Problém

Při spuštění aplikace Photoshop nebopoužívání funkcí souvisejících s generátorem může dojít k této chybě: „U generátoru došlo k potížím. Pokud potíže přetrvají, odstraňte veškeré zásuvné moduly jiných výrobců nebo zkuste přeinstalovat aplikaci Photoshop.“ 

Řešení 1

Aplikace Photoshop uchovává protokol činností generátoru. Složka, ve které je tento protokol uložen, nemusí být zatím vytvořena a její vytvoření může být zakázáno na základě oprávnění nebo jiných faktorů. 

Vytvořte tuto složku ručně, aby aplikace Photoshop mohla vytvořit potřebné soubory protokolů. Vytvořte složku s názvem „Adobe Photoshop [verze]“ (tj. „Adobe Photoshop CC 2017“) v následujícím umístění: 

  • Windows: C:\Users\AppData\Roaming\Adobe\
  • Mac OS: /Users/[vaše uživatelské jméno]/Library/Logs/Adobe/

POZNÁMKA: Složky Windows AppData a Mac Library jsou ve výchozím nastavení skryty. Chcete-li tyto složky vyhledat, přečtěte si tento článek: 

Řešení 2

Odeberte zásuvný modul generátoru Reflow, který je nainstalován aplikací Edge Reflow. 

Chcete-li odebrat tento zásuvný modul, přejděte do níže uvedeného umístění a přetáhněte zásuvný modul generátoru Reflow ze složky Plug-ins:

Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015\Plug-ins\Generator

Mac OS: Applications\Adobe Photoshop CC 2015\Plug-ins\Generator

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online