Nefunkční klávesové zkratky v aplikaci Photoshop

Nefunkční klávesové zkratky

Pokud klávesové zkratky v aplikaci Photoshop nefungují, vyzkoušejte jedno nebo více z následujících řešení.

Řešení 1: Obnovte předvolby aplikace Photoshop

Pokyny k zálohování a obnovení předvoleb aplikace Photoshop najdete v tématu Předvolby v aplikaci Photoshop.

Řešení 2: Ukončete ostatní spuštěné aplikace

V některých případech může mít na klávesové zkratky v aplikaci Photoshop vliv způsob, jakým s klávesovými zkratkami pracují jiné aplikace. Postupně ukončujte spuštěné aplikace, dokud nezačnou klávesové zkratky v aplikaci Photoshop fungovat.

Podle informací od zákazníků dochází k potížím s klávesovými zkratkami, pokud jsou spolu s aplikací Photoshop spuštěny následující aplikace:

  • 1Password: Aktualizujte aplikaci 1Password. Starší verze brání správnému fungování klávesových zkratek v aplikaci Photoshop.
  • Chrome: Aktualizujte prohlížeč Chrome. Starší verze brání správnému fungování klávesových zkratek v aplikaci Photoshop.
  • Notability: V aplikaci Photoshop se zobrazí zpráva „Nelze umístit, protože PostScriptová data jsou prázdná nebo neplatná.“ Chcete-li tento problém odstranit, odinstalujte aplikaci Notability. Pokud aplikace není nainstalovaná v systému, avšak v minulosti jste ji instalovali, ujistěte se, že všechny součásti aplikace byly úspěšně odebrány.

Řešení 3: Spusťte systém v nouzovém režimu, abyste vypnuli všechny nástroje a ovladače třetích stran

Některá rozšíření a další nástroje třetích stran mohou bránit správnému fungování aplikace Photoshop. V bezpečném režimu systému Mac OS jsou zakázána všechna rozšíření a položky po spuštění, které pochází od třetích stran. Jsou spuštěna pouze rozšíření jádra a položky po spuštění od společnosti Apple. V nouzovém režimu systému Windows se při spuštění systému načtou pouze určité soubory a ovladače.

Pokyny ke spuštění systému v bezpečném nebo nouzovém režimu zobrazíte kliknutím na odkaz pro příslušný operační systém:

Podle informací od zákazníků dochází k potížím s klávesovými zkratkami při spuštění těchto nástrojů:

  • Nástroje Default Folder X: Vypněte tento nástroj nebo jej odinstalujte. Nástroj Default Folder X můžete vypnout pomocí tlačítka Vypnout v předvolbách systému pro aplikaci Default Folder X. Případně požádejte společnost St. Clair Software o aktualizaci.
  • Nástroj MagicMenu: Nástroj MagicMenu můžete vypnout pomocí tlačítka Vypnout v předvolbách systému pro aplikaci MagicMenu. Případně požádejte společnost MagicPrefs o aktualizaci.
  • Nástroje Comcast/Xfinity: Požádejte společnost Comcast o aktualizaci nebo pokyny k vypnutí či odinstalaci těchto nástrojů.
  • BetterTouchTool: Vypněte aplikaci BetterTouchTool, případně požádejte jejího autora o aktualizaci nebo pomoc při řešení potíží. 
  • Webroot Antivirus: Požádejte společnost Webroot o aktualizaci nebo pomoc při řešení potíží. 

Řešení 4: Aktualizujte ovladač tabletu Wacom a obnovte jeho předvolby

Zkontrolujte, že je nainstalován nejnovější ovladač tabletu Wacom, a obnovte výchozí předvolby. Ověřte, zda se tímto problém vyřeší. 

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?