Video tutorial: Select part of an image

Video tutorial: Select part of an image
Train Simple

Pomocí nástrojů pro výběr můžete vytvářet výběry ve tvaru obdélníků a elips nebo vybírat řádky a sloupce o šířce 1 obrazového bodu.

 1. Vyberte nástroj pro výběr:

  Obdélníkový výběr 

  Vytvoří obdélníkový výběr (nebo čtvercový, při použití se stisknutou klávesou Shift).

  Eliptický výběr 

  Vytvoří eliptický výběr (nebo kruhový, při použití se stisknutou klávesou Shift).

  Výběr jednoho řádku nebo Výběr jednoho sloupce

  Definuje hranici jako řádek nebo sloupec se šířkou 1 obrazového bodu.

 2. Určete jednu z následujících voleb výběru v pruhu voleb.
  Volby vybírání v aplikaci Photoshop
  Volby vybírání

  A. Nový výběr B. Přidat k výběru C. Odečíst od výběru D. Průsečík s výběrem 
 3. V pruhu voleb nastavte prolnutí okrajů. Pro nástroj eliptický výběr zapněte nebo vypněte vyhlazení. Viz Změkčení okrajů výběrů.

 4. Pro nástroj Obdélníkový výběr nebo Eliptický výběr nastavte v pruhu voleb jednu z voleb stylu:

  Normální

  Proporce výběru se určí tažením.

  Pevný poměr

  Nastaví pevný poměr výšky a šířky výběru. Zadejte hodnoty (i s použitím desetinných čísel) pro poměr stran. Chcete-li například nakreslit výběr se šířkou dvakrát větší než je jeho výška, zadejte 2 pro šířku a 1 pro výšku.

  Pevná velikost

  Určí hodnoty pro výšku a šířku ohraničovacího rámečku výběru. Zadejte rozměry v obrazových bodech jako celá čísla.

  Poznámka:

  Kromě obrazových bodů (ob) můžete pro hodnoty výšky a šířky také použít určité jednotky, například palce (") nebo centimetry (cm).

 5. Chcete-li zarovnat výběr na vodítka, mřížku, řezy nebo hranice dokumentu, jedním z následujících úkonů nastavte přitahování výběru:
  • Zvolte Zobrazení > Přitahovat nebo zvolte Zobrazení > Přitahovat na a z podnabídky zvolte požadovaný příkaz. Ohraničovací rámeček výběru se může přitahovat k hranici dokumentu nebo k různým prvkům aplikace Photoshop, nastaveným v podnabídce Přitahovat na.
 6. Vytvořte výběr jedním z následujících způsobů:
  • S nástrojem Obdélníkový výběr nebo Eliptický výběr táhněte přes oblast, kterou chcete vybrat.
  • Podržte při tažení klávesu Shift, chcete-li vynutit vytvoření čtvercového nebo kruhového výběru (uvolněte tlačítko myši dříve než klávesu Shift, aby tvar výběru zůstal čtvercový nebo kruhový).
  • Chcete-li táhnout výběr ze středu, začněte táhnout a pak podržte stisknutou klávesu Alt a pokračujte v tažení.
  Photoshop: Tažení výběru z rohu
  Tažení ohraničovacího rámečku výběru z rohu (vlevo) a ze středu (vpravo) se stisknutou klávesou Alt při tažení

  • S nástrojem Výběr jednoho řádku nebo Výběr jednoho sloupce klikněte poblíž oblasti, kterou chcete vybrat, a pak přetáhněte ohraničovací rámeček výběru do přesné polohy. Pokud ohraničovací rámeček výběru není viditelný, zvětšete zobrazení obrazu.

  Poznámka:

  Chcete-li změnit polohu obdélníkového výběru nebo eliptického výběru, nejdříve tažením vytvořte hranici výběru a podržte stisknuté tlačítko myši. Pak stiskněte mezerník a pokračujte v tažení. Uvolněte mezerník, ale nechte tlačítko myši stisknuté, pokud chcete dále nastavovat hranice výběru.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online