O předvolbách

Nastavení předvoleb vám umožní zajistit plynulé fungování aplikace Photoshop a její optimalizaci přesně pro ty akce, které v ní provádíte nejčastěji.

V souboru předvoleb aplikace Adobe Photoshop je uloženo mnoho programových nastavení, mimo jiné všeobecné volby zobrazení, volby pro ukládání souborů, volby výkonu, kurzorů, průhlednosti, textu a voleb pro zásuvné moduly a odkládací disky. Většina těchto voleb se nastavuje v dialogovém okně Předvolby. Nastavení předvoleb se ukládají pokaždé, když ukončíte aplikaci.

Neočekávané chování aplikace může být způsobeno poškozenými předvolbami. Pokud máte podezření, že jsou předvolby poškozené, obnovte je na jejich výchozí nastavení.

Poznámka:

Podrobné informace o nastavení konkrétních předvoleb naleznete v tématech týkajících se jednotlivých úloh. Vyhledáte-li například v nápovědě text „Předvolby průhlednosti“, naleznete nastavení popsaná v kontextu souvisejících funkcí, jako jsou například vrstvy.

Úprava předvoleb v aplikaci Photoshop

Otevření dialogového okna předvoleb

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Windows) Zvolte Úpravy > Předvolby a zvolte požadovanou sadu předvoleb z podnabídky.
  • (Mac OS) Zvolte Photoshop > Předvolby a pak zvolte požadovanou sadu předvoleb z podnabídky.
 2. Chcete-li přepnout na jinou sadu předvoleb, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Zvolte sadu předvoleb z nabídky vlevo v dialogovém okně.
  • Kliknutím na tlačítko Další zobrazte následující sadu předvoleb ze seznamu; kliknutím na tlačítko Předcházející zobrazte předcházející sadu předvoleb.

Obnovení předvoleb v aplikaci Photoshop

Informace o volbách konkrétních předvoleb najdete hledáním v nápovědě.

V tomto videu se seznámíte se dvěma metodami, jak obnovit předvolby na výchozí hodnoty, a to ručním odstraněním souborů předvoleb nebo pomocí klávesové zkratky (začátek 5:05).
Julieanne Kost- Principal Digital Imaging Evangelist

Ruční obnovení předvoleb na výchozí hodnoty:

 • Vyhledejte soubor předvoleb, který chcete obnovit, a přesuňte jej do jiného umístění. Při dalším spuštění aplikace Photoshop se v původním umístění vytvoří nový soubor předvoleb. Viz Funkce, názvy a umístění souborů předvoleb.

Rychlé obnovení předvoleb pomocí klávesové zkratky:

 • Při spouštění aplikace Photoshop stiskněte a podržte klávesy Alt+Ctrl+Shift (Windows) nebo Option+Command+Shift (Mac OS). Objeví se dotaz, zda chcete odstranit současná nastavení. Při dalším spuštění aplikace Photoshop se vytvoří nové soubory předvoleb.

Poznámka: Při použití klávesové zkratky se výchozí hodnoty obnoví také u souborů předvoleb s nastavením vlastních zkratek, pracovních prostorů a barev.

Vypnutí nebo zapnutí výstražných zpráv

Občas se zobrazí zprávy, obsahující výstrahy nebo nápovědu. Zobrazování těchto zpráv můžete potlačit, když v okně zprávy vyberete Příště nezobrazovat. Můžete také globálně obnovit zobrazování všech zpráv, které jste potlačili.

 1. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • (Windows) Zvolte Úpravy > Předvolby > Všeobecné.
  • (Mac OS) Zvolte Photoshop > Předvolby > Všeobecné.
 2. Klikněte na možnost Obnovit všechny výstražné dialogy a poté klikněte na tlačítko OK.

Předvolby týkající se výkonu

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online