Bezpečnostní bulletin společnosti Adobe

Zveřejnění aktualizací zabezpečení pro aplikaci Adobe Photoshop | APSB21-109

ID bulletinu

Datum zveřejnění

Priorita

APSB21-109

26. října 2021      

3

Shrnutí

Společnost Adobe vydala aktualizace aplikace Photoshop pro systémy Windows a macOS. Tyto aktualizace řeší kritické  a středně závažné chyby zabezpečení.  Úspěšné zneužití by mohlo vést ke svévolnému spuštění kódu a navýšení úrovně oprávnění v kontextu aktuálního uživatele.   
                   

Postižené verze

Produkt

Dotčené verze

Platforma

Photoshop 2021

22.5.1 a starší verze     

Windows a macOS

Řešení

Společnost Adobe těmto aktualizacím udělila následující prioritu a doporučuje uživatelům, aby si nainstalovali nejnovější verzi přes aktualizační mechanismus aplikace Creative Cloud pro počítače.  Více informací najdete na této stránce nápovědy.   

Produkt

Aktualizované verze

Platforma

Priorita

Photoshop 2021

22.5.2

Windows a macOS

3

Photoshop 2022

23.0

Windows a macOS

3

Poznámka:

Ve spravovaných prostředích mohou správci IT použít k nasazení aplikací Creative Cloud u koncových uživatelů nástroj Admin Console. Více informací najdete na této stránce nápovědy.

Podrobnosti o chybě zabezpečení

Kategorie chyby zabezpečení

Dopad chyby zabezpečení

Závažnost

Základní hodnocení CVSS 

Číslo CVE

Neoprávněné načtení (CWE-125

Eskalace oprávnění 

Střední

3,3

  CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N 

CVE-2021-42734

Přístup k místu v paměti na konci vyrovnávací paměti (CWE-788

Svévolné spuštění kódu 

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42735

Přetečení vyrovnávací paměti (CWE-120

Svévolné spuštění kódu 

Kritická

7.8

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H 

CVE-2021-42736   

Poděkování

Společnost Adobe by ráda poděkovala za nahlášení těchto potíží a za spolupráci při ochraně našich zákazníků následujícím výzkumníkům:    

  • (yjdfy) CQY z týmu Topsec Alpha Team CVE-2021-42735

  • (cff_123) CFF z týmu Topsec Alpha Team- CVE-2021-42736

  • Mat Powell v rámci iniciativy Zero Day Initiative společnosti Trend Micro (CVE-2021-42734)


Další informace najdete na adrese https://helpx.adobe.com/security.html nebo o ně zažádejte e-mailem na adresu PSIRT@adobe.com.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.