Pomocí různých nástrojů aplikace Photoshop můžete snadno opravovat kazy, bělit zuby, opravovat červené oči a odstraňovat mnohé další nedokonalosti na fotografiích.

Poznámka:

Photoshop nepodporuje otevírání nebo úpravy obrázků bankovek nebo cenných papírů. Viz systém CDS (Counterfeit Deterrence System).

O panelu Zdroj klonování

Panel Zdroj klonování (Windows > Zdroj klonování) má volby pro nástroj Klonovací razítko nebo Retušovací štětec. Můžete nastavit až pět různých zdrojů vzorkování a rychle vybírat jen ten, který potřebujete, bez nutnosti opětovného vzorkování vždy, když potřebujete změnit na jiný zdroj. Můžete zobrazit překrytí zdrojem vzorkování, které vám usnadní zkopírovat tento zdroj do určitého místa. Můžete rovněž měnit měřítko zdroje vzorkování nebo ho otáčet, aby lépe odpovídal velikosti a orientaci cíli klonování.

Pro animace založené na časové ose jsou na panelu Zdroj klonování také volby pro nastavení vztahu snímků mezi snímkem videa/animace ze zdroje vzorkování a snímkem cílového videa/animace. Viz také Klonování obsahu ve snímcích videa a animace.

Retušování pomocí nástroje klonovací razítko

Nástroj klonovací razítko  maluje jednu část obrazu přes jinou část stejného obrazu nebo přes jinou část obrazu v libovolném otevřeném dokumentu, který je ve stejném barevném režimu. Můžete také malovat část z jedné vrstvy přes jinou vrstvu. Nástroj klonovací razítko je užitečný pro duplikování objektů nebo pro odstranění nedostatků v obraze.

Nástroj klonovací razítko můžete použít také k malování obsahu do snímků videa nebo animace. Viz také Klonování obsahu ve snímcích videa a animace.

Při používání nástroje klonovací razítko nastavíte vzorkovací bod v oblasti, ze které chcete kopírovat (klonovat) obrazové body a malovat je přes jinou oblast. Chcete-li malovat s posledním použitým bodem vzorkování, kdykoli malování přerušíte a začnete znovu, vyberte volbu Pevně. Odznačte volbu Pevně, chcete-li malovat od původního počátečního bodu vzorkování bez ohledu na to, kolikrát malování přerušíte a znovu začnete.

Pro nástroj klonovací razítko můžete použít jakoukoli stopu, což vám dává přesnou kontrolu nad velikostí klonované oblasti. Způsob aplikování malby do klonované oblasti můžete také řídit pomocí nastavení krytí a hustoty.

Úprava obrazu pomocí nástroje Klonovací razítko v aplikaci Photoshop
Úprava obrazu pomocí nástroje klonovací razítko

 1. Vyberte nástroj klonovací razítko .
 2. V pruhu voleb vyberte stopu a nastavte volby stopy: režim prolnutí, krytí a hustotu.
 3. Abyste určili, jak se zarovnají navzorkované obrazové body a jak se vzorkují data z vrstev v dokumentu, nastavte v pruhu voleb libovolné z následujících voleb:

  Pevně

  Vzorkuje obrazové body průběžně, aniž byste ztratili současný vzorkovací bod, a to i v případě, že uvolníte tlačítko myši. Odznačte volbu Pevně, aby se použily navzorkované obrazové body z původního počátečního bodu vzorkování pokaždé, když malování přerušíte a znovu začnete.

  Vzorkovat

  Vzorkuje data z vrstev, které určíte. Chcete-li vzorkovat z aktivní vrstvy a viditelných vrstev pod ní, vyberte Současná a pod ní. Chcete-li vzorkovat pouze z aktivní vrstvy, zvolte Současná vrstva. Chcete-li vzorkovat ze všech viditelných vrstev, zvolte Všechny vrstvy. Chcete-li vzorkovat ze všech viditelných vrstev kromě vrstev úprav, zvolte Všechny vrstvy a vpravo od rozbalovací nabídky Vzorkovat klepněte na ikonu Ignorovat vrstvy úprav.

 4. Nastavte vzorkovací bod tak, že umístíte ukazatel do libovolného otevřeného obrazu a klepnete se stisknutou klávesou Alt.

  Poznámka:

  Zkontrolujte, že nepracujete s vrstvou úprav. Nástroj klonovací razítko nepracuje s vrstvami úprav.

 5. (Volitelně) V panelu Zdroj klonování klikněte na tlačítko zdroje klonování  a nastavte další bod vzorkování.

  Můžete nastavit až pět různých zdrojů klonování. Zdroje vzorkování jsou v panelu Zdroj klonování uloženy až do doby, než dokument zavřete.

 6. (Volitelně) Na panelu Zdroj klonování proveďte kterýkoli z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit měřítko nebo natočení zdroje, který kopírujete, zadejte hodnotu pro Š (šířka), V (výška) nebo natočení ve stupních .
  • Chcete-li obrátit směr zdroje (vhodné při zrcadlení prvků, jako jsou oči), klikněte na tlačítka Převrátit vodorovně nebo Převrátit svisle .
  • Chcete-li zobrazit překrytí zdroje, který klonujete, vyberte volbu Zobrazit překrytí a nastavte volby překrytí.

  Poznámka:

  Chcete-li oříznout překrytí na velikost stopy, vyberte možnost Oříznuté.

 7. Táhněte přes oblast obrazu, kterou chcete opravit.

Nastavení zdrojů vzorkování pro klonování a retušování

S použitím nástroje klonovací razítko nebo retušovací štětec můžete vzorkovat zdroje z aktuálního dokumentu nebo z libovolného dokumentu otevřeného v aplikaci Photoshop.

Když klonujete video nebo animaci, můžete nastavit body vzorkování v aktuálním snímku, ve kterém malujete, nebo vzorkovat zdroje v jiném snímku, dokonce i když je tento snímek v jiné vrstvě videa nebo v jiném otevřeném dokumentu.

V panelu Zdroj klonování můžete nastavit až pět různých zdrojů klonování najednou. Zdroje vzorkování jsou v panelu Zdroj klonování uloženy až do doby, než dokument zavřete.

 1. Chcete-li klonovat snímky videa nebo animace, otevřete panel Animace (pokud neklonujete snímky videa ani animace, přeskočte na krok 2). Vyberte volbu animace s časovou osou a posuňte indikátor platného času na snímek se zdrojem, který chcete vzorkovat.

 2. Chcete-li nastavit vzorkovací bod, vyberte nástroj klonovací razítko a se stisknutou klávesou Alt klepněte v okně libovolného otevřeného dokumentu.
 3. (Volitelně) Chcete-li nastavit další bod vzorkování, klikněte v panelu Zdroj klonování na jiné tlačítko zdroje klonování .

  Zdroj vzorkování pro tlačítko zdroje klonování můžete změnit nastavením jiného bodu vzorkování.

Změna měřítka nebo natočení zdroje vzorkování

 1. Vyberte nástroj klonovací razítko nebo retušovací štětec a nastavte jeden nebo více zdrojů vzorkování.
 2. V panelu Zdroj klonování vyberte zdroj klonování a pak proveďte libovolné z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit měřítko zdroje vzorkování, zadejte hodnotu v procentech pro Š (šířka) nebo v (výška), nebo tyto hodnoty nastavte klepnutím na Š nebo v a tažením. Ve výchozím nastavení se zachovají proporce. Chcete-li nastavovat rozměry nezávisle nebo obnovit volbu zachování proporcí, klikněte na tlačítko Zachovat poměr stran .
  • Chcete-li zdroj vzorkování natočit, zadejte hodnotu ve stupních nebo ji nastavte kliknutím na ikonu Natočit zdroj klonování  a tažením.
  • Chcete-li obnovit původní velikost a orientaci zdroje vzorkování, klikněte na tlačítko Obnovit transformaci .

Nastavení voleb překrytí zdroje vzorkování

Nastavte volby překrytí zdroje vzorkování, abyste při malováním nástrojem klonovací razítko nebo retušovací štětec lépe viděli překrytí i spodní obrazy.

Poznámka:

Chcete-li při malování nástrojem klonovací razítko dočasně zobrazit překrytí, stiskněte klávesy Alt+Shift. Nástroj štětec se dočasně změní na nástroj pro přesun zdroje překrytí. Tažením přemístíte překrytí do jiného umístění.

 1. Na panelu Zdroj klonování vyberte možnost Zobrazit překrytí a proveďte kterýkoli z následujících úkonů:
  • Chcete-li překrytí skrýt, když právě aplikujete tahy malby, vyberte Automaticky skrýt.
  • Chcete-li překrytí oříznout na velikost štětce, zapněte volbu Oříznuté.
  • Chcete-li nastavit neprůhlednost překrytí, zadejte do textového pole Krytí hodnotu v procentech.
  • Chcete-li nastavit vzhled překrytí, v rozbalovací nabídce v dolní části panelu Zdroj klonování vyberte režim prolnutí Normální, Ztmavit, Zesvětlit nebo Rozdíl.
  • Chcete-li invertovat barvy v překrytí, vyberte volbu Doplněk.

  Poznámka:

  Chcete-li vzájemně zarovnat identické oblasti ve zdroji překrytí a spodním obraze, nastavte Krytí na 50 %, vyberte Invertovat a zrušte volbu Ořezaný. Při správném zarovnání se odpovídající oblasti obrazu zobrazí jako jednolitě šedé.

Nastavení posunutí zdroje klonování

Když používáte nástroje klonovací razítko nebo retušovací štětec, můžete malovat vzorkovaným zdrojem kdekoliv v cílovém obraze. Volby překrytí vám pomohou získat lepší představu, kde chcete malovat. Pokud ale potřebujete malovat ve specifické poloze vzhledem k bodu vzorkování, můžete určit posunutí x a y v obrazových bodech.

 1. V panelu Zdroj klonování vyberte zdroj, který chcete použít, a pro volbu Posun zadejte hodnoty x a y v obrazových bodech.

Retušování nástrojem retušovací štětec

Poznámka: Počínaje verzí Photoshop CC 2015.5 máte možnost přepnout nástroj Retušovací štětec na způsob, jakým fungoval ve verzi Photoshop CC 2014. Vyberte Předvolby > Nástroje > Používat u retušovacího štětce starší retušovací algoritmus. Další informace o historii verzí aplikace Photoshop najdete v tématu Přehled nových funkcí.

Nástroj retušovací štětec se používá ke korekcím nedostatků, které upraví tak, že zmizí v okolním obraze. Podobně jako klonovací nástroje používá se i nástroj retušovací štětec k malování navzorkovanými obrazovými body z obrazu nebo ze vzorku. Nástroj retušovací štětec ale také napodobuje texturu, jas, průhlednost a stínování navzorkovaných obrazových bodů podle retušovaných obrazových bodů. Výsledkem je, že opravené obrazové body hladce splynou se zbytkem obrazu.

Nástroj Retušovací štětec lze použít i na snímky videí a animací. Příklady retušovacího štětce a tipy pro jeho používání najdete v tématu Příklady Retušovacího štětce v aplikaci Photoshop.

Vzorkované obrazové body a retušovaný obraz v aplikaci Photoshop
Vzorkované obrazové body a retušovaný obraz

 1. Vyberte nástroj retušovací štětec .
 2. V pruhu voleb klepněte na ukázku stopy a v rozbalovacím panelu nastavte volby stopy:

  Poznámka:

  Pokud používáte tlakově citlivý digitalizační tablet, zvolte z nabídky Velikost volbu změny velikosti retušovacího štětce v průběhu tahu. Zvolte Přítlak pera, chcete-li měnit velikost nebo toleranci podle tlaku na pero. Zvolte Kolečko pera, chcete-li měnit velikost nebo toleranci podle polohy kolečka pera. Zvolte Vypnout, nechcete-li měnit velikost.

  Režim

  Určuje režim prolnutí. Pokud používáte štětec s měkkými okraji, můžete pomocí volby Nahradit zachovat šum, zrnitost filmu a texturu na okrajích tahu štětce.

  Zdroj

  Určuje zdroj, který se použije pro opravu obrazových bodů. Navzorkovaný, chcete-li použít obrazové body ze současného obrazu, nebo Vzorek, chcete-li použít obrazové body ze vzorku. Pokud jste zvolili Vzorek, vyberte vzorek z rozbalovacího panelu Vzorek.

  Pevně

  Vzorkuje obrazové body průběžně, aniž byste ztratili současný vzorkovací bod, a to i v případě, že uvolníte tlačítko myši. Odznačte volbu Pevně, aby se použily navzorkované obrazové body z původního počátečního bodu vzorkování pokaždé, když malování přerušíte a znovu začnete.

  Vzorkovat

  Vzorkuje data z vrstev, které určíte. Chcete-li vzorkovat z aktivní vrstvy a viditelných vrstev pod ní, vyberte Současná a pod ní. Chcete-li vzorkovat pouze z aktivní vrstvy, zvolte Současná vrstva. Chcete-li vzorkovat ze všech viditelných vrstev, zvolte Všechny vrstvy. Chcete-li vzorkovat ze všech viditelných vrstev kromě vrstev úprav, zvolte Všechny vrstvy a vpravo od rozbalovací nabídky Vzorkovat klepněte na ikonu Ignorovat vrstvy úprav.

  Rozptýlený

  Ovládá, jak rychle se vložená oblast přizpůsobí okolnímu obrazu. Chcete-li obrázek se zrněním nebo jemnějšími detaily, vyberte nižší hodnotu. Chcete-li hladký obraz, vyberte hodnotu vyšší.

 3. Nastavte vzorkovací bod tak, že umístíte ukazatel nad oblast obrazu a klepnete se stisknutou klávesou Alt.

  Poznámka:

  Pokud vzorkujete z jednoho obrazu a aplikujete kopii do jiného obrazu, musí být oba obrazy ve stejném barevném režimu, nebo alespoň jeden z nich musí být v režimu stupně šedi.

 4. (Volitelně) V panelu Zdroj klonování klikněte na tlačítko zdroje klonování  a nastavte další bod vzorkování.

  Můžete nastavit až pět různých zdrojů klonování. Panel Zdroj klonování si zdroje vzorkování pamatuje až do doby, než zavřete dokument, který upravujete.

 5. (Volitelně) V panelu Zdroj klonování klepněte na tlačítko zdroje klonování, a tím vyberte požadovaný zdroj vzorkování.
 6. (Volitelně) V panelu Zdroj klonování proveďte libovolný z následujících úkonů:
  • Chcete-li změnit měřítko nebo natočení zdroje, který kopírujete, zadejte hodnotu pro Š (šířka), V (výška) nebo natočení ve stupních .
  • Chcete-li zobrazit překrytí zdroje, který klonujete, vyberte volbu Zobrazit překrytí a nastavte volby překrytí.
 7. Táhněte v obraze.

  Navzorkované obrazové body se smíchají se stávajícími obrazovými body pokaždé, když uvolníte tlačítko myši.

Poznámka:

Pokud je na okrajích oblasti, kterou chcete retušovat, výrazný kontrast, vytvořte před použitím nástroje retušovací štětec výběr. Výběr by měl být větší než plocha, kterou chcete retušovat, a měl by přesně kopírovat hranice kontrastních obrazových bodů. Když kreslíte nástrojem retušovací štětec, výběr zabraní přetékání barev zvnějšku.

Retušování nástrojem bodový retušovací štětec

Nástrojem bodový retušovací štětec lze rychle odstranit kazy a jiné nedokonalosti z vašich fotografií. Nástroj bodový retušovací štětec funguje podobně jako běžný retušovací štětec: maluje navzorkovanými obrazovými body z obrazu nebo vzorku a také napodobuje texturu, jas, průhlednost a stínování navzorkovaných obrazových bodů podle zdrojových obrazových bodů. Na rozdíl od retušovacího štětce nemusíte pro bodový retušovací štětec zadávat vzorkovací bod. Nástroj bodový retušovací štětec automaticky vzorkuje body z okolí retušované oblasti.

Bodový retušovací štětec v aplikaci Photoshop
Odstranění kazů pomocí bodového retušovacího štětce

Poznámka:

Pokud chcete retušovat velkou plochu nebo potřebujete větší kontrolu nad vzorkováním zdroje, použijte namísto bodového retušovacího štětce retušovací štětec.

 1. Z palety nástrojů vyberte nástroj bodový retušovací štětec . V případě potřeby klepněte na nástroj retušovací štětec, na nástroj záplata nebo červené oči, aby se zobrazily skryté nástroje, a poté proveďte výběr.
 2. Zvolte stopu štětce v pruhu voleb. Nejlépe funguje štětec, jehož stopa je o něco větší než plocha, kterou chcete opravit, abyste ji pokryli jediným klepnutím.
 3. (Volitelně) Zvolte režim prolnutí z rozbalovací nabídky Režim v pruhu voleb. Pokud používáte štětec s měkkými okraji, můžete pomocí volby Nahradit zachovat šum, zrnitost filmu a texturu na okrajích tahu štětce.
 4. V pruhu voleb vyberte volbu Typ:

  Souhlas blízkosti

  Pomocí obrazových bodů kolem okraje výběru vyhledá oblast, která bude použita jako záplata.

  Vytvořit texturu

  Pomocí obrazových bodů ve výběru vytvoří texturu. Pokud se vytvoření textury nezdaří, zkuste přes plochu táhnout ještě jednou.

  Podle obsahu

  Umožňuje porovnat sousedící obsah obrazu tak, aby dokonale vyplnil výběr a přitom realisticky zachoval klíčové podrobnosti, jako jsou stíny a okraje objektů.

  Poznámka:

  Chcete-li vytvořit větší nebo přesnější výběr pro volbu Podle obsahu, použijte příkaz Úpravy > Vyplnit. (Další informace naleznete v části Výplně podle obsahu, výplně vzorkem nebo historie.)

 5. Chcete-li vzorkovat data ze všech viditelných vrstev, vyberte v pruhu voleb volbu Vzorkovat všechny vrstvy. Chcete-li vzorkovat pouze z aktivní vrstvy, odznačte volbu Vzorkovat všechny vrstvy.
 6. Klepněte na oblast, kterou chcete retušovat, nebo klepněte a táhněte, abyste vyhladili nedostatky ve větší ploše.

Video | Retušování aut v aplikaci Photoshop

Video | Retušování aut v aplikaci Photoshop
Naučte se v aplikaci Photoshop retušovat obrazy aut
Scott Kelby

Aplikování záplaty na oblast

Nástrojem záplata můžete opravit vybranou oblast s použitím obrazových bodů z jiné oblasti nebo ze vzorku. Podobně jako nástroj retušovací štětec také nástroj záplata používá texturu, jas a stínování vzorkovaných a zdrojových obrazových bodů. Nástroj záplata můžete také použít ke klonování izolovaných oblastí obrazu. Nástroj záplata funguje s obrazy s 8 bity nebo 16 bity na kanál.

Poznámka:

Když opravujete s použitím obrazových bodů z obrazu, nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže vyberete malou plochu.

Informace o používání možností nástroje Záplata podle obsahu naleznete v tématu Záplata a přesun podle obsahu.

Nástroj Záplata v aplikaci Photoshop
Použití nástroje záplata k nahrazení obrazových bodů

Obraz opravený nástrojem záplata v aplikaci Photoshop
Obraz opravený nástrojem záplata

Oprava oblasti s použitím navzorkovaných obrazových bodů

 1. Vyberte nástroj záplata .
 2. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Tažením v obraze vyberte oblast, kterou chcete opravit, a v pruhu voleb vyberte Zdroj.
  • Tažením v obraze vyberte oblast, ze které chcete vzorkovat, a v pruhu voleb klikněte na tlačítko Cíl.

  Poznámka:

  Výběr můžete vytvořit i před tím, než vyberete nástroj záplata.

 3. Abyste upravili výběr, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Táhněte v obraze se stisknutou klávesou Shift, chcete-li přidávat k existujícímu výběru.
  • Tažením v obraze se stisknutou klávesou Alt můžete od existujícího výběru odebírat.
  • Tažením v obraze se stisknutými klávesami Alt+Shift vyberete plochu protínající se s existujícím výběrem.
 4. Chcete-li ze vzorkované oblasti extrahovat texturu s průhledným pozadím, vyberte volbu Průhledná. Tuto volbu odznačte, pokud chcete zcela nahradit cílovou oblast vzorkovanou plochou.

  Poznámka:

  Volba Průhledná účinkuje nejlépe u plných nebo přechodových pozadí se zřetelně odlišenými texturami (jako je pták na modré obloze).

 5. Pomocí jezdce Rozptýlení můžete ovládat, jak rychle se vložená oblast přizpůsobí okolnímu obrazu. Chcete-li obrázek se zrněním nebo jemnějšími detaily, vyberte nižší hodnotu. Chcete-li hladký obraz, vyberte hodnotu vyšší.

 6. Umístěte ukazatel dovnitř výběru a proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Pokud je v pruhu voleb vybraná volba Zdroj, přetáhněte hranice výběru na oblast, ze které chcete vzorkovat. Když uvolníte tlačítko myši, původně vybraná oblast se opraví vzorkovanými obrazovými body.
  • Pokud je v pruhu voleb vybraná volba Cíl, přetáhněte hranice výběru na oblast, kterou chcete opravit. Když uvolníte tlačítko myši, nově vybraná oblast se opraví vzorkovanými obrazovými body.

Oprava oblasti s použitím vzorku

 1. Vyberte nástroj záplata .
 2. Tažením v obraze vyberte oblast, kterou chcete opravit.

  Poznámka:

  Výběr můžete vytvořit i před tím, než vyberete nástroj záplata.

 3. Podle potřeby upravte výběr pomocí kroků 3-4 uvedených výše a použijte texturu vzorku s průhledným pozadím.
 4. Vyberte vzorek z rozbalovacího panelu Vzorek v pruhu voleb a klepněte na Použít vzorek.

Odstranění červených očí

Video | Odstraňování červených očí

Video | Odstraňování červených očí
V této epizodě série Photoshop Playbook hlavní manažer produktů Photoshop Bryan O'Neil Hughes předvádí, jak se pomocí aplikace Photoshop odstraňují červené oči a bělí zuby.
Bryan O'Neil Hughes

Nástroj červené oči odstraňuje efekt červených očí ze snímků lidí nebo zvířat pořízených s bleskem.

 1. V režimu Barvy RGB vyberte nástroj červené oči . (Nástroj červené oči je ve stejné skupině jako nástroj bodový retušovací štětec . Podržením nástroje zobrazíte další nástroje ve skupině.)
 2. Klepněte na červené oko. Pokud nejste s výsledkem spokojeni, vezměte tuto korekci zpět, v pruhu voleb nastavte jednu nebo více z následujících voleb a pak na červené oko klepněte znovu.

  Velikost panenky

  Zvětší nebo zmenší oblast ovlivněnou nástrojem červené oči.

  Míra ztmavení

  Nastavuje tmavost korekce.

Poznámka:

Odraz blesku fotoaparátu od oční sítnice objektu způsobuje efekt červených očí. Častěji se vyskytují na snímcích pořízených v tmavé místnosti, protože zorničky fotografované osoby jsou rozšířené. Aby lidé na snímcích neměli červené oči, používejte funkci fotoaparátu, která jejich výskyt omezuje. Nebo ještě raději použijte samostatný blesk, který můžete na fotoaparát připevnit dál od objektivu.

Video | Světelné korekce a odstraňování nežádoucích objektů

Video | Světelné korekce a odstraňování nežádoucích objektů
Hlavní manažer produktů Photoshop Bryan O'Neil Hughes vysvětluje postup odstraňování nežádoucích objektů a použití zesvětlení barev založeného na štětci k vyrovnání světlosti a teploty barev předmětů.
Adobe Photoshop

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online