Mazání nástrojem guma

Nástroj guma mění obrazové body na barvu pozadí nebo na průhledné. Pokud pracujete na pozadí nebo ve vrstvě se zapnutou volbou Zamknout průhlednost, obrazové body se změní na barvu pozadí; jinak se obrazové body nahradí průhlednou plochou.

Nástrojem guma také můžete příslušnou plochu vrátit zpět do stavu, který je vybraný v panelu Historie.

 1. Vyberte nástroj guma .
 2. Nastavte barvu pozadí, kterou chcete aplikovat v případě, že budete mazat na pozadí nebo ve vrstvě se zapnutou volbou Zamknout průhlednost.
 3. V pruhu voleb zvolte nastavení režimu. Volby Štětec a Tužka nastaví gumu tak, že se bude chovat jako tyto nástroje. Blok je čtverec s ostrými hranami a pevnou velikostí bez možnosti změny krytí nebo hustoty.
 4. Pro režimy Štětec a Tužka zvolte přednastavenou stopu a nastavte volby Krytí a Hustota v pruhu voleb.

  S krytím 100 % se obrazové body úplně vymažou. S nižším krytím se obrazové body vymažou jen částečně. Viz Volby malovacích nástrojů.

 5. Chcete-li mazat až k uloženému stavu nebo snímku obrazu, klepněte v levém sloupci u stavu nebo snímku v panelu Historie a pak v pruhu voleb vyberte příkaz Mazat na historii.

  Poznámka:

  Chcete-li dočasně použít nástroj Guma v režimu Mazat na historii, podržte při tažení v obraze stisknutou klávesu Alt.

 6. Táhněte přes oblast, kterou chcete vymazat.

Změna podobných obrazových bodů nástrojem kouzelná guma

Když klepnete ve vrstvě nástrojem kouzelná guma, nástroj změní všechny podobné obrazové body na průhledné. Pokud pracujete ve vrstvě se zapnutou volbou Zamknout průhlednost, obrazové body se změní na barvu pozadí. Pokud klepnete na pozadí, převede se na vrstvu a všechny podobné obrazové body se změní na průhledné.

Můžete zvolit, zda chcete mazat pouze sousedící body nebo všechny podobné obrazové body v platné vrstvě.

Mazání podobných obrazových bodů
Příklad mazání podobných obrazových bodů

 1. Vyberte nástroj kouzelná guma .
 2. V pruhu voleb proveďte následující úkony:
  • Zadejte hodnotu tolerance, která určuje rozsah barev, které se vymažou. S nízkou tolerancí se vymažou obrazové body v rozsahu barevných hodnot, které jsou velmi podobné obrazovému bodu, na který klepnete. Vysoká tolerance zvýší rozsah barev, které budou vymazány.
  • Vyberte Vyhlazení, chcete‑li vyhladit okraje vymazané oblasti.
  • Vyberte Sousedící, chcete‑li vymazat pouze obrazové body přiléhající k tomu, na který klepnete, nebo tuto volbu odznačte, chcete‑li vymazat všechny podobné obrazové body v obraze.
  • Vyberte Vzorkovat všechny vrstvy, chcete‑li navzorkovat vymazávanou barvu s použitím zkombinovaných dat ze všech viditelných vrstev.
  • Určete krytí, abyste nastavili míru vymazávání. S krytím 100 % se obrazové body úplně vymažou. S nižším krytím se obrazové body vymažou jen částečně.
 3. Klikněte na část vrstvy, kterou chcete vymazat.

Změna obrazových bodů na průhledné pomocí nástroje mazání pozadí

Nástroj Mazání pozadí slouží vymaže pixely ve vrstvě až do průhlednosti, dle tahu myši. Pozadí lze vymazat a přitom zachovat okraje objektů v popředí. Různým nastavením voleb vzorkování a tolerance můžete měnit rozsah průhledné oblasti a ostrost okrajů.

Poznámka:

Pokud chcete vymazat pozadí objektu s velmi složitými nebo špatně znatelnými okraji, použijte QuickSelect.

Nástroj mazání pozadí nabere vzorek barvy uprostřed stopy, v místě, kterému se také říká aktivní bod, a tuto barvu vymazává, kdykoli se objeví uvnitř stopy. Provádí také odstranění barvy na okrajích libovolných objektů v popředí, aby nedocházelo ke vzniku barevné aureoly, pokud objekt popředí později vložíte do jiného obrazu.

Poznámka:

Nástroj mazání pozadí nerespektuje nastavení zamknutí průhlednosti vrstvy.

 1. V panelu Vrstvy vyberte vrstvu obsahující oblasti, které chcete vymazat.
 2. Vyberte nástroj mazání pozadí . (Není-li nástroj viditelný, stiskněte a podržte nástroj Guma  a v rozbalovací nabídce vyberte položku Mazání pozadí.)
 3. V pruhu voleb klikněte na ukázku stopy a v rozbalovacím panelu nastavte volby stopy:
  • Pokud používáte tlakově citlivý digitalizační tablet, vyberte volby z nabídek Velikost a Tolerance, které určují, jak se velikost stopy a tolerance nástroje mazání pozadí mění v průběhu tahu. Zvolte Přítlak pera, chcete‑li měnit velikost nebo toleranci podle tlaku na pero. Zvolte Kolečko pera, chcete‑li měnit velikost nebo toleranci podle polohy kolečka pera. Zvolte Vypnout, nechcete‑li měnit velikost nebo toleranci.
 4. V pruhu voleb proveďte následující úkony:
  • Zvolte režim omezení pro mazání: Nesousedící, chcete-li mazat navzorkovanou barvu, kdekoliv se objeví pod stopou, Sousedící, chcete-li mazat oblasti, které obsahují navzorkovanou barvu a jsou vzájemně propojené, a Hledat obrysy, chcete-li mazat souvislé plochy obsahující navzorkovanou barvu a přitom lépe zachovat ostrost okrajů.
  • Zadejte hodnotu Tolerance nebo přetáhněte jezdec. S nízkou hodnotou tolerance se mazání omezí na oblasti, které jsou velmi podobné navzorkované barvě. S vyšší tolerancí se vymaže širší rozsah barev.
  • Chcete-li zabránit vymazání oblastí, které mají stejnou barvu, jako je barva popředí na panelu nástrojů, vyberte volbu Zachovat barvu popředí.
  • Vyberte nastavení volby Vzorkování: Průběžně, chcete-li vzorkovat barvy v průběhu tažení, Jednou, chcete-li mazat pouze oblasti obsahující barvu, na kterou poprvé klepnete, a Vzorek pozadí, chcete-li mazat pouze oblasti obsahující platnou barvu pozadí.
 5. Táhněte přes oblast, kterou chcete vymazat. Nástroj mazání pozadí se zobrazuje ve tvaru stopy, s nitkovým křížem v místě aktivního bodu .

Automatické mazání s nástrojem tužka

Volba Automaticky mazat pro nástroj tužka umožňuje malovat barvou pozadí přes plochy obsahující barvu popředí.

 1. Určete barvu popředí a barvu pozadí.
 2. Vyberte nástroj tužka .
 3. Vyberte Automaticky mazat v pruhu voleb.
 4. Táhněte nástrojem přes obraz.

  Pokud je střed kurzoru nad barvou popředí, když začnete táhnout, oblast se vymaže na barvu pozadí. Pokud je střed kurzoru nad oblastí, která neobsahuje barvu popředí, když začnete táhnout, oblast se přemaluje barvou popředí.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online