Předvolby

Přečtěte si, jak můžete zobrazit a upravit předvolby aplikace Photoshop a jak je přizpůsobit podle častých pracovních postupů.

O předvolbách

Nastavení předvoleb vám umožní zajistit plynulé fungování aplikace Photoshop a její optimalizaci přesně pro ty akce, které v ní provádíte nejčastěji.

V souboru předvoleb Adobe Photoshopu je uloženo mnoho programových nastavení, včetně obecných možností zobrazení, možností pro ukládání souborů, možností výkonu, kurzorů, průhlednosti, textu a přednastavení nebo možností pro zásuvné moduly a odkládací disky.

Většina uvedených možností se nastavuje v dialogovém okně Předvolby. 

Nastavení předvoleb se ukládá pokaždé, když ukončíte aplikaci Photoshop. Pokud dojde k chybě nebo vynucenému ukončení aplikace Photoshop, budou veškeré změny předvoleb, přednastavení a pracovního prostoru ztraceny.

Důležité:

Aktuálně nejsou předvolby nejsou zachovány, pokud provedete návrat k předchozí verzi/aktualizaci. Před takovým vrácením zpět nezapomeňte vytvořit zálohu svých předvoleb.

Úprava předvoleb v aplikaci Photoshop

Otevření dialogového okna předvoleb

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  Windows: Zvolte Úpravy > Předvolby a pak zvolte požadovanou sadu předvoleb z podnabídky.

  macOS: Zvolte Photoshop > Předvolby a pak zvolte požadovanou sadu předvoleb z podnabídky.

 2. Chcete-li přepnout na jinou sadu předvoleb, proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Zvolte sadu předvoleb z nabídky vlevo v dialogovém okně.
  • Klepnutím na Další zobrazte následující sadu předvoleb ze seznamu; klepnutím na Předcházející zobrazte předcházející sadu předvoleb.
Poznámka:

Podrobné informace o nastavení konkrétních předvoleb naleznete v tématech týkajících se jednotlivých úloh. Vyhledáte-li například v nápovědě text „Předvolby průhlednosti“, naleznete nastavení popsaná v kontextu souvisejících funkcí, jako jsou například vrstvy.

Zálohování předvoleb aplikace Photoshop

 1. Ukončete aplikaci Photoshop.

 2. Přejděte do složky Preferences aplikace Photoshop.

  macOS: Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/Adobe Photoshop [verze] Settings

  Windows 10: Users/[uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [verze]/Adobe Photoshop [verze] Settings

  Poznámka:

  Složka uživatelské knihovny je v systému macOS ve výchozím nastavení skryta. Informace o možnostech přístupu k souborům ve skryté složce uživatelské knihovny naleznete v tématu Jak získat přístup ke skrytým souborům uživatelských knihoven.

 3. Přetáhněte celou složku Adobe Photoshop [verze] Settings na plochu nebo do bezpečného umístění, kde budete zálohovat nastavení.

Obnovení předvoleb aplikace Photoshop

Neočekávané chování aplikace může být způsobeno poškozenými předvolbami. Obnovení předvoleb na výchozí nastavení může představovat vhodný krok při řešení problémů s neočekávaným chováním v aplikaci Photoshop.

Před obnovením předvoleb nezapomeňte vytvořit zálohu vašich předvoleb.

 

Použitím klávesové zkratky nebo možnosti odstranění předvoleb při ukončení k obnovení předvoleb dojde k trvalému odstranění dílčí sady souborů předvoleb, včetně nastavení z dialogu Předvolby, vlastních zkratek, pracovních ploch a nastavení barev. Seznam konkrétních souborů, které budou odstraněny, najdete v tabulkách s funkcemi, názvy a umístěními souborů předvoleb pro macOSWindows.

 

Ruční obnovení předvoleb je nejúplnější metoda obnovení aplikace Photoshop do jejího výchozího stavu, která zajistí, že se nebudou načítat předvolby zásuvných modulů ani uživatelská přednastavení, jež by mohly způsobovat problémy.

Použití klávesové zkratky

 1. Ukončete aplikaci Photoshop.

 2. Podržte stisknutou následující klávesovou zkratku a spusťte aplikaci Photoshop:

  macOS: Command + Option + Shift

  Windows: Ctrl + Alt + Shift

 3. Spusťte aplikaci Photoshop.

 4. Klikněte na tlačítko Ano v dialogovém okně Odstranit soubor nastavení aplikace Adobe Photoshop?

  Odstranění souboru nastavení

  Nové soubory předvoleb se vytvoří v původním umístění.

Použití dialogového okna Předvolby

 1. Otevřete dialogové okno Předvolby v aplikaci Photoshop:

  macOS: Photoshop > Předvolby > Všeobecné

  Windows: Úpravy > Předvolby > Všeobecné

 2. Klikněte na Resetovat předvolby při ukončení.

  Obnovte předvolby při ukončení.

 3. Klikněte na OK v dialogu „Opravdu chcete při ukončení Photoshopu resetovat preference?“

 4. Ukončete aplikaci Photoshop.

 5. Spusťte aplikaci Photoshop.

  Nové soubory předvoleb se vytvoří v původním umístění.

Ruční odebrání

Ruční odebrání souborů předvoleb představuje nejdůslednější způsob obnovení aplikace Photoshop do výchozího stavu. Zajišťuje, že žádná uživatelská přednastavení ani žádné předvolby, které by mohly způsobovat problém, nebudou načteny.

 1. Ukončete aplikaci Photoshop.

 2. Přejděte do složky Preferences aplikace Photoshop.

  macOS: Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/Adobe Photoshop [verze] Settings

  Windows: Users/[uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [verze]/Adobe Photoshop [verze] Settings

  Poznámka:

  Složka uživatelské knihovny je v systému macOS ve výchozím nastavení skryta. Informace o možnostech přístupu k souborům ve skryté složce uživatelské knihovny naleznete v tématu Jak získat přístup ke skrytým souborům uživatelských knihoven.

 3. Přetáhněte celou složku Adobe Photoshop [verze] Settings na plochu nebo do bezpečného umístění, kde budete zálohovat nastavení.

 4. Spusťte aplikaci Photoshop.

  Nové soubory předvoleb se vytvoří v původním umístění.

Vypnutí nebo zapnutí výstražných zpráv

Občas se zobrazí zprávy, obsahující výstrahy nebo nápovědu. Zobrazování těchto zpráv můžete potlačit, když v okně zprávy vyberete Příště nezobrazovat. Můžete také globálně obnovit zobrazování všech zpráv, které jste potlačili.

 1. Proveďte některou z následujících akcí:

  Windows: Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné.

  macOS: Zvolte Photoshop > Předvolby > Všeobecné.

 2. Klikněte na možnost Obnovit všechny výstražné dialogy a klikněte na OK.

Obnovení předvoleb Camera Raw

Další informace najdete v tématu Obnovení předvoleb Camera Raw.

Předvolby týkající se výkonu

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.