Pořízení nejnovějších štětců v balíčku Megapack

Základní informace

Pokud jste si stáhli balíček štětců Megapack od Kyla T. Webstera dříve než 17. dubna 2018, je nutné stáhnout si a nainstalovat jeho aktualizaci. Jestliže jste si balíček Megapack nainstalovali 17. dubna 2018 nebo později, je již aktuální.

Aktualizace balíčku Megapack vydaná na jaře 2018
Štětce, které byly 17. dubna 2018 v balíčku Megapack aktualizovány nebo do něj přidány

Instalace nejnovějšího balíčku Megapack

 1. V aplikaci Photoshop vyberte možnost Okno > Stopy štětce. Zobrazí se panel Stopy štětce.

 2. Na panelu Stopy štětce vyberte v rozbalovací nabídce () příkaz Získat další štětce. Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na nějaký štětec na panelu Stopy štětce a v místní nabídce vyberte příkaz Získat další štětce.

 3. Ze stránky pro stažení balíčku štětců od Kyla, která se otevře v internetovém prohlížeči, si stáhněte balíček Megapack.

 4. Spusťte aplikaci Photoshop a dvakrát klikněte na stažený soubor megapack.abr.

Aplikace Photoshop nejnovějšího balíček Megapack nainstaluje.

Instalace pouze opravených štětců

Při prvním zveřejnění sady uživatelům služby Creative Cloud v říjnu 2017 docházelo u několika štětců v balíčku Megapack k problémům s dělením textur na dlaždice. Tyto štětce jsou nyní opraveny. Když znovu stáhnete kompletní balíček Megapack a nahradíte celou stávající sadu, automaticky nainstalujete nejnovější štětce.

Pokud chcete raději ponechat stávající balíček Megapack nainstalovaný v aplikaci Photoshop a pouze nahradit poškozené štětce, postupujte podle těchto kroků:

 1. V aplikaci Photoshop rozbalte rozbalovací nabídku () u panelu Stopy štětce, vyberte příkaz Získat další štětce a stáhněte si aktualizaci balíčku Megapack vydanou na jaře 2018.

 2. Dvojitým kliknutím na soubor .abr v umístění pro stahování soubor nainstalujte. V dolní části seznamu štětců na panelu Stopy štětce v aplikaci Photoshop se zobrazí nová složka se štětci. Všimněte si, že tato složka obsahuje podsložku s názvem Repaired brushes (Opravené štětce).

 3. Z existující složky s balíčkem Megapack na panelu Stopy štětce odstraňte následující štětce:

  • Kyle’s Drawing Box - Shady Graphite (Kylova kreslicí sada – tmavý grafit)
  • Kyle’s Paintbox - Gouache A Go Go (Kylova malířská sada – kvaš A Go Go)
  • Kyle’s Paintbox - Gouache A Go Go Tilt (Kylova malířská sada – kvaš A Go Go nakloněný)
  • Kyle’s Paintbox - Gouache Bonus Gritty Dry (Kylova malířská sada – bonusový kvaš pískovitě suchý)
  • Kyle’s Paintbox - Gouache Less Dry (Kylova malířská sada – méně suchý kvaš)
  • Kyle’s Paintbox - Gouache Less Opaque (Kylova malířská sada – méně neprůhledný kvaš)
  • Kyle’s Paintbox - Gouache Soft Mostly Opaque (Kylova malířská sada – měkký kvaš převážně neprůhledný)
 4. Z podsložky Repaired Brushes (Opravené štětce) (krok 2) přetáhněte štětce do jejich odpovídajících umístění v existující složce s balíčkem Megapack . Například přetáhněte štětec Shady Graphite (tmavý grafit) z podsložky Repaired Brushes (Opravené štětce) do podsložky Drawing Box (Kreslicí sada) v balíčku Megapack.

Instalace pouze aktualizovaných štětců

Chcete-li nainstalovat pouze nejnovější aktualizaci štětců a přidat tak nejnovější štětce do existujícího balíčku Megapack, postupujte podle těchto pokynů:

 1. V aplikaci Photoshop rozbalte rozbalovací nabídku () u panelu Stopy štětce, vyberte příkaz Získat další štětce a stáhněte si aktualizaci balíčku Megapack vydanou na jaře 2018.

 2. Dvojitým kliknutím na soubor .abr v umístění pro stahování soubor nainstalujte. V dolní části seznamu štětců na panelu Stopy štětce v aplikaci Photoshop se zobrazí nová složka se štětci. Všimněte si, že tato složka obsahuje podsložku s názvem New brushes (Nové štětce).

 3. Z podsložky New Brushes (Nové štětce) (krok 2) přetáhněte štětce do jejich odpovídajících umístění v existující složce s balíčkem Megapack . Například přetáhněte štětec Watercolor Fill (akvarelová výplň) z podsložky New Brushes (Nové štětce) do podsložky Paintbox (Malířská sada) v balíčku Megapack.

Další podobné nápovědy

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online

Adobe MAX

Konference věnovaná tvořivosti

14.–16. října Miami Beach a online