Sdílení pro mobilní telefony a přehrávače

Sdílení filmu pro mobilní zařízení

Filmy můžete exportovat pro přehrávání v mobilních telefonech, některých zařízeních PDA a přenosných přehrávačích médií, například v zařízeních video iPod a PlayStation Portable (PSP). Aplikace Premiere Elements obsahuje přednastavení, která automaticky počítají s několika takovýmito zařízeními. Přednastavení můžete rovněž přizpůsobit, aby vyhovovala požadavkům na formát daného zařízení.

Poznámka:

Chcete-li vytvořit vlastní videopodcasty (rovněž zvané vodcasty), exportujte pomocí přednastavení pro iPod nebo PSP.

 1. Formáty videosouborů, které dané zařízení podporuje, najdete v jeho příručce.
 2. Kliknutím na položku Publikování a sdílení zobrazte panel Publikování a sdílení. Pak klikněte na položku Mobilní telefony a přehrávače.
 3. Ze seznamu v horní části panelu vyberte požadovaný přehrávač.
 4. Vyberte z nabídky Přednastavení požadované přednastavení. Pod názvem přednastavení se zobrazí podrobnosti, například typ souboru a kmitočet snímků.
 5. Napište název souboru a potom kliknutím na tlačítko Procházet určete jeho umístění.
 6. (Volitelné) Klepněte na tlačítko Další možnosti a určete požadované možnosti.
 7. Změny provedené v přednastavení můžete uložit pro budoucí použití jako nové přednastavení.
  Poznámka:

  Chcete-li exportovat video ve formátu 3GP, které budete přehrávat v určitém telefonu, pravděpodobně bude nutné upravit přednastavení 3GP. Požadavky najdete v příručce uživatele telefonu. Některé telefony nemusí podporovat formát 3GP exportovaný z aplikace Premiere Elements.

 8. Klikněte na tlačítko Uložit. Aplikace Premiere Elements vykreslí film do souboru, který můžete zkopírovat do zařízení.

Popis mobilních formátů

Aplikace Premiere Elements také umožňuje rychle exportovat film do formátů, které jsou vhodné k použití ve specifických mobilních zařízeních tím, že poskytuje optimalizovaná přednastavení pro konkrétní zařízení. Nejlepších výsledků dosáhnete s dodanými přednastaveními. Pokud projekt vyžaduje speciální nastavení, můžete provést změny kliknutím na tlačítko Další možnosti.

Všechny soubory pro mobilní zařízení jsou komprimovány pomocí kompresního standardu H.264. Pod každým názvem přednastavení jsou uvedena konkrétní nastavení typu souboru, velikosti snímku, kmitočtu snímků, kmitočtu zvuku, velikosti souboru a délky trvání, která pomáhají stanovit správné přednastavení. Při sdílení na mobilní telefon nebo přehrávač můžete vybírat z následujících formátů:

Apple iPod, iPad a iPhone

Vytvoří soubor, který lze optimálně přehrávat v zařízení iPod nebo iPhone. Můžete si vybrat možnost iPod a iPhone – vysoká kvalita nebo iPod a iPhone – střední kvalita.

Zvukový podcast

Vytvoří zvukový soubor ve formátu MPEG-4 pro optimální přehrávání v iPodu nebo jiných přehrávačích zvuku a v mobilních telefonech. Vyberte z možností Zvukový podcast – vysoká kvalita, Zvukový podcast – střední kvalita, Zvukový podcast MP3 – vysoká kvalita, Zvukový podcast MP3 – střední kvalita mono a Zvukový podcast MP3 – střední kvalita.

Další podobné nápovědy

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.