Naučte se používat nástroj Log Collector Tool služby Creative Cloud, který pomáhá při řešení všech problémů, na které můžete při používání aplikací služby Creative Cloud narazit.

Co je nástroj Log Collector Tool služby Creative Cloud?

Nástroj Log Collector Tool služby Creative Cloud pomáhá shromažďovat informace užitečné při odstraňování problémů s nainstalovanými aplikacemi služby Adobe Creative Cloud.

Nástroj vygeneruje podepsaný soubor ZXP, který je třeba odeslat společnosti Adobe. Společnost Adobe pomocí informací obsažených v souboru ZXP zjistí chyby a vylepší softwarové produkty služby Creative Cloud. Soubor ZXP můžete kdykoli otevřít a můžete shromážděné informace zkontrolovat. Tyto informace mohou v šifrované podobě zahrnovat jedinečný identifikátor uživatele společnosti Adobe, sériové číslo produktu, informace pro ladění a informace o souboru protokolu instalačního programu.

Stažením a spuštěním nástroje Log Collector Tool a sdílením souboru ZXP se společností Adobe vyjadřujete souhlas s tím, že bude společnost Adobe dané informace používat uvedeným způsobem.

Poznámka:

Nástroj Log Collector Tool neshromažďuje protokoly instalace aplikace Acrobat. Můžete jej však použít ke shromažďování souborů protokolů pro proces stahování a licencování aplikace Acrobat. Informace o ručním vyhledání a interpretaci souborů protokolů najdete v článku Řešení potíží s instalací pomocí souborů protokolů | CC.

Postup použití nástroje Log Collector Tool

 1. V závislosti za používaném operačním systému si pomocí jednoho z následujících odkazů stáhněte nástroj Log Collector Tool:

 2. V závislosti na používaném operačním systému proveďte jednu z následujících akcí:

  • Windows: Klikněte dvakrát na soubor LogCollectorTool.exe. Zadejte umístění, do něhož se má soubor extrahovat, a klikněte na tlačítko Další.
  • macOS: Klikněte dvakrát na soubor LogCollectorTool.dmg. Klikněte dvakrát na ikonu nástroje Log Collector Tool. Tím tento nástroj otevřete.
 3. Přečtěte si licenční informace zobrazené na obrazovce a potom klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat).

  Licenční informace týkající se nástroje Log Collector Tool služby Creative Cloud: Windows
  Licenční informace: Windows
  Licenční informace týkající se nástroje Log Collector Tool služby Creative Cloud: macOS
  Licenční informace: macOS

 4. Klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Nástroj Log Collector Tool zahájí shromažďování souborů protokolů a ladění z počítače.

 5. Shromážděné soubory protokolů se v počítači uloží jako soubor ZXP. Jakmile jsou protokoly úspěšně shromážděny, zobrazí se umístění souboru na obrazovce. Kliknutím na tlačítko Upload (Nahrát) (v systému Windows) nebo Continue (Pokračovat) (v systému macOS) sdílejte soubory protokolů se společností Adobe. Protokoly se nahrají a na zaregistrovanou e-mailovou adresu dostanete e-mail s potvrzením.

  Poznámka:

  Pokud nejste přihlášeni ke službě Creative Cloud, kontaktujte ve věci sdílení souborů pracovníky oddělení péče o zákazníky společnosti Adobe.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online