Přečtěte si, jak používat aplikaci Adobe Photoshop Express na mobilních zařízeních se systémem iOS, Android a Windows.

Adobe Photoshop Express je bezplatná mobilní aplikace pro rychlé, výkonné a snadné úpravy fotografií a tvorbu koláží. Aplikujte okamžité filtry nazývané Vzhledy, retušujte snímky pomocí řady možností pro úpravy a opravy a upravené snímky okamžitě sdílejte na sociálních sítích.

Začínáme

Adobe Photoshop Express je k dispozici v obchodě App Store pro zařízení se systémem iOS a na Google Play pro zařízení se systémem Android. Aplikaci si stáhněte a nainstalujte kliknutím na následující symboly:


Odkaz ke stažení pro zařízení se systémem iOS
Odkaz ke stažení pro zařízení se systémem Android
Odkaz ke stažení pro zařízení se systémem Windows

Zobrazení a výběr fotografií

Spusťte aplikaci a vyberte fotografii, kterou chcete upravit. Na první obrazovce se zobrazí fotografie z paměti přístroje.

Případně můžete pořídit snímek fotoaparátem přímo z aplikace a hned s ním pracovat. Chcete-li to udělat:

 • (iOS) Vyberte Zdroj pro výběr fotografie > Fotoaparát
 • (Android) Vyberte Všechny fotky > Fotoaparát
album_view
Screenshot_20180119-160736
Obrazovka v systému Android

Úprava fotografií

Pomocí různých úprav a oprav můžete svým fotografiím dodat báječný vzhled. Úpravy uložíte následujícím způsobem:

(iOS) V pravém horním rohu obrazovky klikněte na ikonu a vyberte Camera Roll.

(Android) V pravém horním rohu obrazovky klikněte na ikonu a vyberte Uložit do galerie.

Použití vzhledů

V aplikaci Photoshop Express můžete používat okamžité filtry nazývané Vzhledy. Můžete si vybrat z řady působivých efektů a řídit jejich intenzitu. Vyberte efekt, který chcete použít, a nastavte jeho intenzitu pomocí posuvníku.

Můžete si také vytvořit a uložit vlastní vzhledy. Chcete-li tak učinit, klepněte na panelu Vzhledy na Přidat, zadejte název a klikněte na Uložit vzhled.

Transformace fotografií

Kliknutím na ikonu zobrazíte nástroje pro oříznutí, otočení a převrácení fotek. Pomocí této možnosti můžete také transformovat a opravit perspektivu.

Oříznutí fotografie

 1. Vyberte nástroj Oříznutí.

  • (iOS) Klikněte na Bez omezení.
  • (Android) Klikněte na Neomezená velikost.
 2. Vyberte 1:1 pro čtverec nebo jakýkoli jiný požadovaný poměr stran.

  crop
  Oříznutí fotografií na zařízení se systémem iOS.
  Crop_Android
  Oříznutí fotografií na zařízení se systémem Android.

Oprava perspektivy na fotkách

Aplikace Photoshop Express nabízí čtyři možnosti pro opravu perspektivy – svislé a vodorovné zkosení a dva automatické režimy, Plně automatický režim a Vyváženě automatický režim.

 1. Vyberte nástroj Oříznutí.

 2. Klikněte na kategorii Změnit.

 3. Opravte perspektivu na fotografii pomocí posuvníku nebo pomocí automatických možností.

  perspective

Změna velikosti fotografií

Možnosti pro změnu velikosti obrázků vám umožňují zmenšit velikost fotografie podle vybraného dlouhého okraje při zachování aktuálního poměru oříznutí fotografie. Změna měřítka se použije na exportované/uložené a sdílené fotografie.

Postup změny velikosti v systému iOS:

 1. V nastavení aplikace přejděte na možnost Předvolby.

 2. V kategorii Nastavení sdílení klikněte na Změna velikosti obrazu.

 3. Vyberte některou z možností nastavení velikosti. Pomocí posuvníku můžete nastavit vlastní změnu velikosti nebo vybrat některou z dostupných možností.

  Resize

Pokud chcete změnit velikost fotografie v systému Android, vyberte nástroj Oříznutí > Neomezená velikost > Vlastní.

Resize_Android

Provádění úprav

K vylepšení fotografií můžete použít následující možnosti úprav:

Expozice Množství světla, ve kterém byla fotografie pořízena. Pomocí posuvníku můžete fotografii ztmavit nebo zesvětlit.

Kontrast Rozdíl mezi jasem tmavých a světlých oblastí na fotografii. Zadání vysoké hodnoty pomocí posuvníku může způsobit zdůraznění fotografie díky zvýšení rozdílu mezi světlem a tmou.

Světla Nejjasnější části na fotografii. Detaily světel můžete ovládat pomocí posuvníku.
Nižší hodnota posuvníku poskytuje více detailů světel.

Stíny Nejtmavší části na fotografii. Detaily stínů můžete ovládat pomocí posuvníku.
Vyšší hodnota posuvníku poskytuje více detailů stínů.

Bílé Ovládá nejjasnější oblasti na fotografii. Má širší tónový rozsah než možnost Světla. Pomocí posuvníku můžete změnit celkovou jasnost fotografie spolu s bílými částmi.

Černé Ovládá nejtmavší oblasti na fotografii. Má širší tónový rozsah a efekt než možnost Stíny.

Teplota Dodá fotografii teplý (slunečný) nebo studený (zimní) vzhled.

Odstín Přidá fotografii zelený nebo purpurový odstín.

Živost Vylepší méně syté barvy s menším účinkem na bohatší sytější barvy. Posuvníkem vylepšete barvy na fotografii, aniž by fotografie získala ostrý vzhled.

Sytost Pomocí posuvníku můžete rovnoměrně upravit sytost a vylepšit všechny barvy na fotografii.

Jas Přetažením posuvníku přidejte snímku hloubku zvýšením místního kontrastu. Můžete tak zdůraznit detaily a textury na fotografii.

Zrušit mlhu Odebere z fotek atmosférickou mlhu. Přetažením posuvníku odstraňte nebo zvýrazněte mlhu na fotografii.

Zostřit Zvýší kontrast mezi určitými obrazovými body. Přetažením posuvníku dodejte fotce ostrý vzhled.

Potlačit šum jasu Tento šum narušuje jas barevných obrazových bodů. Pomocí posuvníku můžete tento typ šumu opravit.

Potlačit barevný šum Barevný šum způsobuje, že se vícebarevné obrazové body zobrazují jako barva se stejným odstínem. Pomocí posuvníku můžete tento typ šumu opravit.

Přidání textu (pouze iOS)

Chcete-li přidat text, můžete si vybrat v seznamu možností textu Styly. Vytvořte si memy nebo plakáty přidáním stylů textu k fotografiím a kolážím. Pomocí posuvníku můžete nastavit průhlednost textu, případně můžete upravit barvu textu, text můžete snadno posunout, přiblížit, otočit a upravit jeho umístění.

Text

Oprava červených očí

Kliknutím na ikonu můžete pouhým kliknutím opravit efekt červených očí nebo očí zvířat.

Nahrazení očí (pouze iOS)

Tato funkce je momentálně dostupná pouze ve Velké Británii a Austrálii.

Můžete zkopírovat oči z jedné fotografie a použít je k nahrazení očí na jiné fotografii. Otevřete fotografii s očima, kterou chcete upravit, klikněte naNahradit oči a klepněte na tvář. Potom můžete vybrat referenční fotografii, odkud chcete oči zkopírovat.

Chcete-li dosáhnout lepších výsledků, vyberte fotografie, které byly pořízeny za podobných podmínek, například osvětlení, úrovně přiblížení a z podobných úhlů.

Přidání okrajů

Kliknutím na ikonu můžete k fotografii přidat okraj.

Odebrání skvrn

Kliknutím na ikonu můžete ze svých fotografií pouhým kliknutím odebrat skvrny, nečistoty a prach.

Pokud výsledek neodpovídá vašim očekáváním, znovu klepněte a prohlédněte si výsledek jednotlivých klepnutí.

Automatické vylepšování fotografií

Pomocí funkce Automatické vylepšování můžete automaticky upravit hodnoty expozice, kontrastu, světel, stínů, bílých a černých oblastí, teploty, odstínu, živosti a jasu. Chcete-li použít Automatické vylepšování, klikněte v horním panelu na obrazovce na ikonu .

V systému iOS můžete aplikaci Photoshop Express povolit automatické použití funkce Automatické vylepšování při každém otevření fotografie. Chcete-li tak učinit, zapněte v předvolbách možnost Povolit automatické vylepšování.

Auto-enhance

Aplikaci Photoshop Express můžete povolit automatické použití funkce Automatické vylepšování při každém otevření fotografie. Chcete-li tak učinit, zapněte v předvolbách možnost Povolit automatické vylepšování.

Přidání vodoznaku

 • Na snímek můžete přidat požadovanou fotografii nebo text jako vodoznak:
 1. Přihlaste se ke svému účtu Creative Cloud, pokud jste tak dosud neučinili.

 2. Vyberte Nastavení aplikace > Předvolby > Přidat vodoznak.

 3. Pokud chcete přidat snímek podle svého výběru, klikněte na Přidat obraz a vyberte fotografii, kterou chcete použít jako vodoznak.

 4. Pokud chcete přidat text, klikněte na Přidat text a uložte text, který chcete použít jako vodoznak.

 5. Pomocí posuvníku můžete upravit průhlednost vodoznaku.

 • Chcete-li vodoznak zakázat nebo odstranit, potáhněte prstem přes náhled zobrazený na obrazovce Sdílení, abyste získali fotografii bez vodoznaku.
 • Pokud chcete vodoznak zakázat nebo odstranit na všech fotografiích, odeberte vlastní obrázek nebo text, který jste přidali jako vodoznak, v části Nastavení aplikace > Předvolby.

Korekce problémů s objektivem (pouze iOS)

Tato funkce je momentálně dostupná pouze ve Velké Británii, Singapuru, Kanadě, Jižní Africe a Austrálii.

Nástroj Korekce objektivu v aplikaci Photoshop Express pomáhá při řešení problémů s objektivem, jako je zkreslení, chromatická aberace, vinětování a perspektiva. Korekce objektivu jsou aplikovány na základě modelu objektivu, protože každý objektiv má jedinečnou konstrukci.

Pokud chcete opravit problémy s objektivem, vyberte možnost Povolit korekce objektivu. Přepínač Povolit korekce objektivu není k dispozici pro fotografie, u nichž nebyly zjištěny žádné problémy s objektivem.

Další informace o korekcích problémů s objektivem získáte v tématu Korekce objektivu.

Lens_correction
Chcete-li opravit problémy s objektivem, zapněte přepínač Povolit korekce objektivu.

Použití efektu rozostření u fotografií (pouze iOS)

V aplikaci Photoshop Express najdete efekt Rozostření na panelu Korekce. Můžete vybírat ze dvou možností rozostření: 

 • Kruhové rozostření Použije rozostření na konkrétní oblasti na fotografii.
 • Plné rozostření Použije rozostření na celou fotografii.

Kruhové rozostření aplikujete takto:

 1. Přesuňte do požadované oblasti kruhovou masku. Upravte kruhy tak, abyste požadované oblasti fotografie podle potřeby rozostřili nebo ne, případně v nich použili prolnutí.

 2. Posuvníkem upravte intenzitu rozostření. Můžete také pomocí přepínače změnit rozostřené oblasti ve fotografii.

  Můžete také pomocí přepínače změnit rozostřené oblasti ve fotografii.

  Blur
  Kruhové rozostření s vypnutým přepínačem
  blur_2
  Kruhové rozostření se zapnutým přepínačem

  Plné rozostření aplikujete takto:

  1. Klikněte na možnost Plné.

  2. Posuvníkem upravte intenzitu rozostření.

   full_blur
   Plné rozostření použité u fotografie

Odeslání do aplikace Photoshop ve formátu PSD (pouze iOS)

Odesílání fotografií do aplikace Photoshop je důležitou funkcí aplikace Photoshop Express. Umožňuje upravit snímek nebo koláž z aplikace Photoshop Express v aplikaci Adobe Photoshop jako soubor PSD. Úpravy, které jste provedli v aplikaci Photoshop Express, například vodoznak, vzhledy, opravy, okraje, odstranění skvrn a další, budou v souboru PSD zachovány. Následně je můžete doladit nebo vylepšit v aplikaci Photoshop.

Poznámka:

 • Koláže se otevřou jako soubor PSD s více vrstvami. Podrobnější úpravy se poté provádí v jednotlivých vrstvách snímku.
 • Chcete-li tuto funkci použít, musíte se do aplikace Photoshop Express a Photoshop přihlásit se stejným ID.

Postup odeslání výtvoru z aplikace Photoshop Express do aplikace Photoshop:

 1. Proveďte požadované úpravy fotografie.

 2. V dolním panelu obrazovky klepněte na ikonu Ps a potom klikněte na Odeslat.

  Upravená fotografie se následně automaticky otevře v aplikaci Photoshop v počítači.

  send_file_to_photoshop
  Odeslání fotografie se všemi úpravami do aplikace Photoshop.

Případně můžete své dílo sdílet v aplikaci Photoshop v počítači následujícím postupem:

 1. Proveďte požadované úpravy fotografie.

 2. V pravém horním rohu obrazovky klikněte na ikonu sdílení.

 3. V dostupných možnostech sdílení klepněte na položku Photoshop (Odeslat do aplikace Photoshop), čímž upravený obrázek exportujete do aplikace Adobe Photoshop. Upravený soubor se následně automaticky otevře v aplikaci Photoshop v počítači.

  Poznámka:

  Ujistěte se, že jste v aplikaci Photoshop Express i Photoshop přihlášeni se stejným ID.

 4. Když jste v aplikaci Photoshop i Photoshop Express přihlášeni se stejným ID, můžete postupovat také následovně:

  • Chcete-li exportovat snímek z Editoru, klepněte na ikonu aplikace Photoshop v dolní části obrazovky.

  • Chcete-li exportovat koláž, klepněte na ikonu aplikace Photoshop v horním panelu obrazovky.

  • Chcete-li exportovat vyfocený snímek, klepněte na ikonu aplikace Photoshop v dolní části obrazovky.

  V aplikaci Photoshop v počítači se následně automaticky otevře soubor PSD s provedenými úpravami.

Použití efektů aplikace Photoshop (pouze iOS)

Efekty aplikace Photoshop představují sadu filtrů dostupných v aplikaci Photoshop. Tyto filtry můžete použít na snímky z aplikace Photoshop Express připojením k aplikaci Photoshop.

Před připojením k aplikaci Photoshop:

 • Ujistěte se, že máte v počítači se systémem Windows nebo Mac nainstalovanou aplikaci Photoshop. Ověřte, zda používáte aplikaci Photoshop verze 16.0 nebo novější. Postupujte následovně:
 1. Spusťte aplikaci Photoshop.

 2. Zvolte Photoshop > O aplikaci Photoshop (Mac) nebo Nápověda > O aplikaci Photoshop (Windows).

 3. Používáte-li jinou verzi aplikace Photoshop než 16.0 nebo novější, zvolte Nápověda > Aktualizace a aktualizujte aplikaci Photoshop na nejnovější verzi.

 • Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení s aplikací Photoshop Express a počítač s aplikací Photoshop jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi.
 1. Otevřete aplikaci Photoshop Express a v dolním panelu obrazovky klikněte na ikonu Efekty aplikace Photoshop .

  step0
  Použití efektů aplikace Photoshop v systému iOS
 2. Podle pokynů na obrazovce povolte vzdálená připojení v aplikaci Photoshop.

 3. Poté co v aplikaci Photoshop vyberete možnost Povolit vzdálená připojení, vytvořte heslo pro tuto službu a klikněte na OK.

  photoshop_cc_enableconnections
  V aplikaci Photoshop zaškrtněte políčko Povolit vzdálená připojení a vytvořte heslo.
 4. Znovu spusťte Photoshop.

 5. V aplikaci Photoshop Express klepněte na ikonu Efekty aplikace Photoshop a vyberte server (Název služby) zobrazený na druhé obrazovce s pokyny.

 6. Zadejte heslo, které jste vytvořili v aplikaci Photoshop, a můžete začít pracovat s efekty aplikace Photoshop.

Poznámka:

 • Chcete-li zakázat nastavení automatického připojení v aplikaci Photoshop Express, vyberte Nastavení aplikace > Předvolby > Obnovení připojení k aplikaci Photoshop a klikněte na Ano.
 • Pokud se zobrazí chybová zpráva s informací, že snímek již není v aplikaci Photoshop otevřen, znovu otevřete snímek a zkuste to znovu. Můžete také znovu otevřít snímek v aplikaci Photoshop Express a kliknutím na ikonu Efekty aplikace Photoshop vytvořit připojení k aplikaci Photoshop.
 • Pokud efekty aplikace Photoshop nejde na snímky použít, zavřete všechna otevřená okna nebo dialogová okna v aplikaci Photoshop a znovu použijte efekt v aplikaci.

Funkce selfie fotoaparátu (pouze iOS)

Filtry

Tato funkce je momentálně dostupná pouze ve Velké Británii, Singapuru, Jižní Africe a Kanadě.

Selfie fotoaparát v aplikaci Photoshop Express používá segmentaci portrétů v reálném čase, odhad hloubky, rozostření objektivu a funkci podkladu tabletu. Díky tomu můžete zkrášlovat svá selfie a používat atraktivní filtry i na cestách.

Můžete použít následující filtry:

 • Portrét – Aplikuje efekt hloubky ostrosti, který rozostří pozadí.
 • Zdůraznění jedné barvy – Zvýrazní vybranou část fotografie a zachová její barvu, zatímco zbývající část fotografie bude černobílá.
 • Černobílá – Zvýrazní pozadí snímku a zachová jeho barvu, zatímco vaše postava bude na snímku černobílá.
 • Pohyb – Filtr rozmáznutí vytváří dojem lineárního pohybu.
 • Přiblížení – Tento efekt způsobí, že snímek vybledne směrem do středu a vytvoří tak dojem přiblížení nebo oddálení snímku.
Selfi_Filters
Aplikace filtrů na selfie pomocí fotoaparátu v aplikaci Photoshop Express

Tetování

Photoshop Express používá 3D modelování obličeje a materiálové barvy k vytvoření realistických tetování. Tetování můžete umístit na požadované místo přiblížením a posouváním po snímku. Vyfocené selfie poté můžete dále upravovat v Editoru nebo ho můžete použít k vytvoření koláže.

selfi_tattoos
Vytvoření a umístění realisticky působícího tetování pomocí aplikace Photoshop Express

Tvorba koláží

V aplikaci Photoshop Express můžete jediným kliknutím vytvářet poutavé koláže. Vyberte snímky, s nimiž chcete pracovat, a použijte jeden ze stylů rozvržení v dolním panelu obrazovky. Tato rozvržení koláží jsou inteligentně vytvořená pomocí metadat obrázků, jako je zeměpisná poloha a čas.

Postup vytvoření koláže:

 1. Na první obrazovce po spuštění aplikace postupujte následovně:

  • (iOS) Vyberte kartu Vytvořit koláž.
  • (Android) V pravé dolní části obrazovky klikněte na .

  V systému iOS můžete k tvorbě koláží přejít také kliknutím na ikonu koláže v horním panelu aplikace.

  mode
  Obrazovka v systému iOS
 2. Vyberte požadované fotografie. V jedné koláži můžete kombinovat až devět fotografií.

 3. Klikněte na tlačítko Další.

 4. Vyberte požadovaný styl rozvržení a kliknutím na proveďte úpravy.

 5. Uložení koláže do paměti telefonu:

  • (iOS) V pravém horním rohu obrazovky klikněte na ikonu a vyberte Camera Roll.
  • (Android) V pravém horním rohu obrazovky klikněte na ikonu a vyberte Uložit do galerie.

Mezi funkce koláží patří:

Poměr stran Klepnutím na ikonu Poměr stran můžete nastavit poměr stran koláže.

Změnit rozvržení Klepněte na ikonu rozvržení a zvolte některé z rozvržení mřížky, tvaru a od ruky.

Upravit a nahradit fotografie Klepnutím na ikonu úprav můžete nahradit nebo odstranit libovolnou fotografii v koláži. Chcete-li fotografie vyměňovat, dlouze stiskněte libovolnou fotografii a přetáhněte ji do jiné buňky. Chcete-li některou fotografii upravit, klepněte na ikonu úprav.

Aplikovat styl Klepnutím na ikonu přenosu stylů použijete v koláži rychlé styly.

Přidat text Klepnutím na ikonu textu přidáte text. Text můžete stylizovat výběrem z dostupných stylů písma. Pomocí posuvníku můžete nastavit průhlednost textu, případně můžete upravit barvu textu, text můžete snadno posunout, přiblížit, otočit a upravit jeho umístění.

Přidat nálepku Klepnutím na ikonu nálepky přidáte do koláže nálepku. Nálepku můžete posunout, přiblížit nebo otočit a umístit ji podle vašich představ.

Změnit okraje Klepnutím na ikonu okraje můžete použít okraje a upravit vnitřní a vnější okraje. K okrajům můžete také přidat barvu.

Přidat pozadí Klepnutím na ikonu pozadí přidáte styly pozadí. Můžete si vybrat z různých dostupných vzorků, barev a přechodů.

Sdílení vytvořených děl

Upravené snímky a vytvořené koláže můžete rychle sdílet na Instagramu, Facebooku, Tumblru, Twitteru a prostřednictvím textových zpráv. V pravém horním rohu obrazovky:

 • (iOS) Klikněte na  a vyberte požadovanou možnost sdílení.
 • (Android) Klikněte na a vyberte požadovanou možnost sdílení.

Možnost vícenásobného sdílení (pouze iOS)

Můžete rychle sdílet do více cílových umístění současně, včetně Instagramu, Facebooku, Tumblru, Twitteru a Flickeru. Chcete-li sdílet do více sociálních sítí najednou, povolte přepínač u požadovaných cílů, do kterých chcete sdílet, a v pravém horním rohu obrazovky klepněte na tlačítkoUložit a sdílet. Můžete také klepnout na název cíle, pokud chcete sdílet pouze do tohoto konkrétního cílového umístění.

Nedestruktivní ukládání

Při sdílení můžete místo vytvoření kopie sdílených snímků tyto snímky přepisovat. Toto nastavení můžete změnit v předvolbách. Vyberte Nastavení aplikace > Předvolby > Nastavení sdílení a zrušte výběr možnosti Uložit jako kopii.

NonDestructiveSave
Zrušte výběr možnosti Uložit jako kopii, pokud chcete při sdílení snímky přepisovat.

Řízení kvality JPEG

Můžete si vybrat, v jaké kvalitě bude snímek exportován nebo sdílen. Hodnota 100 % poskytuje nejlepší výsledek, ale za cenu větší velikosti souboru. Ve výchozím nastavení je úroveň kvality nastavena na hodnotu 85 %.

Změna kvality snímku:

 1. Vyberte Nastavení aplikace > Předvolby > Kvalita JPEG
  .

 2. Přetažením posuvníku Kvalita nastavte požadovanou hodnotu.

  JPEG
  Nastavení kvality fotografií v aplikaci Photoshop Express

Spolupráce s dalšími aplikacemi společnosti Adobe

Photoshop Express můžete propojit se službou Creative Cloud, aplikací Lightroom a knihovnou CC. Chcete-li to udělat:

 1. V pravém horním rohu obrazovky:

  • (iOS) Klikněte na .
  • (Android) Klikněte na .
 2. V části Odeslat do vyberte požadovanou možnost připojení.

 3. Přihlaste se pomocí Adobe ID, účtu Google nebo účtu Facebook a podle pokynů na obrazovce se připojte k požadované aplikaci.

Můžete také provést určité úpravy v jiných mobilních aplikacích a poté snímek importovat do aplikace Photoshop Express. Můžete například:

 • Oříznout objekty v aplikaci Photoshop Mix.
 • Použít nástroje pro opravu a zkapalnění v aplikaci Photoshop Fix.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online