E-mailová komponenta Adobe Sign for Salesforce funguje ve spojení s webovou aplikací Microsoft Outlook (OWA) a aplikacemi Outlook 2016, Outlook for Mac 2016 a Outlook 2013. Stejný balíček komponenty funguje také pro integraci se službou Gmail for Work.

Předpoklady

Musíte mít nainstalovanou aplikaci Adobe Sign for Salesforce v 18.37 nebo novější

SFDC AS Version

Musí být nakonfigurována Moje doména (viz Registrace mojí domény v nápovědě na webu Salesforce.com).

Poznámka:

Při registraci nového názvu domény doporučujeme nepoužívat příliš dlouhé názvy domén, protože délka zabezpečené adresy URL webu by mohla překročit limit 255 znaků vztahující se na adresy URL zpětného volání služby Adobe Sign.

Instalace

 1. Kliknutím sem přejdete k balíčku komponenty Adobe Sign ve službě Salesforce AppExchange.
 2. Klikněte na tlačítko Získat.
 3. Vyberte odpovídající možnost přihlášení.
 • Pokud již máte účet Salesforce, vyberte možnost Přihlásit do služby AppExchange
  • Po zobrazení výzvy zadejte své přihlašovací údaje
 • Pokud účet nemáte, vyberte možnost Pokračovat jako host.
  • Budete vyzváni k vytvoření zkušební verze účtu Salesforce.
  • Po jeho vytvoření zopakujte kroky 1 a 2 a přihlaste se pomocí svých přihlašovacích údajů.
1_log_in

4. Po zobrazení výzvy zvolte, zda chcete instalaci provést do produkčního prostředí nebo do zabezpečeného prostoru (sandbox)

5. Pročtěte si informace o instalaci a smluvní podmínky:

 • Zaškrtnutím políčka smluvních podmínek potvrďte, že jste si přečetli smluvní podmínky a že s nimi souhlasíte
 • Kliknutím na možnost Potvrdit a instalovat! spusťte proces instalace
3_confirm_details

6. Po zobrazení výzvy k přihlášení do organizace Salesforce zadejte své uživatelské jméno a heslo a poté klikněte na možnost Přihlásit do Salesforce.

7. Po zobrazení stránky Instalace služby Adobe Sign

 • Vyberte možnost Instalovat pro všechny uživatele
 • Klikněte na možnost Instalovat
Install for all users

Konfigurace aplikace Lightning for Outlook

1. Po dokončení instalace ověřte, jestli máte službu Salesforce zobrazenou pomocí rozvržení stránky aplikace Lightning

2. Přejděte do části: Nastavení > Správa > E-mail > Integrace a synchronizace služby Outlook

 • Povolte možnost Integrace služby Outlook
 • Povolte možnost Přizpůsobit obsah pomocí nástroje App Builder
enable_outlook

3. Přejděte dolů k části Podokna e-mailové aplikace

4. Klikněte na možnost Vytvořit nové podokno (nebo Upravit, máte-li již existující podokno, které chcete použít)

email_applicationpanes

5. V rozvržení stránky Podokno e-mailové aplikace přidejte vlastní položku AgreementMailComponent.

 • Chcete-li, můžete odebrat všechny ostatní existující komponenty
move_mail_componentintopane

6. V poli Šablona dohody nastavte šablonu, kterou chcete používat, nebo použijte možnost -- Žádná --

 • Musí zde být vybraná nějaká hodnota, jinak se zobrazí chyba
 • Jedná se o šablonu, která se vyvolá, když uživatelé kliknou ve svém e-mailovém rozhraní na tlačítko Odeslat novou dohodu
 • Pokud je vybraná možnost -- Žádná -- , použije se standardní stránka dohody, nikoli šablona „Výchozí“ definovaná na kartě Šablony dohod
 • Nelze používat šablony dohod s definovaným hlavním typem objektu. Pokus o použití takové šablony způsobí chybu
agreement_panel_dropdown

7. V pravé horní části okna klikněte na možnost Uložit

8. Zobrazí-li se místní okno Stránka uložena, klikněte na tlačítko Aktivovat

Accept the page layout

9. Jednomu (nebo více) svým profilům přiřaďte podokno e-mailové aplikace nebo vyberte možnost pro výchozí nastavení a klikněte na možnost Další

Set profiles

10. Zkontrolujte přiřazení šablony a klikněte na možnost Aktivovat

Activate

Po nakonfigurování a aktivování podokna e-mailové aplikace mohou koncoví uživatelé toto okno začít používat pro připojení svých e-mailových klientů

Konfigurace aplikace Lightning for Gmail

1. Po dokončení instalace ověřte, jestli máte službu Salesforce zobrazenou pomocí rozvržení stránky aplikace Lightning

2. Přejděte do části: Nastavení > Správa > E-mail > Integrace a synchronizace služby Gmail

 • Povolte možnost Integrace služby Gmail
 • Povolte možnost Přizpůsobit obsah pomocí nástroje App Builder
enable_gmail

3. Přejděte dolů k části Podokna e-mailové aplikace

4. Klikněte na možnost Vytvořit nové podokno (nebo Upravit, máte-li již existující podokno, které chcete použít)

email_applicationpanes1

5. V rozvržení stránky Podokno e-mailové aplikace přidejte vlastní položku AgreementMailComponent.

○ Chcete-li, můžete odebrat všechny ostatní existující komponenty

move_mail_componentintopane1

 

6. V poli Šablona dohody nastavte šablonu, kterou chcete používat, nebo použijte možnost -- Žádná --

 • Musí zde být vybraná nějaká hodnota, jinak se zobrazí chyba
 • Jedná se o šablonu, která se vyvolá, když uživatelé kliknou ve svém e-mailovém rozhraní na tlačítko Odeslat novou dohodu
 • Pokud je vybraná možnost -- Žádná -- , použije se standardní stránka dohody, nikoli šablona „Výchozí“ definovaná na kartě Šablony dohod
 • Nelze používat šablony dohod s definovaným hlavním typem objektu. Pokus o použití takové šablony způsobí chybu
agreement_panel_dropdown1

 

7. V pravé horní části okna klikněte na možnost Uložit

8. Zobrazí-li se místní okno Stránka uložena, klikněte na tlačítko Aktivovat

Accept the page layout - Copy

 

9. Jednomu (nebo více) svým profilům přiřaďte podokno e-mailové aplikace nebo vyberte možnost pro výchozí nastavení a klikněte na možnost Další

Set profiles - Copy

 

10. Zkontrolujte přiřazení šablony a klikněte na možnost Aktivovat

Activate - Copy

Po nakonfigurování a aktivování podokna e-mailové aplikace mohou koncoví uživatelé toto okno začít používat pro připojení svých e-mailových klientů

Volitelné – Potlačení tlačítka „Odeslat novou dohodu“

Nainstalovaná komponenta obsahuje ve výchozím nastavení tlačítko „Odeslat novou dohodu“ umožňující uživatelům otevřít novou dohodu ve službě Salesforce z e-mailového klientu.

Toto tlačítko lze z komponenty následujícím způsobem odebrat:

1. Přejděte do části Nastavení > Nástroje platformy > Vlastní kód > Vlastní nastavení

2. Klikněte na akci Spravovat nacházející se vedle položky Nastavení pošty služby Adobe Sign

custom_settings_-mailsettings1

3. Otevře se stránka Vlastní nastavení. Klikněte na možnost Nové

Custom Setting - New

4. Otevře se stránka Úprava nastavení. Zaškrtněte políčko vedle položky Skrýt tlačítko Odeslat dohodu

Edit Setting

5. Klikněte na možnost Uložit

Odstranění vztahů uživatel:výměna

Když se uživatelé přihlašují do služby Salesforce prostřednictvím svých poštovních klientů, jsou tyto vztahy službou Salesforce protokolovány a vynucovány.

Uživatelé se ze svých poštovních klientů přihlašují do služby Salesforce.

Na stránce nastavení e-mailu (pro službu Outlook nebo Gmail) služba Salesforce protokoluje a propojí uživatelské jméno služby Salesforce s e-mailovou adresou pro výměnu, a vytvoří tak ověřený vztah.

Služba Salesforce pro uživatelská jména důsledně vynucuje vztah 1:1. Pokud se uživatel pokusí o ověření pomocí jiného uživatelského jména z e-mailové adresy pro výměnu, která již má záznam, jeho ověření neproběhne.

Správce služby Salesforce může tento vztah odstranit, a vynutit tak opětovné ověření uživatele.

Delete user relation

 

Uživatelé mohou tento vztah odstranit odhlášením se z e-mailové komponenty služby Salesforce.

Log Out

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online