Poznámka:

Ve verzích aplikace Photoshop starších než Photoshop CC mohou být některé funkce probírané v tomto článku k dispozici pouze v případě aplikace Photoshop Extended. Pro aplikaci Photoshop CC neexistuje samostatná nabídka verze Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop CC.

O balíčcích obrazů

Balíček obrazů spojuje skupinu obrazů s podobným zaměřením, ale s různou kvalitou nebo s různým obsahem v sadě. Když se více obrazů spojí do balíčku, můžete je zpracovat a vytvořit z nich složené zobrazení, které vyloučí nežádoucí obsah nebo šum.

Balíčky obrazů můžete využít k vylepšení obrazů mnoha způsoby:

 • Snížení šumu a deformace obrazu v soudních, lékařských nebo astronomických obrazech.

 • Odstranění nežádoucích nebo náhodných objektů z řady statických fotografií nebo řady snímků videa. Chcete například odstranit postavu procházející přes obraz nebo odstranit automobil přejíždějící před hlavním tématem obrazu.

Balíčky obrazů se ukládají jako inteligentní objekty. Volby zpracování, které můžete aplikovat na balíček, se nazývají režimy balíčků. Aplikování režimu balíčku na balíček obrazů je nedestruktivní úprava. Režimy balíčků můžete změnit tak, abyste dosáhli různých efektů; původní informace obrazu v balíčku zůstanou nezměněné. Chcete-li zachovat změny po aplikování režimu balíčku, uložte výsledek jako nový obraz nebo inteligentní objekt rastrujte. Balíček obrazů můžete vytvořit ručně nebo pomocí skriptu.

Vytvoření balíčku obrazů

Abyste dosáhli nejlepších výsledků, měly by mít obrazy obsažené v balíčku obrazů stejné rozměry a převážně podobný obsah, jako v sadě statických obrazů pořízených z pevného stanoviště nebo v sérii snímků ze stacionární videokamery. Obsah obrazů by měl být natolik podobný, aby vám umožnil je sesouhlasit nebo zarovnat k ostatním obrazům v sadě.

 1. Zkombinujte samostatné obrazy do jednoho obrazu s více vrstvami. Viz Duplikování vrstev.

  Poznámka:

  Balíček obrazů musí obsahovat alespoň dvě vrstvy.

  Obrazy můžete také zkombinovat pomocí skriptu (Soubor > Skripty > Načíst soubory do balíčku).

 2. Zvolte Výběr > Všechny vrstvy.

  Poznámka:

  Chcete-li, aby bylo možné vrstvu Pozadí vybrat příkazem Všechny vrstvy, musíte ji nejdříve převést na normální vrstvu.

 3. Zvolte Úpravy > Automaticky zarovnat vrstvy a jako volbu zarovnání vyberte Automaticky. Pokud volba Automaticky vrstvy nezarovná správně, zkuste volbu Pouze změnit polohu.
 4. Zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Převést na inteligentní objekt.
 5. Zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Režim balíčku a z podnabídky vyberte režim balíčku.
  • Chcete-li potlačit šum, použijte zásuvný modul Střední hodnota nebo Medián.

  • Chcete-li z obrazu odstranit určité objekty, použijte zásuvný modul Medián.

   Výstupem je složený obraz se stejnou velikostí, jako má původní balíček obrazů. Abyste dosáhli nejlepšího vylepšení pro konkrétní obraz, může být potřebné experimentovat s různými zásuvnými moduly.

   Chcete-li změnit efekt vykreslení, zvolte jiný režim balíčku z podnabídky. Vykreslení balíčku se nesčítají – každý efekt vykreslení zpracuje původní obrazová data v balíčku a nahradí předcházející efekty.

Režimy balíčků

Režimy balíčků fungují pouze na základě jednotlivých kanálů a pouze pro neprůhledné obrazové body. Například režim Maximální vrací maximální hodnoty pro průřez obrazových bodů pro červený, zelený a modrý kanál a ve vykresleném obraze je sloučí do hodnoty jednoho složeného obrazového bodu.

Název zásuvného modulu pro vykreslení

Výsledek

Poznámky

Entropie

entropie = – součet( (pravděpodobnost hodnoty) * log2( pravděpodobnost hodnoty) )

Pravděpodobnost hodnoty = (počet výskytů hodnoty) / (celkový počet neprůhledných obrazových bodů)

Binární entropie (neboli entropie nultého řádu) definuje dolní mez pro počet bitů, který by byl potřebný pro bezeztrátové zakódování informací v sadě.

Míra fluktuace

míra fluktuace = ( součet( (hodnota – střední hodnota)4 ) přes neprůhledné obrazové body ) / ( ( počet neprůhledných obrazových bodů – 1 ) * (standardní odchylka)4 ).

Míra špičatosti nebo plochosti v porovnání s normálním rozložením. Míra fluktuace pro standardní normální rozložení je 3,0. Míra fluktuace větší než 3 ukazuje špičaté rozložení a míra fluktuace menší než 3 ukazuje ploché rozložení (v porovnání s normálním rozložením).

Maximum

Maximální hodnoty kanálů pro všechny neprůhledné obrazové body

Střední hodnota

Střední hodnoty kanálů pro všechny neprůhledné obrazové body

Používá se pro potlačení šumu

Medián

Medián hodnot kanálů pro všechny neprůhledné obrazové body

Používá se pro potlačení šumu a odstranění nežádoucího obsahu z obrazu

Minimum

Minimální hodnoty kanálů pro všechny neprůhledné obrazové body

Rozsah

Maximum minus minimum hodnot neprůhledných obrazových bodů

Asymetrie

asymetrie = ( součet( (hodnota – střední hodnota)3 ) přes neprůhledné obrazové body ) / ( ( počet neprůhledných obrazových bodů – 1 ) * (standardní odchylka)3 )

Asymetrie je míra symetrie nebo asymetrie kolem statistické střední hodnoty

Standardní odchylka

standardní odchylka = druhá odmocnina(rozptyl)

Součet

Součet hodnot kanálů pro všechny neprůhledné obrazové body

Rozptyl

rozptyl = (součet( (hodnota – střední hodnota)2 ) přes neprůhledné obrazové body ) / (počet neprůhledných obrazových bodů – 1)

Odstranění vykreslení balíčku

 1. Chcete-li z balíčku obrazů odstranit kterékoliv vykreslení a převést ho zpátky na normální inteligentní objekt, zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Režim balíčku > Žádný.

Úpravy balíčku obrazů

Protože balíček obrazů je inteligentní objekt, můžete kdykoli upravit původní obrazy, které tvoří vrstvy balíčků.

 1. Zvolte příkaz Vrstva > Inteligentní objekty > Upravit obsah nebo poklepejte na miniaturu vrstvy. Po uložení upraveného inteligentního objektu se balíček automaticky vykreslí s použitím poslední aplikované volby vykreslení.

Převedení balíčku obrazů

Chcete-li zachovat efekty vykreslení aplikované na balíček obrazů, převeďte inteligentní objekt na normální vrstvu. (Před převedením můžete inteligentní objekt zkopírovat pro případ, že byste chtěli vykreslení balíčku obrazů později změnit.)

 1. Zvolte Vrstva > Inteligentní objekty > Rastrovat.

Použití skriptu k vytvoření balíčku obrazů

Skript Statistika můžete použít k automatizaci vytváření a vykreslování balíčku obrazů.

 1. Zvolte Soubor > Skripty > Statistika.
 2. Z nabídky Zvolte režim balíčku zvolte požadovaný režim balíčku.
 3. Aplikujte režim balíčku na právě otevřené soubory nebo vyhledejte a vyberte složku nebo jednotlivé soubory.

  Soubory, které vyberete, se zobrazí v seznamu v dialogovém okně.

 4. V případě potřeby zvolte Zkusit automaticky zarovnat zdrojové obrazy (obdoba volby Úpravy > Automatické zarovnání vrstev). Pak klikněte na OK.

  Photoshop zkombinuje více obrazů do jediného obrazu s více vrstvami, převede vrstvy na inteligentní objekt a aplikuje vybraný režim balíčku.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online