreslování oken či objektů, k problémům při překreslování nebo k artefaktům:

Viz Používání grafického procesoru (GPU) s pluginem Camera Raw – časté dotazy.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.