Panel Glyfy – přehled

Panel Glyfy slouží k vkládání interpunkčních znamének, horního a dolního indexu, symbolů měny, čísel, speciálních znaků a glyfů z jiných jazyků do textu v aplikaci Photoshop.

Přístup na panel získáte kliknutím na položky Typ > Panely > Glyfy nebo Okno > Glyfy.

Panel Glyfy v aplikaci Photoshop
Panel Glyfy

A. Naposledy použité glyfy | B. Nastavit skupinu písma | C. Nastavit styl písma | D. Nastavit kategorii písma | E. Prostor pro glyfy | F. Zmenšit zobrazení | G. Jezdec zvětšení | H. Zvětšit zobrazení | I. Zmenšit měřítko glyfů | J. Zvětšit měřítko glyfů | 

Práce s panelem Glyfy

 • Pokud chcete zadat glyf na vrstvu aktivního textu, postupujte takto:
  1. Pomocí nástroje text umístěte bod vložení na místo, kam chcete vložit glyf.
  2. Dvakrát klikněte na glyf na panelu Glyfy.
 • Panel Glyfy podporuje skripty v latince, řeckém písmu a v azbuce. Existuje omezená podpora pro skripty v hebrejštině, arabštině a další komplexní skripty, například skripty indických jazyků.
 • U každého písma jsou glyfy uspořádány do různých kategorií, jako je Základní latinka, Latinka A, Latinka B, Čísla, Měny, Symboly atd.
 • Glyfy jsou uspořádány také podle funkcí písem OpenType, které daný typ písma podporuje, jako jsou Alternativní písma, Ornamenty, Ozdobné tvary, Čitatelé, Jmenovatelé, Moderní sady, Tabulkové číslice, Řadové číslovky atd.
Kategorie glyfu, skript a funkce písem OpenType v aplikaci Photoshop
Kategorie glyfu, skript a funkce OpenType podporované písmem Adobe Garamond Pro

A. Kategorie písma | B. Skript | C. Funkce OpenType 
 • Panel Glyfy automaticky vyhledává alternativy prvního vybraného znaku v textu.
 • Pozice pro glyfy s černě vyplněným obdélníkem v pravém dolním rohu označují, že jsou pro daný glyf k dispozici alternativy. K těmto alternativám lze získat přístup z rozevírací nabídky kliknutím a podržením ukazatele myši na pozici glyfu nebo kliknutím se stisknutou klávesou Alt do libovolného umístění v dané pozici. Přetažením kurzoru na alternativní glyf a následným uvolněním tlačítka glyf přesunete na aktivní textovou vrstvu.
Pozice glyfu v aplikaci Photoshop
Pozice glyfu s černě vyplněným obdélníkem v pravém dolním rohu

Alternativy glyfu v aplikaci Photoshop
Alternativy glyfu

 • Pokud chcete zobrazit konkrétní podrobnosti jako ID glyfu, hodnotu Unicode, funkci OpenType a název daného glyfu ve formátování Unicode, přejděte na pozici glyfu myší.
Podrobnosti o glyfu v aplikaci Photoshop
Podrobnosti o glyfu

 • Jezdec v dolní části dialogového okna uživateli umožňuje zvětšovat nebo zmenšovat měřítko glyfů na panelu.
 • Nabídka písem je plně vybavená nabídka se stejnými možnostmi, jaké jsou k dispozici na panelu Znaky a Možnosti. Není však podporováno vyhledávání písem.
 • Když je ve výběru vrstvy Písmo k dispozici více písem, tvar písma na panelech Znaky, Možnosti a Glyf se nebude zobrazovat.
 • Panel Glyf funguje dokonce i bez inicializace vrstvy písma.

Alternativy glyfu na plátně

Při práci v textové vrstvě můžete výběrem glyfu rychle zobrazit alternativy přímo na plátně. Panel Glyfy otevřete kliknutím na ikonu v mřížce s alternativami.

Alternativy glyfu na plátně

V případě potřeby lze toto chování vypnout. Pokud tak chcete učinit, zrušte výběr možnosti Předvolby > Text > Povolit alternativní glyf textové vrstvy.

Předvolba zapnutí/vypnutí alternativ glyfu na plátně

Naposledy použité glyfy

Glyfy přidávané do dokumentu jsou automaticky přidány na panel naposledy použitých glyfů v horní části panelu Glyfy. Panel Naposledy použité glyfy nabízí tyto možnosti:

 • Vejde se na něho až 25 různých znaků. Po dosažení limitu 25 znaků jsou přidávány nové glyfy zleva, přičemž starší glyfy jsou odstraňovány z pravé strany. 
 • Má neměnný obsah. Obsah zůstává mezi různými vydáními aplikace stejný.
 • Zachovává si styl písma glyfu a není ovlivněn stylem písma na panelu Možnosti, Znaky nebo Glyfy.
 • Definuje velikost bodu, barvu a další vlastnosti glyfu podle hodnot na panelu Znaky nebo Možnosti.

Práce s písmy SVG

Aplikace Photoshop nyní podporuje písma SVG. Písma SVG nabízejí v jediném glyfu více barev a přechodů. V této verzi aplikace Photoshop je k dispozici písmo SVG EmojiOne. Na platformě Mac OS je dále podporováno písmo Apple Color Emoji.

 • Pokud chcete použít písma SVG, otevřete panel Glyfy (Okno > Glyfy) a vyberte podporované písmo SVG.

Vytváření složených glyfů

Z různých znaků písma EmojiOne je možné skládat nové glyfy. Jednoduše aktivujte textovou vrstvu a na panelu Glyfy dvakrát klikněte na požadované znaky. Tím je přidáte do dokumentu. Například „písmena“ (A, B, C, D atd.) v písmu EmojiOne neodpovídají příslušným klávesám na klávesnici. Pokud panel glyfů použijete k přidání dvou písmen, která tvoří ISO kód dané země, písmena se spojí a vznikne vlajka této země. Například z písmen US vznikne americká vlajka, z písmen GB vznikne britská vlajka, z písmen AR vznikne argentinská vlajka a z písmen IN vznikne indická vlajka.

Můžete také kombinovat osobu, znázorněnou postavou se žlutou tváří, s některou z pěti postav různé barvy pleti (GID 356 až 360). Původní postava se změní tak, aby měla vybranou barvu pleti. Toto skládání v současnosti nefunguje u glyfů složených z více postav.

Mnohé složeniny lze rozložit do původních částí. Pokud například přidáte určitý znak národní vlajky a pak stisknete klávesu Backspace, složenina se rozloží na jednotlivé glyfy představující písmena. Francouzská vlajka se změní na F (protože odstraněným znakem je R) a německá vlajka na D (protože odstraněným znakem je E).

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online