Volný výběr pomocí nástroje Laso

Nástroj Laso umožňuje nakreslit hranici výběru od ruky kolem objektů, které chcete v obrázku vybrat.

Photoshop – nástroj Laso

  1. Vyberte nástroj Laso (L) .

  2. Pomocí pruhu voleb si můžete přizpůsobit nastavení nástroje, například možnosti Přidat k výběru, Odečíst od výběru a Vybrat a Maskovat, abyste získali požadovaný efekt.

  3. Tažením nakreslete hranice výběru kolem objektu.

  4. Uvolněním myši (bez stisknuté klávesy Alt) zavřete hranici výběru.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?