Příručka uživatele Zrušit

Přechody v aplikaci Photoshop

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
 4. Photoshop na iPadu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop na iPadu
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
  29. Příkazy pro automatické úpravy v aplikaci Photoshop na iPadu
  30. Rozmazání oblastí obrazu pomocí aplikace Photoshop na iPadu
  31. Zvýšení nebo snížení sytosti obrazu pomocí nástroje Houba
  32. Výplň podle obsahu pro iPad
 5. Photoshop na webu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Časté otázky
  2. Systémové požadavky
  3. Klávesové zkratky
  4. Podporované typy souborů
  5. Úvod do pracovní plochy
  6. Otevření cloudových dokumentů a práce s nimi
  7. Funkce generativní umělé inteligence
  8. Základní koncepty úprav
  9. Rychlé akce
  10. Práce s vrstvami
  11. Retušování a odstraňování nedostatků
  12. Rychlé výběry
  13. Vylepšení obrazu pomocí vrstev úprav
  14. Přesouvání, transformace a oříznutí obrázků
  15. Kreslení a malování
  16. Práce s textovými vrstvami
  17. Spolupráce s uživateli na webu
  18. Správa nastavení aplikace
  19. Generování obrázků
  20. Generování pozadí
  21. Referenční obrázek
 6. Photoshop (beta) (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Začínáme s betaverzemi aplikací Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na počítači
  3. Generování obrázku pomocí popisných textových pokynů
  4. Generování pozadí pomocí popisných textových pokynů
 7. Generativní umělá inteligence (není k dispozici v kontinentální Číně) 
  1. Časté týkající se generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop
  2. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na počítači
  3. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na počítači
  4. Generativní výplň v aplikaci Photoshop na iPadu
  5. Generativní rozšíření v aplikaci Photoshop na iPadu
  6. Funkce generativní umělé inteligence v aplikaci Photoshop na webu
 8. Autenticita obsahu (není k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Pověření k obsahu v aplikaci Photoshop
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro atribuci kreativního díla
 9. Dokumenty v cloudu (nejsou k dispozici v kontinentální Číně)
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Pozvání uživatelů k úpravám cloudových dokumentů
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 10. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Předvolby
  3. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  4. Vytváření dokumentů
  5. Vkládání souborů
  6. Výchozí klávesové zkratky
  7. Přizpůsobení klávesových zkratek
  8. Galerie nástrojů
  9. Předvolby výkonu
  10. Použití nástrojů
  11. Přednastavení
  12. Mřížka a vodítka
  13. Dotyková gesta
  14. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  15. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  16. Technologické náhledy
  17. Metadata a poznámky
  18. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  19. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  20. Pravítka
  21. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  22. Nastavení sloupců pro obraz
  23. Příkaz Zpět a historie
  24. Panely a nabídky
  25. Umísťování elementů pomocí přitahování
  26. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
 11. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 12. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 13. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
 14. Výběry
  1. Začínáme s výběry
  2. Provádění výběrů v kompozici
  3. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Úpravy výběrů obrazových bodů
  7. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  8. Vytvoření dočasné rychlé masky
  9. Výběr rozsahu barev v obrázku
  10. Změna cest na hranice výběru a naopak
  11. Základní informace o kanálech
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
 15. Úpravy obrázků
  1. Nahrazení barev objektů
  2. Pokřivení perspektivy
  3. Redukce chvění fotoaparátu
  4. Příklady použití retušovacího štětce
  5. Export vyhledávacích tabulek barev
  6. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  7. Jak fungují úpravy barev
  8. Použití nastavení Jas a kontrast
  9. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  10. Nastavení úrovní
  11. Nastavení odstínu a sytosti
  12. Úprava živosti
  13. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  14. Provádění rychlých úprav tónů
  15. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  16. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  17. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  18. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  19. Srovnání barev v obraze
  20. Oříznutí a narovnání fotografií
  21. Převedení barevného obrázku na černobílý
  22. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  23. Nastavení křivek
  24. Režimy prolnutí
  25. Příprava obrazů pro komerční tisk
  26. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  27. Nastavení expozice a tónování HDR
  28. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  29. Nastavení selektivní barvy
 16. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Kruhový filtr v Camera Raw
  10. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  11. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  12. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  13. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  14. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  15. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  16. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 17. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 18. Vylepšení a transformace obrázku
  1. Nahrazení oblohy na snímcích
  2. Transformace objektů
  3. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  4. Oříznutí a narovnání fotografií
  5. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  6. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  7. Úběžný bod
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
 19. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
  27. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
 20. Text
  1. Přidání a úpravy textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
 21. Filtry a efekty
  1. Použití galerie nástroje Rozostření
  2. Základy používání filtrů
  3. Přehled efektů filtrů
  4. Přidávání světelných efektů
  5. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  6. Použití filtru Olejová malba
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 22. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Duplexy
  5. Práce s profily barev
  6. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  7. Správa barev v dokumentech při tisku
  8. Správa barev pro importované obrazy
  9. Kontrolní náhled barev
 24. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 25. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 26. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  8. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  9. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 27. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 28. Řešení problémů
  1. Opravené problémy 
  2. Známé problémy
  3. Optimalizace výkonu aplikace Photoshop
  4. Základní postupy při řešení potíží
  5. Poradce při potížích s chybovým ukončením nebo zamrznutím aplikace
  6. Řešení chyb programu
  7. Řešení chyb zaplnění odkládacího disku
  8. Řešení problémů s grafickým procesorem a ovladačem grafické karty
  9. Vyhledání chybějících nástrojů
  10. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených funkcí

Přečtěte si, jak vytvářet různé typy přechodů pomocí aplikace Photoshop.

Témata v článku:

Používání přechodů je jedním z hlavních pracovních postupů, který tvoří základy manipulace s digitálním obrázkem. Přechod poskytuje informace o změně intenzity barev v obrázku v daném směru.

Aplikování výplně přechodem

Nástroj Přechod vytváří plynulé přechody mezi dvěma a více barvami. Můžete si zvolit některý z přednastavených přechodů nebo si vytvořit vlastní přechody.

Poznámka:

Nástroj Přechod nelze použít v obrázcích v režimu bitové mapy nebo indexované barvy.

 1. Vyberte část obrazu, kterou chcete vyplnit. Pokud nic nevyberete, výplň přechodem se aplikuje na celou aktivní vrstvu.
 2. Vyberte nástroj Přechod . (Není-li nástroj viditelný, stiskněte a podržte nástroj Plechovka barvy.)

 3. V pruhu voleb vyberte výplň ze vzorku se širokým přechodem:
  • Kliknutím na trojúhelník vedle vzorku vyberte přednastavenou výplň přechodem.

  • Kliknutím uvnitř vzorku zobrazíte Editor přechodu. Vyberte přednastavenou výplň přechodem nebo vytvořte novou výplň přechodem. (Viz Vytvoření hladkého přechodu.)

  Poznámka:

  Přednastavení Neutrální denzita poskytuje užitečný fotografický filtr pro západy slunce a další scény s vysokým kontrastem.

 4. Vyberte volbu, která určí, jak bude počáteční bod (kde stisknete tlačítko myši) a koncový bod (kde tlačítko myši uvolníte) ovlivňovat vzhled přechodu.

  Lineární přechod: Mění se po přímé čáře od počátečního ke koncovému bodu.

  Kruhový přechod: Vytváří kruhový přechod od počátečního ke koncovému bodu v kruhovém tvaru.

  Úhlový přechod: Vytváří přechod kreslený úsečkou otáčející se kolem počátečního bodu proti směru hodinových ručiček.

  Zrcadlený přechod: Zrcadlí stejný lineární přechod na obou stranách od počátečního bodu.

  Kosočtvercový přechod: Stínuje od středu k vnějším rohům vzorku kosočtverce.

 5. V pruhu voleb proveďte následující úkony:

  • Určete režim prolnutí a krytí malby. (Další informace najdete v části Režimy prolnutí.)
  • Pokud chcete obrátit pořadí barev ve výplni přechodem, vyberte Obrácený.
  • Pokud chcete vytvořit plynulejší přechod s méně výraznými pruhy, vyberte Rozklad.
  • Pokud chcete pro výplň přechodem použít masku průhlednosti, vyberte Průhlednost. (Viz Nastavení průhlednosti přechodu.)
  • Pokud chcete vybrat metodu pro výplň přechodem, vyberte z možností metod: Perceptuální, Lineární nebo Klasické. (Viz Interpolace přechodů v aplikaci Photoshop.)
 6. V obraze umístěte ukazatel do místa počátečního bodu přechodu a táhněte do místa, kam chcete mít koncový bod. Pokud chcete omezit úhel na celé násobky 45°, podržte při tažení stisknutou klávesu Shift.

Vylepšené přechody

Aktualizováno v aplikaci Photoshop 24.5 (verze z května 2023)

Funkce Přechody byla výrazně vylepšena a pracovní postup byl urychlen zavedením nových ovládacích prvků na plátně a živého náhledu, který se vytváří automaticky a lze jej nedestruktivně upravovat.

Nyní můžete v počítačové aplikaci Photoshop rychle kreslit, zobrazovat náhledy a upravovat krásné přechody pomocí vylepšeného nástroje Přechod. Můžete vytvářet zarážky barev a upravovat přechody přímo z plátna. Pomocí této funkce můžete také ovládat barvu, hustotu, krytí a režim prolnutí přechodu, zobrazit středový bod a rozsah na plátně, přidat více zarážek barev, změnit barvu zarážek barev a upravit přechod.

Funkce Přechody je výchozí (pokud nechcete použít režim Klasický přechod, nemusíte provádět žádnou akci).

Když je vybraná vrstva obrazových bodů, můžete zvolit způsob, jakým chcete pracovat: nedestruktivně (režim Přechod) nebo destruktivně (režim Klasický přechod). Při práci na vrstvě s výplní přechodem přepíná nástroj do správného režimu na základě vybrané vrstvy, výplně přechodem nebo masky. 

Pokud chcete použít funkci Přechody, postupujte následovně:

 1. Vyberte plátno a přetáhněte widget přechodu na plátně. Při tažení můžete změnit úhel a délku přechodu. Po uvolnění tažení se můžete vrátit zpět a změnit délku a úhel opětovným kliknutím a tažením.

 2. Kliknutím a přetažením ikon ve tvaru kosočtverce můžete změnit střední body mezi zarážkami barev. 

  Živé přechody v aplikaci Photoshop

 3. Zarážky barev na widgetu na plátně můžete odebrat výběrem kroužků zarážek barev a jejich přetažením pryč od linie přechodu. Na widgetu Přechod na plátně můžete po dvojitém kliknutím na zarážky barev (jejich kroužky) změnit barvy pomocí okna pro výběr barvy.

 4. Přednastavení přechodu můžete zvolit v rozbalovací nabídce nebo na panelu Vlastnosti.

Přidání přechodu do masky

Zavedeno v aplikaci Photoshop 24.5 (verze z května 2023)

Přechod do masky přidáte následujícím postupem:

 1. Vyberte oblast na obrázku, kde chcete použít přechod, a pak vyberte nástroj Přechod pro přidání přechodu do masky.

 2. Přetažením ukazatele myši nad výběrem aplikujte přechod. Nyní si můžete zobrazit aktualizovanou masku na miniatuře přechodu v panelu Vrstvy

 3. Změnu přechodu provedete výběrem z různých typů (viz část Aplikování výplně přechodem) a opakovaným tažením myši nad výběrem. 

Přidání přechodu do inteligentního filtru (masky)

Zavedeno v aplikaci Photoshop 24.5 (verze z května 2023)

Přechod do inteligentního filtru přidáte následujícím postupem:

 1. Přidejte filtr do inteligentního objektu. (Informace o tom, jak to provést, naleznete v tématu Použití inteligentních filtrů.)

 2. Vyberte miniaturu Inteligentní filtry a potom nástroj Přechod pro použití přechodu.

 3. Přetažením myši přes plátno aplikujte přechod na inteligentní filtr. Sledujte, jak se miniatura aktualizuje.

 4. Vyberte si z řady filtrů aplikace Photoshop a přesouvejte widget po plátně, abyste dosáhli úžasných efektů. Můžete provádět i další úpravy, včetně změny středového bodu.

Kontextová nabídka a klávesové zkratky nástroje Přechod

Pomocí klávesových zkratek můžete ověřit, zda se zobrazuje správná kontextová nabídka, když je vybrána zarážka barvy a když vybrána není. Chcete-li zrušit výběr všech zarážek barev, jednoduše klikněte kamkoli na plátně.

Existující chování macOS Windows Výsledek
Pokud není vybrána žádná zarážka barvy
Ctrl+kliknutí myší (levé/pravé tlačítko) Kliknutí pravým tlačítkem myši Zobrazení seznamu přechodů
Když je vybrána zarážka barvy Ctrl+kliknutí levým tlačítkem myši Kliknutí pravým tlačítkem myši Výběr pro změnu barvy
Když je vybrána zarážka barvy
Option+kliknutí levým tlačítkem myši
Alt+kliknutí levým tlačítkem myši Vzorek pro změnu barvy

 

Výběr přechodu v panelu Přechody

Aplikování přechodů na vrstvy

Chcete-li použít přechod na textové vrstvy jako efekt vrstvy, proveďte některý z následujících úkonů:

 • Vyberte jednu nebo více textových vrstev v panelu Vrstvy a pak klikněte na libovolný přechod v panelu Přechody, čímž ho použijete.
 • Přetáhněte přechod z panelu Přechody na textový obsah na plátně.
 • Přetáhněte přechod z panelu Přechody na vrstvu v panelu Vrstvy.   

Chcete-li použít přechod na vrstvu tvaru jako výplň tvaru, proveďte některý z následujících úkonů:

 • Vyberte jednu nebo více textových vrstev v panelu Vrstvy a pak klikněte na libovolný přechod v panelu Přechody, čímž ho použijete.
 • Přetáhněte přechod z panelu Přechody na textový obsah na plátně.
 • Přetáhněte přechod z panelu Přechody na vrstvu v panelu Vrstvy.

Chcete-li použít přechod na textové vrstvy nebo vrstvu tvaru jako vrstvu výplně, proveďte některý z následujících úkonů:

 • Podržte stisknutou klávesu Command (Mac) nebo Alt (Windows) a přetáhněte přechod z panelu Přechody na textový obsah na plátně.
 • Podržte stisknutou klávesu Command (Mac) nebo Alt (Windows) a přetáhněte přechod z panelu Přechody na vrstvu v panelu Vrstvy.  

Chcete-li použít přechod na vrstvy obrazových bodů, postupujte následovně:

 1. Přetáhněte přechod barvy z panelu Přechody na vrstvu obrazových bodů v panelu Vrstvy.
 2. Photoshop automaticky vytvoří vrstvu výplně nad vrstvou obrazových bodů.

Uspořádání přednastavení přechodů do skupin

Uspořádání přechodů do nové skupiny:

 1. V panelu Přechody (Okna > Přechody) klikněte na ikonu Vytvořit novou skupinu. 
 2. Zadejte název skupiny a klikněte na tlačítko OK. 
 3. Přetáhněte požadovaný přechod nebo stiskněte klávesu Shift, vyberte více přechodů a přetáhněte je do nově vytvořené skupiny.

Vytvoření vnořených skupin:

 1. Vyberte skupinu v panelu Přechody.
 2. Nyní přetáhněte tuto skupinu do jiné skupiny.

Zobrazení starších přechodů

V nabídce panelu Přechody zvolte příkaz Starší přechody.

Návrat k výchozím přednastavení přechodů

Pokud chcete připojit výchozí přechody do seznamu přednastavení přechodů, zvolte v nabídce na panelu Přechody příkaz Přidat výchozí přechody.

přidání výchozích přechodů

Změna způsobu zobrazení přednastavených přechodů

V nabídce panelu Přechody zvolte požadovaný způsob zobrazení:

Pouze text: Zobrazí přechody jako seznam.

Malé miniatury nebo Velké miniatury: Zobrazí přechody jako miniatury.

Malý seznam nebo Velký seznam: Zobrazí přechody jako seznam s miniaturami.

Přejmenování přednastaveného přechodu

 • Pokud je panel nastavený tak, že zobrazuje přechody jako miniatury, poklikejte na přechod, zadejte nový název a klikněte na tlačítko OK.
 • Pokud je panel nastavený tak, že zobrazuje přechody jako seznam nebo jako text, poklikejte na přechod, zadejte nový název přímo v seznamu a stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

Editor přechodu – přehled

Pokud chcete zobrazit dialogové okno Editor přechodu, klikněte na aktuální vzorek přechodu na pruhu voleb. (Když umístíte ukazatel na vzorek přechodu, zobrazí se tip nástroje s textem „Kliknutím upravíte přechod“.)

V dialogovém okně Editor přechodu můžete definovat nový přechod úpravami kopie existujícího přechodu. Můžete také do přechodu přidat mezilehlé barvy a vytvořit přechod mezi více než dvěma barvami.

Photoshop: Dialogové okno Editoru přechodu
Dialogové okno Editoru přechodu

A. Nabídka panelu B. Zarážka krytí C. Zarážky barev D. Nastavte hodnoty nebo odstraňte vybranou zarážku krytí nebo zarážku barvy E. Střední bod 

Uložení sady přednastavených přechodů jako knihovny

 1. V dialogovém okně Editor přechodu klikněte na Uložit nebo zvolte Uložit přechody z nabídky výběru přechodů v pruhu voleb.
 2. Zvolte místo, kam chcete knihovnu přechodů uložit, zadejte název souboru a klikněte na Uložit.

  Knihovnu můžete uložit kamkoliv. Pokud ale umístíte soubor knihovny do složky Presets/Gradients ve výchozím umístění přednastavení, zobrazí se název knihovny při příštím spuštění aplikace Photoshop na konci nabídky panelu.

Načtení knihovny přednastavených přechodů

V dialogovém okně Editor přechodu proveďte jeden z následujících úkonů:
 • Pokud chcete knihovnu přidat k platnému seznamu, klikněte na Načíst. Vyberte požadovaný soubor knihovny a klikněte na Načíst.

 • Pokud chcete nahradit platný seznam jinou knihovnou, zvolte v nabídce panelu možnost Nahradit přechody. Vyberte požadovaný soubor knihovny a klikněte na Načíst.

 • Zvolte soubor knihovny z dolního konce nabídky panelu. Klikněte na OK, chcete-li platný seznam nahradit, nebo klikněte na Přidat, chcete-li položky k seznamu připojit.

Poznámka:

Můžete také zvolit Načíst přechody, Nahradit přechody nebo zvolit knihovnu přechodů z nabídky výběru přechodů v pruhu voleb.

Vytvoření hladkého přechodu

 1. Vyberte nástroj Přechod  .

 2. Kliknutím do ukázky přechodu v pruhu voleb otevřete dialogové okno Editor přechodu.
 3. Chcete-li vytvořit nový přechod z existujícího přechodu, vyberte přechod v části Přednastavení v dialogovém okně.
 4. Z rozbalovací nabídky Typ přechodu zvolte Plný.
 5. Chcete-li určit počáteční barvu přechodu, klikněte na levou zarážku barvy  pod pruhem přechodu. Trojúhelník nad zarážkou zčerná , a tím označí, že upravujete počáteční barvu.
 6. Zvolte barvu jedním z následujících úkonů:
  • Dvakrát klikněte na zarážku barvy nebo klikněte na vzorek barvy v sekci Zarážky v dialogovém okně. Zvolte barvu a klikněte na OK.

  • Vyberte volbu z rozbalovací nabídky Barva v sekci Zarážky v dialogovém okně.

  • Umístěte ukazatel nad pruh přechodu (kurzor se změní na kapátko) a kliknutím naberte vzorek barvy nebo kliknutím kdekoli v ploše obrazu navzorkujte barvu z obrazu.

 7. Chcete-li určit koncovou barvu přechodu, klikněte na pravou zarážku barvy pod pruhem přechodu. Pak zvolte barvu.
 8. Chcete-li nastavit umístění počátečního nebo koncového bodu, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte příslušnou zarážku barvy doleva nebo doprava na požadované místo.

  • Klepněte na příslušnou zarážku barvy a zadejte hodnotu do pole Umístění v sekci Zarážky v dialogovém okně. Hodnota 0 % umístí zarážku na levý konec pruhu přechodu, hodnota 100 % na pravý konec přechodu.

 9. Chcete-li nastavit umístění středního bodu (kde je v přechodu stejný podíl počáteční a koncové barvy), přetáhněte kosočtverec  pod pruhem přechodu doleva nebo doprava, nebo na tento kosočtverec klikněte a zadejte hodnotu Umístění.
 10. Chcete-li do přechodu přidat mezilehlé barvy, klikněte pod pruhem přechodu a tím určete další zarážku barvy. Určete barvu a nastavte umístění a střední bod pro mezilehlý bod v přechodu stejně jako pro počáteční a koncový bod.
 11. Chcete-li odstranit upravovanou zarážku barvy, klikněte na Odstranit nebo přetáhněte zarážku dolů, až zmizí.
 12. Chcete-li řídit přechod mezi barevnými pruhy v přechodu (gradientu), zadejte hodnotu do textového pole Vyhlazení nebo přetáhněte rozbalovací jezdec Vyhlazení.
  Vyhlazení popisuje, jak vybíráme barvu v určitém pruhu od počáteční zarážky barvy přes střední bod až po koncovou zarážku barvy v rámci celého přechodu. V případě jednoduchého přechodu se 2 zarážkami a výchozím středním bodem nemá vyhlazení teoreticky žádný vliv. Hodnoty zarážek se už používají v čáře. Hodnota vyhlazení 0 se používá u přímých čár spojujících zarážky a střední body, zatímco hodnota 100 % dokáže vytvořit křivku.

 13. Pokud chcete, nastavte pro přechod hodnoty průhlednosti.
 14. Zadejte název nového přechodu.
 15. Chcete-li přechod uložit jako přednastavený přechod, klikněte po vytvoření přechodu na Nový.
  Poznámka:

  Nové přednastavené přechody se ukládají do souboru předvoleb. Když se tento soubor smaže nebo poškodí, nebo když obnovíte přednastavené přechody na výchozí knihovnu, nové přednastavené přechody se ztratí. Chcete-li nové přednastavené přechody trvale uložit, uložte je do knihovny.

Nastavení průhlednosti přechodu

Každý přechod obsahuje nastavení průhlednosti, určující krytí výplně v různých místech přechodu. Můžete například nastavit počáteční barvu s krytím 100 % a pak výplň postupně zprůhlednit až do koncové barvy s krytím 50 %. V náhledu přechodu je míra průhlednosti znázorněna šachovnicovým vzorkem.

 1. Vytvořte přechod.
 2. Chcete-li nastavit počáteční hodnotu krytí, klikněte na levou zarážku krytí nad pruhem přechodu. Trojúhelník pod zarážkou zčerná a tím označuje, že upravujete počáteční hodnotu krytí.
 3. V sekci Zarážky v dialogovém okně zadejte hodnotu do pole Krytí nebo přetáhněte rozbalovací jezdec Krytí.
 4. Chcete-li nastavit krytí přechodu v koncovém bodě, klikněte na pravou zarážku krytí nad pruhem přechodu. Pak nastavte krytí v sekci Zarážky.
 5. Chcete-li nastavit umístění počátečního nebo koncového krytí, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte příslušnou zarážku krytí doleva nebo doprava.

  • Vyberte příslušnou zarážku krytí a zadejte hodnotu pro Umístění.

 6. Chcete-li nastavit umístění středního bodu krytí (bodu v polovině mezi počátečním a koncovým krytím), proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte kosočtverec nad pruhem přechodu doleva nebo doprava.

  • Vyberte kosočtverec a zadejte hodnotu pro Umístění.

 7. Chcete-li odstranit upravovanou zarážku krytí, klikněte na Odstranit.
 8. Chcete-li do masky přidat mezilehlé krytí, kliknutím nad pruhem přechodu vytvořte novou zarážku krytí. Pak můžete nastavit nebo přemístit tuto zarážku krytí stejně jako počáteční nebo koncové krytí. Chcete-li mezilehlé krytí odstranit, přetáhněte zarážku nahoru mimo pruh přechodu.
 9. Chcete-li vytvořit přednastavený přechod, zadejte název do textového pole Název a klikněte na Nový. Tím se vytvoří nový přednastavený přechod s hodnotami průhlednosti, které jste zadali.

Vytvoření šumového přechodu

Šumový přechod obsahuje náhodně rozložené barvy z určeného rozsahu barev.

Photoshop: Šumový přechod s různými hodnotami hrubosti
Šumový přechod s různými hodnotami hrubosti

A. Hrubost 10 % B. Hrubost 50 % C. Hrubost 90 % 

 1. Vyberte nástroj Přechod  .

 2. Klepnutím na ukázku přechodu v pruhu voleb otevřete dialogové okno Editor přechodu.
 3. Chcete-li vytvořit nový přechod z existujícího přechodu, vyberte přechod v části Přednastavení v dialogovém okně.
 4. V rozbalovací nabídce Typ přechodu vyberte položku Šum a nastavte tyto volby:

  Hrubost: Řídí plynulost přechodů mezi barevnými pruhy v přechodu.

  Barevný model: Mění složky barev, které lze nastavit. U jednotlivých složek definujte tažením posuvníků rozsah přijatelných hodnot. Pokud například zvolíte model HSB, můžete omezit barvy přechodu jen na modrozelené odstíny s vysokou sytostí a středními hodnotami jasu.

  Omezit barvy: Zabrání přesyceným barvám.

  Přidat průhlednost: Přidává náhodným barvám průhlednost.

  Náhodně: Vytvoří náhodně přechod, který odpovídá nastavením. Tlačítko můžete vybrat opakovaně, dokud nenajdete vyhovující nastavení.

 5. Chcete-li vytvořit přednastavený přechod s vámi zadanými nastaveními, zadejte název do textového pole Název a klikněte na tlačítko Nový.

Použití přednastavení přechodu

Seznamte se s používáním nových a vylepšených panelů přednastavení v aplikaci Photoshop. Julieanne Kost prozkoumá vše od vzorníků přes vzorky a přechody až po styly a tvary.

Julieanne Kost

Související témata


 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?