Záznamy smluv v dávkách lze vytvářet na kartě Smlouvy. Můžete zvolit, kterou šablonu smlouvy chcete použít, a poté zadáním dotazu omezit počet záznamů hlavního objektu. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit smlouvy se na základě určené šablony smlouvy vytvoří jeden záznam smlouvy pro každý záznam získaný na základě tohoto dotazu.

Dávkové vytváření smluv

Jak vytvářet smlouvy v dávkách:

1. V nástroji Spouštěč aplikací nacházejícím se v levém horním rohu okna vyberte možnost Adobe Sign.

2. Klikněte na kartu Dávkové zpracování smluv. Pokud tato karta není zobrazena, použijte rozevírací nabídku karet vpravo.

Zobrazí se stránka Dávkové vytváření smluv.

3. V rozevírací nabídce Výběr šablony smlouvy vyberte šablonu smlouvy, kterou chcete použít při dávkovém vytvoření smluv. Na základě vybrané šablony se vyplní hlavní typ objektu.

Stránka Dávkové vytváření smluv

 

4. Zadáním dotazu do pole Zadejte dotaz na záznamy zužte seznam záznamů, které se použijí při vytvoření záznamu smlouvy. Níže jsou uvedeny příklady dotazů:

Výběr všech příležitostí

○ SELECT Id from Opportunity

Výběr všech zájemců získaných pomocí telefonických dotazů od společnosti Acme:

○ SELECT Id from Lead where LeadSource = 'Phone Inquiry' and Email LIKE '%acme.com'

Výběr všech kontaktů ze všech účtů typu Zájemce, vytvořených včera, které neodhlásily odběr e-mailů.

○ SELECT Id from Contact where Type =  'Prospect' and CreateDate > YESTERDAY and HasOptedOutOfEmail = false

Výběr všech zájemců z kampaně společnosti Dreamforce z roku 2014

○ SELECT Id from Lead where Campaign.Name = '2014 Dreamforce Campaign'

 

5. Klikněte na tlačítko Vytvořit smlouvy. Zobrazí se zpráva o dávkovém odeslání.

Zpráva s ověřením, že došlo k vytvoření smluv

Po vytvoření a odeslání můžete smlouvy zobrazit v zobrazení seznamu objektů smluv

  • Klikněte na kartu Smlouvy
  • Klikněte na šipku dolů (▼) a v nabídce vyberte možnost VŠE
Vyberte možnost Všechny smlouvy a klikněte na položku Přejít

Zobrazí se seznam všech smluv.

Pomocí záhlaví sloupců můžete smlouvy seřadit podle názvu nebo stavu smlouvy

Kompletní seznam všech smluv

Dávkové odeslání, aktualizace a správa smluv

Nyní můžete provádět dávkové akce (současně 200 s libovolným záznamem smlouvy) v zobrazení seznamu objektů smluv. Mezi tyto akce patří:

  • Změna vlastníka
  • Zrušení smlouvy
  • Odstranění smlouvy
  • Odeslání smlouvy
  • Odeslání připomenutí
  • Aktualizace smlouvy

 

Používáte-li verzi 18 nebo starší balíčku Adobe Sign for Salesforce, musíte před zahájením dávkové správy smluv nejprve zobrazit výše uvedené volby tlačítka.  (Verze 19 má tyto volby nakonfigurované již ve výchozím nastavení)

Postupujte takto:

  1. Přejděte do části Nastavení > Sestavení > Vytvořit > Objekty
  2. Klikněte na popisek objektu Smlouva
V SFDC přejděte do části Objekty

 

   3. Kliknutím na odkaz Hledat rozvržení v horní části stránky přeskočte do této části

Search Layouts Link

 

   4. Klikněte na odkaz Upravit u položky Zobrazení seznamu smluv

Panel Hledat rozvržení

 

   5. Vyberte tlačítka dávkové aktualizace, která chcete přidat do seznamu smluv, a kliknutím na možnost Přidat je přidejte do části Vybraná tlačítka

   6. Klikněte na tlačítko Uložit

Zobrazení seznamu smluv

 

Manipulace s více smlouvami:

   1. Kliknutím na kartu Smlouvy otevřete seznam smluv.

   2. Klikněte na šipku dolů (▼) a v nabídce vyberte možnost VŠE

Vyberte možnost Všechny smlouvy a klikněte na položku Přejít

   3. Vyberte všechny smlouvy, se kterými chcete provést nějakou akci.  

○ Zaškrtnutím políčka nahoře vedle položky Název smlouvy vyberte všechny smlouvy v aktuálním zobrazení.

   4. Klikněte na akci, kterou chcete provést

Poznámka:

Některé akce nebudou povoleny. Například nemůžete zrušit již podepsanou smlouvu. Nemůžete odeslat již odeslanou smlouvu. Pokud se pokusíte tyto akce provést, zobrazí se na stránce záznamu smlouvy chyba

Vyberte všechny záznamy, které chcete změnit, a klikněte na odpovídající tlačítko

Po kliknutí na tlačítko akce se stránka aktualizuje a zobrazí se shrnutí akce, včetně příslušných smluv.

  5. Spusťte akci kliknutím na tlačítko Odeslat

7_verification_page

Po kliknutí na toto tlačítko se může zobrazit výzva s ověřením, jestli opravdu chcete tuto akci provést.  Pokud ano, klikněte na tlačítko OK.

 

Po spuštění akce se zobrazí zpráva s oznámením o průběhu zpracování akce

Zpráva po spuštění akce

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online