Souhrn

Společnost Adobe vydala aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Photoshop CS5 a Adobe Photoshop CS5.1 pro systémy Windows a Mac OS. Tato aktualizace postihuje chyby zabezpečení, které by mohly umožnit útočníkovi, který tyto chyby zabezpečení úspěšně využije, ovládat ovlivněný systém.

 • Identifikátor chyby zabezpečení: APSB12-11
 • Priorita: 3
 • Číslo CVE: CVE-2012-2027, CVE-2012-2028, CVE-2012-2052 
 • Platforma: Windows a Mac OS

Ovlivněné verze aplikace Photoshop

Photoshop CS5 a CS5.1 pro systémy Windows a Mac OS

Podrobnosti

Tato aktualizace postihuje chyby zabezpečení, které by mohly umožnit útočníkovi ovládat ovlivněný systém. Aby útočník mohl využít tyto chyby zabezpečení, musí uživatel spustit škodlivý soubor TIF nebo DAE v aplikaci Photoshop CS5.1, Photoshop CS5 nebo předchozí verzi. Společnost Adobe si není vědoma žádných útoků využívajících těchto chyb zabezpečení proti aplikaci Adobe Photoshop.

 • Tato aktualizace řeší chybu zabezpečení použití uvolněné paměti souboru TIFF, která by mohla vést ke spuštění kódu (CVE-2012-2027, Bugtraq ID 52634, odkazující na adresu www.securityfocus.com/bid/52634/).
 • Tato aktualizace řeší chybu zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti, která by mohla vést ke spuštění kódu (CVE-2012-2028).
 • Tato aktualizace řeší chybu zabezpečení přetečení vyrovnávací paměti založené na zásobníku v souboru formátu Collada DAE, která by mohla vést ke spuštění kódu (CVE-2012-2052, Bugtraq ID 53464, odkazující na adresu: http://www.securityfocus.com/bid/53464/).
 • Tato aktualizace platí pro všechny jazyky s výjimkou jazyků Středního východu, francouzské severní Afriky a řečtiny. 


 • Aktualizace 12.0.5 a 12.1.1 postihují pouze tuto chybu zabezpečení. V aplikaci Photoshop CS6 se tento problém nevyskytuje.

Soubory ke stažení

Pokud máte aplikaci Photoshop CS5, pouze si stáhněte a nainstalujte aktualizaci 12.0.5. Pokud máte aplikaci Photoshop CS5.1, pouze si stáhněte a nainstalujte aktualizaci 12.1.1.

Systémové požadavky

 • Aplikace Photoshop CS5 nebo CS5.1 v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, španělština, portugalština, němčina, italština, nizozemština, švédština, dánština, finština, norština, zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština, japonština, čeština, polština, ruština, turečtina, maďarština, ukrajinština, rumunština 

 • Mac OS X v10.5.7, 10.6
 • Systém Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 3 nebo Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate nebo Enterprise s aktualizací Service Pack 2 nebo Windows 7 (certifikováno pro 32bitové verze systému Windows XP a 32- nebo 64bitové verze systémů Windows Vista nebo Windows 7)

Pokyny pro instalaci

Poznámka:

Pokud instalujete aktualizaci v systému Windows, dekomprimujte stažený soubor například pomocí nástroje jako například WinZip nebo PKZIP.

 1. Zakažte veškerý software antivirové ochrany.
 2. Zkontrolujte, zda se složka s aplikací Photoshop na vašem pevném disku jmenuje „Adobe Photoshop CS5“. 

 3. Dvakrát klikněte na aplikaci „AdobePatchInstaller“. Pokud program pro aktualizaci ohlásí, že nemůže najít aplikaci, která má být aktualizována, odeberte aplikaci Photoshop CS5 nebo CS5.1 ze systému a poté ji znovu nainstalujte (ponechte pro její složku výchozí název „Adobe Photoshop CS5“). Chcete-li aplikaci Photoshop v systému Windows odinstalovat, přejděte do složky Applications/Utilites/Adobe Installers a spusťte příkaz Přidat nebo Odebrat aplikaci Adobe Photoshop CS5. Po dokončení odinstalace aplikaci Photoshop znovu nainstalujte a poté spusťte program pro aktualizaci. 

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další poznámky

Tento program pro aktualizaci aktualizuje pouze prodejní verzi aplikace Adobe Photoshop CS5 nebo CS5.1, u předběžně vydaných (beta) verzí není žádná aktualizace provedena. Chcete-li zkontrolovat, zda program pro aktualizaci fungoval správně, spusťte aplikaci Photoshop. Ověřte, zda je na úvodní obrazovce aplikace Photoshop CS5 zobrazeno číslo verze 12.0.5 (a nikoli 12.0.0) nebo v případě aplikace Photoshop CS5.1 číslo verze 12.1.1 (a nikoli 12.1.0). Pokud se číslo verze nezobrazuje správně, pravděpodobně nemáte prodejní verzi aplikace Photoshop CS5. Obraťte se na místního prodejce Adobe nebo zakupte software na webu společnosti Adobe.

Licenční smlouva

Licenční smlouva Používáním softwaru společnosti Adobe Systems Incorporated nebo jejích poboček („Adobe“) vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, software nepoužívejte. Podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem, která je součástí konkrétního souboru softwaru při instalaci nebo stahování softwaru, mají přednost před níže uvedenými podmínkami. Export a reexport softwarových produktů společnosti Adobe podléhá nařízením Spojených států amerických o kontrole vývozu a tento program nesmí být exportován ani reexportován na Kubu, do Íránu, Iráku, Libye, Severní Koreje, Súdánu a Sýrie ani žádné jiné země, na kterou Spojené státy uvalily embargo na zboží. Software společnosti Adobe dále nelze šířit osobám uvedených na seznamu jednotlivců nebo firem, jež nesmí obdržet americké zboží (Table of Denial Orders), na seznamu subjektů (Entity List) nebo seznamu speciálně určených osob (List of Specially Designated Nationals). Stažením nebo používáním softwarového produktu společnosti Adobe potvrzujete, že nejste občanem Kuby, Íránu, Iráku, Libye, Severní Koreje, Súdánu a Sýrie ani žádné jiné země, na kterou Spojené státy uvalily embargo na zboží, a že nejste osoba uvedená na seznamu jednotlivců nebo firem, jež nesmí obdržet americké zboží (Table of Denial Orders), na seznamu subjektů (Entity List) nebo seznamu speciálně určených osob (List of Specially Designated Nationals). Pokud je software určen k použití s aplikačním softwarovým produktem (dále „hostitelská aplikace“) společnosti Adobe, uděluje vám Adobe nevýhradní licenci k používání programu pouze s touto hostitelskou aplikací, a to za podmínky, že jste držiteli platné licence poskytované společností Adobe k hostitelské aplikaci. S výjimkou níže uvedených ustanovení je vám licence k softwaru poskytována dle podmínek licenční smlouvy s koncovým uživatelem softwaru uzavřené se společností Adobe, která upravuje podmínky, za jakých používáte hostitelskou aplikaci. PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ZÁRUK: SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST ADOBE OHLEDNĚ SOFTWARU NEČINÍ ŽÁDNÁ VÝSLOVNÁ PROHLÁŠENÍ A ŽE JE VÁM PROGRAM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. SPOLEČNOST ADOBE SE ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI ZÁRUK VE VZTAHU K SOFTWARU; VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, PRODEJNOSTI, KVALITY UMOŽŇUJÍCÍ PRODEJ ČI NEZASAHOVÁNÍ DO PRÁV TŘETÍCH STRAN. Některé státy nebo jurisdikce nepovolují vyloučení předpokládaných záruk, takže výše uvedená omezení se na vás nemusejí vztahovat. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI: SPOLEČNOST ADOBE NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY VZNIKLÉ Z POUŽITÍ, ZA PŘERUŠENÍ PRÁCE ANI ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO VEDLEJŠÍ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU (VČETNĚ UŠLÝCH ZISKŮ) BEZ OHLEDU NA PODOBU AKCE, AŤ JIŽ SE JEDNÁ O SMLOUVU, PŘEČIN (VČETNĚ ZANEDBÁNÍ), PŘESNĚ VYMEZENOU ZODPOVĚDNOST ZA PRODUKT ČI JINOU AKCI, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ADOBE BYLA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. Některé státy nebo jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných či vedlejších škod, takže výše uvedené omezení či vyloučení se na vás nemusejí vztahovat.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online