Vytvoření efektů plynulého prolnutí barev nástrojem Přechod

Nástroj Přechod vytváří postupné prolnutí mezi barvami pomocí přednastavených nebo vlastních výplní přechodem.

Photoshop – nástroj Přechod

  1. Vytvořte výběr kolem oblasti, kterou chcete vyplnit přechodem.

  2. Vyberte nástroj Přechod (G) .    

  3. Pomocí pruhu voleb si můžete přizpůsobit nastavení nástroje, například typ přechodu a krytí, abyste získali požadovaný efekt.

  4. Vyplňte vybranou oblast přechodem tak, že přes ni přetáhnete kurzor.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.