Příručka uživatele Zrušit

Základy práce s vrstvami

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
  8. Spolupráce s účastníky projektu
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 11. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 12. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 18. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Používání filtru Zkapalnění
  9. Efekty a styly vrstev
  10. Použití specifických filtrů
  11. Rozmazání oblastí obrazu
 19. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 20. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 21. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 22. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 23. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 24. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 25. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověřeních k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 26. Photoshop 3D
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí

Vrstvy aplikace Photoshop

Vrstvy aplikace Photoshop jsou jako na sebe naskládané průhledné fólie. Přes průhledné části vrstvy můžete vidět spodní vrstvy. Posunutím vrstvy nastavíte polohu obsahu vrstvy, podobně jako posouváním průhledné fólie v balíčku. Můžete také změnit krytí (míru průhlednosti) vrstvy a tím změnit její obsah na částečně průhledný.

Photoshop: Prezentace vrstev
Přes průhledné oblasti vrstvy jsou vidět spodní vrstvy.

Vrstvy se používají k provádění takových úloh, jako je fotomontáž více obrazů, přidání textu do obrazu nebo přidání vektorových grafických tvarů. Můžete aplikovat styl vrstvy, umožňující přidat speciální efekty, jako je například vržený stín nebo záře.

Uspořádání vrstev aplikace Photoshop

Nový obraz má jen jednu vrstvu. Počet dalších vrstev, efektů vrstev a sad vrstev, které můžete do obrazu přidat, je omezen pouze pamětí vašeho počítače.

S vrstvami se pracuje v panelu Vrstvy. Skupiny vrstev vám pomohou vrstvy uspořádat a spravovat. Skupiny vrstev můžete použít k uspořádání vrstev do logického systému, abyste lépe udrželi pořádek v panelu Vrstvy. Skupiny můžete vnořit do jiných skupin. Skupiny vrstev můžete také použít k aplikování atributů a masek na více vrstev najednou.

Skvělé tipy pro práci s vrstvami najdete ve výukovém videu Organizování pomocí vrstev a jejich skupin.

Vrstvy aplikace Photoshop pro nedestruktivní úpravy

Někdy vrstvy neobsahují žádný zjevný obsah. Například vrstva úprav obsahuje nastavení barev a tónů, které ovlivňuje vrstvy ležící pod ní. Místo přímých úprav obrazových bodů obrazu můžete nastavit vrstvu úprav a nechat původní obrazové body nezměněné.

Speciální typ vrstvy, nazývaný inteligentní objekt, obsahuje jednu nebo více vrstev s obsahem. Inteligentní objekt můžete transformovat (zvětšit, změnšit, zkosit nebo změnit tvar) bez toho, že byste přímo upravili jeho obrazové body. Nebo můžete inteligentní objekt upravit jako samostatný obraz i po jeho vložení do obrazu aplikace Photoshop. Inteligentní objekty mohou také obsahovat efekty inteligentních filtrů, které umožňují nedestruktivní aplikování filtrů na obrazy, takže později můžete efekt filtru změnit nebo odstranit. Viz Nedestruktivní úpravy a Práce s inteligentními objekty.

Vrstvy videa

Vrstvy videa můžete použít k přidání videa k obrazu. Po importu klipu videa do obrazu jako vrstvy videa můžete tuto vrstvu maskovat, transformovat, aplikovat na ní efekty vrstvy, malovat na jednotlivé snímky nebo rastrovat jednotlivé snímky a převést je na standardní vrstvy. Pro přehrávání videa uvnitř obrazu nebo pro přístup k jednotlivým snímkům se používá panel Časová osa. Viz Podporované formáty videa a sekvencí obrazů.

Photoshop: Přehled panelu Vrstvy

Na panelu Vrstvy v aplikaci Photoshop jsou uvedeny všechny vrstvy, skupiny vrstev a efekty vrstev v obraze. Panel Vrstvy můžete použít k zobrazení a skrytí vrstev, vytváření nových vrstev a k práci se skupinami vrstev. Další příkazy a volby jsou k dispozici v nabídce panelu Vrstvy.

Panel vrstev aplikace Photoshop
Panel Vrstvy aplikace Photoshop

A. Nabídka panelu Vrstvy B. Filtr C. Skupina vrstev D. Vrstva E. Rozbalit/sbalit efekty vrstvy F. Efekt vrstvy G. Miniatura vrstvy 

Zobrazení panelu Vrstvy aplikace Photoshop

 1. Zvolte Okna > Vrstvy.

Výběr příkazu z nabídky panelu Vrstvy aplikace Photoshop

 1. Klikněte na trojúhelník v pravém horním rohu panelu.

Změna velikosti miniatur vrstev aplikace Photoshop

 1. V nabídce panelu Vrstvy vyberte položku Volby panelu a zvolte velikost miniatury.

Změna obsahu miniatur

 1. Obsah celého dokumentu zobrazíte tak, že v nabídce Vrstvy kliknete na Volby panelu a vyberte Celý dokument. Vyberte Hranice vrstvy, abyste omezili miniaturu na obrazové body objektu na vrstvě.

  Poznámka:

  Vypněte miniatury, abyste zlepšili výkon a ušetřili místo na obrazovce.

Rozbalení a sbalení skupin

 1. Klepněte na trojúhelník vlevo od složky skupiny. Viz Zobrazení vrstev a skupin ve skupině.

Filtrování vrstev v aplikaci Photoshop

Volby filtrování v horní části panelu Vrstvy pomáhají rychle nalézt důležité vrstvy ve složitých dokumentech. Můžete zobrazit podmnožinu vrstev podle názvu, druhu, efektu, režimu, atributu nebo popisu barvy.

Volby filtrování vrstev na panelu Vrstvy aplikace Photoshop
Volby filtrování vrstev na panelu Vrstvy

 1. V rozbalovací nabídce vyberte typ filtru.

 2. Vyberte nebo zadejte kritéria filtrování.

 3. Kliknutím na přepínač zapněte nebo vypněte filtrování vrstev.

Převod pozadí a vrstev aplikace Photoshop

Když vytvoříte nový obraz s bílým nebo barevným pozadím, nejspodnější vrstva v panelu Vrstvy se nazývá Pozadí. Obraz může mít pouze jednu vrstvu pozadí. Nemůžete změnit umístění vrstvy pozadí v pořadí vrstev, její režim prolnutí ani její krytí. Můžete ale převést pozadí na normální vrstvu a pak změnit kterýkoliv z těchto atributů.

Když vytvoříte nový obraz s průhledným obsahem, obraz nemá vrstvu pozadí. Nejspodnější vrstva není omezena jako vrstva pozadí; můžete ji přemístit kamkoliv v panelu Vrstvy a můžete změnit její krytí a režim prolnutí.

Převod pozadí na vrstvu aplikace Photoshop

 1. Poklepejte na Pozadí v panelu Vrstvy nebo zvolte Vrstva > Nová > Vrstva z pozadí.

 2. Nastavte volby vrstvy. (Viz Vytváření vrstev a skupin.)

 3. Klepněte na OK.

Převod vrstvy aplikace Photoshop na pozadí

 1. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvu aplikace Photoshop.

 2. Zvolte Vrstva > Nová > Pozadí z vrstvy.

  Všechny průhledné obrazové body ve vrstvě se převedou na barvu pozadí a vrstva se v pořadí překrývání vrstev posune zcela dolů.

  Poznámka:

  Pozadí nemůžete vytvořit přejmenováním normální vrstvy na Pozadí – musíte použít příkaz Pozadí z vrstvy.

Výukové video: Změna vrstvy pozadí na normální vrstvu

Scott Kelby

Duplikování vrstev aplikace Photoshop

Můžete duplikovat vrstvy uvnitř obrazu, do jiného obrazu nebo do nového obrazu.

Duplikování vrstvy nebo skupiny aplikace Photoshop uvnitř obrazu

 1. Vyberte vrstvu nebo skupinu v panelu Vrstvy.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přetáhněte vrstvu nebo skupinu na tlačítko Vytvořit novou vrstvu .

  • Zvolte Duplikovat vrstvu nebo Duplikovat skupinu z nabídky Vrstva nebo z nabídky panelu Vrstvy. Zadejte název nové sady a klepněte na OK.

Duplikování vrstvy nebo skupiny aplikace Photoshop v jiném obraze

 1. Otevřete zdrojový a cílový obraz.

 2. Z panelu Vrstvy zdrojového obrazu vyberte jednu nebo více vrstev nebo skupinu vrstev.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přetáhněte vrstvu nebo skupinu z panelu Vrstvy do cílového obrazu.

  • Vyberte nástroj přesun  a táhněte ze zdrojového obrazu do cílového obrazu. Duplikovaná vrstva nebo skupina se objeví nad aktivní vrstvou v panelu Vrstvy cílového obrazu. Táhněte se stisknutou klávesu Shift, chcete-li umístit obsah obrazu do stejné polohy, v jaké byl ve zdrojovém obraze (pokud zdrojový i cílový obraz mají stejné rozměry v obrazových bodech), nebo do středu okna dokumentu (pokud zdrojový a cílový obraz mají různé rozměry v obrazových bodech).

  • Zvolte Duplikovat vrstvu nebo Duplikovat skupinu z nabídky Vrstva nebo z nabídky panelu Vrstvy. Zvolte cílový dokument z rozbalovací nabídky Dokument a klepněte na OK.

  • Zvolte Výběr > Vybrat vše, abyste vybrali všechny obrazové body ve vrstvě, a zvolte Úpravy > Kopírovat. Pak v cílovém obraze klepněte na položku Úpravy > Vložit. (Touto metodou lze kopírovat pouze obrazové body, vlastnosti vrstev, jako je režim prolnutí, nejsou zahrnuty.)

Vytvoření nového dokumentu z vrstvy nebo ze skupiny aplikace Photoshop

 1. Vyberte vrstvu nebo skupinu z panelu Vrstvy.

 2. Zvolte Duplikovat vrstvu nebo Duplikovat skupinu z nabídky Vrstva nebo z nabídky panelu Vrstvy.

 3. Z rozbalovací nabídky Dokument zvolte Nový a klepněte na OK.

Vzorkování ze všech viditelných vrstev aplikace Photoshop

Ve výchozím nastavení nástrojů Míchací štětec, Kouzelná hůlka, Rozmazání, Rozostření, Zostření, Plechovka barvy, Klonovací razítko a Retušovací štětec se vzorkují barvy pouze z obrazových bodů v aktivní vrstvě. To znamená, že můžete rozmazávat nebo vzorkovat pouze v jedné vrstvě.

 1. Chcete-li s těmito nástroji rozmazávat nebo vzorkovat obrazové body ze všech viditelných vrstev, vyberte příkaz Ukázka všech vrstev z pruhu voleb.

Změna předvoleb průhlednosti

 1. Ve Windows zvolte Úpravy > Předvolby > Průhlednost a gamut; v Mac OS zvolte Photoshop > Předvolby > Průhlednost a gamut.
 2. Zvolte velikost a barvu šachovnice průhlednosti nebo z nabídky Velikost mřížky zvolte Žádná, aby se šachovnice průhlednosti skryla.
 3. Klepněte na OK.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.