Zapnutí volitelných rozšíření | Photoshop

Pomocí volitelných rozšíření můžete spravovat specifické chování, například vypnutí potvrzování kliknutím, správu ukládání do vyrovnávací paměti virtuálního počítače nebo vypnutí komprese odkládacího disku.

Postup zapnutí rozšíření

 1. V Poznámkovém bloku (systém Windows) nebo textovém editoru v systému macOS vytvořte soubor prostého textu (.txt).

 2. V této tabulce vyhledejte požadovaný text, jehož zadáním zapnete dané nastavení:

  Poznámka:

  Příklad: Zadejte následující text:

  # Vynucení ukládání do vyrovnávací paměti virtuálního počítače
  VMForceBuffering 1

  do textového souboru. Požadovaný text každého nastavení zadejte na nový řádek textového souboru.

 3. Soubor uložte s názvem PSUserConfig.txt do složky nastavení dané verze aplikace Photoshop: 

  Windows

  • [Instalační jednotka]:\Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\[verze_aplikace_Photoshop]\[verze_aplikace_Photoshop]Settings\

  macOS:

  • //Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/[verze_aplikace_Photoshop]Settings/
  Poznámka:

  Složka uživatelské knihovny je v systému macOS skryta. Další informace naleznete v článku Přístup ke skrytým souborům uživatelské knihovny | macOS.

Popisy a kompatibilita rozšíření

Zapnutí protokolování odkládacích disků

Požadovaný text

Kompatibilita

# Zapnutí protokolování odkládacích disků

LogScratch 1

 • Verze 24.2 nebo novější

Vypnutí asynchronního vstupu či výstupu

Požadovaný text

Kompatibilita

# Vypnutí asynchronního vstupu či výstupu
AllowAsyncIO 0

 • Verze 14.1 nebo novější

Vypnutí snížení nedostatků souvisejících s činností koncového uživatele

Požadovaný text

Kompatibilita

# Vypnutí snížení nedostatků souvisejících s činností koncového uživatele

ReduceUXFriction 0

 • Verze 17.0 nebo novější

Když je toto rozšíření povoleno, kliknutím na plátno s aktivní textovou vrstvou potvrdíte text, aniž by bylo nutné stisknout klávesu Enter či Esc nebo kliknout na potvrzovací zaškrtávací políčko v pruhu voleb.  Při pokusu o přesunutí vrstvy pozadí se také zobrazí výzva s možností převodu na normální vrstvu.  Vypnutí této možnost vrátí starší/výchozí funkci.

Vypnutí komprese odkládacího disku

Požadovaný text

Kompatibilita

# Vypnutí komprese odkládacího disku
VMCompressPages 0

 • Verze 14.1 nebo novější

Ve výchozím nastavení komprimuje aplikace Photoshop stránky před jejich zápisem do odkládacího souboru. Výsledkem ovšem není menší odkládací soubor, protože aplikace Photoshop musí mít k dispozici místo pro nekomprimované stránky. U pomalých diskových jednotek nebo implementací rozhraní SCSI však zmenšení velikosti dat k přenosu na disk nebo z disku vynahradí čas, který je potřebný ke kompresi nebo dekompresi dat. U rychlých diskových jednotek a implementací rozhraní SCSI tomu tak není. Vypnutím komprese odkládacího disku se mírně zlepší výkon zařízení s rychlými diskovými jednotkami a rozhraním SCSI.

Vypnutí ukládání do vyrovnávací paměti virtuálního počítače

Požadovaný text

Kompatibilita

# Vypnutí ukládání do vyrovnávací paměti virtuálního počítače
VMDisableBuffering 1

 • pouze systém macOS
 • Verze 14.1 nebo novější

Při spuštění v systému macOS s více než 4GB pamětí RAM bude při práci s aplikací Photoshop v operačním systému použito další místo v paměti RAM k uložení odkládacího souboru do vyrovnávací paměti, aby se zrychlil přístup k tomuto souboru. Vypnutím ukládání do vyrovnávací paměti virtuálního počítače zajistíte, že aplikace Photoshop nebude využívat další místo v paměti RAM.

Vynucení ukládání do vyrovnávací paměti virtuálního počítače

Požadovaný text

Kompatibilita

# Vynucení ukládání do vyrovnávací paměti virtuálního počítače
VMForceBuffering 1
 

 • pouze systém macOS
 • Verze 14.1 nebo novější

Při spuštění v systému macOS s méně než 4GB pamětí RAM nebude při práci s aplikací Photoshop v operačním systému použito další místo v paměti RAM k uložení odkládacího souboru do vyrovnávací paměti, aby se zrychlil přístup k tomuto souboru. Vynucením ukládání do vyrovnávací paměti virtuálního počítače bude aplikace Photoshop nucena využívat paměť RAM k ukládání do vyrovnávací paměti virtuálního počítače.

Vždy posun přes okraj

Poznámka:

V aktuální verzi aplikace Photoshop řídí chování posunu přes okraje předvolba:

 • Vyberte nabídku Předvolby > Nástroje a zapněte možnost Posun přes okraj.

Zapamatování pomalých souborů

Požadovaný text

Kompatibilita

# Zapamatování pomalých souborů
RecentFilesSlowTimeout 1200

 • Verze 14.1 nebo novější

Ve výchozím nastavení odebere aplikace Photoshop soubory ze seznamu posledních souborů, pokud aplikaci trvá nalezení souboru déle než 20 impulzů (1/3 vteřiny), když je seznam aktualizován při uložení nebo otevření souboru. U některých vyměnitelných zařízení a síťových jednotek může tato akce trvat déle. Zapamatováním souborů na pomalém médiu uchová aplikace v seznamu posledních souborů i soubory, u nichž trvá zjištění informací při aktualizaci seznamu příliš dlouho. Povoleno je až 20 vteřin. Pokud je nainstalován tento zásuvný modul, může uložení nebo otevření souboru trvat déle.

Zapnutí staršího nástroje Retušovací štětec

Poznámka:

V aktuální verzi aplikace Photoshop můžete přepnout zpět na chování starší verze nástroje retušovací štětec tím, že na panelu možností nástroje povolíte použití starší verze.

S novým posuvníkem pro nastavení rozptýlení lze pracovat podobně jako v případě staršího algoritmu. Další informace viz Příklady retušovacího štětce.

Použití technologie WinTab místo Windows Ink

Požadovaný text

Kompatibilita

# Použití technologie WinTab
UseSystemStylus 0

 • Pouze v systému Windows

V systému Windows 10 komunikuje aplikace Photoshop s perem prostřednictvím rozhraní Windows Ink. Rozhraní Windows Ink umožňuje přesnější zachycení tahů. Navíc můžete tablet nebo konvertibilní zařízení používat, aniž by bylo potřeba instalovat ovladač.

Pokud tablet používá ovladač WinTab a nepodporuje rozhraní Windows Ink, můžete vynutit v aplikaci Photoshop použití ovladače WinTab místo rozhraní Windows Ink.

Další informace naleznete v článku Podpora tabletů v aplikaci Photoshop.

Neomezená velikost náhledu

Požadovaný text

Kompatibilita

# Neomezená velikost náhledu
FullPreviewMaxSize 32767

 • Verze 14.1 nebo novější

Pokud je v předvolbách ukládání souboru zapnuta u položky Náhledy obrazu možnost Celý obraz, je náhled v aplikaci Photoshop omezen na velikost 512 x 512 obrazových bodů. Zapnutím neomezené velikosti náhledu toto omezení velikosti u náhledů souborů zrušíte.

Vypnutí výchozího nastavení proporcionality transformací

Poznámka:

V aktuální verzi aplikace Photoshop můžete přepnout zpět na chování starší verze transformace tím, že povolíte možnosti Předvolby > Obecné > Použití starší libovolné transformace.

Podrobnější informace najdete v článku věnovaném konzistentnímu chování transformace.

Vypnutí upozornění na Javascript

Požadovaný text

Kompatibilita

# Vypnutí upozornění na Javascript

WarnRunningScripts 0

 • Verze 20.0 a novější

Vypnutím upozornění na Javascript se v aplikaci Photoshop potlačí upozorňující dialogy při spouštění skriptů mimo nabídku Soubor > Skripty.

Vypnutí potvrzování kliknutím

Požadovaný text

Kompatibilita

# Vypnutí potvrzování kliknutím
OnCanvasClickToCommit 0

 • Verze 20.0.1 nebo novější

Vypnutím potvrzování kliknutím dojde k obnovení staršího chování při potvrzování oříznutí, transformace a umístění.

Vypnutí dynamických režimů prolnutí

Požadovaný text

Kompatibilita

# Vypnutí dynamických režimů prolnutí
LiveBlendModes 0

 • Verze 20.0.1 nebo novější

Vypnutím dynamických režimů prolnutí dojde k vypnutí dynamických náhledů na plátně v režimech prolnutí vrstev.

Vypnutí klasifikace dokumentů

Požadovaný text

Kompatibilita

# Vypnutí klasifikace dokumentů
EnableDocumentGroup 0

 • Verze 21.0 nebo novější

Ve výchozím nastavení aplikace Photoshop zachytí typ dokumentu ukládaného z aplikace pro účely programu zdokonalování produktů Adobe.

Verze výběru objektu

Požadovaný text

Kompatibilita

# Použití algoritmu výběru objektu verze 1

SelectSubjectVersion 1

 • Verze 21.0 až 21.1.3

Když je tato možnost povolena, aplikace Photoshop verze 21.0 až 21.1.3 používá starší algoritmus výběru objektu aplikace Photoshop 20.x.

Vynutit vypnutí GPU

Požadovaný text

Kompatibilita

# Vynutit vypnutí GPU

GPUDeny 1

 • Verze 22.4 nebo novější

 

Úplně zakáže GPU. GPU se vůbec nebude používat, aplikace Photoshop nespustí program sniffer a nebude používat žádná rozhraní API pro GPU.

Vynutit zapnutí GPU

Požadovaný text

Kompatibilita

# Vynucení GPU zapnuto

GPUForce 1

 • Verze 22.4 nebo novější

 

Aplikace Photoshop zakáže karty, které nesplňují minimální požadavky. Můžete vynutit zapnutí nepodporované karty a aplikace Photoshop může fungovat s povolenou nepodporovanou kartou. S tímto nastavením ale aplikaci Photoshop oficiálně nepodporujeme. Používáte jej na vlastní nebezpečí.

Vypnutí GPU pro nástroj Neural Filters

Požadovaný text

Kompatibilita

# Vypnutí GPU pro nástroj Neural Filters

NeuralFilterForceGPU 0

 • Verze 23.1 nebo novější

 

Zakáže, aby nástroj Neural Filters používal ke zpracování GPU. Místo toho se bude používat CPU.

Zakázání 3D funkcí

Požadovaný text

Kompatibilita

# Zakázání 3D funkcí

GPUAllow3D 0

 • Verze 24.0.1 nebo novější

 

Zakáže všechny 3D funkce. V určitých případech lze použít k zabránění pádu otevíraných souborů.

Použití zastaralého rozhraní API pro ukládání v macOS

Požadovaný text

Kompatibilita

# Použití zastaralého rozhraní API pro ukládání v macOS

ForceInplaceSaveForNonAPFSOnMac 1

UseDeprecatedAppleMediaServer 1

 • Verze 22.4 nebo novější

 

Aplikace Photoshop používá nejnovější rozhraní API pro ukládání v systému macOS v aktuálních verzích. Pokud je toto nastavení povoleno, vynutí, aby aplikace Photoshop používala starší metody ukládání.

Časování klávesové zkratky pro přepínání nástrojů

Požadovaný text

Kompatibilita

# Časování klávesové zkratky pro přepínání nástrojů

sprk 200

 • Verze 23.0 nebo novější

 

sprk (SPRing-loaded Keyboard-shortcut) používá hodnotu, která je v milisekundách. Hodnota "sprk 200" tak představuje 200ms podržení klávesy, po kterém se aktivuje klávesová zkratka pro přepínání nástrojů.Pokud toto číslo zvýšíte, například na 1000 ms, budete muset držet klávesu déle (více než 1000 ms), abyste se vrátili k předchozímu nástroji.

Začněte s hodnotou 200 a zkuste použít 100 nebo 300, abyste zjistili, zda vám hodnota 200 vyhovuje či nikoli. Zjistili jsme, že rozsah od 100 do 300 vyhovuje většině zákazníků.

 

Související témata

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.