Pomocí volitelných rozšíření můžete spravovat specifické chování, například posun přes okraje, správu ukládání do vyrovnávací paměti virtuálního počítače nebo vypnutí komprese odkládacího disku.

Poznámka:

V předchozích verzích mohli zákazníci nainstalovat zásuvné moduly rozšíření v systému Mac OS a klíče registru v systému Windows a spravovat tak specifické chování. Tyto staré zásuvné moduly a klíče registru již nefungují, a pokud je nainstalujete, zobrazí se následující zpráva: „Nelze načíst modul [název zásuvného modulu], protože nepracuje s touto verzí Photoshopu.“

Poznámka:

Ruční přetažení zásuvných modulů z předchozích verzí složky zásuvných modulů aplikace Photoshop do aktuální verze složky zásuvných modulů aplikace Photoshop se nedoporučuje. Další informace naleznete v článku Řešení potíží se zásuvnými moduly aplikace Photoshop.

Postup zapnutí rozšíření

 1. Pomocí textových editorů Poznámkový blok (systém Windows) nebo TextEdit (systém Mac OS) vytvořte soubor ve formátu textového souboru.

 2. V této tabulce vyhledejte požadovaný text, jehož zadáním zapnete dané nastavení:

  Poznámka:

  Příklad: Do textového souboru zadejte následující text:

  # Force VM Buffering
  VMForceBuffering 1

  do textového souboru. Požadovaný text každého nastavení zadejte na nový řádek textového souboru.

 3. Soubor uložte s názvem PSUserConfig.txt do složky nastavení dané verze aplikace Photoshop: 

  • Windows[Instalační jednotka]:\Users\[Uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Adobe Photoshop CC 2015 Settings\
  • Mac OS: //Users/[Uživatelské jméno]/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2015 Settings/
  Poznámka: V systému Windows jsou některé soubory a složky skryty. Další informace viz Zobrazení skrytých souborů a složek v systému Windows 10 a jeho starších verzích.
   
  Poznámka: Uživatelská složka Library je v systému Mac OS 10.7 a novější skryta. Další informace viz Přístup ke skrytým souborům uživatelské knihovny | Mac OS X 10.7 a novější.

Popisy a kompatibilita rozšíření

Vypnutí asynchronního vstupu či výstupu

Požadovaný text Kompatibilita Název starého zásuvného modulu
# Disable Async IO
AllowAsyncIO 0
 • Aplikace Photoshop CC (verze 14.1 nebo novější)
Není k dispozici.

Vypnutí komprese odkládacího disku

Požadovaný text Kompatibilita Název starého zásuvného modulu
# Disable Scratch Compression
VMCompressPages 0

 • Aplikace Photoshop CC (verze 14.1 nebo novější)
DisableScratch
Compression.plugin

Ve výchozím nastavení komprimuje aplikace Photoshop stránky před jejich zápisem do odkládacího souboru. Výsledkem ovšem není menší odkládací soubor, protože aplikace Photoshop musí mít k dispozici místo pro nekomprimované stránky. U pomalých diskových jednotek nebo implementací rozhraní SCSI však zmenšení velikosti dat k přenosu na disk nebo z disku vynahradí čas, který je potřebný ke kompresi nebo dekompresi dat. U rychlých diskových jednotek a implementací rozhraní SCSI tomu tak není. Vypnutím komprese odkládacího disku se mírně zlepší výkon zařízení s rychlými diskovými jednotkami a rozhraním SCSI.

Vypnutí ukládání do vyrovnávací paměti virtuálního počítače

Požadovaný text Kompatibilita Název starého zásuvného modulu
# Disable VM Buffering
VMDisableBuffering 1

 • Pouze pro systém Mac
 • Aplikace Photoshop CC (verze 14.1 nebo novější)
DisableVMBuffering.plugin

Při spuštění v systému Mac s více než 4GB pamětí RAM bude při práci s aplikací Photoshop v operačním systému použito další místo v paměti RAM k uložení odkládacího souboru do vyrovnávací paměti, aby se zrychlil přístup k tomuto souboru. Vypnutím ukládání do vyrovnávací paměti virtuálního počítače zajistíte, že aplikace Photoshop nebude využívat další místo v paměti RAM.

Vynucení ukládání do vyrovnávací paměti virtuálního počítače

Požadovaný text Kompatibilita Název starého zásuvného modulu
# Force VM Buffering
VMForceBuffering 1
 
 • Pouze pro systém Mac
 • Aplikace Photoshop CC (verze 14.1 nebo novější)
ForceVMBuffering.plugin

Při spuštění v systému Mac s méně než 4GB pamětí RAM nebude při práci s aplikací Photoshop v operačním systému použito další místo v paměti RAM k uložení odkládacího souboru do vyrovnávací paměti, aby se zrychlil přístup k tomuto souboru. Vynucením ukládání do vyrovnávací paměti virtuálního počítače bude aplikace Photoshop nucena využívat paměť RAM k ukládání do vyrovnávací paměti virtuálního počítače.

Vždy posun přes okraje

Požadovaný text Kompatibilita Název starého zásuvného modulu
# Overscroll Always
OverscrollAlways 2
 • Aplikace Photoshop CC (pouze verze 14.1 až 14.2.1)
Overscroll Always.plugin

Díky možnosti pro trvalý posun přes okraje můžete pokračovat v posouvání i přes okraje dokumentu, které jsou ve výchozím nastavení označeny šedou oblastí obklopující okraje obrazu. Ve výchozím nastavení nelze obrazy, které nemohou být přizpůsobeny oknu dokumentu, posunovat přes okraje.

Poznámka:

V aktuální verzi aplikace Photoshop řídí chování posunu přes okraje předvolba:

 • V aplikaci Photoshop CC 2014 vyberte nabídku Předvolby > Uživatelské rozhraní a zapněte možnost Posun přes okraje.
 • V aplikaci Photoshop CC 2015 a novější vyberte nabídku Předvolby > Nástroje a zapněte možnost Posun přes okraje.

Zapamatování souborů na pomalém médiu

Požadovaný text Kompatibilita Název starého zásuvného modulu
# Remember Slow Files
RecentFilesSlowTimeout 1200

 • Aplikace Photoshop CC (verze 14.1 nebo novější)
RememberSlowFiles.plugin

Ve výchozím nastavení odebere aplikace Photoshop soubory ze seznamu posledních souborů, pokud aplikaci trvá nalezení souboru déle než 20 impulzů (1/3 vteřiny), když je seznam aktualizován při uložení nebo otevření souboru. U některých vyměnitelných zařízení a síťových jednotek může tato akce trvat déle. Zapamatováním souborů na pomalém médiu uchová aplikace v seznamu posledních souborů i soubory, u nichž trvá zjištění informací při aktualizaci seznamu příliš dlouho. Povoleno je až 20 vteřin. Pokud je nainstalován tento zásuvný modul, může uložení nebo otevření souboru trvat déle.

Zapnutí staršího nástroje retušovací štětec

Požadovaný text Kompatibilita Název starého zásuvného modulu
LegacyHealingBrush161 1
 • CC (pouze verze 2015.1.x)
Není k dispozici.

Poznámka:

V aplikaci Photoshop CC 2015.5 nebo novější můžete přepnout zpět na nástroj retušovací štětec aplikace Photoshop CC 2014 nastavením možnosti Předvolby > Nástroje > Používat u retušovacího štětce starší retušovací algoritmus.

V aplikaci Photoshop CC 2015 byl přidán nový algoritmus retušovacího štětce v reálném čase. Někteří uživatelé si ovšem přejí využívat starší algoritmus retušovacího štětce a/nebo možnost zaslání názoru. Jsou k dispozici tři možnosti pro nastavení chování nástroje retušovací štětec ve verzi CC 2015.1.x:

0 – algoritmus aplikace Photoshop CC 2015 v reálném čase s okamžitou odezvou v uživatelském rozhraní

1 – algoritmus retušovacího štětce aplikace Photoshop CC 2014 a dřívějších verzí (tedy starší verze algoritmu) bez okamžité odezvy v uživatelském rozhraní

2 – algoritmus aplikace Photoshop CC 2015 v reálném čase bez okamžité odezvy v uživatelském rozhraní 

Poznámka:

Poznámka: V aplikaci Photoshop CC 2015.1 byl přidán nový posuvník pro nastavení rozptýlení, se kterým lze pracovat podobně jako v případě staršího algoritmu. Další informace viz Příklady retušovacího štětce.

Vypnutí systémového pera

Požadovaný text Kompatibilita Název starého zásuvného modulu
# Use WinTab
UseSystemStylus 0

 • Pouze pro systém Windows
 • Aplikace Photoshop CC 2014 (verze 15.x nebo novější)
Není k dispozici.

V systému Windows 8 nebo novějším komunikuje aplikace Photoshop (verze CC 2014 nebo novější) s perem prostřednictvím rozhraní Windows Ink. Rozhraní Windows Ink umožňuje přesnější zachycení tahů. Navíc můžete tablet nebo konvertibilní zařízení používat, aniž by bylo potřeba instalovat ovladač.

Pokud tablet používá ovladač WinTab a nepodporuje rozhraní Windows Ink nebo pokud dochází k jiným potížím, můžete vypnutím systémového pera vynutit v aplikaci Photoshop použití ovladače WinTab.

Další informace naleznete v článku Podpora tabletů v aplikaci Photoshop.

Zapnutí funkce RealTimeStylus

Požadovaný text Kompatibilita Název starého zásuvného modulu
# Allow RTS
uRTS 1

 • Pouze pro systém Windows
 • Aplikace Photoshop CC (pouze verze 14.2.x)
Není k dispozici.

Pokud spustíte aplikaci Photoshop CC (ve verzi 14.2.x) v systému Windows 8.x, použije se ke komunikaci aplikace Photoshop a pera technologie ovladače WinTab společnosti Microsoft. Pokud se při použití ovladače tabletu WinTab vyskytnou potíže, můžete zapnutím funkce RealTimeStylus vynutit v aplikaci Photoshop použití rozhraní Windows Ink a zlepšit tak fungování pera.

Další informace naleznete v článku Nefunkční funkce tabletu v aplikaci Photoshop (verze 14.2x) | Windows.

Neomezená velikost náhledu

Požadovaný text Kompatibilita Název starého zásuvného modulu
# Unlimited Preview Size
FullPreviewMaxSize 32767

 • Aplikace Photoshop CC (verze 14.1 nebo novější)
Unlimited Preview Size.plugin

Pokud je v předvolbách ukládání souboru zapnuta u položky Náhledy obrazu možnost Celý obraz, je náhled v aplikaci Photoshop omezen na velikost 512 x 512 obrazových bodů. Zapnutím neomezené velikosti náhledu toto omezení velikosti u náhledů souborů zrušíte.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online