Odstranění problémů s přehráváním videa v aplikaci Premiere Elements

Při používání aplikace Premiere Elements se mohou vyskytnout problémy týkající se přehrávání a výkonu. Mezi obvykle se vyskytující problémy patří: 

 • Vynechané snímky (přetrhané nebo přerušované přehrávání)
 • Výpadek zvuku
 • Chybějící video během přehrávání
 • Zaseknutí přehrávání při stisknutí tlačítka tlačítko přehrávání nebo mezerníku

Následující kroky vám pomohou odstranit většinu běžných problémů s instalací. Jestliže se problém vyskytne znovu i po dokončení těchto kroků, přejděte k další části tohoto dokumentu.

Zkontrolujte, zda používaný systém vyhovuje minimálním systémovým požadavkům

Videa se nemusí plynule přehrávat v systému, který nesplňuje následující požadavky: Systémové požadavky | Adobe Premiere Elements.

Poznámka: Získání základních informací o systému, jako je rychlost procesoru a velikost nainstalované paměti RAM.

 • V systému Windows vyberte možnost Start > Ovládací panely > Systém.
 • V systému macOS klikněte vlevo nahoře na ikonu Apple a vyberte možnost O tomto Macu.

Nejprve vyzkoušejte tato řešení

 • Ujistěte se, že soubor, který používáte, je možné přehrávat v pořádku i v jiném softwaru, než je software společnosti Adobe. Například můžete zkusit přehrát daný soubor v jiných přehrávačích médií dostupných na vašem zařízení.
 • Aktualizujte ovladač grafické karty: Aktualizované nebo chybné ovladače grafické karty mohou nesprávně zobrazovat pohyblivé video a textury. Nebo mohou nesprávně oznámit schopnost zobrazení pohyblivého videa či textur aplikaci Adobe Premiere Elements. Obraťte se na výrobce grafické karty a požádejte jej o aktuální ovladač nebo si jej stáhněte z webu výrobce. (Potřebujete-li určit výrobce grafické karty, prohlédněte si vlastnosti karty ve Správci zařízení.)
 • Dočasně přepněte na konfiguraci jednoho zobrazení. To znamená: přepněte na nastavení jednoho monitoru.
 • Pomocí převaděče jiného výrobce převeďte soubor do formátu podporovaného operačním systémem ve vašem počítači.

Vykreslete všechny efekty, přechody a titulky na časové ose.

Někdy je nutné vykreslit mediální soubory, aby bylo zajištěno plynulé přehrávání. Aplikace Adobe Premiere Elements se pokouší přehrát všechny efekty, přechody, titulky a jiné nevykreslené prvky v reálném čase, bez jejich předchozího vykreslení. Možnosti přehrávání v reálném čase závisejí na procesoru a dalších dostupných systémových prostředcích. Vykreslením dosud nevykreslených prvků médií na časové ose výrazně snížíte závislost na dostupných systémových prostředcích. Pokud pokračujte v úpravách, můžete vykreslit pouze malou část časové osy, se kterou pracujete, a zkontrolovat kvalitu přehrávání této sekce. To lze provést úpravou lišty pracovní oblasti na časové ose.

Odstraňte problémy s přehráváním, které souvisejí se zvukovým hardwarem

 1. Vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Zvukový hardware, chcete-li kontrolovat zvukové zařízení a nastavení počítače, včetně nastavení ASIO MME (pro systém Windows OS) nebo nastavení CoreAudio (pro systém macOS), která jsou používána aplikací Premiere Elements pro přehrávání a nahrávání zvuku. 

 2. Vyhledejte externí MIKROFON nebo zvuková zařízení a zkuste je deaktivovat. Můžete například deaktivovat webovou kameru, zařízení pro přehrávání zvuku od třetích stran, jako jsou AJA nebo BlackMagicUSB MIC, reproduktory v monitoru nebo VST moduly plugin od třetích stran.

 3. V případě systému macOS se pokuste vytvořit agregované zařízení výběrem integrovaných vstupních/výstupních zařízení.

  V systému Windows zkuste deaktivovat všechna zařízení kromě zařízení Realtek uvedená v části Zvuky. Možná si také budete chtít přečíst dokument Windows 10: Jak vyřešit problémy se zvukem po upgradu.

Odpojte všechna periferní zařízení s výjimkou zařízení pro digitální video.

Periferní zařízení, která jsou k počítači připojena prostřednictvím portu USB, sériového portu, rozhraní SCSI, paralelního portu nebo rozhraní FireWire, mohou rušit přehrávání videa, pokud ovladač takového zařízení vyžaduje systémové prostředky. (Periferní zařízení zahrnují tiskárny, síťové kabely, skenery a modemy.) Za účelem snížení požadavků na systém při přehrávání videa v aplikaci Adobe Premiere Elements vypněte nebo odpojte všechna periferní zařízení. Aplikace Adobe Premiere Elements nepodporuje více zařízení zapojených do řetězu FireWire nebo ke kartě FireWire.

Poznámka:

Po odpojení síťových kabelů zůstanou síťové protokoly aktivní, dokud nerestartujete počítač.

Optimalizujte nastavení projektu.

Ověřte, zda všechny vlastnosti klipu, jako jsou frekvence snímků, rychlost dat a kompresní program, odpovídají nastavení projektu. V případě více médií vyberte příslušná nastavení projektu, která odpovídají maximálnímu počtu klipů v projektu.

Klipy a náhledy by rovněž měly být na stejném pevném disku (nejlépe na tom nejrychlejším) jako soubor projektu.

Chcete-li v aplikaci Adobe Premiere Elements změnit nastavení odkládacího disku, vyberte možnost Úpravy > Předvolby > Odkládací disky. Další informace naleznete v Příručce uživatele aplikace Adobe Premiere Elements.

Zapněte/vypněte hardwarovou akceleraci Intel

Problémy s přehráváním v aplikaci Premiere Elements lze někdy vyřešit změnou nastavení hardwaru Intel.

Změna nastavení hardwarové akcelerace Intel:

V platformě Windows:

 1. Vyberte možnost > Úpravy > Předvolby > Obecné.
 2. Zrušte výběr možnosti Použít hardwarovou akceleraci (procesor Intel HD Graphics 2000 a novější).
 3. Restartujte aplikaci.

V systému macOS:

 1. Vyberte možnost Předvolby > Obecné.
 2. Zrušte výběr možnosti Použít hardwarovou akceleraci (procesor Intel HD Graphics 2000 a novější).
 3. Restartujte aplikaci.

Pokud problém vyřeší změna nastavení hardwaru Intel, doporučujeme provést aktualizaci ovladačů zobrazení.

Změňte kvalitu přehrávání na lepší kvalitu/výkon

Chcete-li změnit kvalitu přehrávání, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Kvalita přehrávání.

Chcete-li zlepšit kvalitu přehrávání podle požadavku, vyberte jednu z následujících možností:

1.     Automaticky

2.     Nejvyšší

3.     Střední

4.     Nejnižší

Práce s portrétními videi s rozlišením 4K

Při práci s portrétními videi s rozlišením 4K se přesvědčte, že používáte správná nastavení projektu podle vlastností klipu a že kvalita přehrávání je nastavena na možnost Automaticky. Postupujte podle níže uvedených kroků:

1.     Vytvořte nový projekt v aplikaci Premiere Elements (Ctrl/command + N).

2.     V dialogovém okně Nový projekt vyberte možnost Změnit nastavení.

3.     Vyberte odpovídající nastavení projektu podle vlastností klipu, jako je snímková rychlost, rychlost přenosu dat atd.

4.     Klikněte na tlačítko OK v dialogu Změnit nastavení.

5.     Zaškrtněte políčko pro vynucení vybraného nastavení projektu v tomto projektu.

6.     Importujte portrétní média s rozlišením 4K.

7.     Přetáhněte média na časovou osu.

8.     Klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Kvalita přehrávání.

9.     Vyberte možnost Automaticky.

Zkontrolujte problémy s ovladači zařízení

Ovladače zařízení jsou soubory, které umožňují systému Windows komunikovat se zařízeními, jako jsou adaptéry zobrazení videa, karty ovladačů SCSI a IDE a systém BIOS základní desky a čipových sad. Nejnovější ovladače zařízení lze získat od výrobce počítače nebo zařízení. 

Vypněte položky a služby po spuštění, které nejsou nezbytné

Antivirový software, software brány firewall, software zabraňující haváriím a další aplikace a služby načtené v systému Windows mohou způsobovat konflikty s aplikací Adobe Premiere Elements nebo mohou spotřebovávat systémové prostředky Pomocí nástroje na konfiguraci systému Windows lze dočasně vypnout načtení položek a služeb po spuštění, které nejsou nezbytně nutné.

Chcete-li spustit systém Windows ve zjednodušeném režimu, postupujte následovně:

 1. Ukončete všechny aplikace.
 2. V systému Windows vyberte položku Start > Spustit a do textového pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Klikněte na tlačítko OK.

 3. Poznamenejte si všechny nezaškrtnuté položky na kartách Po spuštění a Služby.

 4. Klepněte na kartu Obecné a vyberte možnost Výběrové spuštění.
 5. Klepněte na kartu Po spuštění a vyberte možnost Zakázat vše.
 6. Klepněte na kartu Služby a zaškrtněte políčko Skrýt všechny služby společnosti Microsoft.
 7. Vyberte možnost Zakázat vše a potom znovu vyberte službu FLEXnet Licensing Service. Pokud si nejste jisti, zda je položka nezbytná, nechte ji neoznačenou (vypnutou).
 8. Klepněte na tlačítko Použít a restartujte systém Windows, aby se projevily změny.

  Poznámka: Po restartu se zobrazí oznámení, že nástroj pro konfiguraci systému změnil způsob spouštění systému Windows. Klikněte na tlačítko OK. Po zobrazení nástroje Konfigurace systému klepněte na tlačítko Storno.

 9. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikony v Oznamovací oblasti a zavřete nebo zakažte položky po spuštění, které zůstávají aktivní.
 10. Dvakrát klikněte na soubor setup.exe ve složce Adobe Premiere Elements, kterou jste zkopírovali do vašeho počítače.

Zkuste zopakovat problém:

 • Jestliže problém nenastane, příčinou konfliktu s aplikací Adobe Premiere Elements je některá z položek po spuštění. Postupně zapněte jednotlivé položky po spuštění a pokaždé znovu opakujte test, dokud neurčíte konfliktní položku. Obraťte se na vývojáře položky a zjistěte, zda je k dispozici aktualizace.
 • Jestliže se problém opakuje, položky po spuštění nejsou příčinou problému a vy je můžete znovu zapnout.

Chcete-li znovu povolit položky při spuštění, proveďte následující kroky:

 1. V systému Windows vyberte položku Start > Spustit a do textového pole Otevřít zadejte příkaz msconfig. Klikněte na tlačítko OK.

 2. Klepněte na kartu Obecné a vyberte možnost Normální spuštění.
 3. Zrušte výběr všech položek, které jste si poznamenali ve 3. kroku předchozí části.
 4. Klepněte na tlačítko Použít a restartujte systém Windows, aby se projevily změny.

Otestujte přehrávání v externím zařízení

Otestujte pevný disk pomocí nástroje jiného výrobce, jako je HDTach od výrobce TCD Labs nebo EZDVtest od výrobce Canopus, a zjistěte výkon disku. Společnost Adobe doporučuje následující parametry pevných disků.

Pro přehrávání médií HDV:

 • Dva nebo více disků SATA o rychlosti 7 200 ot./min, UDMA 133 IDE o velikosti 80 GB v konfiguraci Zero Raid (doporučeno)
 • Nebo vyhrazený velkokapacitní pevný disk IDE/SATA nebo SCSI o rychlosti 7 200 ot./min, UDMA 133, schopný dosáhnout stálé rychlosti alespoň 20 MB/s

Pro přehrávání médií s rozlišením 4K nebo Full HD:

 • Vyhrazený velkokapacitní pevný disk SATA o rychlosti 7 200 ot./min, schopný dosáhnout stálé rychlosti  alespoň 150 MB/s
 • Jednotky SSD (Solid State Drive) jsou doporučeny pro úpravy v rozlišení 4K nebo Full HD. Použití jednotky SDD znamená, že můžete rychle zpracovat, otevřít a vykreslit soubory. Rychlost přenosu dat se pohybuje mezi 300 MB/s až 40 GB/s.  

Optimalizujte pevné disky

Optimalizujte pevné disky jejich defragmentací, aktualizací ovladačů a konfigurací diskových jednotek. Dosáhnete tím větší rychlosti při přehrávání a lepšího výkonu aplikace Adobe Premiere Elements. Potřebujete-li pomoc s těmito úkoly, obraťte se na výrobce hardwaru nebo autorizované servisní středisko.

 • Defragmentujte pevné disky spuštěním programu Defragmentace disku, který je součástí systému Windows, nebo nástroje na údržbu disku jiného výrobce, jako je software Symantec Norton Utilities. Používáte-li pro video externí (nesystémové) disky, můžete je znovu naformátovat. Formátováním vymažete z disku všechny informace. Pokyny naleznete v nápovědě systému Windows nebo v dokumentaci k nástroji.
 • Chcete-li si být jisti, že ovladače disku nejsou poškozené nebo nekompatibilní se systémem, aktualizujte je. Pokud byl disk formátovaný pomocí nástroje od jiného výrobce,  použijte k provedení tohoto postupu nástroj na údržbu disku tohoto výrobce. Pokyny naleznete v dokumentaci dodané spolu s nástrojem.
 • Povolení ukládání do mezipaměti disku:

1.     Vyhledejte možnost Správce zařízení na panelu hledání.

2.     Klikněte na znaménko (+) před položkou Diskové jednotky.

3.     Dvakrát klikněte na jednotku pevného disku.

4.     V dialogu vlastností diskové jednotky klikněte na kartu Zásady.

5.     Zaškrtněte políčko Povolit ukládání do mezipaměti na disku.

 • Pokud používáte při úpravě videa více disků IDE (nebo EIDE), připojte je k sekundárnímu ovladači. Systémový disk musí být připojen k primárnímu ovladači. Všechna jiná zařízení než disky IDE připojte k primárnímu ovladači. Pokud jsou k sekundárnímu ovladači připojeny pouze disky IDE, přenos dat bude probíhat při stejné, optimální rychlosti. Pokud jsou ke stejnému ovladači připojena i jiná, pomalejší zařízení, potom rychlost zápisu dat odpovídá maximální povolené rychlosti pomalejších zařízení. Obvykle je tato rychlost menší než rychlost přenosu dat pevných disků určených k úpravě videa. Pokyny pro připojení disků k ovladači naleznete v dokumentaci dodané spolu s počítačem.

Řešení potíží souvisejících s GPU

Informace o potížích souvisejících s GPU a jejich řešení najdete v části Řešení potíží souvisejících s GPU.

Navštivte fóra uživatelů produktů společnosti Adobe

Zjistěte, zda mají jiní zákazníci společnosti Adobe podobné problémy, na fórech uživatelů na adrese www.adobeforums.com. Pokud se vyskytne stejný problém i u jiných uživatelů, potom technická podpora společnosti Adobe bude moci lépe reprodukovat problém a zabývat se jím.

Kontaktujte technickou podporu společnosti Adobe

Pokud se vám nepodařilo vyřešit problém s instalací aplikace Adobe Premiere Elements pomocí žádného z výše uvedených kroků, obraťte se na technickou podporu společnosti Adobe. Možnosti podpory naleznete v centru podpory společnosti Adobe.

 

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.