Text se náhodně mění nebo je poškozený

Problém

Při práci s textovými vrstvami v aplikaci Photoshop je text nahrazen textem z jiné vrstvy nebo se náhodně mění. Případně může docházet i k poškození textu.

Řešení

Proveďte následující kroky v uvedeném pořadí.

Důležité: 

 • Tento problém může ovlivnit soubory vytvořené nebo upravené v aplikaci Photoshop.
 • Když se problém objeví v určitém souboru, vytvořte ho znovu jako nový dokument.
 • Zkopírujte obsah rastrových vrstev z poškozeného souboru a vložte jej do nového dokumentu.
 • V novém dokumentu nepoužívejte textové vrstvy a vrstvy vektorových tvarů z poškozeného souboru (nekopírujte je ani je z něj nepřetahujte). Vytvořte textové vrstvy a vrstvy vektorových tvarů znovu od začátku.
 1. Aktualizujte aplikaci Photoshop na nejnovější verzi.

 2. Před spuštěním aplikace Photoshop obnovte předvolby aplikace.

 3. Odstraňte mezipaměť písem aplikace Photoshop.

  macOS: Ukončete aplikaci Photoshop, přejděte do složky Users/[uživatelské jméno]/Library/Preferences/Adobe Photoshop [verze] a odstraňte složku FontFeatureCache a vyprázdněte koš.

  Windows: Ukončete aplikaci Photoshop, přejděte do složky Users/[uživatelské jméno]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [verze] a odstraňte složku FontFeatureCache a vyprázdněte koš.

 4. Pokud používáte zásuvný modul společnosti Extensis, odeberte jej nebo se přesvědčte, že používáte nejnovější verzi. Další informace získáte od společnosti Extensis.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?