Výběr pomocí nástroje Obdélníkový výběr

Pomocí nástroje Obdélníkový výběr můžete vytvořit výběr ve tvaru obdélníku.

Photoshop – nástroj Obdélníkový výběr

  1. Vyberte nástroj Obdélníkový výběr (M) .

  2. Pomocí pruhu voleb si můžete přizpůsobit nastavení nástroje, například možnosti Přidat k výběru nebo Odečíst od výběru, abyste získali požadovaný výběr.

  3. Nakreslete oblast výběru.

    • Obdélník: Přetáhněte přes plochu, kterou chcete vybrat.
    • Čtverec: Podržte klávesu Shift a táhněte diagonálně v libovolném směru.
    • Kreslení ze středu: Při tažení podržte klávesu Alt.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?