Program zdokonalování produktů Adobe

Program zdokonalování produktů Adobe slouží k pochopení a předvídání požadavků zákazníků, aby jim bylo možné nabízet špičkové produkty a řešení. Účast je dobrovolná. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje a můžete se rozhodnout programu nezúčastnit.

Jaké informace jsou shromažďovány?

  • Informace o systému, jako je nainstalovaný operační systém, procesor a paměť
  • Typ a verze prohlížeče
  • Informace o produktu Adobe, například verze
  • Využívání funkcí produktů Adobe, jako jsou vybrané volby nabídky a tlačítka
  • Metadata o souborech, například jejich velikost. Váš obsah, ani informace o obsahu souborů nejsou se společností Adobe sdíleny.

Jakým způsobem společnost Adobe tyto informace použije?

Shromážděné informace slouží k vývoji nových funkcí a k vylepšování produktů společnosti Adobe.

Jak bude chráněno soukromí uživatelů?

Společnost Adobe přijímá řadu preventivních opatření na ochranu informací, které shromažďuje a odesílá. Informace o tom, jakým způsobem nakládáme s informacemi o uživatelích, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Adobe.

Protože v rámci programu vylepšování produktů Adobe nejsou shromažďovány žádné informace, nebudou mít anonymní data smysl pro nikoho mimo společnost Adobe.

Jak to funguje?

Spolupracující produkty vyberou uživatele, kteří se programu zúčastní. Vybraní uživatelé mají možnost sdílet anonymní informace o způsobu používání produktů se společností Adobe. Tato volba je pro vybrané uživatele ve výchozím nastavení zapnutá.  Pokud patříte mezi vybrané uživatele, můžete svoji účast odmítnout aktualizováním údajů v okně Informace o používání, které lze vyvolat položkou Předvolby nabídky Upravit.

Účast vyžaduje, aby byl do počítače uživatele příležitostně stažen malý konfigurační soubor. Účelem tohoto souboru je aktualizace konfigurace získaných dat. Pokud jste offline, budou data odeslána při vašem příštím připojení se online. Nijak to neovlivní výkon.

Kromě toho můžete být u některých produktů společnosti Adobe produktem požádáni o účast v krátkém anonymním průzkumu o dvou otázkách týkajícím se zpětné vazby. Účast je volitelná a nezávislá na vaší účasti v programu zdokonalování produktů Adobe. Data z tohoto průzkumu budou předána přímo do zabezpečené databáze společnosti Adobe pro účely analýzy týmem příslušného produktu.

O které produkty se jedná?

Adobe Acrobat Reader

Mohu odmítnout sdílení informací?

Ano. Pokud nejste jedním z vybraných účastníků, nebudou vaše informace sdíleny. Pokud patříte mezi vybrané účastníky, můžete sdílení informací odmítnout aktualizováním údajů v okně Informace o používání, které lze vyvolat položkou Předvolby nabídky Upravit aplikace Adobe Acrobat Reader. Pokud jste nebyli vybráni, nebudou shromažďována žádná data a volba týkající se shromažďování dat se v předvolbách nemusí zobrazit.

Toto nastavení se týká způsobu používání funkcí v příslušných produktech, nikoli služeb využívaných těmito produkty, jako jsou Adobe Acrobat Export PDF, Vytvořit PDF a ukládání do online účtu. Tyto služby se řídí svými vlastními zásadami ochrany osobních údajů a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe.

Úvodní obrazovka

Správci systému v podnikové organizaci mohou používat klíč registru uvedený níže v článku k vyřazení uživatele z účasti na programu poskytování zpětné vazby.

http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/PrefRef/Windows/UsageMeasurement.html

Když se programu zúčastním, budou mi přicházet nevyžádané e-maily?

Bez ohledu na to, zda se programu účastníte, vám od společnosti Adobe nebudou přicházet ohledně tohoto programu žádné e-maily. Tento program nezískává informace, které by mohly uživatele identifikovat, a které by byly využívány s cílem uživatele identifikovat a kontaktovat.

Potřebuji připojení k internetu?

Pro účast v tomto programu je připojení k internetu vyžadováno. Nemusíte ale být k internetu připojeni neustále. Informace se automaticky přenese ve chvíli, kdy bude připojení k internetu dostupné. Tento přenos má na připojení minimální dopad.

Mohu získané údaje vidět před tím, než budou odeslány společnosti Adobe?

Ne, tyto informace nelze zobrazit. Tento program byl navržen tak, aby fungoval pro miliony uživatelů a přitom neměl vliv na používání produktu, takže jsou data odesílána automaticky. Data jsou také pro efektivnější zpracování zakódována.

Jaká je délka trvání programu?

Informace se získávají po dobu využívání verze produktu, pro kterou jste s účastí na programu souhlasili, nebo do doby, kdy se rozhodnete svou účast v programu ukončit.

 Adobe

Získejte pomoc rychleji a snáze

Nový uživatel?