Poznámka:

Ve verzích aplikace Photoshop starších než Photoshop CC mohou být některé funkce probírané v tomto článku k dispozici pouze ve verzi Photoshop Extended. Pro aplikaci Photoshop neexistuje samostatná nabídka verze Extended. Všechny funkce ve verzi Photoshop Extended jsou součástí aplikace Photoshop.

Informace o vrstvách videa

Pomocí aplikace Photoshop můžete upravovat jednotlivé snímky videa a soubory se sekvencemi obrazů. Kromě možnosti používat veškeré nástroje aplikace Photoshop k úpravám a malování na video také můžete aplikovat filtry, masky, transformace, styly vrstev a režimy prolnutí. Po provedení úprav můžete dokument uložit jako soubor PSD (který lze přehrávat v jiných aplikacích Adobe, jako je Premiere ProAfter Effects, nebo s ním pracovat v dalších aplikacích jako se statickým souborem), případně ho můžete vykreslit jako film QuickTime nebo sekvenci obrazů.

Poznámka:

V souboru videa můžete pracovat jen s vizuálními složkou, ale ne se zvukem.

Když otevřete soubor videa nebo sekvenci obrazů v aplikaci Photoshop, snímky jsou obsaženy ve vrstvě videa. Na panelu Vrstvy je vrstva videa označena ikonou filmového pásu . Vrstvy videa umožňují malovat a klonovat na jednotlivé snímky s použitím nástrojů štětec a razítko. Podobně jako při práci s běžnými vrstvami můžete vytvářet výběry nebo použitím masek omezit úpravy jen na určité oblasti snímku. K přecházení mezi snímky se používá režim časové osy na panelu Animace (Okna > Animace).

Poznámka:

Když je panel Animace v režimu snímků, vrstvy videa nefungují.

S vrstvami videa se pracuje stejně jako s běžnými vrstvami: nastavujete jejich režim prolnutí, krytí, polohu a styl vrstvy. Na panelu Vrstvy můžete vrstvy videa také seskupit. Vrstvy úprav umožňují nedestruktivně aplikovat barevné a tonální korekce na vrstvy videa.

Pokud dáváte přednost provádění úprav snímků v samostatné vrstvě, můžete vytvořit prázdnou vrstvu videa. Prázdné vrstvy videa také umožňují vytvářet animace objektů kreslených od ruky.

Poznámka:

Vrstva videa odkazuje na původní soubor, takže úpravami vrstvy videa se nezmění původní soubor videa nebo sekvence obrazů. Chcete-li zachovat vazbu na původní soubor, zajistěte, aby zůstal na stejném místě vzhledem k souboru PSD. Více informací viz Nahrazení záběru ve vrstvě videa.

Podporované formáty videa a sekvencí obrazů

Je možné otevírat soubory videa a sekvence obrazů v následujících formátech.

Formáty videa QuickTime

 • MPEG-1 (.mpg nebo .mpeg)

 • MPEG-4 (.mp4 nebo .m4v)

 • MOV

 • AVI

 • MPEG-2 je podporován, pokud máte nainstalovaný kodér MPEG-2.

Formáty obrázkových sekvencí

 • BMP

 • DICOM

 • JPEG

 • OpenEXR

 • PNG

 • PSD

 • Targa

 • TIFF

 • Cineon a JPEG 2000 jsou podporovány, pokud máte nainstalované příslušné zásuvné moduly.

Barevný režim a bitová hloubka

Vrstvy videa mohou obsahovat soubory v následujících barevných režimech s těmito počty bitů na kanál:

 • Stupně šedi: 8, 16 nebo 32 bitů na kanál

 • RGB: 8, 16 nebo 32 bitů na kanál

 • CMYK: 8 nebo 16 bitů na kanál

 • Lab: 8 nebo 16 bitů na kanál

Přehled panelu Animace

Animace je posloupnost obrazů neboli snímků, které se zobrazují v průběhu času. Každý snímek se trochu liší od předcházejícího snímku, takže při zobrazení snímků v rychlém sledu za sebou vzniká dojem pohybu nebo jiné změny.

Ve standardním vydání starších verzí aplikace Photoshop je panel Animace (Okna > Animace) v režimu snímků a zobrazuje miniatury jednotlivých snímků animace. Nástroje dole na panelu se používají k procházení snímků, nastavení voleb opakování, přidávání a odstraňování snímků a k přehrávání náhledu animace.

Nabídka panelu Animace obsahuje další příkazy pro úpravy snímků nebo trvání na časové ose a pro konfiguraci zobrazení panelu. Kliknutím na ikonu nabídky panelu zobrazíte dostupné příkazy.

Panel Animace v režimu snímků v aplikaci Photoshop
Panel Animace (v režimu snímků)

A. Vybere první snímek B. Vybere předcházející snímek C. Spustí animaci D. Vybere následující snímek E. Doplní mezilehlé snímky animace F. Duplikuje vybrané snímky G. Odstraní vybrané snímky H. Převede na režim časové osy I. Nabídka panelu Animace 

Panel Animace lze používat v režimu snímků nebo v režimu časové osy. V režimu časové osy se zobrazuje trvání snímků a vlastnosti animace pro vrstvy dokumentu. Pomocí nástrojů dole na panelu můžete procházet snímky, měnit měřítko zobrazení času, přepínat režim průsvitek, odstraňovat klíčové snímky a přehrávat náhled videa. Pomocí ovládacích prvků na samotné časové ose můžete nastavit trvání snímků pro určitou vrstvu, nastavit klíčové snímky pro vlastnosti vrstvy a označit část videa jako pracovní oblast.

Panel Animace v režimu časové osy v aplikaci Photoshop
Panel Animace (v režimu časové osy)

A. Povolení přehrávání zvuku B. Zmenšit zobrazení C. Jezdec zvětšení D. Zvětšit zobrazení E. Zapnout/vypnout průsvitky F. Odstranění klíčových snímků G. Převést na animaci snímků 

V režimu časové osy se na panelu Animace zobrazuje každá vrstva dokumentu aplikace Photoshop (kromě vrstvy pozadí) a tento panel je synchronizován s panelem Vrstvy. Kdykoli přidáte, odstraníte, přejmenujete, seskupíte nebo duplikujete vrstvu nebo jí přiřadíte určitou barvu, projeví se tyto změny v obou panelech.

Poznámka:

Když seskupíte animované vrstvy jako inteligentní objekt, informace o animaci z panelu Animace se uloží do inteligentního objektu. Viz též Práce s inteligentními objekty.

Ovládací prvky v režimu snímků

V režimu snímků obsahuje panel Animace následující ovládací prvky:

Volby opakování

Nastaví počet přehrání animace při exportu souboru do animovaného souboru GIF.

Doba zpoždění snímku

Nastaví dobu trvání snímku při přehrávání.

Doplnit mezilehlé snímky animace 

Přidá sérii snímků mezi dva existující snímky a přitom rovnoměrně interpoluje vlastnosti vrstvy mezi novými snímky.

Duplikovat vybrané snímky 

Přidá do animace další snímek pomocí duplikování snímku vybraného na panelu Animace.

Převést na animaci založenou na časové ose

Převede animaci snímků na animaci založenou na časové ose a s použitím klíčových snímků animuje vlastnosti vrstvy.

Ovládací prvky pro režim časové osy

V režimu časové osy obsahuje panel Animace následující funkce a ovládací prvky:

Indikátor snímků uložených ve vyrovnávací paměti

Zobrazuje zelený pruh, který indikuje snímky uložené do vyrovnávací paměti pro přehrávání.

Stopa komentářů

Z nabídky panelu zvolte volbu Upravit komentář k časové ose, chcete-li pro aktuální čas vložit textový komentář. Komentáře se ve stopě komentářů zobrazují jako ikony . Přesunutím ukazatele nad tyto ikony zobrazte komentáře jako rozbalovací popisy. Poklepáním na tyto ikony můžete komentáře opravit. Chcete-li se přesunout z jednoho komentáře na další, klepněte na ikonu Předchozí  nebo Další , které jsou zcela vlevo od stopy komentářů.

Poznámka:

Chcete-li vytvořit HTML tabulku uvádějící čas, číslo snímku a text každého komentáře, vyberte v nabídce panelu volbu Exportovat poznámky k časové ose.

Převést na animaci snímků

Převede animaci založenou na časové ose s použitím klíčových snímků na animaci snímků.

Zobrazení časového kódu nebo čísla snímku

Zobrazuje časový kód nebo číslo snímku (v závislosti na volbách panelu) pro aktuální snímek.

Indikátor aktuálního času 

Tažením za indikátor aktuálního času můžete procházet snímky nebo změnit aktuální čas nebo snímek.

Stopa globálního osvětlení

Zobrazuje klíčové snímky, kde můžete nastavit a změnit společný úhel osvětlení pro efekty vrstvy, jako je Vržený stín, Vnitřní stín nebo Úkos a reliéf.

Navigátor klíčového snímku   

Tlačítka se šipkami vlevo od popisu stopy se používají k posouvání indikátoru aktuálního času ze stávající polohy na předcházející nebo následující klíčový snímek. Klikněte na prostřední tlačítko, chcete-li v aktuálním čase přidat nebo odstranit klíčový snímek.

Pruh trvání vrstvy

Určuje polohu vrstvy v čase v rámci videa nebo animace. Chcete-li vrstvu přemístit na jiné místo v čase, přetáhněte tento pruh. Chcete-li nastavit trvání vrstvy, přetáhněte jeden konec pruhu.

Stopa změněného videa

U vrstev videa zobrazí pruh trvání změněných snímků. Pro přechod na změněné snímky použijte navigátor klíčového snímku vlevo od popisu stopy.

Časové pravítko

Měří trvání (nebo počet snímků) vodorovně, podle trvání a kmitočtu snímků dokumentu. (Chcete-li změnit trvání nebo kmitočet snímků, z nabídky panelu zvolte Nastavení dokumentu.) Na pravítku jsou značky dílků s čísly, jejichž rozestupy se mění podle nastavení úrovně zvětšení časové osy.

Časové stopky 

Umožňuje zapnout nebo vypnout klíčové snímky pro určitou vlastnost vrstvy. Tuto volbu vyberte, chcete-li vložit klíčový snímek a umožnit práci s klíčovými snímky pro určitou vlastnost vrstvy. Tuto volbu odznačte, chcete-li odstranit všechny klíčové snímky a vypnout práci s klíčovými snímky pro určitou vlastnost vrstvy.

Nabídka panelu Animace

Zahrnuje funkce ovlivňující klíčové snímky, vrstvy, vzhled panelu, svlékání vrstev a nastavení dokumentu.

Indikátory pracovní plochy

Tažením za modrou záložku na jednom z konců nejhořejší stopy můžete označit určitou část animace nebo videa, kterou chcete zobrazit v náhledu nebo exportovat.

Změna velikosti miniatur

Na panelu Animace můžete změnit velikost miniatur, které reprezentují jednotlivé snímky nebo vrstvy.

 1. Z nabídky panelu Animace zvolte Volby panelu.
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Vyberte požadovanou volbu velikosti.
  • Výběrem možnosti Žádné v režimu časové osy zobrazíte jen názvy vrstev.

Změna jednotek časové osy

Časovou osu na panelu Animace lze zobrazit s čísly snímků nebo s jednotkami časového kódu.

 • Chcete-li vybrat jednotky, které se mají na ose zobrazovat, z nabídky panelu Animace zvolte Volby panelu a vyberte Čísla snímků nebo Časový kód.
 • Chcete-li přepnout jednotky, klikněte s klávesou Alt na zobrazení aktuálního času v levém horním rohu časové osy.

Zobrazení nebo skrytí vlastností vrstev na časové ose

Během přidávání do dokumentu se vrstvy zobrazují jako stopy na časové ose. Rozbalte stopy vrstev, aby se zobrazily vlastnosti vrstev, které lze animovat.

 1. Chcete-li zobrazit nebo skrýt vlastnosti vrstvy, klepněte na trojúhelník vlevo od názvu vrstvy.

Zobrazení nebo skrytí vrstev na časové ose

Ve výchozím nastavení se na časové ose zobrazí všechny vrstvy dokumentu. Chcete-li zobrazovat jen určitou podmnožinu vrstev, nejdříve je nastavte jako oblíbené.

 1. V režimu časové osy vyberte z panelu Animace jednu nebo více vrstev a pak z nabídky panelu Animace zvolte Zobrazení > Nastavit oblíbené vrstvy.
 2. Chcete-li určit, které vrstvy se mají zobrazovat, z nabídky panelu vrstvy zvolte Zobrazení a pak vyberte Všechny vrstvy nebo Oblíbené vrstvy.
 1. Když je panel Animace v režimu časové osy, proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Přetáhněte indikátor aktuálního času .
  • Na časovém pravítku klikněte na číslo nebo místo, kam chcete indikátor aktuálního času přesunout.
  • Přetáhněte zobrazení aktuálního času (v levém horním rohu časové osy).
  • Dvakrát klikněte na zobrazení aktuálního času a v dialogovém okně Nastavit aktuální čas zadejte číslo snímku nebo čas.
  • Použijte prvky pro ovládání přehrávání na panelu Animace.
  • V nabídce panelu Animace zvolte Přejít na a pak vyberte požadovanou volbu časové osy.

Přepínání režimů animace

Panel Animace lze používat v režimu snímků nebo v režimu animace založené na časové ose. Režim snímků zobrazuje každý jednotlivý snímek, což umožňuje nastavení jedinečných vlastností trvání a vrstvy pro každý snímek zvlášť. Režim časové osy zobrazuje snímky v kontinuální časové ose, což umožňuje animaci vlastností s klíčovými snímky a přehrávání vrstev videa.

V ideálním případě byste měli požadovaný režim vybrat před spuštěním animace. Režimy animace je však možné v otevřeném dokumentu přepínat a převádět tak animaci snímků na animaci na základě časové osy a naopak.

Poznámka:

Při převodu animace na základě časové osy na animaci snímků můžete přijít o některé interpolované klíčové snímky. Vzhled animace se však nezmění.

 1. Na panelu Animace proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Klikněte na ikonu Převést na animaci snímků .
  • Klikněte na ikonu Převést na animaci založenou na časové ose .
  • V nabídce panelu Animace zvolte buď volbu Převést na animaci snímků, nebo Převést na časovou osu.

Určení trvání a kmitočtu snímků na časové ose

Při práci v režimu časové osy můžete určit trvání a kmitočet snímků pro dokument obsahující video nebo animaci. Trvání je celková časová délka video klipu, od prvního určeného snímku až po poslední. Kmitočet snímků neboli počet snímků za sekundu (fps) je obvykle určen typem vytvářeného výstupu: Video NTSC má kmitočet snímků 29,97 fps, video PAL má kmitočet snímků 25 fps a film má kmitočet snímků 24 fps. V závislosti na vysílacím systému může mít video DVD stejný kmitočet snímků jako video NTSC nebo video PAL, nebo má kmitočet snímků 23,976. Video určené pro CD-ROM nebo web má obvykle kmitočet snímků 10 až 15 fps.

Když vytvoříte nový dokument, výchozí trvání časové osy bude 10 sekund. Kmitočet snímků závisí na zvoleném přednastavení dokumentu. U jiných přednastavení než pro video (např. Mezinárodní papír) je výchozí kmitočet 30 fps. U přednastavení pro video je kmitočet 25 fps pro systém PAL a 29,97 pro systém NTSC.

 1. Z nabídky panelu Animace zvolte Nastavení dokumentu.
 2. Zadejte nebo vyberte hodnoty pro Trvání a Kmitočet snímků.

Poznámka:

Zkrácením trvání existujícího videa nebo animace dojde k oříznutí snímků (a případných klíčových snímků) z konce dokumentu.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online