Přednastavená stopa je uložená špička štětce s určenými vlastnostmi, jako je velikost, tvar a tvrdost. Můžete si uložit přednastavené stopy s charakteristikami, které často používáte. Také si můžete uložit přednastavené nástroje pro nástroj štětec, které pak můžete vybírat z nabídky přednastavených nástrojů v pruhu voleb. Později můžete všechny přednastavené nástroje převést na přednastavené stopy pomocí pruhu voleb > > Převést vše na přednastavené štětce.

Pokud změníte velikost, tvar nebo tvrdost přednastavené stopy, bude tato změna dočasná. Když příště zvolíte stejné přednastavení, pro stopu se použijí původní nastavení. Chcete-li, aby vaše změny byly trvalé, musíte vytvořit nové přednastavení. Viz Vytvoření nové přednastavené stopy.

Výběr přednastavené stopy

 1. Vyberte nástroj pro malování nebo úpravy a klikněte na rozbalovací nabídku Stopy v pruhu voleb.
 2. Vyberte stopu.

  Poznámka:

  Také lze vybrat stopu na panelu Nastavení štětce. Chcete-li zobrazit načtená přednastavení, klikněte v levé horní části panelu na položku Štětce.

 3. Změňte volby pro přednastavenou stopu.

  Průměr

  Dočasně změní velikost stopy štětce. Přetáhněte jezdec nebo zadejte hodnotu. Pokud má stopa dvojitou špičku, změní se velikost hlavní i vedlejší špičky.

  Použít velikost vzorku

  Použije původní průměr špičky stopy, pokud je tvar stopy odvozen od vzorku. (Není dostupné pro kulaté stopy.)

  Tvrdost

  (K dispozici pouze kulaté a hranaté štětce.) Dočasně změní míru vyhlazení pro nástroj štětec. Při 100 % maluje nástroj štětec s nejtvrdší špičkou stopy, ale je přesto vyhlazený. Nástroj tužka vždy maluje s ostrými okraji, které nejsou vyhlazené.

Poznámka:

Možnosti přednastavených štětců můžete také měnit v panelu Štětce (Okno > Štětce).

Poznámka:

Chcete-li dynamicky zobrazovat náhledy tahů štětce v panelu Nastavení štětce, umístěte ukazatel myši na štětec na panelu Štětce, dokud se nezobrazí tip nástroje. Při posouvání ukazatele přes jednotlivé štětce se v oblasti náhledů v dolní části panelu Štětec ukázky tahů štětce.

Správa štětců a přednastavených štětců

Štětce můžete pohodlně spravovat jejich uspořádáním do skupin v panelu Štětce.

 1. Na panelu Štětce klikněte na ikonu .

 2. Zadejte název skupiny. Klikněte na tlačítko OK.

 3. Přetáhněte štětce a přednastavení do požadované skupiny.

 4. Vytvořte další skupiny podle vašich požadavků.

Přejmenování přednastavené stopy

Proveďte jeden z následujících úkonů:

 • Vyberte stopu v panelu Přednastavení stop a v nabídce panelu vyberte možnost Přejmenovat stopu. Zadejte nový název a klikněte na tlačítko OK.
 • V panelu Stopa dvakrát klikněte na špičku stopy, zadejte nový název a klikněte na tlačítko OK.

Odstranění přednastavené stopy

Na panelu Přednastavení stop proveďte libovolný z následujících úkonů:

 • Se stisknutou klávesou Alt klikněte na stopu, kterou chcete odstranit.
 • Vyberte stopu a z nabídky panelu vyberte možnost Odstranit stopu nebo klikněte na ikonu Odstranit .

Import štětců a balíčků štětců

Do aplikace Photoshop můžete importovat mnoho různých bezplatných i zpoplatněných štětců, například Kyleovy balíčky štětců pro Photoshop. Postupujte takto:

 1. V nabídce panelu Štětce zvolte Získat další štětce. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na štětec v seznamu zobrazeném v panelu Štětce a v místní nabídce vybrat Získat další štětce.

  get_more_brushes2
  V nabídce panelu Štětce zvolte Získat další štětce...
  get_more_brushes
  Klikněte pravým tlačítkem a vyberte příkaz Získat další štětce...

 2. Stáhněte balíček štětců. Můžete například stáhnout Kyleův „Megabalíček“.

 3. Spusťte aplikaci Photoshop a dvakrát klikněte na stažený soubor ABR.

  Přidané štětce se nyní zobrazí v panelu Štětce.

Poznámka:

K vyhledání staženého souboru ABR a jeho otevření můžete také použít příkaz Importovat štětce v nabídce panelu Štětce. Stažené štětce tímto způsobem přidáte do panelu Štětce.

Začínáme s pokročilými vlastními štětci

Začínáme s pokročilými vlastními štětci
ftcxo8t3
Kyle T Webster

Vytvoření nové přednastavené stopy

Přizpůsobenou stopu můžete uložit jako přednastavenou stopu, která se zobrazí v panelu Štětce a ve Správci přednastavení.

Poznámka:

Nové přednastavené stopy se ukládají do souboru předvoleb. Když se tento soubor vymaže nebo poškodí, nebo když obnovíte stopy na výchozí knihovnu, nové přednastavené stopy se ztratí. Chcete-li nové přednastavené stopy trvale uložit, uložte je do knihovny.

 1. Přizpůsobte nastavení stopy.
 2. V panelu Štětce proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Z nabídky panelu zvolte Nové přednastavení stopy štětce, zadejte název přednastavené stopy a klikněte na tlačítko OK.

  • Klikněte na tlačítko Vytvořit novou stopu .

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online