Video | Přehled videoprojektu

Video | Přehled videoprojektu
V tomto videu certifikovaný odborník na Photoshop a publicista ze serveru InfiniteSkills.com Jeff Sengstack předvádí řadu funkcí aplikace Photoshop pro úpravy animací a videa.
Jeff Sengstack

Vytváření videa s časovou osou

Nově navržený panel Časová osa založený na klipech odpovídá editorům videa, jako je Adobe Premiere, včetně přechodů a efektů, které finálním videím dodávají dojem profesionality.

Výukové videolekce:

Intuitivní pracovní postupy pro videa: Jak přidávat videoklipy, ořezávat videoklipy, přidávat hudební stopy a vykreslovat filmy pro přehrávání. Autor: RC Conception (8:18)

Jak upravovat video v aplikaci Photoshop Autor: Matthew Gore (10:42)

Úpravy posunutím, pomocí kterých můžete nastavit počáteční a koncové body videa, aniž byste změnili trvání klipu. Autorka: Meredith Payne-Stotznerová (1:20)

Přeskakování snímků a jejich ukládání do vyrovnávací paměti kvůli plynulejšímu přehrávání. Autorka: Meredith Payne-Stotznerová (2:07)

Změna rychlosti klipu: Zpomalené a zrychlené přehrávání. Autor: Jeff Sengstack (9:45). Jak změnit klipy na zpomalený záběr, nebo je naopak zrychlit. Autor: Jeff Sengstack (9:45)

Skupiny videí

Skupiny videí slučují v jedné stopě na panelu Časová osa více videoklipů s dalším obsahem (jako je text, obrazy nebo tvary).

Vytvoření skupiny videí

 • Když naimportujete soubor videa, bude automaticky přidán jako nová skupina videí.
 • Chcete-li vytvořit prázdnou skupinu a obsah do ní přidat později, klepněte vlevo na panelu Časová osa na ikonu filmového pásu a z rozbalovací nabídky vyberte volbu Nová skupina videí.

Úprava skupiny videí

 • Chcete-li změnit polohu klipů, přetáhněte je na panelu Časová osa.
 • Vstupní a výstupní body změníte tak, že přetáhnete okraje klipu na panelu Časová osa.
 • Chcete-li přesunout položky z jedné skupiny do druhé, přetáhněte je nahoru nebo dolů na panelu Časová osa nebo Vrstvy.
 • Chcete-li rozdělit vybraný klip a upravit výsledné součásti samostatně, umístěte přehrávací hlavu panelu Časová osa na místo, kde chcete klip rozdělit. Pak klepněte na tlačítko Rozdělit v pozici přehrávací hlavy v levém horním rohu panelu Časová osa.

Zvukové stopy a ovládací prvky zvuku

Samostatné zvukové stopy na panelu Časová osa umožňují snadné úpravy a přizpůsobení.

Přizpůsobení zvuku v klipech

 • Po klepnutí pravým tlačítkem na zvukové klipy je můžete ztlumit, upravit hlasitost nebo zesilovat a zeslabovat.
 • Klikněte pravým tlačítkem na videoklipy a klepnutím na noty upravte zvuk, který obsahují.

Úpravy zvuku: Výukové video od Richarda Harringtona. (3:31)

Vytváření a odstraňování zvukových stop

 • Vpravo od názvů zvukových stop na panelu Časová osa klikněte na noty a vyberte položku Nová zvuková stopa nebo Odstranit stopu.

Přidávání, duplikování, odstraňování a nahrazování zvukových klipů

 • Vpravo od názvů zvukových stop na panelu Časová osa klikněte na noty . Pak vyberte položku Přidat zvuk a umístěte na stopu další klip.
 • Na panelu Časová osa vyberte zvukový klip a klikněte na noty vpravo od názvu stopy. Pak vyberte položku Duplikovat, Odstranit nebo Nahradit zvukový klip.

Přechody videa

Přechody vytvářejí profesionální efekty slábnutí a prolínání. Klikněte na ikonu přechodů v levé horní části panelu Časová osa. Pak vyberte dobu trvání a přetáhněte typ přechodu na začátek nebo konec klipů. (Umístěním přechodu mezi klipy vytvoříte prolnutí.) Přetáhněte okraje náhledu přechodu na panelu Časová osa a nastavte přesně vstupní a výstupní body.

Poznámka:

Chcete-li nahradit přechody jinými typy nebo zadat přesné číselné hodnoty doby trvání, klepněte pravým tlačítkem na přechody na panelu Časová osa.

Změna doby trvání a rychlosti videoklipu

Po klepnutí pravým tlačítkem na videoklipy můžete zobrazit jezdce Trvání a Rychlost. Tyto ovládací prvky se vzájemně ovlivňují, například rychlost o hodnotě 400 % omezuje maximální možnou dobu trvání na jednu čtvrtinu původní hodnoty.

Použití filtrů na vrstvy videa

Chcete-li použít filtry na všechny snímky ve vrstvě hladiny, je třeba nejprve vrstvu převést na inteligentní objekt. Jakékoli následující filtry, které použijete, se stanou inteligentními filtry, které nabízí úplnou flexibilitu a umožňují kdykoli upravit nastavení filtru.

 1. Vyberte vrstvu videa na panelu Časová osa nebo Vrstvy.
 2. Zvolte položky Vrstva > Inteligentní objekty > Převést na inteligentní objekt.
 3. Použijte filtry z nabídky Filtr. Chcete-li nastavení upravit, zobrazte panel Vrstvy a poklepejte na filtr v seznamu Inteligentní filtry pro vrstvu videa.

Další informace najdete v tématu Nedestruktivní úpravy.

Použití efektů pohybu na text, statické obrazy a inteligentní objekty

Kliknutím pravým tlačítkem na text, statický obraz a klipy s inteligentními objekty získáte přístup k přednastavení posunu, lupy a otočení a můžete rychle použít propracovanou animaci. Přetažením výsledných klíčových snímků Transformace na časové ose doladíte výsledky.

Poznámka:

Chcete-li během posunu, změny velikosti a otáčení klipů vytvářet dramatické efekty, převeďte klip na inteligentní objekt a použijte klíčové snímky Transformace spolu s nástrojem Libovolná transformace.

Výuková videa:

Transformace vrstev v čase Julieanne Kostová (3:52)

Vytváření masek, které se v čase posunují Julieanne Kostová (3:17)

Jak posunovat a přibližovat video v aplikaci Photoshop Julieanne Kostová (18:06)

Vytváření animací se zvukem. Výukový článek, autor Rafiq Elmansy.

Import širší škály formátů souborů

Pomocí přepracovaného modulu videa lze importovat více typů souborů videa, zvuku a sekvencí obrázků. 

Úplný seznam naleznete v tématu Podporované formáty souborů.

Export finálního videa pomocí aplikace Adobe Media Encoder

Vyberte položku Soubor > Export > Vykreslit video. V první rozbalovací nabídce vyberte položku Adobe Media Encoder, kde můžete vybírat z těchto voleb formátu:

 • Formát DPX (Digital Picture Exchange) je určen zejména pro sekvence snímků, které chcete začlenit do profesionálních videoprojektů s použitím editoru, jako je například Adobe Premiere Pro.
 • H.264 (MPEG-4) je nejuniverzálnější formát. Obsahuje přednastavení pro širokoúhlé video nebo video ve vysokém rozlišení a jeho výstup je optimalizován pro tablety a přehrávání na internetu.
 • Chcete-li exportovat alfa kanály nebo nekomprimované video, je třeba použít formát QuickTime (MOV). Další volby komprese obsahuje nabídka Přednastavení.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online