Příručka uživatele Zrušit

Přechody

 1. Uživatelská příručka k aplikaci Photoshop
 2. Úvod do aplikace Photoshop
  1. Přetvořte své sny v realitu
  2. Co je nového v aplikaci Photoshop
  3. Úprava vaší první fotky
  4. Vytváření dokumentů
  5. Photoshop | Časté otázky
  6. Systémové požadavky aplikace Photoshop
  7. Migrace přednastavení, akcí a nastavení
  8. Seznamte se s aplikací Photoshop
 3. Photoshop a další produkty a služby Adobe
  1. Práce s kresbou aplikace Illustrator v aplikaci Photoshop
  2. Práce se soubory aplikace Photoshop v aplikaci InDesign
  3. Materiály aplikace Substance 3D pro Photoshop
  4. Photoshop a Adobe Stock
  5. Použití rozšíření Capture v aplikaci Photoshop
  6. Knihovny Creative Cloud
  7. Knihovny Creative Cloud v aplikaci Photoshop
  8. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  9. Mřížka a vodítka
  10. Vytváření akcí
  11. Příkaz Zpět a historie
 4. Photoshop na iPadu
  1. Photoshop na iPadu | Časté otázky
  2. Seznámení s pracovní plochou
  3. Systémové požadavky | Photoshop na iPadu
  4. Vytváření, otevírání a export dokumentů
  5. Přidání fotografií
  6. Práce s vrstvami
  7. Kreslení a malování štětci
  8. Výběry a přidání masek
  9. Retušování kompozic
  10. Práce s vrstvami úprav
  11. Úprava tónů kompozice pomocí křivek
  12. Používání transformací
  13. Oříznutí a otočení kompozic
  14. Otáčení, posouvání, přiblížení a obnovení plátna
  15. Práce s textovými vrstvami
  16. Práce s aplikacemi Photoshop a Lightroom
  17. Získání chybějících písem v aplikaci Photoshop na iPadu
  18. Japonský text v aplikaci Photoshop na iPadu
  19. Správa nastavení aplikace
  20. Dotykové zkratky a gesta
  21. Klávesové zkratky
  22. Úprava velikosti obrázku
  23. Živý přenos během tvorby v aplikaci Photoshop na iPadu
  24. Opravy nedokonalostí pomocí retušovacího štětce
  25. Vytváření štětců v rozšíření Capture a jejich použití v aplikaci Photoshop
  26. Práce se soubory Camera Raw
  27. Vytváření inteligentních objektů a práce s nimi
  28. Úprava expozice na snímcích pomocí možností Zesvětlení a Ztmavení
 5. Photoshop na webu (beta)
  1. Časté otázky | Photoshop na webu (beta)
  2. Úvod do pracovní plochy
  3. Systémové požadavky | Photoshop na webu (beta)
  4. Klávesové zkratky | Photoshop na webu (beta)
  5. Podporované typy souborů | Photoshop na webu (beta)
  6. Otevření a práce s cloudovými dokumenty
  7. Spolupráce s účastníky projektu
  8. Používání omezených úprav v cloudových dokumentech
 6. Cloudové dokumenty
  1. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Časté otázky
  2. Cloudové dokumenty aplikace Photoshop | Otázky k pracovním postupům
  3. Práce s cloudovými dokumenty a jejich správa v aplikaci Photoshop
  4. Upgrade cloudového úložiště pro aplikaci Photoshop
  5. Nelze vytvořit nebo uložit dokument v cloudu
  6. Řešení chyb dokumentů aplikace Photoshop v cloudu
  7. Shromažďování protokolů synchronizace cloudových dokumentů
  8. Sdílení přístupu ke cloudovým dokumentům a jejich úpravy
  9. Sdílení souborů a komentářů v aplikaci
 7. Pracovní plocha
  1. Základy práce s pracovní plochou
  2. Rychlejší učení s panelem Prohledávání aplikace Photoshop
  3. Vytváření dokumentů
  4. Používání panelu Touch Bar s aplikací Photoshop
  5. Galerie nástrojů
  6. Předvolby výkonu
  7. Použití nástrojů
  8. Dotyková gesta
  9. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  10. Technologické náhledy
  11. Metadata a poznámky
  12. Výchozí klávesové zkratky
  13. Možnosti dotykového ovládání a přizpůsobitelné pracovní plochy
  14. Umístění obrázků aplikace Photoshop do jiných aplikací
  15. Předvolby
  16. Výchozí klávesové zkratky
  17. Pravítka
  18. Zobrazení nebo skrytí netištěných doplňků
  19. Nastavení sloupců pro obraz
  20. Příkaz Zpět a historie
  21. Panely a nabídky
  22. Vkládání souborů
  23. Umísťování elementů pomocí přitahování
  24. Nastavení polohy nástrojem Pravítko
  25. Přednastavení
  26. Přizpůsobení klávesových zkratek
  27. Mřížka a vodítka
 8. Design webu, obrazovky a aplikací
  1. Photoshop pro vytváření návrhů
  2. Návrhové plochy
  3. Náhled v zařízení
  4. Kopírování CSS z vrstev
  5. Rozdělení webové stránky na řezy
  6. Volby HTML pro řezy
  7. Úprava rozvržení řezů
  8. Práce s webovou grafikou
  9. Vytváření webových fotogalerií
 9. Základy práce s obrázky a barvami
  1. Změna velikosti snímků
  2. Práce s rastrovými a vektorovými obrazy
  3. Velikost obrazu a rozlišení
  4. Načítání obrazů z fotoaparátů a skenerů
  5. Vytváření, otevírání a import obrazů
  6. Zobrazení obrázků
  7. Chyba neplatného markeru JPEG | Otevírání obrazů
  8. Zobrazování více obrazů
  9. Přizpůsobení dialogů pro výběr barvy a vzorků barev
  10. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  11. Srovnání barev v obraze
  12. Převádění mezi barevnými režimy
  13. Barevné režimy
  14. Vymazání částí obrazu
  15. Režimy prolnutí
  16. Výběr barev
  17. Úpravy tabulek indexovaných barev
  18. Informace o obrazu
  19. Nedostupné filtry deformace
  20. O barvách
  21. Úpravy barevných a monochromatických obrazů pomocí kanálů
  22. Výběr barev na panelech Barvy a Vzorník
  23. Vzorek
  24. Barevný režim (režim obrázku)
  25. Barevný nádech
  26. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  27. Přidávání vzorků barev ze souborů HTML, CSS a SVG
  28. Bitová hloubka a předvolby
 10. Vrstvy
  1. Základy práce s vrstvami
  2. Nedestruktivní úpravy
  3. Vytváření a správa vrstev a skupin
  4. Výběr, seskupení a svázání vrstev
  5. Vložení obrázků do rámečku
  6. Krytí a prolnutí vrstev
  7. Maskování vrstev
  8. Aplikování inteligentních filtrů
  9. Kompozice vrstev
  10. Přesunutí, překrývání a zamykání vrstev
  11. Maskování vrstev pomocí vektorových masek
  12. Správa vrstev a skupin
  13. Efekty a styly vrstev
  14. Úpravy masek vrstev
  15. Extrahování datových zdrojů
  16. Odhalení vrstev s ořezovými maskami
  17. Generování obrazových datových zdrojů z vrstev
  18. Práce s inteligentními objekty
  19. Režimy prolnutí
  20. Zkombinování více obrazů do skupinového portrétu
  21. Spojování obrázků pomocí příkazu Automaticky prolnout vrstvy
  22. Zarovnání a rozmístění vrstev
  23. Kopírování CSS z vrstev
  24. Načítání výběrů z hranic vrstvy nebo z hranic masky vrstvy
  25. Odkrytí obsahu jiných vrstev vyseknutím
  26. Vrstva
  27. Sloučení
  28. Kompozice
  29. Pozadí
 11. Výběry
  1. Pracovní plocha Vybrat a maskovat
  2. Rychlé výběry
  3. Začínáme s výběry
  4. Výběr pomocí nástrojů výběru
  5. Výběr pomocí nástrojů lasa
  6. Výběr rozsahu barev v obraze
  7. Úpravy výběrů obrazových bodů
  8. Změna cest na hranice výběru a naopak
  9. Základní informace o kanálech
  10. Přesouvání, kopírování a odstraňování vybraných obrazových bodů
  11. Vytvoření dočasné rychlé masky
  12. Ukládání výběrů a masek alfa kanálů
  13. Výběr důležitých oblastí obrazu
  14. Duplikování, rozdělení a sloučení kanálů
  15. Výpočty s kanály
  16. Výběr
  17. Ohraničovací rámeček
 12. Úpravy obrazu
  1. Pokřivení perspektivy
  2. Redukce chvění fotoaparátu
  3. Příklady použití retušovacího štětce
  4. Export vyhledávacích tabulek barev
  5. Nastavení ostrosti a rozmazání obrazu
  6. Jak fungují úpravy barev
  7. Použití nastavení Jas a kontrast
  8. Úpravy detailů v oblastech stínů a světel
  9. Nastavení úrovní
  10. Nastavení odstínu a sytosti
  11. Úprava živosti
  12. Nastavení sytosti barev v oblastech obrazu
  13. Provádění rychlých úprav tónů
  14. Aplikování speciálních barevných efektů na obrazy
  15. Vylepšení obrázku pomocí úprav vyvážení barev
  16. Obrázky s vysokým dynamickým rozsahem
  17. Prohlížení histogramů a hodnot obrazových bodů
  18. Srovnání barev v obraze
  19. Oříznutí a narovnání fotografií
  20. Převedení barevného obrázku na černobílý
  21. Vrstvy úprav a vrstvy výplně
  22. Nastavení křivek
  23. Režimy prolnutí
  24. Příprava obrazů pro komerční tisk
  25. Nastavení barev a tónů pomocí kapátek Úrovně a Křivky
  26. Nastavení expozice a tónování HDR
  27. Filtr
  28. Rozostření
  29. Zesvětlení nebo ztmavení určitých oblastí obrázku
  30. Nastavení selektivní barvy
  31. Nahrazení barev objektů
 13. Adobe Camera Raw
  1. Systémové požadavky modulu Camera Raw
  2. Co je nového v modulu Camera Raw
  3. Úvod do aplikace Camera Raw
  4. Vytváření panoramat
  5. Podporované objektivy
  6. Efekty vinětování, zrnění a odstranění oparu v aplikaci Camera Raw
  7. Výchozí klávesové zkratky
  8. Automatická korekce perspektivy v Camera Raw
  9. Nedestruktivní úpravy v aplikaci Camera Raw
  10. Kruhový filtr v Camera Raw
  11. Správa nastavení nástroje Camera Raw
  12. Otevírání, zpracování a ukládání obrazů v aplikaci Camera Raw
  13. Oprava obrazů pomocí vylepšeného nástroje Odstranění bodů v aplikaci Camera Raw
  14. Otočení, oříznutí a úpravy obrazů
  15. Úprava vykreslení barev v aplikaci Camera Raw
  16. Přehled funkcí | Adobe Camera Raw | verze z roku 2018
  17. Přehled nových funkcí
  18. Verze zpracování v nástroji Camera Raw
  19. Vytváření místních úprav v modulu Camera Raw
 14. Oprava a obnovení obrázků
  1. Odebrání objektů z fotografií pomocí funkce Výplň podle obsahu
  2. Záplata a přesun podle obsahu
  3. Retušování a opravování fotografií
  4. Korekce deformace a šumu obrazu
  5. Základní postupy při řešení potíží, které pomohou vyřešit většinu problémů
 15. Transformace obrázků
  1. Transformace objektů
  2. Nastavení oříznutí, otočení a velikosti plátna
  3. Oříznutí a narovnání fotografií
  4. Vytváření a úpravy panoramatických obrázků
  5. Pokřivení obrazů, tvarů a cest
  6. Úběžný bod
  7. Používání filtru Zkapalnění
  8. Změna měřítka s ohledem na obsah
  9. Transformace obrázků, tvarů a cest
  10. Pokřivení
  11. Transformace
  12. Panoráma
 16. Kreslení a malování
  1. Kreslení symetrických vzorů
  2. Kreslení obdélníků a úprava voleb tahu
  3. O kreslení
  4. Kreslení a úpravy tvarů
  5. Malovací nástroje
  6. Vytváření a úpravy štětců
  7. Režimy prolnutí
  8. Přidání barev k cestám
  9. Úpravy cest
  10. Malování míchacím štětcem
  11. Přednastavené stopy
  12. Přechody
  13. Interpolace přechodu
  14. Vyplnění a vytažení výběrů, vrstev a cest
  15. Kreslení pomocí nástrojů pera
  16. Vytváření vzorků
  17. Generování vzorku pomocí filtru Pattern Maker (Vytvořit vzorek)
  18. Správa cest
  19. Správa knihoven a přednastavení vzorků
  20. Kreslení nebo malování na grafickém tabletu
  21. Vytváření stop s texturami
  22. Přidávání dynamických prvků do stop štětců
  23. Přechod
  24. Malování stylizovaných tahů pomocí uměleckého štětce historie
  25. Malování vzorkem
  26. Synchronizace přednastavení na více zařízeních
 17. Text
  1. Přidání aúprava textu
  2. Sjednocený textový modul
  3. Práce s písmy OpenType SVG
  4. Formátování znaků
  5. Formátování odstavců
  6. Vytváření textových efektů
  7. Úpravy textu
  8. Mezery mezi řádky a znaky
  9. Arabský a hebrejský text
  10. Písma
  11. Řešení potíží s písmy
  12. Asijský text
  13. Vytváření textu
  14. Chyba textového modulu při použití textového nástroje v aplikaci Photoshop | Windows 8
 18. Video a animace
  1. Úpravy videa v aplikaci Photoshop
  2. Úpravy vrstev videa a animací
  3. Video a animace – přehled
  4. Zobrazení náhledu videa a animací
  5. Malování na snímky ve vrstvách videa
  6. Import videí a obrázkových sekvencí
  7. Vytváření animací snímků
  8. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  9. Vytváření animací na časové ose
  10. Vytváření obrazů pro video
 19. Filtry a efekty
  1. Používání filtru Zkapalnění
  2. Použití galerie nástroje Rozostření
  3. Základy používání filtrů
  4. Přehled efektů filtrů
  5. Přidávání světelných efektů
  6. Použití filtru Adaptivní široký úhel
  7. Použití filtru Olejová malba
  8. Efekty a styly vrstev
  9. Použití specifických filtrů
  10. Rozmazání oblastí obrazu
 20. Ukládání a export
  1. Ukládání souborů v aplikaci Photoshop
  2. Export souborů v aplikaci Photoshop
  3. Podporované formáty souborů
  4. Ukládání souborů v grafických formátech
  5. Přesouvání návrhů mezi aplikacemi Photoshop a Illustrator
  6. Ukládání a export videa a animací
  7. Ukládání souborů PDF
  8. Ochrana autorských práv systémem Digimarc
 21. Tisk
  1. Tisk 3D objektů
  2. Tisk z aplikace Photoshop
  3. Tisk se správou barev
  4. Stránky miniatur a prezentace PDF
  5. Tisk fotografií v rozvržení sady obrazů
  6. Tisk přímých barev
  7. Duplexy
  8. Tisk obrazů na komerčních tiskových strojích
  9. Zvýšení kvality barevného tisku z aplikace Photoshop
  10. Řešení problémů s tiskem | Photoshop
 22. Automatizace
  1. Vytváření akcí
  2. Vytváření grafických souborů řízených daty
  3. Skriptování
  4. Zpracování dávky souborů
  5. Přehrávání a správa akcí
  6. Přidání podmíněných akcí
  7. O akcích a panelu Akce
  8. Záznam nástrojů v akcích
  9. Přidání podmíněné změny režimu do akce
  10. Sada nástrojů uživatelského rozhraní aplikace Photoshop pro moduly plug-in a skripty
 23. Správa barev
  1. Principy správy barev
  2. Zachování shodných barev
  3. Nastavení barev
  4. Práce s profily barev
  5. Správa barev v dokumentech pro zobrazování online
  6. Správa barev v dokumentech při tisku
  7. Správa barev pro importované obrazy
  8. Kontrolní náhled barev
 24. Autenticita obsahu
  1. Informace o pověření k obsahu
  2. Identita a původ pro NFT
  3. Propojení účtů pro přiřazení autorství ke kreativnímu dílu
 25. Trojrozměrné zobrazení a zpracování technických obrazů
  1. Photoshop 3D | Časté otázky týkající se ukončených 3D funkcí
  2. Creative Cloud 3D Animation (Náhled)
  3. Tisk 3D objektů
  4. 3D malování
  5. Vylepšení panelu 3D | Photoshop
  6. Základní pojmy a nástroje zobrazení 3D
  7. 3D vykreslení a uložení
  8. Vytváření 3D objektů a animací
  9. Balíčky obrázků
  10. 3D pracovní postupy
  11. Měření
  12. Soubory DICOM
  13. Photoshop a MATLAB
  14. Počítání objektů v obrazu
  15. Kombinování a převádění 3D objektů
  16. Úpravy 3D textury
  17. Nastavení expozice a tónování HDR
  18. Nastavení panelu 3D

Aplikování výplně přechodem

Nástroj Přechod vytváří plynulé přechody mezi dvěma a více barvami. Můžete zvolit některý z přednastavených přechodů nebo si vytvořit vlastní přechody.

Poznámka:

Nástroj Přechod nelze použít v obrazech v režimu bitové mapy nebo indexované barvy.

 1. Vyberte část obrazu, kterou chcete vyplnit. Pokud nic nevyberete, výplň přechodem se aplikuje na celou aktivní vrstvu.
 2. Vyberte nástroj Přechod . (Není-li nástroj viditelný, stiskněte a podržte nástroj Plechovka barvy.)

 3. V pruhu voleb vyberte výplň ze vzorku se širokým přechodem:
  • Kliknutím trojúhelník vedle vzorku vyberte přednastavenou výplň přechodem.

  • Kliknutím uvnitř vzorku zobrazíte Editor přechodu. Vyberte přednastavenou výplň přechodem nebo vytvořte novou výplň přechodem. (Viz Vytvoření hladkého přechodu.)

  Poznámka:

  Přednastavení Neutrální denzita poskytuje užitečný fotografický filtr pro západy slunce a další scény s vysokým kontrastem.

 4. Vyberte volbu, která určí, jak bude počáteční bod (kde stisknete tlačítko myši) a koncový bod (kde tlačítko myši uvolníte) ovlivňovat vzhled přechodu.

  Lineární přechod

  Mění se po přímé čáře od počátečního ke koncovému bodu.

  Kruhový přechod

  Vytváří kruhový přechod od počátečního ke koncovému bodu v kruhovém tvaru.

  Úhlový přechod

  Vytváří přechod kreslený úsečkou otáčející se kolem počátečního bodu proti směru hodinových ručiček.

  Zrcadlený přechod

  Zrcadlí stejný lineární přechod na obou stranách od počátečního bodu.

  Kosočtvercový přechod

  Stínuje od středu k vnějším rohům vzorku kosočtverce.

 5. V pruhu voleb proveďte následující úkony:

  • Určete režim prolnutí a krytí malby. (Další informace najdete v části Režimy prolnutí.)
  • Pokud chcete obrátit pořadí barev ve výplni přechodem, vyberte Obrácený.
  • Pokud chcete vytvořit plynulejší přechod s méně výraznými pruhy, vyberte Rozklad.
  • Pokud chcete pro výplň přechodem použít masku průhlednosti, vyberte Průhlednost. (Viz Nastavení průhlednosti přechodu.)
  • Pokud chcete vybrat metodu pro výplň přechodem, vyberte z možností metod: Perceptuální, Lineární nebo Klasické. (Viz Interpolace přechodů v aplikaci Photoshop.)
 6. V obraze umístěte ukazatel do místa počátečního bodu přechodu a táhněte do místa, kam chcete mít koncový bod. Pokud chcete omezit úhel na celé násobky 45°, podržte při tažení stisknutou klávesu Shift.

Výběr přechodu v panelu Přechody

Aktualizováno ve verzi Photoshop 21.0 (verze z listopadu 2019)

Používání nových přednastavení v aplikaci Photoshop

Seznamte se s používáním nových a vylepšených panelů přednastavení v aplikaci Photoshop. Julieanne Kost prozkoumá vše od vzorníků přes vzorky a přechody až po styly a tvary.

Julieanne Kost

Aplikování přechodů na vrstvy

Chcete-li použít přechod na textové vrstvy jako efekt vrstvy, proveďte některý z následujících úkonů:

 • Vyberte jednu nebo více textových vrstev v panelu Vrstvy a pak klikněte na libovolný přechod v panelu Přechody, čímž ho použijete.
 • Přetáhněte přechod z panelu Přechody na textový obsah na plátně.
 • Přetáhněte přechod z panelu Přechody na vrstvu v panelu Vrstvy.   

Chcete-li použít přechod na vrstvu tvaru jako výplň tvaru, proveďte některý z následujících úkonů:

 • Vyberte jednu nebo více textových vrstev v panelu Vrstvy a pak klikněte na libovolný přechod v panelu Přechody, čímž ho použijete.
 • Přetáhněte přechod z panelu Přechody na textový obsah na plátně.
 • Přetáhněte přechod z panelu Přechody na vrstvu v panelu Vrstvy.

Chcete-li použít přechod na textové vrstvy nebo vrstvu tvaru jako vrstvu výplně, proveďte některý z následujících úkonů:

 • Podržte stisknutou klávesu Command (Mac) nebo Alt (Windows) a přetáhněte přechod z panelu Přechody na textový obsah na plátně.
 • Podržte stisknutou klávesu Command (Mac) nebo Alt (Windows) a přetáhněte přechod z panelu Přechody na vrstvu v panelu Vrstvy.  

Chcete-li použít přechod na vrstvy obrazových bodů, postupujte následovně:

 1. Přetáhněte přechod barvy z panelu Přechody na vrstvu obrazových bodů v panelu Vrstvy.
 2. Photoshop automaticky vytvoří vrstvu výplně nad vrstvou obrazových bodů.

Uspořádání přednastavení přechodů do skupin

Uspořádání přechodů do nové skupiny:

 1. V panelu Přechody (Okna > Přechody) klikněte na ikonu Vytvořit novou skupinu. 
 2. Zadejte název skupiny a klikněte na tlačítko OK. 
 3. Přetáhněte požadovaný přechod nebo stiskněte klávesu Shift, vyberte více přechodů a přetáhněte je do nově vytvořené skupiny.

Vytvoření vnořených skupin:

 1. Vyberte skupinu v panelu Přechody.
 2. Nyní přetáhněte tuto skupinu do jiné skupiny.

Zobrazení starších přechodů

V nabídce panelu Přechody zvolte příkaz Starší přechody.

Návrat k výchozím přednastavení přechodů

V nabídce panelu Přechody zvolte příkaz Obnovit výchozí přechody. Současný seznam můžete buď nahradit, nebo k němu přidat výchozí knihovnu.

Změna způsobu zobrazení přednastavených přechodů

V nabídce panelu Přechody zvolte požadovaný způsob zobrazení:

Pouze text

Zobrazí přechody jako seznam.

Malé miniatury nebo Velké miniatury

Zobrazí přechody jako miniatury.

Malý seznam nebo Velký seznam

Zobrazí přechody jako seznam s miniaturami.

Přejmenování přednastaveného přechodu

 • Pokud je panel nastavený tak, že zobrazuje přechody jako miniatury, poklikejte na přechod, zadejte nový název a klikněte na tlačítko OK.
 • Pokud je panel nastavený tak, že zobrazuje přechody jako seznam nebo jako text, poklikejte na přechod, zadejte nový název přímo v seznamu a stiskněte klávesu Enter (Windows) nebo Return (Mac OS).

Editor přechodu – přehled

Pokud chcete zobrazit dialogové okno Editor přechodu, klikněte na aktuální vzorek přechodu na pruhu voleb. (Když umístíte ukazatel na vzorek přechodu, zobrazí se tip nástroje s textem „Kliknutím upravíte přechod“.)

V dialogovém okně Editor přechodu můžete definovat nový přechod úpravami kopie existujícího přechodu. Můžete také do přechodu přidat mezilehlé barvy a vytvořit přechod mezi více než dvěma barvami.

Photoshop: Dialogové okno Editoru přechodu
Dialogové okno Editoru přechodu

A. Nabídka panelu B. Zarážka krytí C. Zarážky barev D. Nastavte hodnoty nebo odstraňte vybranou zarážku krytí nebo zarážku barvy E. Střední bod 

Uložení sady přednastavených přechodů jako knihovny

 1. V dialogovém okně Editor přechodu klikněte na Uložit nebo zvolte Uložit přechody z nabídky výběru přechodů v pruhu voleb.
 2. Zvolte místo, kam chcete knihovnu přechodů uložit, zadejte název souboru a klikněte na Uložit.

  Knihovnu můžete uložit kamkoliv. Pokud ale umístíte soubor knihovny do složky Presets/Gradients ve výchozím umístění přednastavení, zobrazí se název knihovny při příštím spuštění aplikace Photoshop na konci nabídky panelu.

Načtení knihovny přednastavených přechodů

V dialogovém okně Editor přechodu proveďte jeden z následujících úkonů:
 • Pokud chcete knihovnu přidat k platnému seznamu, klikněte na Načíst. Vyberte požadovaný soubor knihovny a klikněte na Načíst.

 • Pokud chcete nahradit platný seznam jinou knihovnou, zvolte v nabídce panelu možnost Nahradit přechody. Vyberte požadovaný soubor knihovny a klikněte na Načíst.

 • Zvolte soubor knihovny z dolního konce nabídky panelu. Klikněte na OK, chcete-li platný seznam nahradit, nebo klikněte na Přidat, chcete-li položky k seznamu připojit.

Poznámka:

Můžete také zvolit Načíst přechody, Nahradit přechody nebo zvolit knihovnu přechodů z nabídky výběru přechodů v pruhu voleb.

Vytvoření hladkého přechodu

 1. Vyberte nástroj Přechod .
 2. Kliknutím do ukázky přechodu v pruhu voleb otevřete dialogové okno Editor přechodu.
 3. Chcete-li vytvořit nový přechod z existujícího přechodu, vyberte přechod v části Přednastavení v dialogovém okně.
 4. Z rozbalovací nabídky Typ přechodu zvolte Plný.
 5. Chcete-li určit počáteční barvu přechodu, klikněte na levou zarážku barvy  pod pruhem přechodu. Trojúhelník nad zarážkou zčerná , a tím označí, že upravujete počáteční barvu.
 6. Zvolte barvu jedním z následujících úkonů:
  • Dvakrát klikněte na zarážku barvy nebo klikněte na vzorek barvy v sekci Zarážky v dialogovém okně. Zvolte barvu a klikněte na OK.

  • Vyberte volbu z rozbalovací nabídky Barva v sekci Zarážky v dialogovém okně.

  • Umístěte ukazatel nad pruh přechodu (kurzor se změní na kapátko) a kliknutím naberte vzorek barvy nebo kliknutím kdekoli v ploše obrazu navzorkujte barvu z obrazu.

 7. Chcete-li určit koncovou barvu přechodu, klikněte na pravou zarážku barvy pod pruhem přechodu. Pak zvolte barvu.
 8. Chcete-li nastavit umístění počátečního nebo koncového bodu, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte příslušnou zarážku barvy doleva nebo doprava na požadované místo.

  • Klepněte na příslušnou zarážku barvy a zadejte hodnotu do pole Umístění v sekci Zarážky v dialogovém okně. Hodnota 0 % umístí zarážku na levý konec pruhu přechodu, hodnota 100 % na pravý konec přechodu.

 9. Chcete-li nastavit umístění středního bodu (kde je v přechodu stejný podíl počáteční a koncové barvy), přetáhněte kosočtverec  pod pruhem přechodu doleva nebo doprava, nebo na tento kosočtverec klikněte a zadejte hodnotu Umístění.
 10. Chcete-li do přechodu přidat mezilehlé barvy, klikněte pod pruhem přechodu a tím určete další zarážku barvy. Určete barvu a nastavte umístění a střední bod pro mezilehlý bod v přechodu stejně jako pro počáteční a koncový bod.
 11. Chcete-li odstranit upravovanou zarážku barvy, klikněte na Odstranit nebo přetáhněte zarážku dolů, až zmizí.
 12. Chcete-li řídit přechod mezi barevnými pruhy v přechodu (gradientu), zadejte hodnotu do textového pole Vyhlazení nebo přetáhněte rozbalovací jezdec Vyhlazení.
  Vyhlazení popisuje, jak vybíráme barvu v určitém pruhu od počáteční zarážky barvy přes střední bod až po koncovou zarážku barvy v rámci celého přechodu. V případě jednoduchého přechodu se 2 zarážkami a výchozím středním bodem nemá vyhlazení teoreticky žádný vliv. Hodnoty zarážek se už používají v čáře. Hodnota vyhlazení 0 se používá u přímých čár spojujících zarážky a střední body, zatímco hodnota 100 % dokáže vytvořit křivku.

 13. Pokud chcete, nastavte pro přechod hodnoty průhlednosti.
 14. Zadejte název nového přechodu.
 15. Chcete-li přechod uložit jako přednastavený přechod, klikněte po vytvoření přechodu na Nový.
  Poznámka:

  Nové přednastavené přechody se ukládají do souboru předvoleb. Když se tento soubor smaže nebo poškodí, nebo když obnovíte přednastavené přechody na výchozí knihovnu, nové přednastavené přechody se ztratí. Chcete-li nové přednastavené přechody trvale uložit, uložte je do knihovny.

Nastavení průhlednosti přechodu

Každý přechod obsahuje nastavení průhlednosti, určující krytí výplně v různých místech přechodu. Můžete například nastavit počáteční barvu s krytím 100 % a pak výplň postupně zprůhlednit až do koncové barvy s krytím 50 %. V náhledu přechodu je míra průhlednosti znázorněna šachovnicovým vzorkem.

 1. Vytvořte přechod.
 2. Chcete-li nastavit počáteční hodnotu krytí, klikněte na levou zarážku krytí nad pruhem přechodu. Trojúhelník pod zarážkou zčerná a tím označuje, že upravujete počáteční hodnotu krytí.
 3. V sekci Zarážky v dialogovém okně zadejte hodnotu do pole Krytí nebo přetáhněte rozbalovací jezdec Krytí.
 4. Chcete-li nastavit krytí přechodu v koncovém bodě, klikněte na pravou zarážku krytí nad pruhem přechodu. Pak nastavte krytí v sekci Zarážky.
 5. Chcete-li nastavit umístění počátečního nebo koncového krytí, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte příslušnou zarážku krytí doleva nebo doprava.

  • Vyberte příslušnou zarážku krytí a zadejte hodnotu pro Umístění.

 6. Chcete-li nastavit umístění středního bodu krytí (bodu v polovině mezi počátečním a koncovým krytím), proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Přetáhněte kosočtverec nad pruhem přechodu doleva nebo doprava.

  • Vyberte kosočtverec a zadejte hodnotu pro Umístění.

 7. Chcete-li odstranit upravovanou zarážku krytí, klikněte na Odstranit.
 8. Chcete-li do masky přidat mezilehlé krytí, kliknutím nad pruhem přechodu vytvořte novou zarážku krytí. Pak můžete nastavit nebo přemístit tuto zarážku krytí stejně jako počáteční nebo koncové krytí. Chcete-li mezilehlé krytí odstranit, přetáhněte zarážku nahoru mimo pruh přechodu.
 9. Chcete-li vytvořit přednastavený přechod, zadejte název do textového pole Název a klikněte na Nový. Tím se vytvoří nový přednastavený přechod s hodnotami průhlednosti, které jste zadali.

Vytvoření šumového přechodu

Šumový přechod obsahuje náhodně rozložené barvy z určeného rozsahu barev.

Photoshop: Šumový přechod s různými hodnotami hrubosti
Šumový přechod s různými hodnotami hrubosti

A. Hrubost 10 % B. Hrubost 50 % C. Hrubost 90 % 

 1. Vyberte nástroj Přechod .
 2. Klepnutím na ukázku přechodu v pruhu voleb otevřete dialogové okno Editor přechodu.
 3. Chcete-li vytvořit nový přechod z existujícího přechodu, vyberte přechod v části Přednastavení v dialogovém okně.
 4. V rozbalovací nabídce Typ přechodu vyberte položku Šum a nastavte tyto volby:

  Hrubost

  Řídí plynulost přechodů mezi barevnými pruhy v přechodu.

  Barevný model

  Mění složky barev, které lze nastavit. U jednotlivých složek definujte tažením posuvníků rozsah přijatelných hodnot. Pokud například zvolíte model HSB, můžete omezit barvy přechodu jen na modrozelené odstíny s vysokou sytostí a středními hodnotami jasu.

  Omezit barvy

  Zabraňuje nadměrné sytosti barev.

  Přidat průhlednost

  Přidává náhodným barvám průhlednost.

  Náhodně

  Vytvoří náhodně přechod, který odpovídá výše uvedeným nastavením. Klepejte na tlačítko, dokud nenaleznete vyhovující nastavení.

 5. Chcete-li vytvořit přednastavený přechod s vámi zadanými nastaveními, zadejte název do textového pole Název a klikněte na tlačítko Nový.

Související témata

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.