Vrstvy aplikace Photoshop

Vrstvy aplikace Photoshop jsou jako na sebe naskládané průhledné fólie. Přes průhledné části vrstvy můžete vidět spodní vrstvy. Posunutím vrstvy nastavíte polohu obsahu vrstvy, podobně jako posouváním průhledné fólie v balíčku. Můžete také změnit krytí (míru průhlednosti) vrstvy a tím změnit její obsah na částečně průhledný.

Photoshop: Prezentace vrstev
Přes průhledné oblasti vrstvy jsou vidět spodní vrstvy.

Vrstvy se používají k provádění takových úloh, jako je fotomontáž více obrazů, přidání textu do obrazu nebo přidání vektorových grafických tvarů. Můžete aplikovat styl vrstvy, umožňující přidat speciální efekty, jako je například vržený stín nebo záře.

Úvod do vrstev

Úvod do vrstev
Train Simple

Uspořádání vrstev aplikace Photoshop

Nový obraz má jen jednu vrstvu. Počet dalších vrstev, efektů vrstev a sad vrstev, které můžete do obrazu přidat, je omezen pouze pamětí vašeho počítače.

S vrstvami se pracuje v panelu Vrstvy. Skupiny vrstev vám pomohou vrstvy uspořádat a spravovat. Skupiny vrstev můžete použít k uspořádání vrstev do logického systému, abyste lépe udrželi pořádek v panelu Vrstvy. Skupiny můžete vnořit do jiných skupin. Skupiny vrstev můžete také použít k aplikování atributů a masek na více vrstev najednou.

Skvělé tipy pro práci s vrstvami najdete ve výukovém videu Organizování pomocí vrstev a jejich skupin.

Vrstvy aplikace Photoshop pro nedestruktivní úpravy

Někdy vrstvy neobsahují žádný zjevný obsah. Například vrstva úprav obsahuje nastavení barev a tónů, které ovlivňuje vrstvy ležící pod ní. Místo přímých úprav obrazových bodů obrazu můžete nastavit vrstvu úprav a nechat původní obrazové body nezměněné.

Speciální typ vrstvy, nazývaný inteligentní objekt, obsahuje jednu nebo více vrstev s obsahem. Inteligentní objekt můžete transformovat (zvětšit, změnšit, zkosit nebo změnit tvar) bez toho, že byste přímo upravili jeho obrazové body. Nebo můžete inteligentní objekt upravit jako samostatný obraz i po jeho vložení do obrazu aplikace Photoshop. Inteligentní objekty mohou také obsahovat efekty inteligentních filtrů, které umožňují nedestruktivní aplikování filtrů na obrazy, takže později můžete efekt filtru změnit nebo odstranit. Viz Nedestruktivní úpravy a Práce s inteligentními objekty.

Vrstvy videa

Vrstvy videa můžete použít k přidání videa k obrazu. Po importu klipu videa do obrazu jako vrstvy videa můžete tuto vrstvu maskovat, transformovat, aplikovat na ní efekty vrstvy, malovat na jednotlivé snímky nebo rastrovat jednotlivé snímky a převést je na standardní vrstvy. Pro přehrávání videa uvnitř obrazu nebo pro přístup k jednotlivým snímkům se používá panel Časová osa. Viz Podporované formáty videa a sekvencí obrazů.

Photoshop: Přehled panelu Vrstvy

Na panelu Vrstvy v aplikaci Photoshop jsou uvedeny všechny vrstvy, skupiny vrstev a efekty vrstev v obraze. Panel Vrstvy můžete použít k zobrazení a skrytí vrstev, vytváření nových vrstev a k práci se skupinami vrstev. Další příkazy a volby jsou k dispozici v nabídce panelu Vrstvy.

Panel vrstev aplikace Photoshop
Panel Vrstvy aplikace Photoshop

A. Nabídka panelu Vrstvy B. Filtr C. Skupina vrstev D. Vrstva E. Rozbalit/sbalit efekty vrstvy F. Efekt vrstvy G. Miniatura vrstvy 

Zobrazení panelu Vrstvy aplikace Photoshop

 1. Klikněte na položku Okna > Vrstvy.

Výběr příkazu z nabídky panelu Vrstvy aplikace Photoshop

 1. Klikněte na trojúhelník v pravém horním rohu panelu.

Změna velikosti miniatur vrstev aplikace Photoshop

 1. V nabídce panelu Vrstvy vyberte položku Volby panelu a zvolte velikost miniatury.

Změna obsahu miniatur

 1. Obsah celého dokumentu zobrazíte tak, že v nabídce Vrstvy kliknete na Volby panelu a vyberte Celý dokument. Vyberte Hranice vrstvy, abyste omezili miniaturu na obrazové body objektu na vrstvě.

  Poznámka:

  Vypnutím miniatur zlepšíte výkon a ušetříte místo na obrazovce.

Rozbalení a sbalení skupin

 1. Klikněte na trojúhelník vlevo od složky skupiny. Viz Zobrazení vrstev a skupin ve skupině.

Filtrování vrstev v aplikaci Photoshop

Volby filtrování v horní části panelu Vrstvy pomáhají rychle nalézt důležité vrstvy ve složitých dokumentech. Můžete zobrazit podmnožinu vrstev podle názvu, druhu, efektu, režimu, atributu nebo popisu barvy.

Volby filtrování vrstev na panelu Vrstvy aplikace Photoshop
Volby filtrování vrstev na panelu Vrstvy

 1. V rozbalovací nabídce vyberte typ filtru.

 2. Vyberte nebo zadejte kritéria filtrování.

 3. Kliknutím na přepínač zapněte nebo vypněte filtrování vrstev.

Převod pozadí a vrstev aplikace Photoshop

Když vytvoříte nový obraz s bílým nebo barevným pozadím, nejspodnější vrstva v panelu Vrstvy se nazývá Pozadí. Obraz může mít pouze jednu vrstvu pozadí. Nemůžete změnit umístění vrstvy pozadí v pořadí vrstev, její režim prolnutí ani její krytí. Můžete ale převést pozadí na normální vrstvu a pak změnit kterýkoliv z těchto atributů.

Když vytvoříte nový obraz s průhledným obsahem, obraz nemá vrstvu pozadí. Nejspodnější vrstva není omezena jako vrstva pozadí; můžete ji přemístit kamkoliv v panelu Vrstvy a můžete změnit její krytí a režim prolnutí.

Převod pozadí na vrstvu aplikace Photoshop

 1. Dvakrát klikněte na položku Pozadí na panelu Vrstvy nebo klikněte na položku Vrstva > Nová > Vrstva z pozadí.

 2. Nastavte volby vrstvy. (Viz Vytváření vrstev a skupin.)

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Převod vrstvy aplikace Photoshop na pozadí

 1. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvu aplikace Photoshop.

 2. Klikněte na položku Vrstva > Nová > Pozadí z vrstvy.

  Všechny průhledné obrazové body ve vrstvě se převedou na barvu pozadí a vrstva se v pořadí vrstev posune zcela dolů.

  Poznámka:

  Pozadí nelze vytvořit přejmenováním normální vrstvy na Pozadí – je nutné použít příkaz Pozadí z vrstvy.

Výukové video: Změna vrstvy pozadí na normální vrstvu

Výukové video: Změna vrstvy pozadí na normální vrstvu
Scott Kelby

Duplikování vrstev aplikace Photoshop

Vrstvy můžete duplikovat uvnitř obrazu, do jiného obrazu nebo do nového obrazu.

Duplikování vrstvy nebo skupiny aplikace Photoshop uvnitř obrazu

 1. Vyberte vrstvu nebo skupinu na panelu Vrstvy.

 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přetáhněte vrstvu nebo skupinu na tlačítko Vytvořit novou vrstvu .

  • Zvolte Duplikovat vrstvu nebo Duplikovat skupinu z nabídky Vrstva nebo z nabídky panelu Vrstvy. Zadejte název nové sady a klepněte na OK.

Duplikování vrstvy nebo skupiny aplikace Photoshop v jiném obraze

 1. Otevřete zdrojový a cílový obraz.

 2. Na panelu Vrstvy zdrojového obrazu vyberte jednu nebo více vrstev nebo skupinu vrstev.

 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Přetáhněte vrstvu nebo skupinu z panelu Vrstvy do cílového obrazu.

  • Vyberte nástroj přesun  a táhněte ze zdrojového obrazu do cílového obrazu. Duplikovaná vrstva nebo skupina se objeví nad aktivní vrstvou v panelu Vrstvy cílového obrazu. Táhněte se stisknutou klávesu Shift, chcete-li umístit obsah obrazu do stejné polohy, v jaké byl ve zdrojovém obraze (pokud zdrojový i cílový obraz mají stejné rozměry v obrazových bodech), nebo do středu okna dokumentu (pokud zdrojový a cílový obraz mají různé rozměry v obrazových bodech).

  • Zvolte Duplikovat vrstvu nebo Duplikovat skupinu z nabídky Vrstva nebo z nabídky panelu Vrstvy. Zvolte cílový dokument z rozbalovací nabídky Dokument a klepněte na OK.

  • Zvolte Výběr > Vybrat vše, abyste vybrali všechny obrazové body ve vrstvě, a zvolte Úpravy > Kopírovat. Pak v cílovém obraze klepněte na položku Úpravy > Vložit. (Touto metodou lze kopírovat pouze obrazové body, vlastnosti vrstev, jako je režim prolnutí, nejsou zahrnuty.)

Vytvoření nového dokumentu z vrstvy nebo ze skupiny aplikace Photoshop

 1. Na panelu Vrstvy vyberte vrstvu nebo skupinu.

 2. V nabídce Vrstva nebo v nabídce panelu Vrstvy vyberte položku Duplikovat vrstvu nebo Duplikovat skupinu.

 3. V rozbalovací nabídce Dokument vyberte položku Nový a klikněte na tlačítko OK.

Vzorkování ze všech viditelných vrstev aplikace Photoshop

Ve výchozím nastavení nástrojů Míchací štětec, Kouzelná hůlka, Rozmazání, Rozostření, Zostření, Plechovka barvy, Klonovací razítko a Retušovací štětec se vzorkují barvy pouze z obrazových bodů v aktivní vrstvě. To znamená, že můžete rozmazávat nebo vzorkovat pouze v jedné vrstvě.

 1. Chcete-li s těmito nástroji rozmazávat nebo vzorkovat obrazové body ze všech viditelných vrstev, vyberte příkaz Ukázka všech vrstev z pruhu voleb.

Změna předvoleb průhlednosti

 1. Ve Windows zvolte Úpravy > Předvolby > Průhlednost a gamut; v Mac OS zvolte Photoshop > Předvolby > Průhlednost a gamut.
 2. Zvolte velikost a barvu šachovnice průhlednosti nebo z nabídky Velikost mřížky zvolte Žádná, aby se šachovnice průhlednosti skryla.
 3. Klepněte na OK.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online