Odstranění částí obrázku nástrojem Guma

Nástroj Guma může způsobit, že obrazové body budou průhledné nebo se přiřadí k barvě pozadí obrázku.

Photoshop – nástroj Guma

  1. Vyberte nástroj Guma (E) .

  2. Pomocí pruhu voleb si můžete přizpůsobit nastavení nástroje, například velikost a tvrdost , abyste získali požadovaný efekt.

  3. Táhněte nástrojem přes části obrázku, které chcete vymazat.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?