Výběr nástrojem laso

Nástroj laso se hodí pro kreslení segmentů hranice výběru od ruky.

 1. Vyberte nástroj Laso  a v pruhu voleb nastavte prolnutí okrajů a vyhlazení. (Viz Změkčení okrajů výběrů.)

 2. Chcete-li přidat ke stávajícímu výběru, odečíst od něj nebo s ním vytvořit průsečík, klepněte v pruhu voleb na odpovídající tlačítko.
  Volby vybírání v aplikaci Photoshop
  Volby vybírání

  A. Nový výběr B. Přidat k výběru C. Odečíst od výběru D. Průsečík s výběrem 
 3. Proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Tažením kreslete od ruky hranici výběru.
  • Chcete-li přepnout mezi segmentem od ruky a přímým segmentem, stiskněte klávesu Alt a klepněte na místo počátku a konce segmentů. (Chcete-li vymazat poslední nakreslené přímé segmenty, podržte klávesu Delete.)
 4. Chcete-li uzavřít hranici výběru, uvolněte tlačítko myši, aniž by přitom byla stisknutá klávesa Alt.
 5. (Volitelné) Klepnutím na tlačítko Zpřesnit okraje podrobně nastavíte hranice výběru. Další informace najdete v části Zpřesnění okrajů výběru.

Výběr nástrojem mnohoúhelníkové laso

Nástroj mnohoúhelníkové laso se hodí pro kreslení přímých segmentů hranice výběru.

 1. Vyberte nástroj mnohoúhelníkové laso a nastavte příslušné volby.
 2. Určete jednu z následujících voleb výběru v pruhu voleb.
  Volby vybírání v aplikaci Photoshop
  Volby vybírání

  A. Nový výběr B. Přidat k výběru C. Odečíst od výběru D. Průsečík s výběrem 
 3. (Volitelně) Nastavte prolnutí okrajů a vyhlazení v pruhu voleb. Viz Změkčení okrajů výběrů.

 4. Klepnutím v obraze určete počáteční bod.
 5. Proveďte jeden nebo více z následujících úkonů:
  • Chcete‑li nakreslit přímý úsek, umístěte kurzor tam, kde chcete, aby první přímkový úsek končil, a klepněte. Dalšími klepnutími nastavte koncové body pro následující úseky.
  • Chcete‑li nakreslit přímou čáru s úhlem, který je násobkem 45°, podržte Shift, když přesunujete ukazatel na konec následujícího segmentu.
  • Chcete‑li nakreslit úsek hranice výběru od ruky, podržte Alt a táhněte. Po dokončení uvolněte klávesu Alt, a pak tlačítko myši.
  • Chcete‑li vymazat poslední nakreslené přímé úseky, stiskněte klávesu Delete.
 6. Uzavřete hranici výběru:
  • Umístěte ukazatel nástroje mnohoúhelníkové laso nad počáteční bod (u ukazatele se objeví uzavřený kroužek) a klepněte.
  • Pokud ukazatel není nad počátečním bodem, poklepejte s ukazatelem nástroje mnohoúhelníkové laso nebo klepněte se stisknutou klávesou Ctrl (Windows) nebo Apple (Mac OS).
 7. (Volitelné) Kliknutím na tlačítko Zpřesnit okraje podrobně nastavíte hranice výběru. Další informace najdete v části Zpřesnění okrajů výběru.

Výběr nástrojem magnetické laso

Když používáte nástroj magnetické laso , hranice výběru se přitahuje k okrajům výrazných oblastí v obraze. Nástroj magnetické laso není dostupný pro obrazy s 32 bity na kanál.

Poznámka:

Nástroj magnetické laso je zvláště užitečný, pokud potřebujete rychle vybrat objekty se složitými okraji na kontrastním pozadí.

 1. Vyberte nástroj magnetické laso.
 2. Určete jednu z následujících voleb výběru v pruhu voleb.
  Volby vybírání v aplikaci Photoshop
  Volby vybírání

  A. Nový výběr B. Přidat k výběru C. Odečíst od výběru D. Průsečík s výběrem 
 3. (Volitelně) Nastavte prolnutí okrajů a vyhlazení v pruhu voleb. Viz Změkčení okrajů výběrů.

 4. Nastavte libovolné z těchto voleb:

  Šířka

  Abyste určili šířku detekce, zadejte hodnotu v obrazových bodech v poli Šířka. Nástroj magnetické laso detekuje pouze okraje v určené vzdálenosti od ukazatele.

  Poznámka:

  Chcete‑li změnit ukazatel lasa tak, aby odpovídal šířce lasa, stiskněte klávesu CapsLock. Ukazatel můžete změnit, když je nástroj vybraný, ale právě ho nepoužíváte. Stiskněte pravou hranatou závorku (]), abyste zvětšili šířku okraje detekovaného magnetickým lasem o 1 obrazový bod; stiskněte levou hranatou závorku ([), abyste tuto šířku o 1 obrazový bod zmenšili.

  Kontrast

  Abyste určili citlivost lasa k okrajům v obraze, zadejte hodnotu mezi 1 % a 100 % pro Kontrast. S vyšší hodnotou se detekují pouze okraje, které ostře kontrastují se svým okolím; s nižší hodnotou se detekují i okraje s nižším kontrastem.

  Hustota

  Abyste určili, jak často laso umísťuje fixační body, zadejte ve volbě Hustota hodnotu mezi 0 a 100. S vyšší hodnotou se hranice výběru ukotvuje častěji.

  Poznámka:

  V obraze s dobře definovanými okraji zkuste použít větší šířku a vyšší kontrast okraje a můžete hranici obkreslit jen zhruba. V obraze s měkčími okraji zkuste menší šířku a nižší nastavení kontrastu okraje a obkreslete hranici přesněji.

  Přítlak pera

  Pokud pracujete s hrotem pera tabletu citlivým na tlak, vyberte nebo odznačte volbu Přítlak pera. Když je tato volba vybraná, způsobí vyšší tlak na hrot zúžení šířky detekce.

 5. Klepnutím v obraze určete polohu prvního fixačního bodu. Fixační body kotví hranici výběru na místě.
 6. Uvolněte tlačítko myši nebo ho nechte stisknuté a potom táhněte ukazatel podél okraje, který chcete sledovat.

  Poslední úsek hranice výběru zůstává aktivní. Při pohybu ukazatele se aktivní úsek přichytí k nejsilnějšímu okraji v obraze, a to na základě šířky detekce nastavené v pruhu voleb. Nástroj magnetické laso pravidelně přidává k hranici výběru fixační body, čímž se ukotvují předcházející úseky.

 7. Pokud se hranice nezachytí k požadovanému okraji, jednou klepněte, abyste ručně přidali fixační bod. Pokračujte ve sledování okraje a podle potřeby přidávejte fixační body.
  Photoshop: Fixační body ukotví hranici výběru k okrajům
  Fixační body ukotví hranici výběru k okrajům

 8. Chcete‑li dočasně přepnout na jiný z nástrojů laso, proveďte jeden z následujících úkonů:
  • Chcete‑li aktivovat nástroj laso, podržte klávesu Alt, stiskněte tlačítko myši a táhněte ukazatelem.
  • Chcete‑li aktivovat nástroj mnohoúhelníkové laso, podržte stisknutou klávesu Alt a klepněte.
 9. Chcete‑li vymazat naposledy nakreslené úseky, stiskněte klávesu Delete, až vymažete fixační body pro požadovaný úsek.
 10. Uzavřete hranici výběru:
  • Chcete-li uzavřít hranici magnetickým segmentem, poklepejte tlačítkem myši nebo stiskněte klávesu Enter či Return. (Chcete-li uzavřít hranici ručně, táhněte nad počáteční bod a klepněte tlačítkem myši.)
  • Chcete-li uzavřít hranici přímým úsekem, podržte stisknutou klávesu Alt a poklepejte tlačítkem myši.
 11. (Volitelné) Kliknutím na tlačítko Zpřesnit okraje podrobně nastavíte hranice výběru. Další informace najdete v části Zpřesnění okrajů výběru.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online