V aplikaci Photoshop najdete i písma OpenType SVG (včetně emotikon). Naučíte se je používat...

Photoshop podporuje písma OpenType SVG a dodává se s koncepcí barev Trajan a písmem EmojiOne. Písma OpenType SVG nabízejí v jediném glyfu více barev a přechodů. Na platformě Mac OS je v omezeném rozsahu podporováno písmo Apple Color Emoji, přestože nejde o písmo OpenType SVG.

Písma OpenType SVG: barevnost a přechody

Chcete-li použít písma OpenType SVG, postupujte takto:

  1. Vytvořte odstavec nebo textovou vrstvu bodového textu.

  2. Písmo nastavte jako písmo OpenType SVG. Tato písma jsou v seznamu písem označena značkou .

  3. Zadejte text pomocí klávesnice nebo z panelu glyfů vyberte konkrétní glyfy. Panel glyfů zobrazíte výběrem nabídky Okno > Glyfy. Panel glyfů lze otevřít rovněž z nabídky Okno > Pracovní plocha > Grafika a web kliknutím na kartu Glyfy.

Poznámka:

Přestože stačí jen pomocí písma OpenType SVG zadávat text, celý rozsah většiny písem je dostupný pouze z panelu glyfů. Koncept barev Trajan například obsahuje 20 různých stylistických sad pro každý znak, například stříbro, měď, ocelově modrá nebo mramor, a k přístupu k nim je nutný panel glyfů.

Písma Emoji

Příkladem písem OpenType SVG jsou písma Emoji. Pomocí písma Emoji můžete do dokumentů doplnit různé barevné a grafické znaky, například smajlíky, vlajky, značky, zvířata, osoby, potraviny nebo orientační body.Písma OpenType SVG Emoji, například písmo EmojiOne, umožňují vytvářet určité glyfy složené z jednoho nebo více dalších glyfů. Můžete například vytvořit vlajky států nebo změnit barvu pleti u určitých glyfů, které znázorňují lidi a části těla, například ruce nebo nos.

Panel glyfů zobrazující znaky písma SVG EmojiOne

Poznámka:

Naposledy použité emotikony se zobrazí v horním řádku panelu Glyfy.

Vytváření složených glyfů

Pro ilustraci si vezměme EmojiOne, písmo OpenType SVG Emoji. Složením několika znaků písma OpenType SVG EmojiOne můžete vytvořit nové glyfy.

Například můžete vytvořit vlajky států nebo změnit barvu pleti určitých výchozích znaků, které představují jednu osobu nebo část těla a jejichž barvou je obvykle , nebo .

Poznámka:

Glyfy v písmu Emoji, například písmu EmojiOne, se liší od písmen na vaší klávesnici. Tyto glyfy jsou považovány za jednotlivé znaky a jsou k dispozici pouze z panelu glyfů, nikoli z klávesnice.

Vytváření vlajek států

„Písmena“ (A, B, C, D apod.) v písmu EmojiOne neodpovídají příslušným klávesám na klávesnici. Pokud tyto znaky zkombinujete na panelu glyfů tak, abyste vytvořili kód ISO země, tyto dva znaky vytvoří vlajku země. Například z písmen US vznikne americká vlajka, z písmen GB vznikne britská vlajka, z písmen AR vznikne argentinská vlajka a z písmen IN vznikne indická vlajka.

Vytváření vlajek států kombinací glyfů

Vytvoření znakových variant

Výchozí znaky představující osobu – jejich barvou je obvykle , nebo – nebo části těla můžete zkombinovat s libovolnou z pěti dostupných barev pleti (GID 356 až 360). Původní výchozí znak se změní tak, aby postava měla vybranou barvu pleti. Toto skládání v současnosti obvykle nefunguje u glyfů složených z více postav.

Znaky barvy pleti (GID 356 až 360)

Kombinace znaku představujícího osobu s barvami pleti

Poznámky:

  • Znaky představující osobu nebo emotikony představující části těla lze spárovat s kterýmkoli ze znaků barvy pleti pouze jednou.
  • Složené glyfy jsou funkcí písma. Vytváření složených glyfů kombinací znaků není možné u všech písem OpenType SVG.
  • Některé kompozice EmojiOne můžete rozložit do základních znaků.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online