Retušování obrázku pomocí nástroje Klonovací razítko

Nástroj Klonovací razítko kopíruje obrazové body z jedné části obrázku do druhé.

Photoshop – nástroj Klonovací razítko

  1. Vyberte nástroj Klonovací razítko (S) .

  2. Pomocí pruhu voleb si můžete přizpůsobit nastavení nástroje, například velikost, tvrdost a režim prolnutí, abyste získali potřebný efekt.

  3. Stiskněte klávesu Alt a klikněte na oblast obrázku, kterou chcete zkopírovat.

    Tím nastavíte počáteční bod, ze kterého nástroj zahájí kopírování.

  4. Uvolněte klávesu Alt a táhněte přes novou oblast, kam chcete umístit zkopírovaný obsah.

  5. Nástroj Klonovací razítko zkopíruje obsah ze zdroje a namaluje ho do nové oblasti.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?