E-mailová komponenta aplikace Adobe Sign for Salesforce je určena pro práci s účty Gmail for Business pomocí prohlížeče Chrome.

Přehled

Tuto komponentu musí nejprve na straně služby Salesforce nakonfigurovat správce této služby. Po provedení této konfigurace koncoví uživatelé pouze povolí rozšíření prohlížeče, přihlásí se do služby Salesforce a kliknou na e-mail.

Tato komponenta služby Adobe Sign for Salesforce umožňuje uživateli kliknutím na libovolný e-mail v e-mailovém klientu zobrazit seznam souvisejících smluv založený na e-mailových adresách uvedených ve vybraném e-mailu.

Uživatelé také mohou odesílat nové smlouvy, odesílat připomenutí a dokonce i zrušit smlouvu přímo z e-mailového klientu.


Povolení rozšíření prohlížeče Chrome

Rozšíření pro službu Salesforce lze přidat pouze do prohlížeče Chrome, takže níže uvedené funkce se vztahují na používání tohoto prohlížeče.

 

1. Otevřete prohlížeč Chrome a přejděte na stránku: https://chrome.google.com/webstore/detail/salesforce-lightning-for/jjghhkepijgakdammjldcbnjehfkfmha

 • Otevře se stránka s rozšířením

 

2. V pravém horním rohu okna klikněte na tlačítko PŘIDAT DO PROHLÍŽEČE CHROME

 • Zobrazí se místní okno s výzvou k potvrzení přidání
Click add to Chrome

 

3. Klikněte na možnost Přidat rozšíření

 • Místní okno se aktualizuje a zobrazí potvrzení instalace rozšíření
Add Extension
Extension verification

4. V prohlížeči Chrome otevřete svůj uživatelský účet služby Gmail.

 • Na pravé straně vidíte panel aplikací. V horní části se nachází šipka umožňující panel aplikací sbalit či rozbalit

 

5. Klikněte na tlačítko Přihlásit do služby Salesforce

 • Zobrazí se místní okno s žádostí o přihlášení do služby Salesforce. 
Installed app

 

6.  Pomocí přihlašovacích údajů se přihlaste do služby Salesforce.

 • Okno s ověřením zobrazí dotaz, jestli skutečně chcete povolit přístup do služby Gmail službě Salesforce.
Authentication

 

7.  Klikněte na možnost Pokračovat

 • Panel se aktualizuje a vyzve vás k výběru uživatele služby Gmail, se kterým bude služba Salesforce propojena.
Give Access
8. Vyberte uživatele (většinou je zobrazený uživatel tím správným uživatelem)
 • Vyberete-li možnost Použít jiný účet, zobrazí se výzva k přihlášení do nového účtu služby Gmail
 • Vybraný uživatel služby Gmail logicky souvisí s dříve přihlášeným uživatelem služby Salesforce.
 • Místní okno se aktualizuje a zobrazí další žádost o potvrzení přístupu udělovaného službě Salesforce.  
Pick a user

 

9. Klikněte na možnost Povolit

 • Panel se aktualizuje a zobrazí dotaz ověřující, jestli chcete propojit účet Gmail s účtem Salesforce.  
Grant access to Salesforce

10. Klikněte na možnost Propojit účet

 • Místní okno se aktualizuje a zobrazí oznámení o úspěšném propojení účtů.
Link Account

 

11. Klikněte na možnost Přejít do služby Salesforce, místní okno zmizí a vy se vrátíte do služby Gmail.

Verification of linked account

Vlevo na panelu Salesforce se nyní zobrazuje tlačítko Odeslat novou smlouvu a seznam smluv souvisejících s libovolným vybraným e-mailem. 


Správa smluv v okně aplikace

Po povolení doplňku stačí kliknout na libovolný e-mail a zobrazí se smlouvy související s účastníky uvedenými ve vláknu tohoto e-mailu.

Poznámka:

Komponenta služby Adobe Sign zobrazí smlouvy pro všechny e-mailové adresy uvedené v e-mailu. Patří sem i všechny strany, kterým byl e-mail odeslán nebo které byly uvedeny na kopiích.

Kliknutím na ikonu šipky v pravém horním rohu okna můžete otevřít panel doplňku a zobrazit si smlouvy

Enabled App-rebranded

 

V horní části panelu se zobrazuje počet nalezených smluv (na základě identit e-mailových adres připojených k e-mailu). např. Smlouvy (7)

Ve výchozím nastavení se zobrazí seznam obsahující až pět smluv, ale pokud je k dispozici smluv více, zobrazí se ve spodní části seznamu odkaz Zobrazit vše.  Kliknutím na odkaz Zobrazit vše si můžete rozbalit rolovací okno obsahující kompletní seznam smluv.

Listed pair-rebranded

Seznam smluv je seřazen podle stavu smlouvy. Pořadí řazení je následující:

 • Před odesláním / Předběžná verze
 • Odeslané k podpisu / Odeslané ke schválení / Čekání na druhého podepisujícího / Schválení
 • Schváleno / Podepsáno
 • Zrušeno / Odmítnuto / Platnost skončila

V rámci jednotlivých oddílů jsou smlouvy seřazeny podle data odeslání a naposledy odeslané smlouvy jsou uvedeny nahoře.

Kliknutím na název smlouvy otevřete novou kartu ve službě Salesforce, ve které se zobrazí celá smlouva.


Dostupné akce

Panel doplňku neslouží pouze k zobrazení seznamu smluv. Pomocí rozhraní založeného na nabídkách můžete vytvářet nové smlouvy a spouštět nejčastější úlohy.

Tlačítko Odeslat novou smlouvu je dostatečně nápadné, ale ihned vpravo od názvu smlouvy se nachází šipka, pomocí které můžete otevřít seznam nabídek pro další akce.

Full Menu List-rebranded

Pozor:

Nenarazíte zde na žádná zdržení typu „Opravdu chcete pokračovat?“ . Akce vybrané v seznamu nabídek se provedou okamžitě.

Seznam nabídek obsahuje pouze použitelné položky nabídek. Například u smlouvy se stavem Předběžná verze se zobrazí pouze možnosti Upravit a Odstranit.

Limited menu options-rebranded

Odeslat novou smlouvu

Jak lze očekávat, tlačítko Odeslat novou smlouvu otevře v nové kartě službu Salesforce a zahájí vytváření nové smlouvy.  Do šablony smlouvy se automaticky importuje adresa odesílatele e-mailu.

Běžným postupem smlouvu nakonfigurujte a odešlete.

Možnost nabídky: Upravit

Kliknutím na možnost Upravit v seznamu nabídek vytvoříte novou kartu, ve které se ve službě Salesforce otevře smlouva.

Možnost nabídky: Odstranit

Možnost Odstranit seznamu nabídek slouží ke dvěma účelům:

 • Zrušení smlouvy ve službě Adobe Sign
 • Odstranění záznamu smlouvy ze služby Salesforce

Možnost nabídky: Podepsat

Možnost Podepsat je dostupná pouze tehdy, když máte smlouvu podepsat.

Kliknutím na možnost Podepsat si smlouvu otevřete pro přečtení a pro připojení podpisu.

Možnost nabídky: Připomenout

Kliknutím na možnost Připomenout v seznamu nabídek okamžitě odešlete připomínku aktuálnímu podepisujícímu.

Možnost nabídky: Zrušit

Možnost Zrušit seznamu nabídek zruší transakci jak ve službě Adobe Sign, tak ve službě Salesforce.

Na rozdíl od použití možnosti Odstranit, zůstane v tomto případě záznam služby Salesforce v seznamu smluv Salesforce se stavem „Zrušeno“

Možnost nabídky: Zobrazit

Možnost Zobrazit otevře nové okno se zobrazením aktuálního stavu smlouvy.

 

Všechny možnosti nabídky, pomocí kterých nepřejdete do okna služby Salesforce, oznamují v horní části seznamu smluv úspěšné provedení akce

Menu Success message-rebranded

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online